Skriv ut Skriv ut

Overvåkningskandalens skjulte agenda

En gedigen mørkleggingsoperasjon er iverksatt med overvåkningsskandalen.
En gedigen mørkleggingsoperasjon er iverksatt med overvåkningsskandalen.

Mange spør seg om det er Norges hemmelige regjering, som nå trer frem og skal angivelig ha overvåket selv Statsministeren og Kongen i Norge.

Angående ‘Norges hemmelige regjering’ og overvåkning fra Forsvarets side så tviler jeg på at dette er som det blir utlagt i media. Lund-kommisjonens arbeid dreier seg vel ikke så mye om Forsvarets Sikkerhetstjeneste, og det var vel heller ikke de som stod for overvåkning av enkeltpersoner blant vanlige folk; politisk overvåkning.

http://nrk.no/nyheter/1.6647349
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=569938


Nyhetsspeilet’s Hr. Gaarder sier:

«På den ene side er ethvert fokus på overvåking er av det gode.

Samtidig er det ikke tvil om at det pågår en massiv global nettbasert overvåking som gjennomføres av NSA (USAs National Security Agency – Bilderberg-deltager i fjor) og supercomputere av typen Blue Crystal.
Er ikke i tvil om at all min nettbruk og e-post logges der fortløpende, og er søkbar, sammen med mye annet.

Er det mulig at denne overvåkingen nå er blitt så effektiv at naiv nasjonal overvåking nå kan henges ut til tørk, for gradvis svekkelse, samtidig med at opprullingen av overvåkingsskandalen luller folk inn i en falsk tro på at graden av overvåking de blir utsatt for er begrenset, under kontroll, og at det er krefter på plass (inkl. media!) som vil avsløre misbruk dersom dette skulle finne sted ?»

NSAs toppsjef Keith B. Alexander var tilstede på Bilderberg-møtet i USA i fjor. USA “Alexander, Keith B.” “Director, National Security Agency”
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/

Siden krigens dager var det kamp og uenighet mellom Forsvarets og Politiets (den politiske) overvåkningsvirksomhet.

Er dette et middel for å sette i vanry og deretter nedbygge den delvis uskyldige nasjonale overvåkning som Forsvaret gjør, og ta fokus bort fra og trygge den mer inngripende politiske overvåkning av enkeltmennesker som ikke er hverken statsministre eller konger, men som bidrar i demokratiet? Eventuelt overføre overvåkning til den mer globaliserte ondsinnede overvåkning, som Gaarder er inne på, som globaliseringstilhengerne i vår egen skyggeregjering her hjemme forfekter, som tillært fra sin deltakelse i Bilderberger nettverk og andre lignende internasjonale globalisering ‘ny verdensorden’ organisasjoner ?

Så dagens oppslag i media kan være mer et middel som den virkelige farlige overvåkningsvirksomhet, som magikerne og ‘doublecrosserne» som Øvrebotten kaller dem, bruker til å sette lyset på andre, for å få fokuset bort fra dem selv, og hva de driver med. En velkjent metode og triks av ‘magikere’. Lag nok styr om dette, så forsvinner fokuset bort fra noen som kanskje føler det brenner under føttene på seg.

– Som Rumsfelt som annonserte millarder av dollar som hadde forsvunnet fra Pentagon regnskapene bare dager før 9/11. Det er bare villedning, gjennom media. Det er ‘magikerens’ triks. La noe annet han visste skulle skje, få ta fokus bort fra det de helst ikke vil ha så mye diskusjon om ….

Mange spørsmål vi kan stille. En annen av Nyhetsspeilets korrespondenter, Kjetil Dreyer, sier:

Er det pga frykt for at forsvaret FAKTISK har funnet noe, og Stoltenberg og andre har gjort ting som vil anses som katastrofe for dem om det kom ut til almennheten. At det er en overvåkning som har blitt gjort ikke for å kontrollere, men for å avsløre?

En annet ting er rett og slett faktumet at våre stortingspolitikere BØR overvåkes nøye, og dette virker det som de nå vil sikre at de ikke blir, det kan også virke som en unnvikelsesmanøvre for å unngå fremtidig søkelys, nettopp fordi de «eliten» vet hva som vil skje fremmover og trenger frie tøyler…

Skjulte Agendaer
Skjulte Agendaer

Det er gode poenger Dreyer kommer med.

At det lages en sak, for å få eliminert – under politisk kontroll – alle som kan overvåke dem fremover, som ikke er del av kabalen. Vi har faktisk i teorien et skarpt skille mellom de ulike statsmaktene i Norge, av denne årsak at den ene skal passe på at den andre ikke skal gå ut over sine fullmakter. Fullmaktene er gitt i Grunnloven.

Tror noen at det er skyggeregjeringen som står bak overvåkningen, så kan de bomme totalt. Det kan like godt være de som vil avsløre urent spill i forvaltningen, som vil avsløre nettopp skyggeregjeringen, blant annet at vår regjering har underlagt seg globaliseringens og Den Nye Verdensordens agentur. Denne skribent har mer tillit til Forsvarskreftene, enn enkelte andre etater innen den virksomheten som tradisjonelt har drevet politisk overvåkning her i landet.

Å støtte opp om mainstream medias vinkling på dette, når en vet at media er på skyggeregjeringens side alltid, blir skivebom. Det luller folk tilbake inn i søvnen, i tillit til at alt blir vel ivaretatt av media og politikere, som nå kommer frem og ‘krever’ granskning. Det er hva de har fått lov å ‘kreve’ av skyggeregjeringen. Den virkelige skyggeregjeringen hadde ikke tillatt dem å granske seg selv (?).

Så dette er ikke skyggeregjeringen vi skal se blir avslørt nå. Nyhetsspeilet kan ikke som maktkritisk, fjerde statsmakt, støtte opp under mainstream medias vinkling.

HER MÅ FOKUSET SETTES PÅ HVEM SOM KAN STÅ BAK DETTE UTSPILL OG HVA DE EVENTUELT HAR Å SKJULE. HVA DERES AGENDA ER.

Hvilken andre saker har vært oppe i det siste, som gjør at de har måttet spille ut dette kortet med Forsvarets Sikkerhetstjeneste, for å endre opinionens fokus ?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. På slutten av artikkeln så spør man «HER MÅ FOKUSET SETTES PÅ HVEM SOM KAN STÅ BAK DETTE UTSPILL OG HVA DE EVENTUELT HAR Å SKJULE. HVA DERES AGENDA ER.»

  Her må man avdekke den EKTE historie som leder frem til idag. Om man kjenner historien så vet man hva, hvorfor og hvem. Et tips for «søkeren» må være å lære seg historien om KHAZARENE. Dette folkeslag som idag utgjør 95% av Jødene. Disse er ANTI-SEMITER. Lederen for de (sionistiske) Khazarene er Rothchild.

  Hva som er de Sionistiske Khazarenes agenda er å finne gjennom å lese «Protocols of Zion» og «TMSW 7905-1» (Søk på google etter «Quiet Weapons for a Silent War»). Man burde også lese og studere Talmud i et forsøk på å forstå hvordan disse fanastiske Satanister fungerer oppe i hodet og hvilket verdenssyn de har.

  Lykke til og det er så sant som det er skrevet: «Truth will set you free».

 2. Det ble mye feil her og mye som fallt ut, Men, jeg refererte bl.a til Dick Eastman, som har et innlegg hos «Jeff Rense» Som bærer tittelen:

  Toward A Theory Of Why
  We Get Nowhere
  (Including an article by H.G. Wells)

  Jeg mener heller ikke å omtale statsministeren og Frp lederen som minimale, men å si at forskjellen mellom dem er det..

 3. Jeg tror det er nødvendig at politikerne overvåkes!

  I et TV-intervju (mens han var Nestleder under Gro HB), sa Einar Førde en gang, de åpenhjertige ord:
  «Folk(et) kan ikkje tenkja sjøl. Det er vi, politikarene, som tenkjar for dei!»
  Nå var kanskje han en av mer ærlige og renhårige, av sorten, enn de som styrer oss i dag, eller befinner seg på Storting og i regjeringskontor.

  Det virker som om mennesker stort sett er massedyr, som følger ledere. Og er mer opptatt av hvilke personliogheter de liker, enn hva de representerer.

  Det er for meg vanskelig å skjønne at folk bryr seg om den minimale Jens Stotltenberg og Siv Jensen osv.

  Mange av problemene med å «bevisstgjøre» «massene», er ganskev godt beskrevet av Dick Eastman (inkl. et «essay» fra HG Wells, om jødedommen) på nettsiden:

  Han skriver innledende:

  My theory is that people do not change their politics individually. They must be in a group to form their politics and to change their political positions. I think this is an inherited behavioral characteristic of the species. When ideas are spoken in a group and a person is standing in a group as part of a group a kind of consensus to change views is reached with, because the individuals are in the group «takes» or «bonds» to the individuals in the group.

  I say that as a rationalist, an individualist, a behaviorist. Man is a political animal and that is just the way it is.

  We will make no progress against the corrupt money power and its propaganda machinery until we gather in crowds and are addressed by people who can present our own thinking to us clearly so that we may unite in understanding and purpose. Internet activism and small private discussions are never going to do the job.

  You love Ron Paul because he seemed to be the only voice with some of our ideas who was speaking before crowds of people — except that he wasn’t really interested in helping us, just in absorbing all of the support people gave to him and throwing it all away before the GOP convention where he was sure to have won if he only showed up for us.

  I have discovered the reason why we cannot organize and get reform in the public interest. Anyone who rises up to challenge the system is faced with either neglect and starvation or a chance to sell out and join the political class they should be overthrowing. The same goes for third parties and «movements» — it is always the old «iron rule of oligarchy» in sociology — «show me an organization and I will show you an oligarchy.»

  It is impossible for the plundered majority to organize. And it is impossible to unseat a majority that adopts all of our values for their own flag — always saying the magic charm words «freedom» «equality» «change» «social justice» and other political formulae to trick the unorganized majority into believing they the elite are the benevolent rightful holders of the power to coerce, rob and regulate at our expense their own priviledges and receipt of tribute through debt, tax and restriction servitude.» mm.

  Kort sagt, jeg tror en politisk/maktmessig uavhengig overvåkning av alle maktens representanter, er nødvendig. Det er ikke nok «kritisk journalistikk». Og folk spom «tenker anderledes» blir som regel ikke populære, og de bryr seg heller ike særlig mye om det.

  Politikere og andre grupper med store maktambisjoner, har det veldig lett. Det er som når man tapper øl: Skummet flyter opp!

  Hvis vi virkelig vil gjøre en forandring må vi bli som «makt svina», og da blir vi enten en del av oligarkiet – eller satt felt utenfor.

  Jeg vet ikke om politikerne og banksjefene, blir overvåket, men det er helt på sin plass. At alle vi andre blir overvåket har kun betydning for de som ønsker total kontroll. Men, det skader samfunnet og de som klarer å tenke litt selvstendig.

  Men, hva kan vi gjøre, annet enn å prøve å overliste/neglisjere disse kontroll «freakene» – som er så redde for oss at de føler at vi må ensrettes etter deres syke begjær.
  -TS

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.