Uavhengige dommere ala Skoghøy, det kan ikke utøvende askenazi makthavere i Norge ha

Hva har Jonas GAHR planlagt av kriminelle handlinger for våre askeNAZI makthavere, siden han trenger å bli kvitt Jens Edvin Skoghøy (#MeToo) fra Høyesterett som han måtte bli kvitt Trond Giske (#MeToo) som AP’s nestleder? Vi forstår at askeNAZI’ene med makten i Norge trenger å befeste sin makt, og sikre lojalitene til seg i alle ledd av statsapparatet nå, hva planlegger de ?

Alle med selvstendig tankegang MÅ ut og bort fra maktposisjoner, de som ikke går i takt med askeNAZI’enes foretrukne gruppe egregore, som alle deres medier jobber hardt for å befeste.

Mitt nyttårsønske; For det norske folk at de kaster av åket fra sin herodiske herskerrase, i Jesus navn. Og om Gud vil, om folket velger seg Gud og ikke Satan å lede seg. Dette er historien om hvordan statsuavhengige dommere korsfestes i Norge. Alle istand til å tenke selv, motstå propaganda, vil søkes marginalisert i Norge. Ligner mer på en kampanje ala mot Trond Giske nå mot Skoghøy

Nå skal jeg vise dere hva som er fellesnevneren hvilken agenda enhver som har makt og tar makt i Norge må følge. Alle bør slå ring rundt Høyestrettsdommer Skoghøy, som blir utsatt for en #MeToo ala Trond Giske fordi han er uenig med utøvende makt om den falske konflikten de skaper i Ukraina. I Norge er ikke dommere uavhengige, de må holde med alt utøvende makthaverne bestemmer eller bli tatt av stilling og fratatt all ære. Skoghøy dømmer kun 20% i favør av Staten av sakene han får på sitt bord. De som har kuppet Staten vår liker det dårlig, de trenger slike som Knut HERBRAND Kallerud som dømmer nesten 100% i statens favør av alle sine dissens saker. Hva skal vi borgerne med en slik domstol som Kalleruds ?

Her er Stoltenberg og Gahr sin agenda, som Skoghøy signaliserer han tar avstand fra, jødemakten som har kuppet Ukraina;

«Putin er på rett vei til å desatanisere Ukraina og håper Ukraina slettes fra kartet».

Om det er i politikk, media, forvaltning eller domstol, om ikke vil de være ferdig om de ikke trofast følger den Sionistiske agenda som har vært norsk Statsmakt sin agenda, siden andre verdenskrig med Jens Christian Hauge og Håkon Lie sitt knefall for Sionismen og dens verdensmakts aspirasjoner; https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/ Aspirasjoner de fikk Jesus drept for å ha truet («bedre at en mann dør enn å true vårt verdensrike«, sa talmudikerne, John 11:50, 18:14), utsatt, i 2000 år. Åp. / Rev. 20:7 varsler at etter de tusen år med Kvitekrist (i Norge) prøver de seg igjen, med farmacia/sorcery/vaksiner (Åp. / Rev. 18:23), m.v. og klimareligion og verdenskrig utifra Nye Khazaria. Ikke mange som ikke er i mine sko kan forstå dette;

«Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren av rettvishet og stille seg i mur-revnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen.» (Ezekiel 22:30 NLT, år 593 til 571 BC)

NØYAKTIG samme folket da som idag, gjør det samme;

«… 14 For dere, brødre, ble etterlignere av Guds menigheter i Judea som er i Kristus Jesus. Dere led under deres egne landsmenn akkurat som de led under Jødene, 15 de [Jødene] som drepte både Herren Jesus og deres egne profeter og drev oss ut også. De [Jødene] mishager Gud og er fiendtlige mot alle mennesker, 16 og hindrer oss i å fortelle hedningene hvordan de kan bli frelst. Som et resultat fortsetter de å samle sine synder til full kapasitet; den største vrede har kommet over dem…» – 1 Thessalonians 2:15

De skal bare fortsette litt til.

Husk mitt karma-krasj-kurs; lynogtorden, tempelforhenget som revnet, satanist tempelet i grus, 2000 års diaspora, en historisk realitet som STRAFF for å krenke og kaldblodig myrde uskyldige som TILHØRER Gud, nemlig profetene, Jesus, apostlene, kristne, steine Stephen, ikke underlagt dem og deres Satan, deres selvvalgte skjebne etter eget utsagn, Matt. 27:25. Vi kristne tilhører Guds Verdensrike, IKKE talmud-jødenes Nye Verdensorden, Great Reset. De BØR aldri glemme det, for deres egen velferds skyld. Vi kristne har fri vilje, og fritt valg hvem vi vil tilhøre, dere har valgt Satan, valget er fritt, ikke konsekvensene (Rev. 2.9 & 3.9). Konsekvensene er ikke fri, de er gitt. Er som å spille sjakk som «vår mann«, Jesus Kristus, gjør du det trekk, skjer det og det…

Advokat Olav Lægreid direkte med kraftig kost til Jon Wessel-Aas;

«… du og Advokatforeningen har meldt dere inn i en lynsjemobb, fjernt fra rettsstatlige prinsipper, og mobben øver press på at Skoghøy skal trekke seg.»

Her klynget de godheten, sannheten, nåden, rettferden og livet, opp på et kors og satte Barrabas kjeltringen fri, de identifiserte seg mest med ham >>> Utvist fra 119 nasjoner, INGEN liker dem, INGEN vil bo med dem. Det forstår jeg godt. La idiotene få gjenta sin brøler, og IKKE ta imot sin og våres Messias etter Israelittenes sin Gud sitt Valg, ikke deres eget, hvor Satan er deres talmudiske guddom av Baal og Molok (Rev. 2.9 & 3.9). Esau skal være sin broder Jacob-Israel sin tjener, ikke motsatt (Gen. 27:38-40). De er allerede i brudd med dette. Få veier tilbake. Her er hva som skal skje når en rasende Judas Løve  – Jesus Kristus – returnerer;

Jeg gleder meg til det. Det bør ikke khazarene jeg nevner i denne artikkel og andre av dem gjøre.  KUN en mann stod i veien for deres planer da 2000 år siden, og også idag; Det er mer eller mindre meg, gjennom hva den Hellige Ånde sender til sine, som har bevirket snart passering av 1000 artikler jeg har beskrevet de historiske realiteter i saken, og Bibelens Gud som fremdeles og atter en gang spør: Hvem vil stille seg foran de Onde, hvem vil stanse dem ? (jeg føler en spesiell nærhet til Jesaja, hva han gjennomgikk for å komme dit) ; «Hvem skal jeg sende ? Hvem vil gå for oss ?” Og følgende; “Her er jeg. Send meg !” (Isaiah 6:8).. de av oss kristne som gjør det, taler fritt om Ondskapens Agentur, har knapt noe valg. https://www.gotquestions.org/here-am-I-send-me.html

Da passer det greitt at den fortsetter med DERES (ikke vår) Tredje Verdenskrig ? Er der muligheter for at de er redd for at Høyestrett kommer til å sørge for at det blir reagert mot at Khazarene tømmer den norske statskasse for sin agenda og sin krigskasse, slik at de må forsikre der er KUN deres lojale mennesker i HR ?
https://www.riksavisen.no/jonas-g-store-signaliserer-store-pengeoverforsler-til-sine-khazar-venner/

Siden Andre Verdenskrig når de kuppet makten i Norge, har det vært nøye siling hvem som kan sitte i domstolen, Stortinget eller forvaltningen, se her hva Synnøve Fjellbakk Taftø sier, grunnen til at hun måtte kjemisk lobotomeres av hertuginne og klimareligionens «dronning» askeNAZI jødiske Gro Harlem Brundtland og GAHR Støre;

«Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort ”grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den ”agent Oskar” som Mossad var så stolt av.» https://www.riksavisen.no/apent-brev-til-stoltenberg-av-synnoeve-fjellbakk-taftoe/

Det kan spesielt observeres at de viktigste posisjoner i Norge idag, er besatt av barn og barnebarn av MILORG folk, de som solgte seg til den internasjonale jødedommens agenda etter Jens Christian Hauges ledelse, og kuppet æren, pengekisten og kongeriket, mens krigsseilerne som vant krigen omkom i rennesteinen i Antwerpen og Hamburg. Dommerne i ABB’saken Arntzen og Lyng, sjef i Oljefondet Yngve Slyngstad, bare noen eksempler.

Stakkars Synnøve fikk aldri lov å bli menneske igjen. De holdt og holder henne ennå i lala-land. Deres dommere skal sikre at alle som ikke er med dem, ikke er tro mot deres agenda, alle som de ser klarer å tenke selv, de skal tape over alt i norsk justisvesen, disse folk skal alle steder møte stengte dører – til de lærer å holde kjeft, de folkene som på demokratisk vis er imot deres antikristne verdensagenda for deres sataniske Verdensrike som Bibelen profeterer, møter alltid stengte dører for justis og rettferd.

Norges dommere, forvaltning, Storting er forutsatt å ivareta DERES saker, ikke norske borgeres; jfr. strømprisene, oljefond-administrasjons «tap» (gi meg en dag og jeg kan «tape» hvor mye som helst nedi hvem som helst sine lommer), vaksinekjøp, drivstoffpriser, nedbygging av vår matproduksjon….. vi er ikke selvforsynt med noe.. vi skal se at det er DERES agenda… ikke norges, ikke norges befolkning sin, de skal bli rik, vi skal bli fattig. De har alltid vært tyver og mordere (Joh. 8:44). Mitt råd er ; Slå ring rundt Skoghøy;

Jeg legger merke til i denne undersøkelse at Skoghøy er den MINST statsvennlige dommer i HR .. til forskjell for Kallerud som dømmer nesten 100% av sakene sine til Statens favør (?).

Når «krenkede kvinner» også kommer frem med alle sine sårede følelser i Skoghøy-saken som det var i Trond Giske-saken, en politiker som tenker selv, det kan khazarene ikke ha, damer som vil sole seg i lyset av å få maktmennesker til køys for eget formål, så begynner mine varsellamper å lyse. Er kvinner generelt så stakkarslig at de må ha samfunnets beskyttelse å hevne hvem de frivillig ønsker å parre seg med, menn som siden forkaster dem og gjør dem hevngjerrig ? Finnes ingenting så hevngjerrig som en forsmådd kvinne.

Skal utøvende makt til med noen ulovligheter de vil bli kvitt mindre statsvennlige dommere i HR på ?

Advokat Olav Lægreid skriver;

«Advokatforeningen har ikke til oppgave å insinuere at dommere bør si opp jobben sin. Som leder i Advokatforeningen må du regne med at dine ytringer blir assosiert med foreningen, Jon . I denne saken har du tidligere også uttalt deg som leder av foreningen, og senere uttalelser blir da desto mer knyttet til den. Denne kritikken av Skoghøy framstår som et komplott, og da bør Advokatforeningen holde seg langt unna. Dessuten er kritikken etter sitt innhold forfeilet og irrelevant. På en dårlig dag ville jeg kalt den noe forbannet vrøvl som høytstående personer bør holde seg altfor gode til å drive med.»

Unnskyld meg, de som har lest meg gjennom 25 år, vet at det er ikke mange advokater jeg kan like, fordi de er egentlig i sin sjelløse materialisme korrupt i alt de gjør, men Lægreid liker jeg (kjenner ham ikke utenom sitatene).

Som for eksempel risikoen ved at Khazarene vil gjennomføre sin drøm om Nye Khazaria, sende våre penger og dumme unge norske gutter som soldater for å hjelpe med deres agenda, og det kan nå HR noen gang ?

Høyesterett har ennå ikke dømt Jens Stoltenbergs bombing av kvinner og barn i Libya «for trening» ? Han bombet ikke for Norge og meg, kun for seg selv og sin families Nye Verdensorden. Når skal det skje at hans prioritet granskes og pådømmes ? Jødiske komedie skuespillere jobber sevfølgelig ikke gratis for å delta i å robbe vestens statskasser… til fordel for khazarenes krigskasser for deres antikristne nye verdensorden, Great Reset..
https://steigan.no/2022/12/pandora-papers-avslorer-offshoreformuen-til-den-ukrainske-presidenten-og-hans-indre-krets/

Her er artiklene som klart forklarer hvordan Khazar-jødene skal okkupere og ta tilbake sitt forgangne Khazaria, skape Nye Khazaria, derfor slår de ring rundt jødiske komiske-ali Zelensky og hans askeNAZI Azov-bataljon sitt statskupp i Ukraina og putter alle våre penger til formålet, for deres verdensordning, ikke vår, – det norske folk komme KUN til å tape på den verdensordning.

https://www.riksavisen.no/hvorfor-yushchenko-i-ukraina-matte-styrtes/

https://www.riksavisen.no/khazarene-jodene-skaper-fyktningestrommer-alle-steder-ukraina-palestina/

De eneste som tjener på den verdenskrig er khazar-jødene, for det norske folk er alt bare tap;

https://www.riksavisen.no/slangefolket-returnerer-til-ukraina/
https://www.riksavisen.no/khazarene/
https://www.riksavisen.no/dagens-joder-er-khazarer/

Kampanjen mobiliserer alle ressurser, også de som egentlig burde være aktiv for dommeres uanvhengighet av den utøvende makt. Det er dommerene som egentlig skal beskytte oss borgerne mot forrædere og mennesker som bruker makten til å gjøre sine egne løp, bruke norske felles ressurser for sine private agendaer, ressurser som det ikke er demokratisk avklart de har rett til å bruke og misbruke;

Den 23. desember 2022 anmodet jeg Tilsynsutvalget om å vurdere om Skoghøy har brutt det etiske regelverket som alle dommere er bundet av, jf. domstolloven § 237 tredje ledd.
https://www.domstol.no/no/hoyesterett/nyhet/2022/uttalelse-fra-justitiarius-toril-marie-oie

Det gjør jo dommere hver eneste dag i Norge, lyver og bedrar, og det tar jo aldri Tilsynsutvalget særlig alvorlig. Nettopp i dagens politiske askeNAZI styre av Norge, så er det viktig at vi ivaretar og hegner om HR dommeres uavhengighet fra Staten, at de ikke kan vrakes fordi de mener at NATO-Jens og GAHR Jonas sine planer om Nye Khazaria i Ukraina og alle pengeoverføringer dit.. gitt Høyesterettsdommer Skoghøy uttalte dissidens med askenazi makten i SMS:

«Putin er på rett vei til å desatanisere Ukraina og håper Ukraina slettes fra kartet».

Jeg personlig synest at ‘desatanifisering’ av Ukraina er fornuftig… komiske-ali Zelensky må avsettes, ikke gi ham mer penger eller våpen fra mine skattepenger…

https://www.riksavisen.no/dommeres-manglende-uavhengighet-av-staten-ma-straffes/

Den herodiske hærfører og tøffere-enn-toget militær strategist Jens Stoltenberg har arvet makten over de Eldste av Sions ledelse i Norge etter Israels stifter hr. Jens Christian Hauge som Jens er gudsønn til , som sammen med Håkon Lie fikk egenhendig stiftet terror-redet Israel i Midt-Østen, som har levd på løgner og bedrag om at de sortmuskede banditter er «Israelitter» og «guds» folk i 70+ år ; https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Stoltenberg, Heiberg slekt

https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Alle norske borgere må ha det helt klart for seg at Skoghøy er i utakt med landets herodiske Herskerklasse. Jonas GAHR som har avskaffet demokratiet i strømsakene, det kjenner jo alle til – han lytter ikke til partigrasrota, politikken gror ikke organisk nedenfra og opp, på herodisk vis skal partigrasrota lytte til ham ;

 

Jonas GAHR, skapjøde

Gro Harlem Brundland, klimareligionens mor, fru Harlem, hvor vi sender penger i 100-vis a milliarder til hennes slekt i utlandet, de putter glad pengene hun sender dem av vårt lands felleskapsressurser i sine lommer, og returnerer noen av millionene til henne https://www.nettavisen.no/okonomi/gro-harlem-brundtland-narmer-seg-30-mill-i-formue/s/5-95-794416

:

Ingunn Yssen. Jens Stoltenberg nære venninne, hjelper nok til. De som ikke går i takt med askeNAZI agenda, de må bort fra sine stillinger. KUN trofaste og lojale kan askeNAZI herskerne våre bruke i forvaltningen og justisvesen.  Arbeiderpartiets Marit Nybakk sitter i domstoladministrasjonens styre, og hjelper nok sine venner og herskere; https://www.domstol.no/no/domstoladministrasjonen/styret/styremedlemmer/

Ingunn Yssen. Jens Stoltenberg nære venninne

Skoghøy vs. khazar-jødiske interesser

Høyesterettsdommer Skoghøy på kant med dominerende bolsjevik-jødiske interesser i Ukraina. For de khazar-jødiske makthaverene i Norge er Jens Edvin Skoghøy en løs kanon på dekk. Han må ekspederes bort, som de er eksperter på å ekspedere mennesker bort fra stillinger hvor de kan være kontraproduktive til khazarenes fremste sak; Nye Khazaria og Nye Verdensorden.

Legg merke til at 100% av Stortinget er med på deres sak om verdensriket deres, det ligger tiår av siling av representanter og forberedelse i form av mental kondisjonering i det, hva som er lov å si og ikke. 50-60 år med «pottetrening» av de som skal få lov å ha makt sammen med dem. De som kan godkjennes på linje med khazar-agenda. Som ekko-dronningen Erna Solberg, hun er som en papegøye, gjentar alt de putter på henne et kakestykke eller kronestykke til å gjenta.. det absolutt dummeste sjelløse vesen som noensinne har vært i norsk politikk, hun slår til og med GHB … 🙂

Tenk dere; Der finnes ikke en eneste stemme på Stortinget som er anti-sionistisk.. (?). Hvor representativt er da det norske Storting ?

Skoghøy røpet seg i kampens hete mot sin fru, og går imot askeNazi Jens Stoltenberg og NATO sine anstrengelser å skape en alternativ jødisk stat i Ukraina.  Han går imot dagens statsminister Jonas GAHR som finansierer anstrengelsene for å skape en alternativ jødisk stat i Ukraina; Nye Khazaria.

Jon Wessel-Aas; «Vi er enige i det prinsipielle, Eirik.» [Holmøyvik, professor, UiB], professor Anine Kierulf er god her;

«Men kanskje ikke i det prosessuelle, virker det som? Jeg leste Eiriks advarsel som en om hvordan denne type saker skal og bør behandles prosessuelt. Av de grunner han angir. De er jeg enige i.»

AskeNAZI jødene med makten i Norge kan ikke ha noen i forvaltning, domstol eller Storting som går imot deres primære interesser i verden, om det gjelder Great Reset, klimareligionen de lopper statskasser med, godt arrangerte «tap» i olefondet, vaksinekjøp for å putte penger i sine khazarvenners lommer, for deres felles drømmer om Nye Khazaria, i Ukraina.

Høyesterettsdommer i SMS:
«Putin er på rett vei til å desatanisere Ukraina» og at han «håper Ukraina slettes fra kartet». https://www.dagbladet.no/nyheter/haper-ukraina-slettes-fra-kartet/78058654

Jødiske Hans-Wilhelm Steinfeldt har til og med deltatt i blankpussingen av en av lederne.
https://www.dagsavisen.no/kultur/2014/07/31/nynazister-og-fascister-pa-norges-side-i-ukraina/

Burde det egentlig vært reist mistillit mot Knut HERBRAND Kallerud for alltid å gi Staten rett i rettsaker, gjennomskjæring til Staten på summarisk prinsippielt grunnlag ?

https://rett24.no/articles/slik-stemmer-dommerne-i-hoyesterett-nar-staten-er-involvert

Litt tynt grunnlag, men Jesus sa vi skal kjenne dem på fruktene, og gitt Kallerud sin stemmegivning, så er han nesten garantert en askeNAZI jøde som driver underminering av norske folks interesser til fordel for sin slekts antikristne sataniske verdensrikeplaner, hvor de skal være herodiske Herskere i verden, og vi kristne skal være deres slaver. Odin var for Jacob-Israels slekt ut av Assyria fangenskap til Europa og Norge, – det lovede landet som flyter av «melk og honning», som Moses var for Israelittene utav Egypten til det den gang lovede landet, hvor jødene innrømmer de aldri var; John. 8:33; ««Vi er Abrahams etterkommere og har aldri vært slaver av noen. Hvordan kan du si at vi skal bli satt fri?«. De var ALDRI i Egypt. De er altså IKKE Israelitter. Løgnere og bedragere, anmasse. Faktisk stengte de veien utav Egypt for Israelittene (edom-jødene etter Esau).

Førsteamanuensis Katrine Holter (til Høgberg) ;

«Hun [Øie] må også vite at hun med dette bringer saken inn i offentligheten, og at det igjen bidrar til å piske opp stemningen og presset mot en uavsettelig dommer til å trekke seg. For øvrig er jeg helt enig med Eirik.»

At vi av Jacob-Israels slekt skal være deres slaver er ikke helt som Jesus lovte sin skare, at HAN er Verdens kongers Konge, og vi skal regjere sammen med ham (Rev. 20:6, Eph. 2:6), ikke jødetampene ( Isaiah 2:4, 9:6, 32:1. Luk. 1:32, 33. Rom. 8:17). ‘Kallerud’ er liksom overdrevent mye norsk, nær slik at GAHR, Harlem og Stotzenberg alle hadde en tid så stort behov for å stille på ski med knestrømper, knickers og dovre-genser i Nordmarka for å gjøre seg «veldig norsk».

De statsvennlige presser på for å oppildne stemningen for at han trekker seg selv først og fremst;

Skoghøysaken skal vurderes av tilsynsutvalget for dommere.
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har sendt en henvendelse til Tilsynsutvalget for dommere. Hun ønsker utvalgets vurdering av hvorvidt høyesterettsdommeren har brutt det etiske regelverket for dommere. Hun la også ved en varslingssak mot Skoghøy fra hans intermezzo som professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) i 2020.

Dommere er ikke som andre arbeidstagere. De kan kun fratas sitt embete eller tas ut av dømmende virksomhet, ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom. Svekker Skoghøys adferd den alminnelige tilliten til domstolens eller dommerstandens anseelse?

Det er hva Tilsynsutvalget skal ta stilling til, og så er det kongen i statsråd eller ved dom han kan avsettes, hvis han selv ikke innser at han bør trekke seg før en dom foreligger.

https://www.dn.no/kommentar/jus/jens-e-skoghoy/etikk/dommere-er-ikke-som-andre-arbeidstagere/2-1-1380768

Høyesterettsdommer Skoghøy kan nok ha blitt fanget i en felle. Kan det være Kallerud som har forgiftet ham, på jobb ? Professor Benedikte Moltumyr Høgberg er god, kommenterer makthavernes presse som kjører makthavernes agenda helt hjem;

«Mest kritikkverdig i denne saken er utvilsomt pressens fråtsing i andres personlige tragedier og sykdom, og som spiller på menneskets evne til å elske å hate personer vi mener har et større moralsk forfall enn oss selv. «

Alle NATO-land er møysommelig med propaganda, løgner og bedrag av sine khazar-edomitt herskere rigget til for krig. Det tar tar tid å rigge et helt folk å stille seg bak de antikristne krigshissernes agenda.

Da må ha for lenge siden fjernet politikere, dommere, offiserer, etterretningsfolk, politiledere og mediefolk i tur og orden, som de selvutnevnte makthaverne mener kan være i opposisjon til den korrupte khazarske bolsjevik-kabalens interesser, som styrer Norge.

De skal bare ha sjelløse feiginger i rekkene. Dette skjer det samme i alle andre NATO-land. De land kan ikke ha lederskap som tenker selv og ikke følger edomitt-khazarenes agenda, jfr. Trump, jfr. Putin, her er linken mellom de talmudiske satanist jødene på Jesus sin tid, og satanist jødene i vår tid, her og nå ;

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Ikke hevet over loven

Han mener det er viktig å verne om prinsippet om at dommerne skal være uavhengige i sitt dømmende virke. Det innebærer at de ikke må gå av dersom de for eksempel har upopulære meninger.

Professoren forklarer at dommere ikke er hevet over loven, og at de kan avsettes. Dommere kan bare avsettes ved dom som følge av grove lov- og pliktbrudd som ikke er forenlige med stillingen.

https://www.dagbladet.no/nyheter/strid-i-jussmiljoet-ikke-en-popularitetskonkurranse-1/78179933

Mange i norsk politikk utgir seg for å være «norsk» og kristen… de er noe langt annet — Kristne nordmen i verdensopinionen skal ta skylden for hva de gjør, om de bomber Libya, eller sender milliarder til askeNAZIER i Ukraina… eller de skyter barn på Utøya…

Ingenting av hva de gjør er mitt ansvar, de har ikke spurt meg, jeg har aldri gitt min tilslutning…. la Gud dømme dem personlig, ikke Norge, meg eller uskyldige nordmenn generelt..

Dette er våre jødiske herskeres krig til og for sin egen favør, sin antikristne Nye Verdensorden, Great Reset, ikke det norske folk sin. Jeg tar avstand fra ALT de gjør i sin Great Reset forbindelse, må de være forbannet i sine klandestine agendaer om det er i klimareligion eller khazar-kingdom, i Jesu navn.

Skoghøy har som meg tråkket på noen mektige feminazi nettverk;

Kjønn og fakta og sånn

Også høyesterettsdommere må kunne belegge sine påstander.

– Det faglige nivået blir lavere enn det ellers ville ha blitt, det vil si, lavere enn det ville ha blitt uten kvotering, uttalte Skoghøy i en sak i Dagens Næringsliv.

Skoghøys uttalelser møtte sterk motstand fra blant andre daværende leder for Den norske Dommerforening, Ingjerd Thune.

Damene senker nivået blant dommere, mener høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy. Han søker jobben som høyesterettsjustitiarius.

https://www.dn.no/pa-innsiden/arbeidsliv/hoyesterett/jus/kjonn-og-fakta-og-sann/1-1-5519085

La meg da bare avslutningsvis nevne, ennå en av de med vanskelige og merkelige unorske etternavn jeg alltid kjører gjennom «jødetesten»;

Juridisk spesialrådgiver Asbjørn Krantz; som sier det fantastisk bra, som jeg skulle sagt det selv, bare litt bedre enn jeg greier;

«Det vi ikke skal glemme i omtalen av denne saken og dens impliserte prinsipper er at dommere skal nyte den samme beskyttelsen som vi andre i den nå grunnlovsfestede regelen om uskyldspresumsjon. Varslingssaken har vært vurdert strafferettslig i to påtale-instanser uten at man fant at noe straffbart hadde skjedd. Altså case closed strafferettslig.
Jeg har som jurist alltid vært en sterk tilhenger av at en rettsstat må stille krav om sterkere beviser enn alene «påstand mot påstand» for å ilegge noen en reaksjon av belastende karakter. Ellers vil det være faretruende lett å feks fjerne folk fra sine stillinger på grunn av en persons påstander. UIT har etter det opplyste behandlet varslingssaken mot Skoghøy arbeidsrettslig, uten at følgene skal ha rystet noen inntil grunnvollene.
I dette oppkoket av personlige tragiske forhold rundt Skoghøy har vi altså en sak der en dommer mente seg utsatt for en alvorlig forgiftning hvorpå media snappet det hele opp. Saken ble deretter som kjent ensidig vinklet i pressen. Men skal Skoghøy bære ansvaret for at en samlet presse unnlot å gi den beskyldte parten spalteplass? Er ikke det alene medias ansvar?
Og så ble vi av media gjort kjent med at Skoghøy skal ha sendt noen sms til sin eks, hvis innhold tydelig skal ha vært preget av en personlig og sterkt følelsesladet kontekst. Verdenshistorien er som kjent full av tragedier foranlediget av forsmådd kjærlighet. Men det er altså her tale om helt private sms-er som aldri var ment for offentligheten. De var kun ment for en privat sfære. Kan man da legge ham dette til last som dommer? Er man fratatt retten til å være et fullverdig menneske, med følelser?
Skoghøysaken er en personlig og tragisk sak som media i det alt vesentlige har gjort offentlig. Da er mitt spørsmål; hva er det man egentlig er ute etter i Skoghøysaken? Hvor ligger det uetiske i å bli rammet av personlige tragedier i et forhold, og som avstedkommer følelsespregede uttalelser som kun er ment for den andre involverte og bare denne? Og hvordan kan en tingrettsdommer stå i dagsrevyen og slå fast det uetiske i varslingssaken utelukkende basert på den ene partens påstand? Hvis dette er normen med tanke på praktiseringen av våre rettssikkerhetsbaserte bevisbyrderegler gir denne tingrettsdommeren oss større grunn til bekymringer enn en Høyesterettsdommers personlige tragiske erfaringer.»

Her falt gullkornene tett. Takk for det. Den beste analysen om dagens «norske adel» gir Elin P. Gregusson, hun får siste ordet, videre påpeker hun de advokater og dommere som ALDRI ivaretar og snakker barnevernsbarn i Statens mislykkede «omsorg» sin sak, men er ALLTID for ALT som Staten gjør og sier og påpeker at Skoghøy er faktisk den eneste som har straffet barneovergripere i maktposisjoner ;

«Falch-Koslung og Wessel-Aas, har til felles at de har representert over middels profilerte og mektige menn som har tjent godt på barnevern OG misbrukt sin stilling og posisjon, overfor barnevernsbarn. HR-dommer Skoghøy, har til sammenligning dømt menn som har forgrepet seg på barnevernsbarn, jf. gruppevoldtektssaken fra 2008. Nevnt som en kuriositet.  () Jeg vet ikke om noen jurist med en mer alvorlig historikk innen målrettet personangrep, enn advokat Jon Wessel-Aas. Wessel-Aas overtok «plutselig» ledervervet etter Tromsøs tidligere ordfører, Jens Johan Hjort. Hjorts familiære bakgrunn er fra det nærmeste man kommer «aristokrati», i landet uten aristokrati. Som flere vil huske, var han en nær av venn den mektige nordlendingen Svein Ludvigsen. Den tidligere banksjefen, lederen i Tromsø og Troms Høyre, nestleder i Høyre, fiskeriminister, fylkesmann, Ridder av St. Olavs Orden, frimurer av tiende grad, og senere dømt for seksuelle overgrep mot enslige asylsøkere.«

Sissel Kyrkjebø – Barndomshjemmet- 1984

 

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

7 Kommentarer

 1. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 2. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ? – Riksavisen

 3. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie – Riksavisen

 4. Pingback: Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere – Riksavisen

 5. Pingback: Sejerstedt-Heiberg-Stoltenbergs rett til å bedrive juridisk faenskap og krig mot hvem de vil (norsk adel) – Riksavisen

 6. Takk for at du i det hele tatt gidder Jarle!
  Men jeg antar du er som meg, vi gir ikke opp «på tørre møkka», men jeg er annerledes «skrudd sammen» antar jeg, for jeg vil gjerne straffe alle impliserte, gjerne ved å sende dem til helvete med hodet først, bare litt før de egentlig skulle dit.
  Dødstraff er for meg noe man tildeler voldtektsforbrytere, pedofile, landsvikere, «vaksine» pushere osv.
  Forøvrig et godt nyttår til deg og dine.
  Vi går mot svært mørke og harde tider, med massedød og elendighet, men vi vet at på andre siden er vi kvitt Satan og hans hjelpere (spesielt «jødesvin-khazarene» – verdens største massemordere), og kan treffes da når Gud har fått rensket opp i kloakken.

 7. Pingback: Kongsbergdrapene; Laagendalspostens Jenny Ulsteins medisin for psykisk sykdom er massemord – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.