Påskeoverture; Bortenfor armageddon

Mennesket er som lopper på en hund i dette universet. Deres fremtid er betinget av deres atferd og hvorvidt de har utviklet åndelige substans. Universet lever utmerket uten dem.

Legger en merke til det antall av stjerner i denne video så burde menneskeheten, individuelt og kollektivt, finne ut at de er alle, høy og lav, rik og fattig, bare ubetydelige støvkorn på en ubetydelig liten planet et sted på den ytre spiral av Melkeveien.

Fantastisk fotokunst fra en norsk fotograf. Til inspirasjon for påsken deles denne fantastiske kosmiske observasjon.

http://www.youtube.com/watch?v=5jTBppEGoco

HD her: http://vimeo.com/22439234

Filmet av Terje Sorgjerd mellom 4. og 11. april 2011. «Jeg hadde gleden av å besøke El Teide. Spanias høyeste fjell @ (3715m) er en av de beste stedene i verden å fotografere stjernene og er også plasseringen av Teide observatoriet, regnet som et av verdens beste observatorier.»

Filmen kan kanskje inspirere noen til i påsken å gjøre seg noen filosofiske og åndelige betraktninger; hva er påskens betydning mer enn den fortsettelsen av de paganistiske tradisjoner den alltid har hatt? Ville Jesus ha feiret påsken, at noen via nattverden eter hans kropp og drikker hans blod? Hovedsaken var å møtes og minnes ham, og hans offer, ikke å henfalle til paganistisk og hedensk kannibalistisk kultdyrkelse. Er det noe å feire at menneskeheten var og er havnet så langt ut på skråplanet at menneskelige offerlam er nødvendig for å rette opp verdens karmiske ubalanse – betale dens karmiske gjeld?

Kanskje er nattverden mer som den burde være med å sitte på toppen av El Teide i godt åndelig selskap og se ut i universet? Kanskje er der svar der ute, – eller der inne?

Der kommer en dag, da skal de åndelige skilles fra de dyriske, – de av kropp alene. En dag kommer Kristus i ånd og henter de av ånd, med sjelsubstans. De som er av ånd, skal forbli av ånd. De som er av kropp, får nøye seg med det. De har valgt det slik selv. I påsken blir kroppen korsfestet, og en heves i vibrasjon til de åndelige riker. Kjærlighet er den høyeste åndelige vibrasjonsfrekvens. En oppgir ikke sin ånd, en overgir seg til sin ånd. Til Store Ånd.

Så står de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet, og størst av dem er Kjærligheten.

«Dere skal bli som guder og vite forskjellen på godt og ondt, rett og galt». Det eneste menneskene klarer å styre seg selv på, er i en nedadgående spiral. Alt de prøver på av sin egen kraft i sin innbilte klokhet og visdom er fåfengt og vil feile. Elendigheten startet idet noen mennesker erklærte at «G-d er død», hvilket G-d kanskje var for dem, men ikke nødvendigvis for alle andre.

For den oppadgående spiral må menneskene bli gjenfødt til ånd igjen. Igjen overlate ledelsen av verden til den ene sanne G-d, istedenfor alle de avguder de har skapt seg. Men, – de fikk en tid å prøve seg på, vise hvor smarte de er – som Slangen i Paradiset – Verdens Fyrste – lokket og misledet dem med. Den tiden er snart over, også at den samme åndelige entitet skal få lov å herske over verdens lederskaps sjeler og sinn. Et nytt eon er i sine fødselsveer.

«For vi kjemper ikke mot mennesker av kjøtt og blod, men mot åndelige vesener. Vi slåss mot onde herskere i en usynlig verden, mektige, sataniske vesener og onde mørkets fyrster som hersker over denne verden. Bruk derfor alt som hører med til Guds rustning for å stå imot fienden hver gang han angriper. Når det hele er over, skal dere fremdeles stå oppreist. Dere trenger sannhetens belte og Guds rettferdighets brynje.» (Efeserne 6,12-14).

Eden Gjenopprettet

(Johannes Åpenbaring 22 – siste kapittel i Bibelen)

1 Engelen pekte på en elv for meg. Her rant livets vann, klart som krystall. Den fløt ut fra Guds og Lammets trone.
2 På hver side av elven vokste livets trær, og de bar frukt tolv ganger i året, hver måned. Bladene ble brukt som medisin til legedom for folkene.
3 Det skal ikke være noe ondt i denne byen, for Guds og Lammets trone skal være der, og hans tjenere skal tjene ham.
4 Og de skal se hans ansikt, og navnet hans skal være skrevet på pannene deres.
5 Det skal ikke være noen natt der – det trengs ikke lamper eller sol – for Herren Gud skal være deres lys, og de skal regjere i all evighet.

Johannes og Engelen

6 Så sa engelen til meg: Disse ordene er troverdige og sanne: ‘Jeg kommer snart!’ Gud, som forteller profetene hvordan framtiden blir, har sendt sin engel for å fortelle deg at dette snart kommer til å skje.
7 Salige er de som tror dette og alt annet som er skrevet i bokrullen.
8 Jeg, Johannes, så og hørte alt dette, og jeg falt ned for å tilbe engelen som viste meg dette,
9 men igjen sa han: «Nei, gjør ikke noe slikt. Jeg er også en Jesu tjener, som du og dine brødre, profetene. Det er også alle dem som følger den sannhet som er å finne i denne boken. Tilbe Gud alene.
10 Så bød han meg: Du skal ikke sette segl for det du har skrevet, for tiden for fullendelsen er nær.
11 Og når den tiden kommer, vil alle dem som gjør urett, fortsette i enda større grad med det. De urene vil bli enda mer urene, gode mennesker vil bli bedre, og de som er hellige, vil bli enda mer hellige

Invitasjon og Advarsel

12 Se, jeg kommer snart, og jeg har lønnen med meg, så enhver skal få etter de gjerninger han har gjort.
13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.
14 Alle de som vasker klærne sine, får rett til å gå gjennom byens porter og til å spise frukten av livets tre.
15 Utenfor byen er de som er gått bort fra Gud, trollmennene, de umoralske, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker og taler løgn.
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel til deg for at du skal fortelle dette til menighetene. Jeg er både Davids rot og den klare morgenstjerne.
17 Ånden og bruden sier: ‘Kom!’ Og den som hører dem si dette, skal også si: ‘Kom!’ La den tørste komme – alle skal komme og drikke livets vann uten å betale for det.
18 Jeg erklærer overfor alle som leser denne boken: Hvis noen legger noe til det som her er skrevet, så skal Gud legge på ham de plagene som er beskrevet i denne boken.
19 Og hvis noen trekker fra noe i disse profetiene, så skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen som nettopp er beskrevet.
20 Han som har sagt alt dette, erklærer: Ja, jeg kommer snart!

Amen! Kom, Herre Jesus!

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

Ved hans navn må satanistene vike. Ved hans navn må ondskap fly.

God Påske !

Ikke La Deg Lure.

Uten kjærlighet er enhver intet.

Å korsfeste sitt karnalske vesen og kropp,

og sitt reptilske (dyriske) sinn,

å bli gjenfødt til ånd, – til kjærlighet,

er den eneste veien til bortenfor armageddon.

Facebook Comments