Jonas G. Støre signaliserer store pengeoverførsler til sine Khazar venner

Khazar Jonas Gahr Støre har en god plan for hvordan gjøre enorme pengeoverføringer av det norske folk sine penger, til sine khazar-jødiske venner og oppdragsgivere, lederne for Den Nye Verdensorden.

Pengene skal ikke brukes til beste for Norge og det norske folk. De skal brukes for det globale utopiske verdensrike under Verdensfyrsten til de av den talmudiske jødiske religion, de som har okkupert Norge siden 1945, hvor Talmud sier de skal eie alt og alle i verden, alle skal være deres slaver. #Okkupasjonsmakthaverne

Unge menn: Uansett hva du gjør. Ikke bli soldat, – nekte militæret, for ikke å slåss for talmud-jødenes Nye Verdensorden. For det er hva du gjør om du er i militæret idag, i NATO. Ikke for vårt land. Tvertimot.

Planen deres går for fullt – pandemier, kriger, matmangel, konkurser for både private og våre bedrifter, nettangrep, sensur og mer, – vil den til slutt ikke lykkes. Gud er fremdeles Sjef over verden, står over «denne verdens Fyrste«; Satan, deres sjef (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Det er lovt at disse vanskelige tider skal forkortes (Matthew 24:22), om ikke hadde det ikke vært levende liv tilbake på jorden. Så grusomme er disse ‘menneskene’, de dreper like lett som du og jeg skifter sokker.

Dette vil i praksis si at vi skal leve av å være slaver for Khazar-jødene, Støre sine venner – og sende dem våre penger

Les: «Vi skal leve av å putte penger i mine Khazar askeNAZI venners lommer. Til folk sier vi at det er klimaet vi skal redde, folk er så dumme de forstår ikke hva vi gjør likevel»….

The Great Reset plan. askeNAZI planen for Nye Verdensorden

Klima-hoax. Kovid-hoax. Ukraina-hoax. De tre jødiske Bukkene Bruse Klaus Schwab, Bill Gates og George Soros, på vei til sætra og gjøre seg feit. Jonas Gahr Støre lusker som en lydig hund etter dem hva neste hans Herrer og Mestre ønsker han skal gjøre for dem.

The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia
Secret History of Khazarian Mafia and its evil plan to hijack the whole world now revealed for first time.  (AUDIO her)
https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

La oss bare minne om hva det dumme neket «den Babylonske hore», i deres tjeneste, Erna Solberg sa:
https://www.riksavisen.no/erna-solberg-nye-verdensorden-oppfunnet-av-konspirasjonsteoretikere/

Nullstille verden, jødiske antiKrist Nye Verdensorden som Bibelen profeterer

Krypto-Jøden Joe Biden sier, «Det skal bli en Ny Verdens Orden!» (antiKrist verdensorden)
https://www.riksavisen.no/tiden-naermer-seg-for-at-den-jodiske-antikrist-verdenskeiser-entrer-tronen/

‘New World Order’ book by A. Ralph Epperson (1990)

Det er ikke noe nytt i det følgende. Det er nett som bolsjevik-jødene Lenin (Blank ) og Trotsky (Bronstein) gjorde i Russland nøyaktig for 100 år siden > USSR, 70 års mørke og elendighet uten Gud. 66 million mennesker industriellt eksterminerte de talmudiske Khazarer aka (edomitt) jødene, der den gang.

Side 20 :

«Den gamle [kristne] verden har kommet til sin ende. Den vil bli erstattet av en ny måte å gjøre tingene på» [den jødiske måten].
«Den nye strukturen vil re-distribuere eiendom fra «de-som-har» nasjoner til de som «ikke har» nasjoner».

«Den Nye Verdensorden vil innkludere endring i

Familie-strukturer
Homoseksuelle eksteskap vil bli legaliser; foreldre vil ikke få lov å oppdra sine barn (Staten vil) alle kvinner vil bli ansatt i Staten og ikke lov å være hjemmeværende; skilsmisse vil bli ekstremt enkelt og mogogame ekteskap vil bli faset ut.

Arbeidsplassen
Regjeringen vil bli eier av alle produksjonsfaktorer; privat eierskap av eiendom vil bli forbudt.

Religion
Religion vil bli forbudt og troende vil enten bli eliminert eller fengslet; der vil bli en ny religion, tilbedelsen av mennesker og deres hjerne, alle vil tro på den nye religion.

Amerika vil spille en fremtredende rolle å bringe den [Nye Verdens Orden] til verden. Verdens kriger har blitt ført for å bidra til dets oppfyllelse.»

[Amerika kan brukes fordi Khazarene kontrollerer alle nivåer av Amerikas maktapparat idag, ‘the Deep State’. Dypstaten, det er dem]

Den hvite rases nasjoner er Guds eksempelnasjoner, vi er de rette Israelittene, for å vise hvordan kristne nasjoner er uovertruffen i suksess. Jødene har STORT behov for å ødelegge disse nasjonene, og etablere sitt Israel og innbille menneskene DE er Guds Utvalgte Folk, når de tvertimot er Satans Folk, John 8:44.

Det er viktig med gode venner, som utbrer Den Nye Verdensorden, de trenger penger fra sine venner:

11.9 milliarder til sin Khazar-venn Bill Gates

Der venter noen overraskelser for satanist-jødene 🙂

Carl Klang – We Ain’t Gonna Fight for the New World Order!

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring