Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Verden går inn i sine skjebnetimer. Jeg ser ingen tegn på oppvåkning hos majoriteten av menneskene., jeg ser bare at mange lures stadig dypere inn i diverse røyktepper og behagelige løgner… Ting blir verre, – ikke bedre…

Menneskesinnet er som en antenne som mottar tanker fra enten Satan eller den Hellige Ånde. Fyll deg med Guds Ord, sier Bibelen, for å unngå Satan. Vi er de som observerer tankene og velger hvem vi vil ha og respondere på og bruke, esoterisk kalt Rytteren. Bibelen gir resepten på hvilken vi bør velge og ikke. Verdens eldste konspirasjon er den Satan har med sine menneskebarn. Akkurat som noen har valgt å tilhøre Gud, har andre helt fritt valgt å tilhøre Satan. Ofte de i høye posisjoner og rike folk, er av den åndelige Slangerasen, The Serpent Seed.

Norwegian prime mister; the Serpent People

Erna Solberg som statsminister har vist stor forakt for folk flest som gir henne mandatet til å være Statsminister. I Isaiah 3:12 advares det mot at kvinner og barn (Greta Thunberg og skolebarn) som herskere, da går landet snart til grunne. Hun viser sine rette farger, som Bilderberger jobber hun for Satans Babylonske Verdensrike, antiKrist bevegelsen.

«First, while Satan cannot read our minds, he can influence our thoughts» (Christian Research Institute) (1 Peter 5:8, Ephesians 6:10,11,12, 2 Cor. 4:3-4, 11:1,2,3)

Ingen politiker får være med på toppen om de er skikkelig og ærlig. De må være korrupt. Satan tok med Jesus opp på fjellet og sa han skulle få makt og penger (Matt. 4:8), og land (barn å ha sex med idag er pop, #Epstein) og alt han ville bare han tilba Satan…

Jesus som vi vet takket høflig nei. Vi er idag og nå i Åpenbaringen / Rev. 20:7… Den som holder tilbake er tatt utav veien..(2 Thes. 2:7). Satan og satanistene er sluppet fri for en tid.. Vi ser det spesielt hos de som har makten, Erna Solberg som nektet å si «Så sant hjelpe meg Gud» i innsettelsesed.

Da vet vi hvem de har blitt fristet på fjellet (Matt. 4:8) av og inngått Pakt med for global posisjon og penger.. Satan og hans folk har hastverk, fordi de vet hans vindu er kort (Åp. / Rev. 12:12)

Mulighetenes korte vindu

Det er få politikere som sier nei til Satan, de vet nett hva de må si for å fortsette å ha makta.. De lar den negative åndsmakt tale gjennom seg, som vi kristne lar den Hellige Ånde tale i oss. Jeg kjenner ingen topp politikere i Norge p.t. som ikke er i Satans tjeneste, for kjennetegnet er at de lyver mye (Satan er Løgnens Far, sier Jesus, Joh. 8:44), de er globalister og internasjonalister, og det er IKKE Jesus Kristus sitt Guds Rike de skaper for verden. Det er Satans (Lucifers) Rike.

Satan har regien for alt de gjør og sier.. alle disse internasjonalt som styrer etter den samme tune. Når de sier hva de sier, så er det ikke lært på en Bilderberg konferanse. Konferansene får dem bare i kontakt med Satan ved initiasjonsriter, deretter får de instrukser hvert øyeblikk av dagen sin. Som den mega finstemte konspirasjonen utbroderer seg så kan den IKKE være planlagt og iverksatt av mennesker, helt umulig. Mennesker som er satanister er for dum til å koordinere dette selv. De må bare lyde stemmen i seg hvert øyeblikk.

Derfor sier Paulus i Efeserne / Eph. 6:11-13

«Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt«

Kan ikke sies bedre enn dette. Alle som er Guds Barn og med Jesus vil forstå hva han sier. Alle som er med Satan de vil tro han snakker gresk, de skjønner ikke bæra av hva han sier. Bibelen er en låst bok, inntil en får DHÅ. Som Daniel fikk beskjed; «Sett segl for denne bok Daniel«.

Ingen får lov å forstå før de er veid og testet av Gud nok.

Faktisk er Satans barn bare som en antenne som tar inn hva de skal si i sine tanker og bare er ekkoboks for Satan som taler i dem… som Guds Folk tar imot på en annen frekvens fra Den Hellige Ånde. Sjekk med Bibelen hvilken tanke mottatt som er hva.

Erna Solberg er den første statsminister som NEKTER å si «så sant hjelpe meg Gud» i innsettelseseden.. den skikk har vi hatt i Norge for dem i tusen år… slutt nå..

Dette er Verdens Eldste Konspirasjon. De jobber for Satans Verdensrike, antiKrists styre av verden, ikke for oss..

Slangerasen, the Serpent Seed, de har mange navn. Disse som er inspirert og tar ordrer av Satan, de leder menneskeheten inn i destruksjon, nød og død. Hovedkvarteret til antiKrist bevegelsen ligger i det fysiske Jerusalem, og alle verdens største antiKrister som bor der. «Der hvor dere også drepte Profetene og vår Herre Jesus Kristus» (1 Thessalonians 2:15, Matthew 23:37), fordømmer Bibelen dem (ref. Acts 7:52, Matthew 23:35).

Bilderberg Sionist Frimurer av B’nai Brith Mafia

Død og destruksjon

Satan er et forkvaklet lederskap, som utgir seg for å være Lysets Engel (Lucifer, ref. 2 Corinthians 11:14) men som alltid vil vise seg destruktiv for gode kristne mennesker, idet Satan står i opposisjon mot Gud, og vil ha sin verden nøyaktig motsatt av Guds Rike. All slags perversiteter, umoral og barbari blir ‘normalen’. Kristendommen blir ‘mot normalt’.

Jeg synest det ser mørkt ut nå, som det rasles med sablene i en ny kald krig som ganske snart kan lett bli meget varm. «Mitt Rike er ikke av denne verden«, det er den psykologiske skade og mangel på kunnskap hos verdens lederskap, og alle de som står bak dem og støtter dem i deres bestrebelser om Verdensriket; Nye Verdensorden, en nasjon av verden. Hvor de egentlig skulle sagt stopp, at nok er nok… Dette er ikke av Jesus sin ambisjon, men av Satans. I Jesus sin så består alle nasjoner, men alle nasjoner blir kristen. Ikke at det blir en nasjon av verden hvor alle er satanister og/eller luciferianere.

Denne artikkel skal vise hva kampen EGENTLIG handler om, at det er faktisk en kamp enhver må kjempe uten sabler og tanks, helt individuelt, for å redde sin sjel… Verden må vi la gå, den er ferdig i den form vi kjenner den. Khazar-Jødene som har kuppet makten i våre engang kristne nasjoner og transformert ånden som råder, er for sterk. De må få skape sin egen karma, igjen;

Ingen politisk massebevegelse kan redde situasjonen.. Bare individer som velger Gud og den sanne Kjærligheten, og ikke den perverterte sodomske, en åndelig oppvåkning fra ‘den lange søvnen’ vil kunne være lys for en verden i mørke… da vil Gud redde våre nasjoner, sier Bibelen (2 Chronicles 7:14). Satan har ingen ambisjoner om å redde verden; død og destruksjon er dens mål, selv om ‘toleranse’, ‘likhet’, ‘frihet’ er parolene i Satan-bevegelsen.

Menneskene er som en antenne. Stemmene som taler i dem, i deres tanker, er ikke deres egen (Psalm 51:10, Psalm 19:14, Romans 12:2). De selv er den som observerer og mottar tankene. Avsender er av åndelig art, Den Hellige Ånde aka Gud (1 Corinthians 2:6-16, Ezekiel 36:26-27) eller Satan, for de fleste er sistnevnte deres usynlige general, hvis stemme de hører og lyder, det var en god ide tenker de, og tror seg selv klok og lur. Men uten å sammenligne marsjordren med Bibelen, så kommer de under innflytelse og inspirasjon av ‘den usynlige General’ som taler til dem, og det er ikke særlig lurt. Dette er verdens eldste konspirasjon. For alle konspirasjonene hos dem med makten, kan ikke planlegges i møter og ved avtaler mennesker imellom. De kommer istand ved at de lyder den usynlige generals stemme i seg.

Supertramp albumet kom ut i 1979. Her er album coveret reversert. Allerede i 1979 hadde altså Satan sin gameplan planlagt for 9 II.

Det begynte med drapet på JFK; Dagen America døde. Okkult bloodofring ritual følges opp med massivt løgn og bedrag; Den Gode ofres av de Onde (Khazarene). Masseblodofringene til Satan 9-II-2001 forandret verden massivt. Her slippes Satan i fri dressur (Åp. / Rev. 20:7). Et mega okkult ritual i løgn og bedrag. Så var det bare å instruere sine mottagere, menneskene som er under innfluens av Satan, gi dem marsjordre. Lovene lå ferdigskrevet før hendelsen; Patriot Act, ISPS koden, osv. Frykten skal gripe hjertene, og sjelene.. Hvert sekund, hvert øyeblikk er satanistene under denne innflytelse, ved sine egne tanker, som de tror og mener er deres egne. Hvis det er, hvem er den som observerer og velger hva slags tanker en skal lyde og reagere på? Alle de som tror på løgnene er av en ‘reprobate mind’, om de vil eller ikke (Romans 1:18, Romans 1:28).

Derfor må ingen innbille seg at Illuminati og det Sionist B’nai Brith Masonske Verdensrike konspirasjonen for re-etablering av Salomons Tempel og Noahide lover som utbrer seg er planlagt av mennesker. Mennesker er alt for dumme til å koordinere dette. Henry Kissinger er alt for dum til å tenke ut planen. Alle av dem er bare marionetter for Satan.

Summa summarum, så sender Satan impulser til sine, på samme måte som Hellige Ånde gjør det til kristne. Sataniske «kristne» vil tro det er kall fra Gud, når det er Satan som taler i dem, løgner. Satan innbiller dem skadelige feil ting, som at korona vax er bra, og FEIL «guds utvalgte folk». Kristne er Guds Utvalgte Folk.

Suksess garantert når du tjener Satan

Jeg føler en veldig tristhet over ellers fine og greie folk som Brad Pitt så lett selger sin sjel for penger, fame og suksess.

Joda. Jødiske Bob Dylan også solgte sin sjel til Satan for «fame and fortune»

Rent økonomisk og karrieremessig lønner det seg mer å tjene jødenes og Satans Nye Verdensorden, enn Jesus og Guds sin tradisjonelle kristne Verdensorden. De aller fleste hopper på. Jeg vet INGEN norsk politiker som ikke tjener Satans verdensorden. Kun kosmetiske forskjeller mellom partiene.

Samme hva jeg gjør, og hva jeg har gjort, og jeg har gjort det lenger enn de fleste i Norge, studert på forholdene altså, foretrekker de fleste å tro på løgnene, selv om de får servert de mest logiske løsningene basert på fakta og kunnskap på søvfat, så forstår jeg etterhvert at en gitt mentalitet – the reprobrate mind – kan jeg ikke gjøre noe som helst for å endre hos andre, bare hos meg selv.. Hva som er normalt i Satans verden er at de onde myrder de gode.

Alle er sin sjels Kaptein, og de vil gjøre hva de mener er best for dem selv, helst blir dette definert i verdslige former; karnalske behov, drifter, følelser, ambisjoner, grådighet. Selv når deres tro kan enkelt påvises er feil, så holder de krampeaktig fast i den, fordi de tror deres tanker og mentalitet er unik og personlig, selv når den er påført dem, hjernevasket dem, av og med de mest snedige metoder for ‘herd-mentality’.

Den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy – sosialismens far – solgte også sin sjel til Satan

Mange tror at kollektivismen, sosialismen, er trygg å være i, altså å være en i massepsykologi og massebevissthet som søker trygghet i massen ved politisk konsensus og kompromissering, som på Facebook, at det skal hjelpe dem å knytte store nettverk, ha mange venner. De fleste av ‘vennene’ er borte så snart det røyner på likevel. Intet kan være lengre fra sannheten.. Sannheten er hva den er, den kan ikke gjøres kompromisser på. De som ikke vil ha den, de får ta til takke med det nest beste…

Sosiale nettverk skapt i vår tid er sosialisering for å akseptere den felles slaktebenken og felles skjebne, felles hjernevask om innordnelse under Planen. De kampene som forestår er av åndelig art, og kan kun vinnes av individer, ikke av massebevegelser, kollektivistiske rørsler er oftest del av bedraget og apokalypsens crescendo, mer enn de tilhører beste løsningen.

Satans Mind Grid Matrix

Den eneste løsningen var at mange enkelt mennesker ble satt fri fra Satans edderkoppnett, fra The Matrix, og ble frelst fra sin hive-mentalitet, til å være seg selv, som Gud skapte dem, mer enn programmerte bio-roboter, redesignet av satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy og Lenin og Bronstein (Trotsky) og Frankfurter-Skolen, men de ubevisste og uopplyste, de velger seg Barrabas, alltid. De velger seg oftest løgnene foran det ekte og sanne… Fordi de ikke har begreper om å se gjennom det tilsynelatende, fra østlig filosofi mangler de åpnet sitt ‘tredje øye’, men mest i kristen så mangler det åpnet sitt åndelige øye, de mangler den Hellige Ånde, for skjelneevnen sin del.

Kulturens forfall
«Når den overveiende majoritet av menneskene er satanistisk med ‘dyrets merke’ og dermed A4, så er en best avviker og størst fritenker om en klarer å være kristen, i opposisjon mot massebevissthetens og kollektivismens dynamikk for dens endelikt». – J.Johansen

Eller i kristen terminologi så trenger de å bli gjenfødt, å bli født på nytt av ånd, og ikke av en kvinne denne gang, til å bli mennesker, kaste av seg ‘dyrets merke’ aka «pattedyrets» sinn og mentalitet, og tre inn i menneskenes verden, latt pattedyret i seg avgå med døden, frivillig, å få en ny ånd i seg, erstatte den sataniske av Adams og Evas falne.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Apokalypsen

Frontene spisses i verden, og blir tydeligere og tydeligere.. Verden står på randen av en altomfattende konflikt som vi ikke har sett maken til. Alt som har skjedd før i historien før skal ifølge Profetene og Johannes sin Åpenbaring bare være småtterier i sammenligning.

Når verdensbegivenhetene utvikler seg som styrt av en ‘usynlig general’, og er nettopp det, …. .. den utvikling som befordres som er beskrevet i verdens eldste konspirasjonsteori… Hvor konspiratørene er majoriteten av menneskene, som selv tror de er gode, mens de i realiteten er inspirert av en ‘usynlig general’ og gjør det onde. De vil bringe verden til sitt endelikt og ragnarokk, som beskrevet av frimurerhøvdingen Albert Pike for over 200 år siden, så forstår vi at denne ‘usynlige general’ den har makt over hjerner og sinn som skal befordre vår kulturs endelikt… Satan har hatt sin Plan klar fra tidenes morgen…

Og det er ikke hverken sorte eller hvite paver, ‘jøder’, bilderbergere, jesuitter eller murere som var hovedpersonene i dette scenario, det skjedde på grunn av alle de enkeltmennesker som regnet seg som gode, men som var av feil ånd, som valgte feil. De samme menneskers egen valgte dekadanse, som valgte seg ledere av feil ånd. De heilet og tilba sine ondskapsfulle ledere.. Så kommer da etter hvert konsekvensene av dette aka karma, en høster som en sår.

Lederne kunne ikke gjort verden en tøddel med ondt, om bare majoritenen av menneskene ikke hadde heilet og bejublet dem som guder… istedenfor å arrestere dem, dømme dem, og deretter fullbyrde dommen; henge dem i nærmeste stolpe eller tre for landsforræderi.

Når de engang gode har blitt del av det onde, så er det en selvfølgelighet at de ikke er gode lenger. Når Lyset kommer, må mørket vike, ensidig. De smelter ikke sammen. Når de gode opphører å ta stilling til hva som er rett og riktig, for hva som er komfortabelt og personlig konfliktløst (politisk korrekhet), da har de blitt ett, ETT i ondskapen og forførelsene om sin egen påståtte illuminasjon.

Frafallets pris

Og en vil når en har kommet til enden av den viktigste ‘oppdagelsesreise’ noen kunne ta, måtte se at dette scenario er menneskehetens ‘naturlige prosess’ – en slags historisk skjebne kanossagang, nett som det gikk for Babylon, for Israel år 70 etter at de korsfestet og myrdet Sannheten og Godheten, Kjærligheten inkarnert, og valgte seg Barrabas, for samfunnet i Noah’s og Lot’s tid, for Sodoma og Gomorra, for Rommeriket, for USSR, for fremtidens USSA, for EUSSR, for khazarenes NWO; Dårer.

Alt hva de med feil åndsbehersker gjør, vikler dem selv og alle andre som tror på denne ‘usynlige generals’ løsninger, den falne åndsmakt som styrer deres tanker og følelser, og med det hele samfunnet og verden stadig dypere inn i edderkoppnettet. Ikke noe de gjør retarderer det som skal skje, de vikler seg bare dypere inn i ‘edderkoppens nett’, for de lyder den gale stemmen i seg, The Piper, nær sagt uansett hva de gjør, fordi de er av feil ånd. Bare tilfeldigheter gjør om de noensinne klarer å gjennomføre noe riktig; Sub Luna Satanus:

ABBA – The Piper (video)

Om de som lyder sub luna Satanus sin ‘tune’ i seg. Der er noen få enkle markører en kan se etter; Globalist (Satans verdensrike), feminist, homovennlig, toleranse for alt perverst, jødevennlig og dermed antiKristelig (sub luna, under Månen, månen er feminin hvor Solen er symbol på det maskuline), etc. Guds Verdensorden er patriakalsk (kristen). Satans (Nye) Verdensorden er matriarkalsk (jødisk).

Historiske realiteter er at enhver sivilisasjon kommer til dette punkt, hvor denne ‘falne ånden’ til Satan slippes løs, at den ‘usynlige general’ Satan nærmest ‘skrur’ menneskene gjennom en begivenhetenes kvern som fører til sivilisasjonens fall, fordi disse menneskene innvikler seg i verdslig mental retning, og gir avkall på sin åndelighet, og sine historiske røtter.

«The Luciferian Principle is the art of concealing darkness in light, war in peace, and finally, bondage in liberation from self-restraint. In this way, a people are seduced into embracing their own destroyer.» – Rabbi Eliezer

For hvor en spesiell verdslig karnalsk mentalitet råder, the ‘reprobate mind’, under dekke av humanitet, ‘vitenskap’ og ‘menneskeretter’ vil den sette verden i brann og befordre menneskers endelikt, mer enn redde den/dem fra apokalypsen. Dansen rundt gullkalven vil i det jødiske verdensrike ha nådd sitt høydepunkt, hvor det jødiske system vant (for en tid) over det kristne.

Marx Levy, Destruksjon er deres fag, spesielt av alt kristent av Jesus Kristus

Mannen med ljåen

Da først skal det bli klart for alle i majoriteten hvor feil de tok, hva slags gale valg de gjorde seg, men når de finner det ut, så vil det være for sent, for dem selv…. og for deres barn, fordi de ikke ser med det ‘åndelige øye’, som ennå ikke er åpnet, enkelte bare tror at virkeligheten er som de blir fortalt. De er ikke istand å se det for seg, før det manifesterer seg foran deres øyne og ører på TV skjermen i form av ‘nyheter’, som utarter seg mer som en skrekkfilm fra virkeligheten enn nyheter, uten av de rystes i sin tilvente ‘harmoniske’ SOMAtiske humanitet.

De som ikke vet hva som virkelig foregår, de vil ikke vite å planlegge for hva som skal skje… De er sauene på vei til slaktehuset, de «er ‘jødene’ på vei til ‘avlusing’ for sin helses skyld i Aushwitz».. De er sjanseløs, og hver eneste en av dem, mener at akkurat dem er for smart til å bli tatt av dragsuget når «mannen med ljåen» har sin innhøstingstid, og får hente sine, de som som er av hans ånd…

Faksimile fra TV2 nyheter

– Den store majoritet blir skuffet i så henseende.. De har faktisk gått på verdens eldste løgn, at den ‘usynlige general’ ikke finnes i det hele tatt, selv om han finnes i aller høyeste grad nettopp for å teste dem, hva slags ånd de er av, eller klarer å erhverve seg i denne sin inkarnasjon.

Kun de som har funnet den ene rette ‘energistråle’ vi kaller Gud i den kristne tradisjon, vil overleve på sikt, det er sjelens fortsatte evige eksistens. Hva som skjer her får mindre betydning. Cupfinalen på ‘Ullevål’ som metafor for kvalifiseringen for sjelen (det Høyeste selv, som mange fornekter til fordel for det laveste selv) til høyeste divisjon er nesten over, Når den ‘usynlige general’ straffer sine menneskebarn, for ikke å oppfylle den kvoten de fikk å forføre, og bli tatt og grepet av løgnene, og ikke ville vite av eller ha sannheten, hvilket var alle eller ingen, så gjør han det skikkelig og uten nåde, – for alltid.. Lights out… For evig.

‘Mannen med ljåen’ henter sine.. Det eneste trygge sted å være er i Kjærligheten, i Guds Rike. De som er forført til en misforstått form for kjærlighet, en pervertert etterligning, en løgn, den som følger dens vei er tapt for evigheten.

Fremtidsutsikter

Jeg vet allerede idag hvordan forfølgelsen av kristne vil utarte seg fremover, slik at Bibelens profetier kommer til sin oppfyllelse. Hvordan ‘den usynlige general’ vil vikle sine disipler, sine slaver, stadig dypere inn i sitt nett, og gi dem makt til å ta ut de som de hater, idet han utgir sine mørkets disipler for å være ‘angels of light’, Lysbringere.

Vi ser dem allerede i dagens Norge, disse venstre- og høyreradikale sosialistiske bolsjevikske kristenhaterne i Ettpartistaten etter Lenins formel, hvordan de allerede dominerer media, dominerer politikken, de har fått frie tøyler fra sin ‘usynlige general’, og de storkoser seg… De får kose seg så lenge det varer…. De hadde ikke kunnet gjøre dette uten at Gud selv har tillatt det, for leser en Jobs Bok så ser vi at de gis noen fullmakter, men fullmaktene er ikke ubegrensede. Der er grenser de må holde seg innenfor. Om ikke….

Det kommer mange filmer fra Hollywood som har dette tema ( som ‘The Ledge’, med Liv Tyler) hvordan den kristne er en veik skapning, satanistene er tøffingene, hjernevask, poularisering av satanismen. Vi legger merke til at den kristne rollekarakteren fremstilles som våpengal og farlig, mens den hedonistisk karnalske som er for all slags fri sex, kopulering i alle kroppens hulrom, og sodomske synder av alle slags perverse arter fremstilles som ‘den gode’, det kommer drap i nyhetene om «kristne» såkalt kristenfantatikere og kristenfundementalister som aldri har vært kristen, som gjør onde gjerninger, som kaller seg kristen, men som hele tiden har vært og er styrt av ‘den usynlige general’ og som befordrer den åndsmakts sak med sine gjerninger, for at den rette hatstemning skal bygges opp mot kristne (spesielt hvite, siden de identifiseres som ‘kristne’ – mer eller mindre).

Jewish Wesley Clark («The Swedish Jew» as he was called in his College yearbook); There will be no white nations left.

Det blir sekulært og ateistisk forbundet med overgrep å fortelle barn om Jesus, om det gode og kjærlighetsfulle. Men å forføre dem til Slangens og de luciferiske karnalske og hedonistiske sodomske tilfredstillelser og perversiteter vil være av det gode i ‘Brave New World’. Slik vil verden bli snudd på hodet. Pietisme, den som bygde dette landets velstand, vil bli et bannord og en vederstyggelighet for den ‘frigjorte’ generasjon. De vil skade barns psyker og sjeler, med Satans og menneskelovens velsignelse.

Hedonismen vil bli den dominerende samfunnskraft, av ‘The Serpent’ som er sluppet løs i menneskenes følelsesliv og tøylesløse driftsliv. Inntil de går under i sin egen gørr, av universets innebygde karmiske konsekvenser.

Folk vil tro at det er slik som khazarenes okkulte Hollywood fremstiller saken er riktig, filmmakere som lager filmer på dette tema vil få penger i overflod til å lage sin hatpropaganda, de vil bli promotert i alle mediakanaler, de former opinionen til sitt grelle ‘korsfest, korsfest’, og vi vil se tidenes blodbad, alt basert på løgner og fordreielser av sannheten, at det er i virkeligheten disse ‘løgnens barn’ som lyder den ‘usynlige general’ som er farlig for samfunnet, for barn og voksnes gode liv og deres sunne samfunn, og de vil endelig legge de samfunn og faktisk nesten hele verden øde og brakk, klar til å bli re-bootet, før en tilstrekkelig andel av menneskene som er igjen tar til vettet og gjennomskuer deres løgner og bedrag.

Det er trist det som skjedde med den norske Grunnloven, det var ennå et mega-okkult blodofringsrituale av khazar talmudikerne som hersker for tiden i vår nasjon 22/7, kristendommen avskaffet, okkultismen overtok, hvor enkelt de fikk satt inn nådestøtet, men så fikk jeg tenkt meg om nå år etter at det skjedde, og jeg kom til at de kan endre bokstaven, men IKKE ånden…

Denne nasjonens ånd var, er og forblir den samme… Satanistene kan søke å endre på bokstaven, landets lover, og Bibelen beskriver da hvordan det skal gå med nasjoner som kommer i konflikt med seg selv, i opposisjon med sin egen åndelige basis.. De skal gå til grunne, som USA også, men ånden skal bestå og GJENOPPRETTES, det er løftet til ‘Israel’, vårt lovede land… til de som er ‘jøder’ etter Jesus sin definisjon; omskjært på hjertet.

Denne nasjonens ånd er den samme… De kommer ikke til å gå ut med det… De vet deres tid er begrenset, og at de må stå på mens de kan, ritualet 22/7 som 9/11 vil gi KUN temporær makt for dem. Det blir hårde tider i den åndelige kampen, men husk at den kampen består i å re-etablere det sanne og virkelige, og rive ned igjen det politisk tilsynelatende… Det falske.. Gud gjør mesteparten av jobben. Vi kan bare hjelpe til; Gjøre Guds arbeid.

Det vil skje, før eller siden… Selv om nasjonen vil legges brakk av de som lyder den ‘usynlige general’, så vil denne nasjonens ånd ligge over myrene, over fjellene, over havet, over skogene… våre forfedres ånd i en ubrutt sakte utviklende linje. Inntil de igjen, de som blir igjen etter apokalypsen, som vet å leve i tråd med sitt miljøs sanne ånd, og ikke i konflikt med den…. fortsetter med en bedre forvaltningen av arven og fedrelandet Gud gav oss.

Bønneropene til himmelen

Så skal jeg gi løsningen på elendigheten… Det MÅ opprettes bønnegrupper… De skal sammen ‘løfte sin ånd inni himmelen’, og i sin nød vende seg til Gud for hjelp til å slå tilbake de av dette landets ledere som er inspirert av ‘den usynlige general’…

«Hvor to eller flere er sammen i mitt navn, er jeg midt blant dem () og jeg skal bringe deres sak frem for Faderen». – Jesus fra Nasaret.

Finnes de to-tre som kan gjøre dette? Løftet var i Lots tider, at fantes det to-tre rettferdige (og dermed kalles Abrahams Barn, omskjært på hjertet) skulle nasjonen (Sodoma og Gomorra) bli spart… De fantest ikke da. Det gikk som det gikk…

Organiserer dere dette, så er det ENESTE måten dette kan løses på. Frimodighet MÅ til.

De fleste er dessverre så overfeminisert at de er redd for sin egen skygge, og det verste som kan skje dem, er at de blir støtt ut av det sosiale «fellesskapet», og hvilket fellesskap; felleskap av løgn og forestillelser… fellesskap med blodtørstige bolsjeviker, nazister, sodomitter, satanister og all slage perverse ‘følelsesrike’ kasus, hvem trenger det.

Nei, jeg har sittet alene på broen og sett ut på bølgene og filosofert og løst verdensproblemer i mine tanker hele livet, jeg skal vel klare meg uten et falskhetens og feighetens ‘felleskap’ resten av mine år også om nødvendig.

Når nok bønner fra de elendige, offer for ondskapen og blodlysten, når himmelen fra bevisste mennesker som vet hva de vil, så vil de som adlød og ble inspirert av ‘den usynlige general’ endelig og for alltid bli fullstendig utslettet, brent på bålet av de likene av alle de kristne martyrer de har ofret med løgn og bedrag.

Får vi til dette, vil vi se at mirakler de er en fysisk realitet…. At Ånden fremdeles har ALL makt over materien…. At den ‘usynlige general’ vil møte sine overmenn, som overlistet ham og nøytraliserte ham i hans ondskapsfulle spill….

Ikke glem at DHÅ er en ENORM tilhenger av personlig frihet, i motsetning til den ‘usynlige general’ som vil holde menneskene og deres ånd ‘in bondage’… På slik måte at de selv tror de er fri, selv om de er slaver av den ånd.. VI skal definere hva vi vil ha, det er VÅRE bønner utav VÅRE frie viljer som skal komme frem, fordi vår fremste mål er å gjøre Guds Vilje – som nedfelt i Bibelen, ikke vår egen. Det er slik vi velger, det er slik våre valg får konsekvenser… På godt og vondt.

Dette må gjøres i stuene og hjemmene, 2-3 personer, i intime omstendigheter, med andakt… I lønnkammeret… Skap den rette stemning, og der vil være nattverd…. DA skjer det!

Bli ikke overasket om DHÅ besvarer dem. Da først vil vi kunne se at vi er på bedringens vei, at den ‘usynlige general’ slås tilbake ad åndelig vei.

Og da, og først da, når nok mennesker har opplevd nok elendighet, nød og død, til å velge det gode, og ta avstand fra det onde av sine egne frie viljer, begynner en ny era, hvor Jesus Kristus igjen er regenten.. Hvor kjærligheten for det gode, for det sanne, og for det høvelige igjen er opprettet som normalen for vårt samfunn. Hvor tårer ikke lenger skal finnes, hvor ondskapen er utryddet, for lang tid, Fredsriket.. når Kristus har returnert ved å ha blitt tillatt å okkupere nok menneskers hjerter og sinn, av helt frivillig valg.

Tar en avstand fra Sønnen, Kjærligheten inkarnert, tar en også avstand fra Faderen, og Kjærligheten..
Tar en avstand fra Sønnen, Kjærligheten inkarnert, tar en også avstand fra Faderen, og Kjærligheten..

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Inntil menneskene atter finner at de kjedes av freden, noen bryter ut i luciferisk ‘frihet’ igjen, på Slangens list og forførelser, tar ‘dyrets merke’ og samme prosessen gjentas, og gjentas, til det kjedsommelige… I en evig ond sirkel av innvikling og utvikling. Satan kan true kroppens eksistens, men ikke åndens. Ånden er hvem vi er, kroppen skal gå til grunne likevel, la Satan gjerne ta den, men bevar ånden fra den usynlige generals grep og innflytelse..

– de som har sett dette får gleden av å hoppe av ‘livets hjul’, i nåde.

Reprobate minds

En av Bibelens sterkeste advarsler. Etter dette er det slutt, ikke lenger noen nåde, ingen frelse mulig lenger.. de er oppgitt, ikke bare de som gjør det, men også de som bevisst eller ubevisst støtter dem som gjør det… Den som tier samtykker

And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind…” – Rom. 1:28

Gud har gitt dem opp. De overlates til ‘mannen med ljåen’ for denne åndsmakts innhøsting. Den ‘usynlige general’ er kjent for å straffe sine undersåtter hardt, når de mislykkes, og mislykkes gjør de, for Kristus overvant dem på korset. Kampen er kjempet, prisen er betalt for dem som hører Kristus til.

De andre henter ‘mannen med ljåen’ hjem til seg og sitt åndsrike.

spiderweb
Kristne må ta opp kampen mot den ‘usynlige general’ som har fått begrenset makt over verden for en tid ‘for å teste menneskene’, og hans mannskap på jord.

De med ‘reprobate mind’ gjør at de faktisk tror de gjør det gode… Sartanuster som utgir seg for å være ‘Lysets Engler’ (2 Corinthians 11:14). ‘Godhetens’, ‘toleransens’ og ‘humanitetens’ folkeforførere, aka sosialistisk humanisme, tallet deres er menneskenes tall; 666. Låst og fanget i det fysiske univers, kun det. Der danser de rundt gullkalven, rundt ‘jødene’, – som besitter gullet.

Vi på utsiden som tolker nyhetene med mer kunnskap om realitetene ser jo enkelt hvor deres retorikk hangler, men selv tror de at de er de gode… Det er hele nøkkelen til innflytelsen av ‘den usynlige general’, de er samkjørt og omforent i sine handlinger, som gjør at den åndelige konspirasjonen kommer så lett frem, for dette er så komplekst iscenesatt at om de hadde sittet i møte på Bilderberg Hotell hele året så hadde de ikke klart å få alle statistene og skuespillerne like omforente og samkvemte mot det målet vi kan enkelt se de styrer mot…

Det er ikke mulig for konspiratorer i menneskelig form å planlegge og gjennomføre Planen etter min personlige mening. De planlegger ikke dette på Bilderberg-møter eller i Davos WEC-møte.

Dette er Satans plan… å snakke med sine vertsfolk – i de kropper og sinn Satan har blitt gitt bolig – hvert eneste minutt blir de instruert hva de trenger å gjøre… De tror dete r sine egne tbanker de hører. Sine egne gode ideer. Akkurat som Den Hellige Ånd snakker til mennesker som tilhører Kristus. Alle satanister, som Jesus ble fristet på fjellet for berømmelse og formue, ALLE som er beslutningstakere i verden i dag tjener Satan og Planen.

Og det er slik den åndelige verdens eldste konspirasjon avsløres for hva den er..

”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter…mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet”, Efeserne / Eph. 6:12.

Det er slutt på nådehusholdningen… Vi er inne i dommedags tider. Dessverre for mange… Dødsengelen er satt fri fra sitt fengsel. Det syvende segl er åpnet, og basunene lyder. ‘Mannen med ljåen’ har startet innhøstingen av de sjeler som helt frivillig har valgt å tilhøre den åndsmakt. Hva som gjelder er hva slags og hvem sitt blodoffer en har smurt på dørkarmen; Blood on the Doorpost.

I den Endetiden (for Satans og satanistenes sprell og makt), de vil bli avslørt no, når de kommer ut i åpent landskap, og som vi nå er inne i setter Satan Guds verdensorden på hodet, Isaiah 5:20 , og godt vil bli kalt ondt, og ondt bli kalt godt:

Woes to the Wicked

Woe to those who call evil good
and good evil,
who put darkness for light
and light for darkness,
who put bitter for sweet
and sweet for bitter. – Isaiah 5:20

Ref. Proverbs 17:15.

Da gjelder det å stå imot. Ikke godta (((deres))) nye verdensorden, ikke ta Dyrets Merke (for deres ‘Nye VerdensOrden’ er den sterkestes rett, Jungelens Lov), det jødiske Herskersystemet i opposisjon til det kristne Tjenersystemet for våre myndigheter (Isaiah 9:6, Revelation 19:16), men stå fast på Sønnen (Jesus) som den ENESTE farbare vei til Faderen (Gud), jfr. 1 John 2:23. Den som holder ut til enden skal bli frelst (Matt. 24:13).

Passover blodet, KUN Jesus’ sitt blod som duger.

Jesus Kristus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt. 28:18-20)

Det gjelder bare å gjøre seg nytte av den makten, som er gitt oss å støtte oss på. Hebreerbrevet forfatter snakker om Jesus: «Han er utstrålingen av Guds herlighet og det eksakte uttrykket av hans [Guds] natur, og han opprettholder universet ved ordet om sin makt» (Hebr. 1:3). Neste vers snakker om at Jesus er “langt overlegen” englene. Det er klart at hans styre og makt over skapelsen er absolutt.

Satan og satanistene sluppet løs og er på lånt tid (Rev. 18:23, 20:7), de skynder seg nå, for Saten vet deres tid er kort (Revelation 12:12).

Jesus tar over igjen, når deres tid er ute for godt (Rev. 20:10, 21:8, Ob. 1:18).

Vi lever igjennom verdens eldste konspirasjonsteori, som Gud sier han iscenesetter for å sortere hveten og ugresset (Matt. 13:30). Det blir en sjelens odysse, – som på alle vis blir ‘uforglemmelig’… I et levende universitet for å lære forskjellen på godt og ondt, og kanskje lære på dette Guds Univers(itet) å bli god som Jesus Kristus var/er, ikke ond som dem.

Lykke til.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring