Mariah Jones: Ikke sette sin lit til presidenter og politikere

«Fra ateist til troende på Jesus Kristus: Hvordan Jesus helbredet min spiseforstyrrelse, kristent vitnesbyrd» , av Mariah Jones: «Natt til 21. mars 2020 ba jeg Gud i bønn om å bruke YouTube-plattformen min til å formidle en hvilken som helst type melding han ønsket å sende til både sitt eget folk og til vantro. Han ga meg to drømmer på to netter».

The english version with the main story is here: https://www.riksavisen.no/from-atheist-to-believer-in-jesus-christ-how-jesus-cured-my-eating-disorder/

Snart nytt år. Jeg er glad for at åndsdåp ser ut til å skje med flere mennesker. Mariah Jones vil få siste ordet i år i min nyttårsartikkel. Det er hyggelig å møte personer online som deler lignende erfaringer, dåpen i Kristi Ånd, også kalt Den Hellige Ånd… Måtte mange beholde og finne den Ånden i året som kommer… Jesus kommer til alle som ønsker det, for å rykke oss opp til hvor han er (1 Thessalonians 4:17)… ingenting å vente på. Gå for det, i dag!

Jarle Johansens english articles here: https://www.riksavisen.no/tag/jarle-english/. My Norwegian articles can be translated by clicking on the english flag in the right column (google translate).

“In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams.» Acts 2:17

Mariah Jones: Den første drømmen er lagt ut. Grunnen til at jeg ikke postet den andre drømmen før nå, er fordi jeg ikke helt forsto hva drømmen betydde på den tiden.

Etter flere bekreftelser fra Herren om å filme denne videoen, deler jeg endelig drømmen han ga meg i 2020. Jeg kan ikke eksplisitt si hva jeg trenger å si på grunn av sensur, men jeg tror at de rette menneskene vil forstå budskapet i drømmen.

Vi kan ikke sette vårt håp og vår lit til presidenter eller politikere. Vår tro er på Gud alene. Han alene vil lede oss, helbrede oss og gjenopprette oss.

Jeg ber om at denne videoen åpner øynene og hjertene til de som setter sin lit til menn i stedet for Gud, og jeg ber om at mange liv vil bli reddet i Jesu navn.

Hvis du leser dette og du ikke har satt din tro på Jesus Kristus, forteller Gud oss ​​i sitt ord at med mindre vi omvender oss fra vår vantro og tror på hvem Gud har sendt til frelse – Herren Jesus Kristus – vil vi til slutt gå til grunne på dommedag.

Guds gave for evig liv er en GRATIS gave, og alt som kreves av deg er å motta denne gaven i tro. Ha tro på at Jesus Kristus døde for dine synder, ble begravet og sto opp igjen slik at du kunne bli forsonet med Gud og rettferdiggjort i hans øyne. Den som tror på Jesus Kristus skal aldri gå fortapt, men er forseglet av Den Hellige Ånd for alltid. Ved å stole på evangeliets gode nyheter, HAR du evig liv!

Gud gjorde frelsen enkel fordi han elsker deg mer enn du noen gang kunne forestille deg. Gud vil at du skal bli frelst av hans nåde ved tro på Jesus Kristus.

Må Gud velsigne hver enkelt av dere!

–sitat slutt–

Jarle Johansen:
A correct dream.. Confirmed by: «Do not put your trust in princes, in human beings, who cannot save.» – Psalm 146:3.

Jeg vil si at Mariah’s drøm om Trump er meget presis:

The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan
https://www.riksavisen.no/the-donald-the-serpent-seed-from-the-royal-bloodlinetribe-of-dan/

Grunnen til at jeg deler denne er at Mariah Jones er sann Jesus-venn, og også at vi deler en erfaring, åndsdøpt, fått del i Hans ånd, og ikke bare som kulturkristne som ikke duger lenger (Acts 1:5, Matthew 3:11). Det var vondt at hun er så ærlig, jeg ble re-minnet om mine egen reise nedi der, for den smerten er stor når en så langt nede hvor Jesus trer inn. Jeg unner ingen å være helt der nede, så langt nede i kjelleren. Ikke alle vil komme levende fra en tur helt dit ned. Bør helst snu og vende seg til Lyset (Verdens sanne Lys – Jesus Kristus, ikke Lucifer, svindleren ) før en er helt der.

Det er fint med andre som en selv i verden. Vi deler en erfaring ikke alle er forunt. Som blir det viktigste i livet. En privat opplevelse, åndsdåpens nattverd, og ikke som i de menigheter hvor mennesker ruller seg rundt på gulvet som om de skal være blitt demonbesatt. Det skjønner jeg ingenting av, at det trenger å være slik offentlig ståk om en hellig opplevelse. For oss andre er dette en «nattverd» som er svært fredelig, personlig, og er forbundet med salighet, langt mer enn de vi ser av de som ruller seg rundt på gulvet og hyler og skriker.

Jeg vet hva hun snakker om i denne video. Hun er tøff som deler en slik personlig opplevelse. Det gjør ikke jeg, jeg er mer forsktig med mine «perler som kan tråkkes ned av menneskene», men jeg kan bekrefte at et slikt «møte» med Jesus er ekte. Jeg hadde det samme for mange år siden, en mørk og ensom natt min sjel strakte seg ut i angst og smerte, barnetroen som reddet en. Når du er på bunnen, er Jesus der (Ezekiel 36:26). Plukker opp de bitene det er verdt å redde.

Før mennesket er på bunnen av menneskelig armod, trenger de ikke Jesus som frelser, antar vi når vi er oppegående, på livets solside. Vi tar for gitt at Presidenten, Statsministeren og (((Bill Gates))) som «verdens frelser» er de eneste frelsere vi trenger, som med sine vaksiner bringer «evig liv», vil befri menneskene frykten for døden.

Først når vi ligger i rennesteinen – på dette laveste stadie hvor det ikke lenger spiller noen rolle for deg om du lever eller dør – faktisk døden kan synest befriende for armoden – kan vi egentlig forstå historien om den «bortkomne sønnen» (Luke 15:21). Gud hater ikke de som trår feil i livet, og kommer på avveie. Tvertimot. Det er de som er best «utdannet». Som foreldre flest er de og Gud mest bekymret for barna sin som er svakere eller på avveie enn de andre som klarer seg selv. Jesus forlot flokken for å redde en enkelt en også (Luke 15:4,5). Individet teller for Jesus. Ikke kollektivet.

Det forandrer livet ditt dramatisk. Som Paulus sier: «Kristus lever i meg» (Gal. 2:20). Det er nok vanskelig å forstå for dem som ikke har opplevd det. At du er verktøyet det tales gjennom, men den hellige ånde tar over. I enhver av livets omstendigheter, er det ikke noe problem hva en skal si (Matthew 10:19, Mark 13:11). Og jeg som var svært introvert og lukket inntil «transformasjonen» å «bli ny i Kristus». Har aldri vært noe problem mer hva jeg skal si, problemet er mer hvor skal jeg stoppe (beklager mine lange artikler).

Akkurat som det er Satan som taler gjennom (((Bill Gates))), (((Klaus Schwab))), (((Camilla Stoltenberg))), Presidenter og Statsministre (nærmest uten unntak). De tror de er smart og tenker smart selv, men sannheten er at de er tanketomme beholdere som blir foret med hva de skal være og si hvert øyeblikk av dagen av Satan på samme måte kristne er fylt av den Hellige Ånde – Jesus Kristus, slik at Verdens Eldste Konspirasjon skal oppfylles.

Jeg vil mene at når verden er i dyp krise, vil millioner få «besøk» på den måten som Mariah og jeg har opplevd. Bibelen lover oss det. Han vil komme, når mange nok av oss ber han om det. Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) var beseiret allerede på Golgata – idag er han og de på sin siste og endelige turne i verden og forføre og torturere mennesker (aka Lenin og Trotsky og Hitler) som er hans og deres store glede (Rev.20:10):

Deep Purple – Love Conquers All

Jeg bare lurer: Vil verden kollektivt trenge å være helt på bunnen av elendighet, som slike mennesker som Mariah, mange andre og jeg var, langt inn i ateismens luciferiske mørke og sjelens armod, før menneskene kollektivt vender seg til Gud og sømmeligheten for utviklingen av verden, før verdens mennesker lærer hva kjærlighet er – hva Jesus gjorde – og ikke hatet som gror utav deres egne latente dødsfrykter, som de lærer og praktiserer imot uvaksinerte ? (Satan er dyktig å trene sitt folk i hatets flammer).

Før verdens kollektivets medlemmer når dit ned vi var er det et langt stykke kollektiv elendighet. 2 Chronicles 7:14. For oss betyr det ikke så mye. Jesus hjelper og frelser personer, ikke kollektivistiske samfunn. Satan er kollektivist, globalist, vil ha verdensmakten; Verdensherskeren. La kollektivistene dra sin vei, la vi dra vår vei. «Jeg drar og bereder et sted for dere» sa Jesus – Verdenstjeneren (John 14:3). 100% kan vi stole på det er sant. UTEN kollektivistene. Vi var som død, og ble reist opp igjen. Det Var Jesus. Den Ene – the One – i verden som var der for oss i elendigheten. Ingen andre. Hos Verdens Tjeneren er det frihet – den frihet Guds Folk elsker og må ha (Gud vet det, Gud kjenner oss, vår lidelse ikke bare under Egypternes åk, under alles åk), som Verdens Herskeren er det fangenskap ala Egypt & Babylon. Vi vet hvor og hvem vi er, og hvor vi drar. Vet du ?

Jesus sin kjærlighet er som regnet. Regner det, så regner det på alle, vaksinerte som uvaksinerte, klimafornektere som klimareligionens medlemmer, alle som vil :

Leo Sayer-I Can’t Stop Loving you

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)