Tiden nærmer seg for at den jødiske antiKrist Verdenskeiser entrer tronen

Strømpris, politiker korrupsjon, misbruk av Stortingsboliger (pendlerboligsaken), drivstoffpriser, rentehevinger, matkrise, atomkrigsfare, den demente korrupte idiot Biden som leder av den «frie verden», – alt er satt i scene for at Folket skal tape troen på sine nasjonale regjeringer, og velge seg en jødisk Verdenskeiser – det er den frimurerske måten til B’nai Brith å gjøre dette på.

Bilde: Stortinget. De du ser på bildet er med på Planen. De spiller dum. De vet akkurat hva de gjør, ihvertfall lederen jødiske Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, Jens Stoltenberg. De vet Planen. Sannsynligvis Vedum også, jeg mener han er jødisk. Inngiftet i Støre-slekten. Formen på hans hodeskalle indikerer det, at han er ikke av samme rase som oss (Esau og Edomittene parret seg med Caanittene, og ble deretter Jødisk blandingsrase), ikke som oss kaukasiske Israelitter. De gjør det for at FOLKET skal miste troen på den nasjonale regjering, og kreve Verdensregjering og ‘Verdenskeiseren’, som kommer til å være Jødisk.

The Great Reset plan. askeNAZI planen for Nye Verdensorden

I tjeneste for Satan skal de få eie alt og ha makten over hele verden, det samma Satan tilbydde Jesus på fjellet. Jesus sa til oss: «Dere skal gjenkjenne dem på fruktene» (av hva de gjør)…  gjett om vi gjør, det er ikke vanskelig engang å gjenkjenne dem, på deres agenda. Matt. 7:16. Samme agenda om den uinnskrenkede Verdensmakten i Satans tjeneste, som Kaifas og Herodes drømte om, som Jesus saboterte for dem, utsatte i 2000 år. «Denne Verdens Fyrste» (Ephesians 2:2), var sjef i å inspirere menneskene, før Jesus fikk sendt Den Hellige Ånde inn i verden til sine. De saboterte jødene sine våte drømmer i 2000 år. Nå er de løs, sier Bibelen (Rev. 12:9, 20:7), nå er de her en siste gang til fordel for sin antikristne ‘Fyrste’ Satan, og utfordrer Jesus sin Trone, han vant over dem på Golgata. Gud selv har utnevnt Jesus til Sjef (Isaiah 9:6). Nå skal vi se han utrydder dem for godt (John 12:31, Ob. 1:18).

He is Abrahams rootseed, ….. the King of Israel, and Redeemer, the LORD of hosts:. Without Him there is no justice in the World

Denne gang kommer han IKKE på et esel i fred han rir inn i Jerusalem på, men på hest i KRIG ! Fiendene blir utradert, jfr. Åp. / Rev 19:11,19, det Talmudiske «Dyret» og alle som støtter det, liner opp for å ha krig mot Kristus. Gud har utnevnt sin Verdensfyrste (Isaiah 9:6). Han er ikke jøde. Han er vår venn som bringer Veien, Sannhet, ærlighet og Livet. Han heter Jesus Kristus.

De har allerede vært på Tronen en tid,  bakom sceneteppet av verdens scene, men de kommer nå ut i det åpne. Satans drøm kan ikke oppfylles om han ikke får herske via sine folk i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) i det åpne, at folk skal velge Satan bevisst fremfor Gud. Det er målet. Mange vil gjøre det. De er pre-programmert å heile jøder som ‘guds’ utvalgte folk, når de hele tiden var Satans folk. Satan var deres gud; “the god of this world”, denne verdens Fyrste er satt fri etter 1000 års fangenskap Jesus bandt Djevelen, Åp. / Rev. 12:9, 20:7.

Vi har tidligere dokumentert hvordan det babylonske talmudiske «Dyret» har blitt helbredet etter at Jesus gav det banesåret på Golgata (Åp. / Rev. 13:3). Den jødiske Verdenskeiser kommer til å bli heilet og hyllet som Verdenskeiser som skal befri FOLKET fra alle dets problemer. Lite vet FOLKET at de samme som vil bli hyllet og HEILET som LØSNINGEN på problemene, det er de samme som skapte problemene i utgangspunktet.

«Folket» kommer til å KREVE sin Verdenshersker, en slik jødisk helt som Ukrainas jødiske komedie kokaintryne de tilber og heiler og hyller, vil «Folket» komme til å velge seg som Verdenshersker et eller annet jødisk antikristent kokaintryne. Så dumme er egentlig «Folket», de tilber det Ukrainske Kokaintrynet fordi han er Jøde, fordi media i flokk programmerer dem til det, og den massebevisste massen av folket kommer til å tilbe Verdensherskeren fordi han er Jøde, slik som FOLKET blir forledet til å tilbe Kokaintrynet i Ukraina som «Frelser» av FOLKET :


«The moment for the recognition of their despot will come when the peoples, utterly wearied by the irregularities and incompetence—a matter which the usual suspect will arrange for—of their rulers, will clamour: «Away with them and give us one king over all the earth who will unite us and annihilate the causes of disorders—frontiers, nationalities, religions, State debts—who will give us peace and quiet which we cannot find under our rulers and representatives.»

«But to produce the possibility of the expression of such wishes by all the nations it is indispensable to trouble in all countries the people’s relations with their governments so as to utterly exhaust humanity with dissension, hatred, struggle, envy and even by the use of torture, by starvation, by the inoculation of diseases, by want, so that the «goyim» see no other issue than to take refuge in their complete sovereignty in money and in all else»

«Øyeblikket for anerkjennelse av deres despot vil komme når folkene, fullstendig trette av uregelmessighetene og inkompetansen – en sak som de vanlige mistenkte vil ordne – til sine herskere, vil de rope: «Bort med dem og gi oss en konge over hele jorden som vil forene oss og utslette årsakene til uorden – grenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld – som vil gi oss fred og ro som vi ikke kan finne under våre [nasjonale] herskere og representanter.»

«Men for å skape muligheten for å uttrykke slike ønsker fra alle nasjoner er det uunnværlig å forstyrre folkets forhold til deres regjeringer i alle land for å fullstendig utmatte menneskeheten med uenighet, hat, kamp, misunnelse og til og med ved bruk av tortur, av sult, ved inokulering av sykdommer [vaksiner], av mangel, slik at «goyim» ikke ser noe annen løsning enn å søke tilflukt i deres fullstendige suverenitet med penger og i alt annet»

(Protocol of the Elders of Zion 4:10, 19; Isaiah 14:12-14; II Thessalonians 2:4; Revelation 6:8; 13:8).

Gjett om jødiske Klaus Schwab vil være superlykkelig å gi dem en jødisk Young Global Leader å lede dem, en ala kokainvraket Zelensky de kan få tilbe. Alle mennesker gjør et personlig valg om de vil tilbe og heile Jesus eller den Jødiske antikristne Verdenskeiser.

Kristensionister de heiler og hyller alt jødisk, og alle jøder. De kysser gladelig enhver jøde ved ryggmargens nedre endepunkt. De tror at noen jøde skal klare å redde ikke bare deres liv, men også deres sjeler, og gi dem foretrede og samvær med Gud etter Adams forbannelse. Idioter. Matt. 5:13 som salt som har mistet sin konserverende kraft, ikke nyttig for annet enn å bli tråkket under menneskers fot.

De trenger ikke Jesus som veien til Faderen. De er hjernevasket stakkarene at enhver Jøde kan gjøre det samme som Jesus; «fordi Jesus var jødisk [LØGN], kan enhver Jøde gjøre det samme«, vil de påstå.

Job 19:25

La ikke idiotene forføre dere mine venner, ref. Matthew 24:4. Langt mer enn ‘guds utvalgte folk’ er de ‘Satans utvalgte folk», sier Bibelen (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Satan og satanister har en tendens til å snu ting på hodet, opp/ned.

Alan Jackson – What A Friend We Have In Jesus (Live)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring