Nasjonenes avvikling

av Leif Fjeldberg ©2000

Nasjonenes avvikling er et viktig etappemål på veien til et enhetlig globalt samfunn av en verdensregjering. Ved sitt årsmøte i Atlanta i 1997 ga Bilderbergergruppen forslaget om mange-kulturalismen, d.v.s. oppløsning av nasjonenes og de nasjonalt pregede kulturene, en særskilt prioritet.

Frimureriet står også for denne virkelighetsfjerne multi-kulturalismen. General Wesley Clark, høy frimurer og tidligere sjef for Natostyrkene i Kosovo, fortalte til CNN i juni 1999: «I det moderne Europa finnes det ingen plass for homogene nasjonale stater. Det var en idè fra 1800- tallet og vi kommer til å gjennomføre den(mange-kulturalismen) på 2000-tallet, og vi kommer til å skape multi-etniske stater.» Kanskje det var en av grunnene til at han måtte gå av som sjef i Kosovo.

Den slags uttalelser bør vel ikke komme fra en som han.

Frimurerne har avstått fra nasjonale følelser, er forberedt på å forråde sitt land hvis frimureriet krever det. Frimureriet er altså internasjonalistisk. Andre frimurere av høy grad er bl.a. tidligere president Clinton, som har 33. grad i DeMolay-losjen, Vaclav Havel fra Tsjekkia ha 30 grad i Ritual of Knight-Kadosch, Russlands tidligere president Boris Jeltsin er med i Malteserordenen, Al Gore, Yassir Arafat og mange, mange flere som det tar for stor plass å nevne. Mange av disse er også Bilderbergere og medlem av Council of Foreign Relations eller The Trilateral Commision. Det er disse som ligger bakom den globale eliten, som arbeider for en ny verdensorden.

Frimurernes fremste mål er en usynlig makt over verden. I FN`s symbol ser vi tydelig at frimurernes 33 grader allerede kontrollerer tilstanden i verden omkring. I dette sirkelformede symbol ligger to oljekvister med 13 blader på hver side, som symboliserer en sementering av de åndelige utviklingsmulighetene. For frimurerne selv gjelder akasien, frimurernes viktigste tegn. Nå har de ved FN tilsatt en kommisjon for innføring av en verdensregjering hvor svenske Ingmar Carlsson er med og deler ordførervervet med Shridath Ramphal. Dermed er frimurerne forberedt på å synliggjøre sin hemmelige makt ved å innføre en verdensregjering.Metoden med infiltrasjon av nasjonalstatens maktsentra. Som storting og regjering, for slik å øve skjult innflytelse og få politisk kontroll.

Man unnviker alltid å oppgi om noen politiker samtidig er frimurer for å få den valgt inn (gjenvalgt). Bak lukkede dører skapes enighet.

Spør en journalist om noen av disse skjulte organisasjonene, og de fleste vil se passe forvirret ut. Imidlertid finnes det strategisk plasserte journalister som vet og som støtter disse organisasjonene.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring