Korrupsjon på norsk

Arne Jeppesen skriver om «Kynisk pengeinnkeving» i NIU, den 2. Mai 2007, og hans erfaring med AktivKapital, og hvordan de har fått blankofullmakt av våre myndigheter til å loppe det norske folk, med stadig aksellerende gebyrer for sen betaling. Er landet og samfunnet vårt bygget til beste for folk eller noen snevre eierinteresser? Svaret vet du selv.

Dette gjelder ikke bare innkassovirksomheten, det gjelder over hele linjen, at våre politikere har solgt seg til andre interesser enn til sine velgere. Interesser som er mer istand til å ivareta dem når politikerkarrieren er over kanskje?

Vi ser det i salget av vår elkraft. Vi kommer til å se det når de selger vårt ferskvann på samme måte som de solgte elkraften vår, og vi ser det i hvor iherdig de jobber for å selge ut våre andre nasjonale ressurser som olje og fisk. Deres omvei om EU, er bare en måte å få «internasjonalisert» eierskapet av disse våre felleseide ressurser. Hva belønningen deres for dette svik vil bli, kan vi bare observere, og se i historiens lys i en nær eller fjern fremtid, når det er for sent å gjøre noe med det.

Still «din» representant kritiske spørsmål før du gir ham din tillit, ved valget til høsten. Han tar gjerne imot din stemme, men han soler seg best sammen med krøsuser som kan ivareta ham etter at politikerkarrieren er over. Du har sikkert observert dette selv, og vet at jeg har rett.

Vi ser det i hvordan ALT er tilrettelagt for den økonomiske og politiske elite som er de virkelige makthavere, med politikerne som deres pressetalsmenn. Hadde ikke politikerne underlagt seg disse krefter, hadde enhver politiker ikke kommet i posisjon i det hele tatt. Det eneste de kan gjøre for å komme i posisjon er å «tute med ulvene», foruten de ikke ville blitt heiet frem i den samme elite-eide/styrte media, og kommet seg opp og frem. De som ikke sier det de skal, kommer ikke til i det hele tatt, i hva Jens Stoltenberg i TV-dokumentaren om seg kalte den «moderne talerstol».

Slik fungerer systemet vårt, og har gjort det i lang tid. Vær derfor glad for lokalaviser som NUI, hvor det fremdeles er tillatt å ytre det «politisk ukorrekte». Vi som skriver, finner fort ut hvem som tilhører hvem, av våre mediainstitusjoner. Den som i festtalene skulle utgjøre vår 4de statsmakt.

Pass på! Det er for sent å snyte seg når nesen er borte. Denne samrøre mellom makten og sterke kapitalinteresser er de facto fascime, definert som det av selveste Benito M. selv.

Lykke til.

Mvh. J.Johansen

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.