Overgrep mot Snåsamannen Gjerstad

Kan det være at Lysbakken er bare en liten fisk i en stor dam? Bilde: SSB

HEF’s (Human Etisk Forbud) og deres medarbeidere/medlemmer har gått hardt ut og frontet angrepene på en godhjertet og velmenende Snåsamann, spesielt ved sin ‘Ingen Liker å Bli Lurt‘ kampanje (ILÅBL) på Facebook og andre steder. Det vil være svært uheldig om det skulle vise seg at Statsminister Jens Stoltenberg og Dr. Gro Harlem Bruntlands menighet misbruker livssynsmidler, for å bedrive politisk virksomhet. Og jeg finner meg ikke i den ondskapsfullhet som deres menighet bevirker mot gode mennesker som Gjerstad.

I disse Lysbakken tider kunne det vel vært opportunt å se om Jens Stoltenbergs ‘Jugend’ i hans og Gro Harlem Bruntlands klonede menighet i HEF bruker de over 60 mill de mottar per år som livssynsorganisasjon, til politisk virksomhet, som for eksempel den aktiviteten de bedriver på ILÅBL blant annet.

– Hvor mye får dere i økonomisk støtte pr person?

De siste årene har samlet offentlig støtte ligget på rundt kr 800 pr medlem.

http://www.human.no/Om-oss/Medlemskap/Offentlig-stotte/?index=2

De får dermed støtte som livssynsorganisasjon (religion)(800 x 79.000 ‘medlemmer’ = 63.200.000 NOK), helt sikkert et inflatert medlemstall, men bruker pengene til politisk aktivisme. Mye penger for å arbeide for makthavernes sosialistiske religion; ateismen, og dens åndsløse grusomheter, survival of the fittest, som dokumentert andre steder.

[Vernon Kellog] grew horrified by the Darwinian philosophy that had become widespread. “The creed of natural selection based on violent and fatal competitive struggle is the Gospel of the German intellectuals”, he wrote.. [] And the decline of Christianity made Nazism more likely, as social Darwinist ideas began to dominate conservative thought, especially in Germany. []That gospel of natural selection was instrumental in allowing the Nazis to come to power in Germany…[]

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100054105/papal-visit-romophobes-atheist-extremism-and-nazis/

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

«Stats- og kommunaltilskot skal nyttast til føremål som går inn under virket som livssynssamfunn. For mottekne tilskot skal livssynssamfunnet føre eigen rekneskap som viser kva pengane er nytte til.»
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19881201-0996.html

Det trengs å se litt på den adekvate NOU for å finne ut mer om lovgivernes betingelser for tilskuddet er oppfylt. Kommer politisk virke inn under «virket som livssynssamfunn«?

Joralf Gjerstad (85) sier han er utsatt for et angrep mot både hans person og kristne tro.
http://www.dagbladet.no/2012/03/10/nyheter/klarsynt_krangel/snasamannen/bok/kritikk/20625654/

Jeg mener aktivitetene bryter FUNDAMENTALT med forutsetningene for tilskuddet, idet her bedrives det politisk virksomhet og all slags hatpropaganda mot andre mennesker med andre politiske oppfatninger og livssyn enn deres egne i de forbindelser de opptar seg med, som ikke har noe med ‘livssyn’ å gjøre. Om ikke har vi ikke skille mellom ‘kirke’ og stat i Norge, ihvertfall ikke for makthavernes egen menighet, hvilket altså jeg påstår er en politisk aktivistgruppe mer enn en livssyngruppe, slik at de tusker til seg uberettiget ‘kirkeskatt’ for sin politiske aktivisme.

Jeg kommer derfor til å foreta meg en del manøvrer i den forbindelse, kontakte en del kontakter, på grunn av overgrepene mot Gjerstad, for å etterforske om dette er i tråd med betingelsene for tilskuddene for ‘livssynsorganisasjoner’.

Jeg vil søke å få dette spørsmålet fremlagt for Kirkeministeren i Stortinget, om dette er adekvat benyttelse. Deres religion synest å være deres falske bruk av vitenskapen. Er vitenskap, og spesielt en pervertert form for det, et livssyn?

Kan nok vise seg at Lysbakken er bare en liten fisk i en stor dam.

Jeg registrerer også at enkelte av ‘Jugenden’ får ‘tidligpensjoner’ for ‘nakkeskader’, stakkars dem, slik at de kan bedrive samfunnsnedbrytende ondskapsfull virksomhet, og utbre statsministerens ateistiske religion og jakte kristen manns blod, på statslønn, langt lettere for dem enn diverse andre jeg kjenner på linje med Utøya-overlevende, som ikke får noe fra Førerens statskasse.

Merkelig snedig fenomen dette, hvordan makthaverne alltid finner en god måte å belønne sine egne.

Sosialismens mørke sider

HEF’s likheter med Hitler-Jugend blir mer og mer slående, derfor kaller jeg dem Stoltenberg-Jugend, siden de deler oppfatninger og livsssyn/politikk med Statsministeren og Dr. Gro Harlem Brundtland, se her likheten til disse røde horder i forhold til eldre som Gjerstad, konservative røster i deres ‘røde horde’ dominerte samfunnn, folk med et litt sunnere menneskesyn enn disse krefter, hvilken behandling de eldre kan påregne, extermination, intet mer, intet mindre:

«Es zittern die morschen Knochen «The rotten bones are trembling» by Hans Baumann was, after the Horst-Wessel-Lied, one of the most famous Nazi songs.[2] It was the official song of the Hitler Youth: hence the occasional ATTACKS on the ELDERLY in the song.

Many Germans know the quote «Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt», but few know the song as a whole.

Another variation[2] in the first stanza reads «Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem roten Krieg», meaning «The rotten bones of the world are shaking before the RED WAR».

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_songs

Og de har jo sine Dr. Mengeler med skylapper, som selger piller for Folkehelseinstituttets eiere Rockefeller & Co, men som er veldig opptatt av hva andre gjør som ikke skader, men overser glatt all skade deres pillesalg forårsaker, den forretning som dreper mest folk i USA – Ja, det er flott med å se denne flisen i andres øyne, men ikke bjelken i egne øyne:

Øynene er sjelens speil, sies det……..

[Vernon Kellog] grew horrified by the Darwinian philosophy that had become widespread. “The creed of natural selection based on violent and fatal competitive struggle is the Gospel of the German intellectuals”, he wrote.. [] And the decline of Christianity made Nazism more likely, as social Darwinist ideas began to dominate conservative thought, especially in Germany. [] That gospel of natural selection was instrumental in allowing the Nazis to come to power in Germany…[]

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100054105/papal-visit-romophobes-atheist-extremism-and-nazis/

Pilleselgere, en skam for legeyrket

Når vi blir lurt av Dr. Mengeler som ‘Årets Navn* i Kong Stoltenbergs Rike, sjefskloner, da bør vi bli skeptisk, og lese oss opp. Vi bør ikke bli lurt i argumentasjon med overført betydning, at de skylder på dem som gjør ting som ikke er skadelig, mens de selv dreper mennesker anmasse, bl.a. min mor som døde av medisinforgifting, beviselig. Hun kjøpte alt de la på disken til henne hun, fra deres postordrekatalog; Felleskatalogen. Piller for det ene, piller for det andre, piller for bivirkningene, etc, etc.

Naiv ja.

Det kan koste dere livet folkens å høre for mye på Dr. Mengeler.

Death by Medicine
By Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD
A group of researchers meticulously reviewed the statistical evidence and their findings are absolutely shocking.4 These researchers have authored a paper titled “Death by Medicine” that presents compelling evidence that today’s system frequently causes more harm than good.
The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5)
http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

Følg og delta gjerne i debatten på ILÅBL her.

Relatert

Humanetisk Forbunds Moderne Bokbrenning
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/

Vitenskapen – en vrangforestilling
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/vitenskapen-en-vrangforestilling/

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.