Mafiaen i Eiker

Mannen bak 'Drømmen om Elin'
Mannen bak 'Drømmen om Elin'

Bank, rettsvesen og kameraderi
-Infiltrasjon av frimurernes brorskap

av Freddy Kristoffersen

I 1993 slo Klassekampen opp flere store artikler i en serie om det de kalte “Mafiaen i Eiker”. Oppslagene handlet om en spesiell bank og om tette forhold som er relativt vanlig i små norske bygdesamfunn, men som i Eikerbygdene har gitt seg ekstreme utslag av maktmisbruk.

En rekke mennesker er maktoverkjørt
Banken dette dreide seg om er tidligere Eiker Sparebank, nå Sparebanken Øst, som med sine mange kontorer nå har spredt seg over store deler av østlandsområdet og i dag kaller seg Norges største alliansefrie sparebank.
Flere ordførere, forliksrådsformenn, namsmenn, lensmenn, politi og dommere har hatt tilknytninger til og fremtredende verv i denne banken. Gjennom flere år ble en rekke mennesker fullstendig maktoverkjørt av banken og det lokale rettsvesenet i “skjønn forening”.

Banken skulle reddes
På midten av 80-tallet havnet Eiker Sparebank – som på det tidspunktet hadde sitt hovedkontor i Hokksund – i en alvorlig økonomisk krise. Blant annet hadde tre nye bankbygg tappet banken for det meste av egenkapitalen.
Fusjon sto på trappene og arbeidsplasser var truet. Deler av bankledelsen ble omorganisert og utskiftet. Bl.a. ble en ny administrerende banksjef ved navn Trond Tostrup ansatt i toppen. En storstilet aksjon ble igangsatt for å redde stumpene og man brukte nærmest alle midler for å nå sine mål.

Lensmenn og namsmenn med store lån og fremtredende verv i banken.
Ved hjelp av namsmenn med svært mange eiendommer, store lån og fremtredende verv i banken, eksploderte distriktet i tvangsauksjoner og tvangssalg over både private eiendommer og forretninger. Flere av forretningsinnehaverne ble fratatt sine forretninger uten noen gang å ha misligholdt et lån. Det var nok at de for en periode hadde en stram økonomi som de hadde tenkt å rette opp ved det kommende julesalget. I det ene tilfellet etter det andre troppet bare bankens folk opp uten det lovbestemte 14-dagers varselet, slik at butikkinnehaverne verken rakk å skaffe seg advokat eller å refinansiere i annen bank.

“Fredagsgjengen”
Forsøkte man å protestere ble det truet med lensmannen som selv hadde interesser i banken. Dermed ble butikkinnehaverne jaget på dør i løpet av få minutter mens banken overtok alle verdier og varelager for en billig penge. I flere påviselige tilfeller skjedde dette også uten at det ble ført skikkelig opptelling over den innredning og de varer de overtok. Man merket seg også at de gjentatte ganger troppet opp i slutten av uka, sent fredag ettermiddag, slik at den sjokkerte innehaveren ikke rakk å forhindre noe før det ble helg og butikkdøren plombert.

Blant flere av ofrene gikk de derfor under betegnelsen “Fredagsgjengen”. Og i flere tilfeller skjedde dette tett innunder jul slik at banken kunne innkassere det innbringende julesalget selv.

Ble lovet hjelp, men ble bedratt
På 90-tallet var det en hel kø av folk som ville saksøke banken. Vår personlige historie er bare ett av mange eksempler på hvordan denne banken gikk frem. Etter at min kone og jeg i desember 1989, i full forståelse med banken, hadde avviklet driften av vår bokhandel som ble drevet som et aksjeselskap, ble vi systematisk ruinert privat av banken. Før avviklingen lovet banken oss all mulig hjelp fra deres ekspertise hvis vi ville følge deres anvisninger og råd, noe som de kalte å “spille på lag med dem”. Dette skulle angivelig hjelpe oss økonomisk etter avviklingen. “Hjelpen” endte i stedet opp med at banken lurte oss trill rundt med flere straffbare handlinger som for oss førte til ruin og tap av hus og hjem.

Blant annet begikk de bedrageri, og uten vårt samtykke foretok de flere ulovlive uttak av sekssifrede beløp på vårt aksjeselskaps konti. Etter mange års ulik kamp mot banken og rettsvesenet hvor jeg dessverre trodde jeg skulle få rettferdig behandling, er nå disse handlingene endelig klart påvist og dokumentert i sin helhet ved min nåværende advokat Ola Fæhn.

Bedrageriet vi ble utsatt for, kan oppsummeres i tre punkter:

  • Banken foretok ulovelige uttak på firmaets konti og betalte store garantibeløp.
  • Fremstilte seg selv som betaler på bilag og rettsdokumenter.
  • Utnyttet urettmessig pant i privat eiendom til å bedra oss for millionbeløp.

Inhabilitet
Nå blir vi imidlertid avvist av et rettsvesen som selv har begått saksbehandlingsfeilene, og som i førsteinstansen, herredsretten, viser seg var inhabilt. Blant annet er det i forbindelse med vår sak nå avdekket infiltrasjon av frimurernes brorskap i både bankens og rettsvesenets rekker.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
3   
  
  
    
3
Shares