Jødemisjonen. Frelse Jøder for Jesus.

Hvorfor er det ikke lenger nødvendig for jøder å bli frelst fra sine villfarelser? Jesus mente det var de som trengte det mest.
Hvorfor er det ikke lenger nødvendig for jøder å bli frelst fra sine villfarelser? Jesus mente det var de som trengte det mest.

Jeg deltok i et møte i regi av «Komiteen mot Avkristning av Norge» i Ålesund igår den 1.9, med tema hjelp til Israel (uten at jeg ser forbindelsen mellom dem), hvor blant andre Israels ambassadør i Norge deltok. Et halleluja-møte med «kristne» til støtte for Israels politikk, og for investeringer/støtte til staten Israel. Se vedlagte brosjyre for hele konklusjonen min på møtet eller her.
Israel meeting
Hvorfor trenger «eiendomsfolket» eller «Guds Utvalgte folk» milliarder av dollar i overførelser fra de vestlige land, for i det hele tatt ikke å sulte ihjel? En skulle tro at var de «Guds utvalgte Folk», så ville Gud ta vare på dem, slik at vi slipper denne utgift?

Israels folk, sammen med dets ledere – som forfører sitt folk, trenger virkelig vår omsorg og vår oppmerksomhet. Ja. De trenger frelse og frihet, – frihet fra sine villfarelser (dansen rundt gullkalven), og fra sine ledere. De trenger visst Messias andre komme.

Uten sterkt og godt lederskap, så faller Israels folk, som de gjorde også i ørkenen under Moses’ lederskap (i den Gudfryktige leders fravær). Dessverre har denne lederen vært fraværende i Israel også idag, og de er falne, – falne fra «Guds»/YAHWE’s velsignelser.

De er sekularisert, og politisert (dansen rundt gullkalven der også, som hos oss). Ledere med en egen agenda har tilrevet seg lederskapet og overtatt. Mongolerne og Fariseerne som har tilrevet seg lederskapet er ikke semitter engang. Palestinerne og araberne er det. Må herrefolket (The Hidden Hand – All Seeing Eye) bli til tjenerfolk – eneste løsningen på verdens problemer.

Jødenes Messias VIL komme, den vil komme i form av jødenes (og de kristne sionistenes) omvendelse til kristendommen. Da vil de kunne oppleve at Jesus virkelig åpenbarer seg for sine, også dem, i ånd denne gang. Han kom til sine egne, en gang, men de tok ikke imot ham. Dessverre for dem, men der er håp, – det er bare for dem å gjøre valget. Å henge seg på Messias’ andre komme er innenfor rekkevidde fremdeles.

«Først Jøde, så greker», sa Jesus. Jødene var de som mest trengte til frelse, – fra sine villfarelser, men de tok ikke mot ham. Et esel og et kors var hva han ble tilbudt.

Apostlenes Gjerninger gjør det helt klart at Jødenes ledere (Sanhedrin) var ansvarlige for å korsfeste Jesus (2:23,36, 3:13, 4:10, 5:28, 30, 7:52, 10:39, 13:28) og så lenge de avviser Kristus har de ikke noen reell del i Gud som følger med Ham. «Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen;» (I Joh. 2:23).

Matt. 27:25 Og hele forsamlingen svarte: «La hans blod komme over oss og våre barn.»

Det kristne burde gjøre var å dra ned til Israel å preke for dem om mulighetene for Messias’ andre komme, også til jødene denne gang. De må frelses fra ideen at de er verdens herrefolk, og Guds Utvalgte, hvilken ideologi skaper så mye problemer i verden. Gud er ikke rasist. De må frelses fra å tro de er et herrefolk, til å bli et tjenerfolk, i den sanne kristne ånd, og ikke kvasireligionen(e). Først da vil det bli fred i verden, – og ikke før.

Så lenge vi er ledet uti ørkenen, lederne har dratt på fjelltur, og de som er igjen dyrker dansen rundt gullkalven, ser jeg intet lyspunkt.

Mvh. Jarle

se også:
http://www.riksavisen.no/?p=346

– Dersom Jesus ikke er jødenes Messias, er han heller ikke nasjonenes Kristus, heter det i en offisiell erklæring fra Lausanne-bevegelsens råd for jødisk evangelisering, som var samlet i forrige uke ved Balatonsjøen i Ungarn.

I et opprop fra konferansen kaller Lausanne-bevegelsen kirken til å ta ansvar for det jødiske folk. Her heter det blant annet:

«Vi stadfester at de gode nyhetene om at Jesus er det eneste håp om frelse for det jødiske folk. Vi gleder oss over rapporter om at jøder kommer til tro på Jesus, og at antall messianske forsamlinger vokser. Vi hevder at den største urett kristne kan gjøre mot jødene er å nekte dem evangeliet. Vi oppmuntrer til evangelisering for alle Abrahams kjødelige barn, og ber om forsoning mellom palestinske arabere og israelske jøder i Kristus. Vi tar avstand til den senere tids antisemittisme og fordommer mot staten Israel og oppmuntrer hele kirken til å være med og tale mot disse holdningene, ettersom de er til hinder for at jødene får høre evangeliet om Kristi kjærlighet.»
http://www.magazinet.no/artikkel.asp?Artid=10183

————
Paulus’ brev til romerne, 2-28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.

————
I slutten av juli 2007, signerte 34 evangeliske ledere i USA et bemerkelsesverdig brev til President Bush. Det fremhevet viktigheten av et mer balansert syn på Israel enn hva som er vanlig fra kristen-sionistisk side i USA.
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21466&lan=en&sid=1&sp=0

———-

I mars 2007 trakk den prominente radio vert Janet Parshall i full offentlighet seg fra en Jødisk-Kristen samling i Jerusalem etter at den forbannet Kristen evangelisering mot Israelske Jøder. “Jeg tenkte, vent et øyeblikk. Vi kan ikke bare blindt støtte Israel,” sier Parshall. “Vi må være istand til å fortelle dem [om Kristus] som venner, du kan ikke gjøre det. Du kan ikke tie oss.” Hun sier hun innså at Israel fortalte evangelistene, “Vi vill ta deres støtte, deres hjelp og deres turist dollar, men vi vil ikke ha deres Jesus.”

Som alle sanne Kristne, ønsker Parshall å velsigne Israel som Gud befaler. Men hun innser at blind moralsk og finansiell støtte er ikke den sanne velsignelsen! Heller, – Kristne må tale hele sannheten med kjærlighet, søke å først dele velsignelsen om forløsning gjennom Kristus. Hun kritiserer Kristne Sionister for å foreslå at Jøder kan bli frelst utenom lydig tillit til Kristus. “Det er ikke sant,” sier hun.

——————-

– Jesus gjorde meg absolutt mer jødisk. Før jeg traff Han, var jeg en dårlig etterligning av det en jøde skal være. Jeg er nå blitt en virkelig sønn av Abraham, men jeg kan også ha stor kjærlighet til hedningene, for Jesus har revet ned gjerdet som skilte oss.

Lengselen etter at Messias snart skal komme tilbake er også sterk og levende: En av de messianske jøder uttaler: «Messias komme er nær, og en dag kommer han til å Si; Fabio, bli med meg hjem. Og så kommer denne jøden til å bli med han hjem, fordi han har ventet på han så lenge.»

Den neste jøden som forteller om sitt møte med det nye testamentet, sier at han ble svært overrasket første gang han så en Bibel og forsto at det var det gamle og nye testamentet i en og samme bok. Han kjøpte den og gikk på sitt værelse og leste og leste, Til slutt kom han til Johannes 8,31- 32,. «Jesus sa til de jøder som var kommet til å tro på Ham; Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere.» Plutselig kjente han at rommet ble fylt av Guds nærvær.

Helen Shapiro, en kjent sangerinne, forteller at da hun første gang slo opp i det nye testamentet, var hun imponert over hvor jødisk det var. Hun startet et grundig studium, fikk tak i en engelsk oversettelse av de hebraiske skriftene (Tenach), og sammenlignet denne med den kristne Bibelen, for å undersøke om hun ble lurt på noen måte. I to og en halv måned satt hun og sammenlignet tekstene og slukte denne nye kunnskapen helt til det gikk opp for henne at det var ingen mulighet til å fornekte sannheten; Jesus var jødenes Messias!

http://www.mensviventer.no/mvv10/messianske.htm

Last ned denne artikkel som brosjyre til utdeling (Høyreklikk – Lagre Som).

Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.

Henry Makow har en veldig god oppsummering hvordan og hvorfor det her:

http://www.henrymakow.com/do_jews_control_the_world.html

Facebook Comments

One Comment

  1. Pingback: Khazarene erobrer Europa og USA

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.