Kristne hetero gutter skal forrakte personer som tvinger dem til PRIDE aktiviteter

Det er helt unødvendig å dra inn religion i dette. Om gutten er muslim eller kristen, skal gutter ha rett til å forrakte hvem de vil.

Noen mener at vestlig demokrati at alle skal hilse høflig på en rektor som har overgrepet gutters integritet hver eneste dag. Er det ? Noen vil mene at de har fått gratis hjernevask som Statens Barn at gutter er dum, og jenter intelligent og flott (Giftig Feminisme), og at PRIDE er bra og kristendommen fæl… alle har fritt valg å mene hva de vil, men virkeligheten møter oss alle.

Flott at de protesterer. «holdningskapende arbeidet» at jenter er god, gutter er dumme, har fullstendig 100% mislykkes. Biologien trumfer akademien. Guttene har rett til å ikke bli krenket, jfr. opplæringsloven § 9A-5. Paragrafen handler om mistanke om at skole ansatte krenker elever. Av tankekorreksjonene, og kjønnskonvertering som blir resultatet.

Omtrent like mye «fri» som kvinners seksuelle «frigjøring» ble. Frigjort fra mann og barn. De ble Statens Barn. På statsomsorg. Kvinnen fikk jobb i maskineriet og skatt å betale. Vi har for lite informasjon. #KristenEtikk er : Har Rektoren tvunget hetero gutter å delta i PRIDE aktiviteter, har de blitt tvunget til å leke med dokker, eller kle-seg-som-jenter-dag ?

#IntegritetsKrenkelser mot gutter, da skal Rektor #Forraktes og gjerne straffes også, følelsesmessige overgrep. Psykiater Dag Furuholmen hevder systematisk diskriminering av gutter og menn har gitt næring til en ny generasjon mannssjåvinister;

https://www.dagsavisen.no/nyheter/2023/06/05/feminismens-skyld-psykiater-er-ikke-overrasket-over-influenseren-andrew-tates-popularitet/

At den kvinnelige rektor blir hysterisk og overgriper gutten med å gå til fysisk angrep på ham, skal vi ikke forundres over. Disse kjønnskvoterte jentene som har blitt fortalt hele livet at de er «guds» aka Statens gave til menneskeheten, mens gutter er blitt fortalt hver dag de er skit og ikke verdt noe som helst, og må bli feminisert, disse kvinner som engang var småjenter de har en mental sykdom.

De vil IKKE klare å begrense og kontrollere seg selv, når denne deres status som blir utfordret. De blir rett og slett krakilsk da.

En «høster som en sår» med Jesus’ sine ord. What goes around, comes around. #Karma-rekylen. Gutter kjønnskonvertert anmasse til feminiserte noksagter av skolelærere og dumme barnehagetanter, til de begynner å TRO på galskapen at de har feil kjønn.

Nok er nok ! INGEN trenger å respektere dem, når de tvinger på hetero gutter PRIDE galskap, da SKAL de #Forraktes. Etter at Rektoren har tillat seg å syte om hvor dumme gutter er og flotte jenter er i 3 år, i dyp forrakt for guttenes integritet, så har guttene all rett til en aldri så liten punktdemonstrasjon, når karakterene er mottat, og rektoren ikke har muligheter til å skade/straffe dem noe mer, de er ute av hennes ondskapsfulle makt og myndighetet over dem.

Jeg var Norges kristne svar på muslimen Andrew Tate, før han var født :

Trenger guttene å hilse høflig på enhver som krever det ? Det er et spørsmål om skolen skal være formidlere av kunnskap i matte og fysikk, eller om de skal også ha foreldres rolle som Stats-oppdragere  i tillegg. Altså at Staten ikke skal være nøytral, men danne en ensrettet Ny Jødisk Religion, for nasjonen.

Etter kristen kultur har de IKKE rett til å være oppdragere, etter Jødisk sovetisk bolsjevik kultur SKAL skolen oppdra dem.

Er vestlig demokrati at gutter hører de er skit i 13 år på skolen, og at jenter er flott og intelligent, alltid, og at gutter må forandre seg og «bli bedre mennesker» som samfunnet vil skape dem, ikke som Gud skapte dem. Der starter forskjellsbandlingen. Hvordan skape jenter av gutter, for å sikre at ingen sier imot dem når (((de))) overtar vår nasjon for sin antikristne Great Reset av verden; Nye Verdensorden ?

Fordi de visste at et samfunn av frie og sterke menn ville ALDRI tillate jødene med maten i verden idag, hva de gjør idag. Dert er grunnen til at de angrep maskuliniteten først. Fra Gro Harlem Brundtland sin regjeringstid;

Jødiske Gro Harlem Brundtland, ondskapsfull falsk heks

Det er jo selvfølgelig synd med alle disse kasterte menn i fedrelandet.. Feminismen har plukket av dem manndommen og villskapen… derfor får jødetampene lov å holde på som de vil, selv om de utgjør bare 0,5 % an nasjonens mennesker, sannsynligvis mindre…(Matt. 19:12)

Jødenes åtte kjønn i Talmud, de perverse sataner skal overføre til å bli rådende i vår nasjon; https://www.myjewishlearning.com/article/the-eight-genders-in-the-talmud/

Disse jødiske talmudiske «verdier» som de har fått til og med den norske Kirke med på, via preses jødiske Olav Fykse sin påvirkning;

Homsekulturen og transgalskapen er en judaifisering av det 1000+ år kristne Norge. Hverken kristne eller muslimske gutter trenger å akseptere at vi skal ha slike perversiteter i gatene hos oss. De kan reservere det for seg selv i perverse Tel Aviv.

Sikrer feminisering av gutter, og gjør jenter til lesbiske karikaturer av menn. https://www.tv2.no/mening_og_analyse/foresatte-kan-ikke-velge-bort-pride/15831603/

Jødiske #marthegerhardsen @Osloskolen minner om at det eneste som kan velges bort i Osloskolen det er kristendomsundervisningen, som det human-satanistiske Human ikke-så-Etiske Forbund fikk inført.

De vant, foreløløpig. Jødiske Lenin (Blank) sa

Jødiske Edvard Bull Hambro (AP) skrev .. Ikke bare AP, ALLE norske partier er eid av jødene og deres penger har kjøpt hver eneste politiker under solen til å tjene seg… Klima-Kovid-Krig Inc.

De vant, til slutt. De greidde det. De brukte 100 år på avkristningen. Ved å bruke skole og barnehager til å avkristne en hel generasjon… clever … De MÅTTE avmaskulinisere gutter ved hjelp av feminismen i skoleverket som Lenin sa, slik at bare pyser igjen i nasjonen.

Derfor tror gutter de er jenter og vice versa, perverse sataner DREPER barns naturlige kjønn, om ikke ville de ikke greidd dette..

MEN; #GudVinner til slutt… Sun Tzu regel Nr. 1 om åndskrig : «Kjenn Din Fiende» … INGEN kan vinne over en fiende de ikke korrekt identifiserer. Alt blir bare skyggeboksing da, slag i løse luften.

Sjef «Byggeren», av noen kalt : «Kuken» med kalotten

En lærer eller en barnehage tante skapte dette misfoster, innbilte det at det finnes feil person i feil kjønn.. rene stupiditeter av REPROBATENE (Rom. 1:28, 2 Thessalonians 2:11, 2 Corinthians 13:5) som Bibelen kaller de Falne. En rektor, en lærer, og en barnehagetante SKAPTE kjønnsforvirringen i dem. De tvang gutter å leke med dokker, og jenter med bil. Beta-males, kjønnskonvertert og skapt slik av woke barnehage tanter og skole lærere #Forrakt #IkkeHilse #Straffes.

10-13 år med videregående måtte guttene utstå sytingen om alt som er galt med gutter og menn, #Respekt (at de har utholdt det). På tide å protestere mot ondskapensAgentur. Og det bør de kristenkonservative gutter som leser meg, begynne å gjøre i stadig større grad.

PRIDE – Climate – Covid – Conflict (War) , Aatansists believe in all kind of Lies and Deceptions

«Oppdragerne» har gått for langt for lenge siden, tvinger på hetero gutter PRIDE. Som det norske kristne svar på #AndrewTate anbefaler jeg kristne konservative heteroseksuelle gutter om de blir tvunget til i skolen å delta i PRIDE markeringer, om de har blitt tvunget til å leke med dokker eller ha kle-seg-ut-som-det-motsatte-kjønn-dag, krenkelse av deres integriteter av voksne, så skal de #Forrakte den person (UAVHENGIG av den persons kjønn) DYPT og INDERLIG.

Ekspertisen, kaller dette straffbare overgrep de har fore seg;

Da finner jeg det helt på sin plass at guttene demonstrerer på siste dag, ETTER at karakterene er gitt, og den kjønnskvoterte ikke kan gjøre dem noe mer.

American psychologist and philosopher, 1842-1910

William James boken «The Bostonians» : «Fra den mest fordømte feminisering! Jeg er så langt fra å tro, som du sa her om kvelden, at det ikke er nok kvinner i vårt generelle liv, at det lenge har vært presset på meg at det er mye for mye. Hele generasjonen er kvinnelig, den maskuline tonen forsvinner utav verden, det er en feminin, en nervøs, hysterisk, skravlete, skrånende tidsalder, en tidsalder med hule fraser og falsk delikatesse og overdrevne omsorgsfullheter og forvirrede sensibiliteter, som hvis vi ikke snart ser opp, vil innlede en tid av av middelmådighet, av de svakeste og flateste og mest pretensiøse som noen gang har vært. Den maskuline karakteren, evnen til å våge og holde ut, å kjenne og likevel ikke frykte virkeligheten, å se verden i ansiktet og ta den for hva den er – en veldig sær og til dels veldig rå blanding – det er det jeg ønsker å bevare, eller rettere sagt, som jeg kan si, å bli frisk; og jeg må fortelle deg at jeg bryr meg ikke det minste om hva som blir av dere damer mens jeg prøver!»

EGENTLIGE forskjellbehandling går på hvordan gutter feminiseres og jenter maskuliniseres i norsk skole, 12 år. Jenter sys puter under armene på, gutter fortelles hvor idioter de er hele tiden. Helt på sin plass med demo. Kjør på gutter. Gud er med dere.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/til-forsvar-for-oslo-rektoren/o/5-95-1182038

Har rektoren prakket på tvunget hetero gutter å delta i PRIDE aktiviteter ? Da fortjener hun 100% #Forrakt hun får nå.. Ingen har RETT til respekt… #Respekt for gutten som har fått nok, BIOLOGIEN VANT !

Når biologien vinner over hjernevasken, da er det håp.

Karakterene mottatt, hun kan ikke skade ham mer.. ❤️

Faren med dette for gode kristne mennesker :

Sannsynlig scenario ; Til mer jødenes avsløres, til mer er de nødt til å stramme tommeskruen på befolkningen for sin sikkerhet. Til mer de strammer tommeskruen for å trygge sine egne sataniske aspirasjoner, til mer rasende blir befolkningen som til slutt eksterminerer dem 🙂 #Bibelsk (Ob. 18:18)

«… Jesus Kristus, han som dere korsfestet, nassareeren, men som Gud reiste opp fra de døde. 11 Han er GRUNNSTEINEN som ble vraket av dere BYGNINGSMENN, men som er blitt HJØRNESTEIN.» – Apostelgjerningene 4:11, Matt. 21:42, Psalm 118:22

«Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!»

Dessverre valgte mange av Byggerne (Frimurerne av B’nai Brith, jødenes losjer) seg jøder som hjørnestein .. Isaiah 28:16.

De jødisk-lojale BYGGERNE valgte seg TALMUD som vår nasjons basis denne gang…. men IKKE med min tillatelse.. Jeg er veldig mye imot det… JESUS KRISTUS er MIN grunnstein og ÅNDHØVDING , for evig …. Jeg mener at Norge og nordmenn hadde det fantastisk fint de 1000+ år vi hadde Kvitekrist som landshøvding… https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Konsekvensen  er : Da går det i dass med vår nasjon og samfunn, når Byggerne velger seg Jødene som herskere fremfor Jesus Kristus – Jødene har ALDRI skapt noen sivilisasjon, har aldri engang skapt noen nasjon, vi andre måtte gjøre det for dem —->>>> Stadtholder Joseph i Egypten, og Rurik – Grand Duke of Kiev, var #Israelitt, av Jacob-Israel sin hvite rase, IKKE jøder. Jøder var ALDRI i Israel, innrømmer de i John. 8:33 «vi har aldri vært slaver av noen«, det er riktig, de var aldri i fangenskap i Egypten. De hindret faktisk oss Israelittenes utvandring (Exodus).

Jeg spøkte med det. Vi norske Israelittene sendte vår beste mann Rurik, etter invitasjon å lede barbarene i Kiev Rus, mens jødene sender Zelensky 🙂  https://www.riksavisen.no/jewish-volodymyr-zelensky-the-joke-cokehead-of-the-century/

Men av kastrering av gutter og menn, så skjedde det som Satans Synagoge (jødene i Åp. / Rev. 2.9 og 3.9) ikke hadde planlagt. Bibelen sier ALT jødene planlegger for ondt, det snur Gud til det gode…

Derfor legger jeg merke til at stort sett hele tiden er det mest kvinner som liker hva jeg gjør, de er blitt mer maskulin enn menn, og har fått et mot som jeg ser i svært få menn … 🙂 Gud bruker det, MOT jødene 🙂

For de kvinner skrev jeg denne artikkelen forrige uke:

Dedicated to the Brave Women in the Endtime Battle of the Ages
https://www.riksavisen.no/dedicated-to-the-brave-women-in-the-endtime-battle-of-the-ages/

Denne artikkel er viktig for å forstå, kanskje også forstå hvorfor Ari Behn døde, hvorfor korthuset deres kommer ramlende ned nå… deres dager er gitt.. jeg vet ikke hvor mange det er igjen, men ONDE mennesker, har ALDRI i historien fått herske for evig
https://www.riksavisen.no/when-the-house-of-cards-of-the-nephilims-come-tumbling-down/

Jødiske Gro Harlem, så lite norsk det går an å bli… seiler under falskt flagg, løgn og bedrag, ALLTID.. Hver gang GHB åpner kjeften så lyver hun. Vi trenger ikke høre på henne. Bare avsløre henne, Bibelen lover at Gud bevarer noen mennesker som skal gjør det, Luk. 8:17.

Vi TILHØRER av egen fri vilje GUD, ikke Satan.. ikke Satans Synagoge, vi er IKKE under deres vold, vi besverger Satan.. og «han må fly fra oss» James 4:7 «Therefore subject yourselves to God. But resist the devil, and he will flee from you.»

Er jeg redd for at jødene skal myrde meg for å si det ?

Ikke i det hele tatt. Gjør de det, da har jeg gjort som Jesus, brukt #Karmarekylen mot dem….

GUD tillater ikke satanister å gjøre hva som helst mot #GudsFolk (oss kristne)…

Jesus taklet det galant, når han ba Peter stikke sverdet tilbake i sliren… Jesus er GENIAL !


Jesus hadde hele tiden PLANLAGT #Karmarekylen skulle knuse dem… 🙂 «de høster som de sår«, han var USKYLDIG, kunsten er å holde seg USKYLDIG. Hvis Jødene innbiller seg at «øye for øye, tann for tann» ikke gjelder for dem, så er de jo nærmest idioter, ute av stand til å lære av historien; HIS-story

DET er ikke mitt problem, tvertimot til min fordel.

#Karmarekylen. Jeg mangler et barn, av Jødenes latente ondskap. Av Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg og Kari Killen’s ondskapsfulle konstruksjon og destruksjon av familien, fordi barna skulle gjøres til Statens barn (som det ble)… Ninni Stoltenbern, Jørgen Harlem Brundtland, Kari Killens datter er jo IKKE så fornøyd med sin mors ondskapsfulle luciferiske «omsorg» for landets barn, å ØDELEGGE dem og deres sunne psyker. Regnskapet balanserer seg etter hvert, sett over en viss tid av et liv.

When You Notice These Things Happening then God is Fighting Your Battles

BIBELEN, Gud leverer 100%, HVER GANG :

Romans 12:19 : “It is mine to avenge; I will repay,” says the Lord.»

Jeg forstår idag hva som menes. Tålmodighet. Vi må ha tålmodighet, Gud opererer over ett helt liv, ikke i øyeblikket. Disse Jødene ødela ett av MINE barn for noen år siden. GUD gav meg med dette «reparasjon», min hevn, at jeg fikk gleden av å avsløre dem.. Jeg ble utstyrt for dette.. Gud hadde planlagt dette slik hele tiden, jeg vet det først idag.

Satanisk Samfunn og Kirken til Olav Fykse. Jøder og den «norske» Kirke, vil fortsette å misdanne nasjonens barn, så lenge Jødene sitter med makten. Vi er noen som ikke er så veldig velkommen i det samfunnet jødenes skaper mest for seg selv. Men vi er glad for at vårt samfunn med Gud blir bare sterkere. Vi MÅ stole på en makt og en kraft utenfor denne verden vi, fordi uten Gud, vil jødene kverke oss, og vi er ferdig.

Avdøde Whitney Houston og hennes arving i storhet Lucy Thomas minner oss om at vi ALLE må lære å ELSKE oss selv slik Gud skapte oss. Vi VIL misskape oss selv og hate oss selv slik Satan hater oss, TIL vi aksepterer oss selv som Gud skapte oss ♂ ♀

Gud skapte oss; heterofile anstendige menn og kvinner, gutter og jenter. Satan skapte de andre….

Der er ikke så mange sammen med oss på den «smale vei», men vi har det uansett best der:

«And if, by chance, that special place
That you’ve been dreaming of
Leads you to a lonely place
Find your strength in love»

The Greatest Love of All – Lucy Thomas

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring