Mental lidelse å være kristen etter Kristiansand drapet?

Lukter noen ugler i mosen ved drapet i Kristiansand. Her skal vi ta en øvelse og vise et eksempel på fritenkning (en egenskap kun de som ikke har Dyrets Merke har, de med kan kun repetere hva de har lært, hva deres autoriteter har sagt dem, ikke skape nye forbindelser). Hva er det de skal søke å få sympati hos massen til å forby eller skape antipati hos massen med dette da? Det er stor sannsynlighetsovervekt for at dette er en falsk flagg operasjon. Spesielt etter å ha sett krigs overskriftene om 15-åringen som kristen, ble jeg overbevist.

Da visste jeg hvordan Satan har planlagt dette, og satt sine folk i sving. «Dere brukte å leve i synd, akkurat som resten av verden, ved å adlyde Satan–høvdingen over maktene i den usynlige verden. Han er den ånd som nå er virksom i hjertene til de som nekter å adlyde Gud». – Ephesians 2:2.

Hver eneste artikkel i mainsteam media hamrer det inn; ‘etnisk norsk, ‘kristen’. Kristendommen utdanner ikke mordere, ateister og ‘humanister’ som gjør det, jfr. Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) myrderier av 66 millioner kristne. Fordi satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy hadde sagt at «Gud er en illusjon hos massen«, så kunnne de ikke drepe illusjonen uten å drepe folkene med den påståtte illusjonen (jfr. Feuerbach og Voltaire).

Nøyaktig 100 år etter 1917. Den som har holdt igjen for lovløsheten er atter en gang tatt bort (2 Thessalonians 2:6-7), denne gangen i Vesten. Har fått frihet til å vise seg frem, den som Jesus Kristus vil knuse på åndelig plan etter hvert (2 Thessalonians 2:8). Foreløpig forholder jeg meg tvilende til anklagene, mest av det de ikke vil si om det eventuelle motivet. Uretten skal øke, ifølge Bibelen.

Der sitter en uskyldig allerede i fengsel som følge av Kristiansand politikorps…

Viggo Kristiansen
https://viggokristiansen.wordpress.com/

De er dyktige å plante falske minner i folk, manipulerer dem slik at de innrømmer ting de ikke har gjort, det må vi huske på. Ikke stole på alt hva de sier, se på hva gjør.

De fikk Fetteren til Tengs til å innrømme noe han ikke hadde gjort også. Glem ikke det.

Birgitte Tengs-drapet blir etterforsket på nytt
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/drap/birgitte-tengs-drapet-blir-etterforsket-paa-nytt/a/23865874/

Terje Kaddeberg Skaar, fungerende sjef Felles Kriminalenhet. Merkelig at under slike episoder er der fungerende folk som midlertidig settes inn for å fronte sakene, som han homoseksuelle fra AP eliten som var Politidirektør under Utøya massakren, og han andre som ledet aksjonen.

Forholdet med de faktiske forhold i majoriteten av slike tilfeller om innvandreres vold mot borgerne er snudd på hodet her. Mot normalt.

  • Hva Kaddeberg (er det et norsk navn, eller et Khazar navn?) ikke vil si noe om; eventuelle motivet.
  • Forklaringen/tilståelsen ‘hemmelig’, ingen detaljer deles (sannsynligvis fordi de fremdeles bygger ‘minnene’ i ungdommen, uferdig).
  • Ingen vitner (?).
  • Avhørt uten forsvarer til stede.
  • «Fester lit til hans forklaring».
  • Han var alene om mordene (?).
  • 15 år gammel etnisk norsk gutt (hvit, kaukaser).
  • Rykter som ble spredd i ungdomsmiljøene om at det skulle være to gjerningspersoner involvert.

Veldig viktig for dem å få frem ‘etnisk norsk gutt’ men aldri i motsatte tilfeller, forteller meg at der er noen ugler i mosen her. Det er en grunn til at det er viktig å få frem. Vi norske vil nok bli klassifisert som kollektivt farlig for innvandrere etter dette. Kan være at det kommer noe med for eksempel at den etnisk norske gutten har lest ‘falske nyheter’ og/eller skal ha hatet den innvandrergutten, og at det må nye lover og tiltak mot dette, altså en tradisjonelt normal falsk flagg agenda?

Dobbeltdrapssiktet var aktiv i lokal kristen menighet
http://www.tv2.no/a/8784620

OK. Så det var der de kom ja. Nesten morsomt. Det skjer aldri når ateister, humanister, muslimer, jøder eller bahaier eller budhister gjør det at det gjøres en stor sak av ens religion. Her med fete typer. Det samme som de prøvde å linke Anders Breivik som ‘kristen’ i sine første media oppslag, men de feilet der, så de måtte vel gjøre en reprise på operasjonen for å få rette effekten de ikke fikk den gang?

Humanister og satanister og Arbeiderpartimedlemmer som lakselusprofessor Øyvind Bergh, Nenseth og Co har jo i 10 år sagt til meg i debatter hvor farlig kristne er, de har til og med enkelte av dem hevdet at det er barnemishandling å oppdra barn i den kristne lære, som de koste seg når sønnen til Torp gjorde seg til den faderløse sønnen for å få delta i PR sirkuset (PR-kåthet har sin pris), påstått med god hjelp av ‘rådgiver’ og ‘human etiker’ Levi Fragell, at det er en destruktiv mental lidelse osv., skadelig for barn hevder de, ‘brente barn’ kaller satanistene det (selv de som seiler under falskt flagg og kaller seg kristen), og nå fryder de seg fordi deres sosialist radikale fiender av den konservative bourgoises kumpaner har maktet å skape en falsk flagg operasjon som gir dem medhold, gir dem rett (?). Syke maktfolk finner vi overalt, faktisk er makt besettelse en diagnose i seg selv, og ofrene ligger strødd, likelig fordelt. Aller mest skade får barn i møte med statsmaktens ensrettende sjeledøderi. De skader ikke bare ens hjerte og sinn, de stjeler ens sjel. Vi vet jo at denne ekstremistiske pøbel har sine folk i media, og de vinkler sine villfarelser, skaper virkeligheten som de tror den er, ikke som den virkelig er. Snur alt på hodet, også om hvem overgriperne i virkeligheten er.

Imbesile sauer skapes av de som ikke lærer seg å tenke selv, men overlater slike vanskelige ting som å tenke til 'autoriteter'
Imbesile sauer aka ‘Dyrets Merke’ skapes av de som ikke lærer seg å tenke selv, men overlater slike vanskelige ting som å tenke og ressonnere seg frem til visdom til ‘autoriteter’

Nå blir nok kristendommen forbudt, i det minste må de som bekjenner seg til den inn på asyl for tanke korreksjon siden psykiatrien nå har klassifisert alle som ikke tenker mainstream politisk korrekt humanistisk og sosialistisk som sinnslidelse.

Bare de med Dyrets Merke er mentalt sunne (Åp. 13:16.17. 14:9.11. 16:2 19:20 og 20:4), sier psykiaterne i sin nyutgivelse av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Psychiatrists now say non-conformity is a mental illness: only the sheeple are ‘sane’
http://www.naturalnews.com/044862_psychiatrists_mental_illness_oppositional_defiant_disorder.html

Bibelen går i oppfyllelse for våre øyne. Å være kristen blir snart kriminelt / kriminalisert (ikke den katolske politiserte ekumeniske politisk korrekte bastardkristendom).

15241350_1304093359628897_1176736117570209009_n

Dette er som tatt utav læreboken til bolsjevik-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein). Akkurat samme der, kristendom var en mental lidelse, innleggelse for omprogrammering og tankekorreksjon, 66 million kristne mennesker fikk de myrdet ifølge Alexander Solshenitzin, kirkene brent. Nå er det Vesten sin tur. Here we go. Let’s play.

«Derfor gled dere, dere himler og dere som bor i dem! Ve jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.». – Revelation 12:12.

Med (stats)terror og frykt skal massen skremmes inn i den Ene Rette Lære, Ettpartistaten til satanistene og anti-Kristene, de som endrer lover og tider til sin fordel (Daniel 7:25) og slik blir alle Bibelens profetier å gå i oppfyllelse, og Jesus sine advarsler om endetiden for Hans Folk; Guds Utvalgte Folk, de som er omskjært på hjertet mer enn nedentil, som har fått en ny Ånd, og ikke lider under de massebevisstes åndsløshet, aka Dyrets Merke. Som er tro mot den kristne impuls og Kristus sin ånd som lever i dem, som Paulus formulerte det (Gal. 2:20). De som har den ånd kan ikkje infiseres av de verdsliges propaganda og hjernevask, derfor sier Jesus at de får en tøff tid i den tiden vi er inni. Som sauer ledes de med Dyrets Merke, som tilber Dyrets bilde, til slakteren. For de som opererer i det skjulte, i det okkulte, som ikke tåler åpen og ærlig debatt som det høver seg i et demokrati med mange stemmer, de er ikke og kan aldri bli ‘de gode’, tvertimot.

The Abomination of Desolation
«for i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nu fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden, og som heller ikke skal bli. 20 Og dersom ikke Herren forkortet de dager, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet de dager.» Mark. 13:19-20.

«På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.» – Daniel 12:1

Livets Bok, for de som ikke tar Dyrets Merke, som ikke blir bergtatt av de virkelige illusjonene og den ‘sekulære’ les sataniske hjernevasken. De med Dyrets merke vil tro på enhver løgn som kastes mot dem (2 Thessalonians 2:11, Romans 1:28).

Brave New World (Order)

For at de skal lykkest med sin Nye (sataniske, anti-Kristne) Verdensorden, så er det enormt viktig å få alle til å tenke og faktisk føle det samme. ‘Dyrets’ systemer. De syv rikene, det syvende horn til Daniel og det Andre Dyret i Åpenbaringen, er basert på det romerske imperiet (First Beast system, jfr. fascene som maktsymbol i det norske politilogo og i USA’s kongress). De som tar Dyrets Merke er de som adopterer alt som autoritetene sier, tar alt for god fisk, uten å etterprøve det med egne undersøkelser og andre forklaringsmodeller. Statsoverhodene og autoritetene skal hylles og tilbes som småguder, som Nimrod og faraoer, ikke stilles spørsmål ved gudeligheten til.

Hitlere, Leniner, Staliner og Trumper skal hylles I Dyrets systemer, som Nimrod, som guder,til tross for de sørgelige satanister og syndere de er.
Hitlere, Leniner, Staliner, Obamaer og Trumper skal hylles i Dyrets systemer, som Nimrod, som guder, til tross for de sørgelige satanister og syndere de er.

Alle skal inn i et mentalt fengsel, en kidnapping av sinn, og sjel. Kun de med sjelen sin intakt kan påregne å gå videre i åndsevolusjonen, og tre inn i Guds Rike, her og nå, og når kroppen forlates.

10171862_10204137309725603_3188679022428650854_n

The Empire of the Lost Tribes of Israel – det nye JerUSAlem – har vart 2016-1776 = 240 år … Dessverre klarte jødiske khazarene og infiltrere og overta makten, mest ved Federal Reserve loven fra 1913. Satan har sendt sine tropper for å straffe og ødelegge riker og folk av Israel, fordi de ti tapte stammer Israel mistet sin måte, og har forlatt sin Gud, igjen .. Deres samfunn endte opp onde, korrupte og full av urettferdighet og perversiteter, og det vil ende på samme måte som det har skjedd mange ganger før.

«Jeg er Guds straff … Hvis du ikke hadde begått store synder, ville Gud ikke har sendt en straff som meg over dere.» – Djengis Khan

trump

Med det menes vel den utvannede katolske jesuitt politiske korrekte versjon av «kristendommen» til Pave Francis? Tross alt er Trump utdannet ved en jesuitt universitet, er han ikke?

Jeg også som Walter Veith trodde Killary passet best for Bibelens profetier, men som Veith skissere det i utvilsomme detaljer her, passer jesuitt satanist og profesjonell løgner (markedsfører og selger) Trump utmerket godt å forene kristendommen med satanisk katolisisme (Babylonsk Jødedom Light), og bringe dem sammen under Dyrets system (New World Order) med dens valgte eliter som krever tilbedelse og lydighet. Istedenfor de tjener oss, som det var i de kristne konstitusjoner, er alle der nå for å tjene dem.

The Trump Card, by Walter Veith

The Empire of the Lost Tribes of Israel, hvor Israels stammene ble forent i 1776 – det nye JerUSAlem – har vart 2016-1776 = 240 år … Satan har sendt sine tropper for å straffe og ødelegge nasjonene til Israel, fordi de Ti Tapte Stammer av Israel (Kaukaserne) mistet sin vei, og har forlatt sin Gud, igjen .. Deres samfunn endte opp onde, korrupte og full av urettferdighet og perversiteter, og enn det vil ende på samme måte som det har skjedd mange ganger før. Uretten blir enorm etter hvert. Som vi ser i denne sak, og uendelig mange flere som skal utradere Kristus fra verden og samfunnet. De er godt igang.

Deres egen tørst etter makt og posisjoner vil felle dem. Det klarer de utmerket godt selv. Vi kan bare observere. Selv om Albert Pike hevder hans Skotske rite frimurer Gud er Lucifer, så påstår han at selv den guden straffer urett, som Israel-Jacobs og Jesus’ sin Gud gjør:

«The thirst for power is never satisfied. It is insatiable. Neither men nor nations ever have power enough. When Rome was the mistress of the world, the Emperors caused themselves to be worshipped as gods. The Church of Rome claimed despotism over the soul, and over the whole life from the cradle to the grave. It gave and sold absolutions for past and future sins. It claimed to be infallible in matters of faith. It decimated Europe to purge it of heretics. It decimated America to convert the Mexicans and Peruvians. It gave and took away thrones; and by excommunication and interdict closed the gates of Paradise against Nations, Spain, haughty with its dominion over the Indies, endeavored to crush out Protestantism in the Netherlands, while Philip the Second married the Queen of England, and the pair sought to win that kingdom back to its allegiance to the Papal throne. After-ward Spain attempted to conquer it with her «invincible» Armada. Napoleon set his relatives and captains on thrones, and parcelled among them half of Europe. The Czar rules over an empire more gigantic than Rome. The history of all is or will be the same,–acquisition, dismemberment, ruin. There is a judgment of God against all that is unjust.» – Morals and Dogma, by Albert Pike [1871]

For de vil tape, også det profeterer Bibelen. Alt annet stemmer, deres udåder. Deres straff vil nok også stemme, de har begrenset med tid (Rev. 12:12), for som det står i Skriften:

Matt. 24:22
Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød reddet; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

12642522_10153584055788778_619287013775961722_n

Det andre alternativet er at hendelsen er helt reell, men at mediadekningen er en gedigen falsk flagg operasjon, skaper en virtuell realitet, basert på løgn og bedrag, en falsk realitet som alle med Dyrets Merke vil adoptere og akseptere som sannhet for seg selv.

I alle tilfeller får vi en økning i angiversamfunnet, hvor Dyret får sauene til å angi hverandre, nett som i USSR under Blank (Lenin) og Bronstein (Trotsky) hvor barn angav sine foreldre for å ha statsfiendtlige oppfatninger og meninger (Matthew 10:21), slik at Bibelens profeti går i oppfyllelse om når Kristus kommer (Matthew 10:35) og river de mennesker som er i Livets Bok utav Satans grep over deres sjeler og sinn – gir dem sin Hellige Ånd – et nytt sinn, en ny ånd i dem – som ikke er denne verdens ånd, men Kristus som bor i dem (Gal. 2:20), når dette splitter selv familier – som skal komme til å stå imot hverandre, noen i familien offer for den sosiale hjernevasken og tar Merket, andre ikke (Luke 12:52-53), når alle blir paranoid og hjernedød, når samfunnet blir basert på frykt, og ikke på kjærlighet og tillit :

Mens du fulgte med på Evan, viste en annen elev tegn på å planlegge en massakre
http://www.dagbladet.no/nyheter/skrekkvideo-for-a-advare-mot-skoleskytere-norsk-ekspert—ikke-barnas-ansvar/65401837

(Sandy Hook var et eneste stort hoax, et media skapt virtuelt satanisk show for å endre folks persepsjoner, ingen døde, bare tull)

La nå endelig satanistene få denne (ene) sjanse til å avsløre seg selv og sine systemer for folk og for verden. Alt skjer for å skille hveten og ugresset, for at folk skal bli bevisst og vende om, og vende tilbake til Gud, ta avstand fra satanistene, og fullbyrde Guds plan med sin skapelse, hvilket er å skille de gode fra de onde, lyset fra mørket. Vi kan bare ringe i bjellene (Acts 1:8), rope fra hustakene (Matthew 10:27); «There is a crack in everything, that’s where the Light comes in«. De har fått holde på alt for mye med sin urett og misgjerninger ‘i mørket’ (klandestint) allerede. Alt skal bli åpenbart.

«Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; » – Matteus 10:26

Leonard Cohen – Anthem

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.