Norske våpenleveranser til Ukraina gjør oss til medkrigere!

Det er ikke ofte jeg siterer NRK, men etter å ha sett Debatten på NRK med Fredrik Solvang tirsdags kveld, så må jeg gjøre et unntak. Han hadde invitert inn denne meget kloke dama Cecilie Hellestveit, og som er forsker ved Folkerettsinstituttet ved UiO. Og hun var virkelig vel verdt å lytte til.

For dette var ikke noe babbel eller politiker-svada som vi ellers blir bedøvd med. Hellestveit kom med klare fakta som kunne få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og enhver. Ja, der hun tydelig mente og advarte mot disse norske våpenleveransene til Ukraina som gjør oss til medkrigere!

Hun viste blant annet til Haagkonvensjonen av 1907 om nøytralitet. Nøytralitet i folkeretten innebærer at en stat ikke støtter noen side i en væpnet konflikt mellom andre stater. Hellestveit er klar på at et russisk angrep vil ikke være et brudd på folkeretten – altså reglene mellom stater – når Norge er så uansvarlig at vi nå donerer livsfarlige våpen.

– Og når disse reglene gjelder, vil det IKKE være rettsstridig av Russland å angripe et mål som da er linket til den leveransen av militære kapasiteter til Ukraina. Det er heller ikke et brudd på FN-pakten, kunne denne meget oppegående dama fortelle oss. Ja sannelig er det skremmende at våre politiske dårer og papegøyer ikke skjønner hvilke fare de har satt seg og oss alle i nå! Men disse inkompetente dårene, de dilter bare etter trendene i andre europeiske land, og uten den minste integritet i det hele tatt.

Historieløsheten som også preger MSM er så forferdelig, at man blir bare vettskremt. For å være historieløs, det er i seg selv svært farlig i dagens spente atmosfære. Det er som om «mobben» regjerer og vil ha mer blod. Ingen ønsker å forsvare Putins krig i Ukraina. Men, det betyr ikke at det russiske folket skal lynsjes. Krigen kunne lett vært unngått. Vesten og NATO har unødvendig lenge trengt bjørnen inn i et hjørne, knapt uten utgang. Og da blir den veldig farlig med alle sine atom-våpen rettet mot Vesten. Og som stadige kommer med fornedrelser og flere ydmykelser.

Nå truer storkrig et dekadent, overmodig, svakt, wokifisert, feminisert, forvirret, kjerring-styrt og prostituert Europa. Et kontinent som er uten forsvarsevne i det hele tatt. I tillegg samarbeider de med USA, som dessverre klarte å kvitte seg med den kloke Donald Trump, og heller satte inn en uberegnelig og syk president. En galning som synes å ønske seg krig. Og det for å ta vekk oppmerksomheten fra sine egne interne problemer, og ikke minst dekke over all den korrupsjonen og kriminaliteten som foregår i Ukraina.

Ja, det vi nå er vitne til det er forferdelig tragisk. Og denne krigen burde vært stoppet før den hadde begynt. NATO, Biden og EU visste hva som ville komme, men de sov i timen. Og Putin har irritert seg grenseløst over den store arrogansen de har vist. Ikke minst denne kommende sentralbanksjefen Jens Stoltenberg, som var ufin i kjeften mot Putin. Jo, Putin han har raslet med sablene lenge, men han ble oversett, til tross for at han sitter på verdens mektigste atommakt…

Å vise slik forakt for Putin, vise slik hovmod og spille overlegen det kan koste oss dyrt! Der Europa kun har sanksjoner som våpen i denne sammenhengen, det er overmot og dumskap, der NATO og EU nå begynner sakte men sikkert og innse hvilke reaksjoner som nå kommer fra Moskva. Og enda har ikke Putin stengt av gassen til EU, der de får 60% av sine leveranser derfra. Ja de toer vel snart sine hender, når virkeligheten begynner å synke inn? Og der de innser at realpolitikk har vært totalt borte, der føleri, toskeskap og hovmod har vært det viktigste. Men ingen som helst forsøk på å møte Putin på halvveien.

Og la det være klinkende klart: Alle land som sender våpen til Ukraina, de ønsker flere døde! Jo mer motstand jo hardere blir det fra russisk side. Dersom målet til Putin var å drepe folk, da hadde hovedstaden Kiev allerede ligget i ruiner. Etter hva jeg kan se så ønsker NATO enda mer død og fordervelse slik de nå pøser på med våpen. Er det dette som er Europas og USAs svar på fred?
Husk: Hovmod står for fall! Og det fallet vil bli dypt!

Ankenes 02/03/22.
Amund Garfors
Demokratene
Nordlann

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring