Journalister – maktens sprellemenn

Pressen er på ingen måte uavhengig. Dette er heller ikke noe nytt. I 1880-årene ble en «skål for den uavhengige presse» lakonisk nedsablet av tidl. red. Swinton som presiserte at journalister er intellektuelle prostituerte og maktens sprellemenn. En episode knyttet til familien Reksten gås her gjennom i detalj og viser at journalister villig lar seg bruke som maktens leiesoldater, nå som dengang.

Resten av denne artikkelen er kun for Herman Berge (årlig) ‘s medlemmer.
The rest of this article is for Herman Berge (årlig) ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.