Per Einar Guthus sin barneverns anke avslått

Per Einar Guthus er en ressursperson som har gjort et stort og godt arbeid med å avsløre korupsjon og inkompetanse i barnevernstjenesten, politi og domstoler. Nå har han fått avslått sin anke til Lagmannsretten etter at han ble dømt for noen slags ‘krenkelser’ i Tønsberg Tingrett.

Jeg skal her forklare HVORFOR overgrepene i norske domstoler skjer gode mennesker. Jeg la inn en kommentar som frimureriet ikke likte, om hvorfor barnevernssystemet og Staten med alle tre statsmakter unisont, som er ment å gjensidig sørge for at ingen av de andre statsmaktene begår overgrep, slipper til all slags ondsinnede unge og gamle inkompetente lotter eksperter på løgn og bedrag med sosialkurs til å bedrive sin ondskap, og politi og dommernes korrupsjon for å beskytte dem og deres aktiviteter.

Nye Verdensordens agenda er å ødelegge familien, som nasjonen, og det er hva de holder på med. Ikke noe med å verne barn å gjøre. Det de gjør er å demonstrere at Staten har ved kollektivismens inntog i Norge tatt eierskap over barna som Gud skjenket foreldrene, og fostrer dem bort til homoer og transeksuelle og kanskje tidvis faktisk også pedofile, og andre som Gud IKKE vil skjenke barn. Disse menneskene som egentlig er satanister siden de avviser Guds naturlige og biologiske verdensorden omfordeler barn fra de som Gud har bestemt skal ha barn, til de som Gud har bestement ikke er kompetent av årsaker kun Gud vet, IKKE skal ha barn. Men Staten vet bedre enn Gud tilsynelatende.

Domstolene bedriver ikke urett og korrupsjon uten grunn. Det er okkulte krefter i sving, de router mennesker inn på den veien de ønsker de skal gå > overnasjonale globale juridiske institusjoner. Løgnere og bedragere er av Satan (Johannes / John 8: 44), de kan aldri spille et åpent og ærlig spill. De tvinger folk til å bli globalister.

Tittelbilde; Facsimile fra Byavisa

Han sier i Facebook posting:

Min anke ble nektet fremmet i Lagmannsretten.. Så mine beviser ble aldri vurdert….

Jeg legger av den grunn ut anken i sin helhet, da Norske medier har vært svært så gavmilde med spalteplass etter dommen, men ingen har kontaktet meg, annet enn NRK Vestfold, som gikk ut med fult navn hele dagen….

Dette er anken som måtte leveres innenfor tidsfristen, Støtteskrivet som vi ba om tid til, ble ikke innvilget av retten. Vi var godt i gang, men som man skjønner, dekker de hverandre i rettssystemet, og det hadde fått store følger om alt ble lagt på bordet…..

For med en sorenskriver uten lov til å dømme, hvor mange feilansettelser er gjort da? Er det rart at det går så galt som det gjør… For de uredelige vet da å utnytte og presse folk på slike opplysninger som ikke er kjent….

Jeg legger dette ut, for å VISE HVORDAN BARN kan tas fra foreldrene. For retten er ikke et sted for rettferdighet… De er en del av ORGANISERT KRIMINALITET!

https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10218500248486099#

Kommentaren som bare forsvinner

Om ikke anken til Strasbourg EMD går, så anker du til Jerusalem eller Tel Aviv ?

Supreme Court Built to Masonic Guidelines?
Article in Maariv points to Eye of Providence, pyramids, Rothschilds’ involvement as tell-tale signs.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171292

Mystisk forsvinning

Jeg prøvde å legge inn denne kommentar som moralsk støtte, og for bedre å forstå hva som skjer for dem det gjelder, men min kommentar forsvinner like fort som jeg legger den inn. Jeg legger den inn på nytt, bang, borte igjen:

«Barnevernerne» har en annen viktig funksjon.. de skal skape uretten, som gjør at alle disse menneskene skal bli globalister.

Det er fælt som de holder på.. men husk det er ikke noe personlig. Det er faktisk en ære for deg at de gjør dette mot deg, fordi de regner deg for en ressursperson Per Einar.. fordi de tror du kan hjelpe dem med å markedsføre og fremme deres internasjonale institusjoner de bygger for å erstatte våre egne nasjonale institusjoner (som folk skal få inntrykk av er udugelige, hvilket de er, men de er ment å være det)

Disse folkene som etterhånden vil ha gjenoppbygget Salomons Tempel i Jerusalem, hvor all verdens mennesker skal møte sin «Høyesterett» (over Strasbourg), de VIL at vi skal måtte skrike opp over et korrupt og udugelig rettsvesen i Norge.

Verdens Høyesterett i Jerusalem (legg merke til pyramiden på taket)

De gjør det ikke for moro skyld hva de gjør mot deg, og andre ressurspersoner, det er en grunn.

Grunnen er at de VIL at folk skal måtte ønske og KREVE en internasjonalt juridisk domstol og et juridisk rammeverk som ikke er å bli dømt av våre likemenn etter norsk lov i Norge, når systemet er fullt ut etablert kan vi like godt kaste vår egen lovbok, fordi norske menn og kvinner er for dumme til å lage og organisere sitt eget lovverk mener de, men må styres fra Salomons Tempel i Jerusalem (som øverste instans), eller Strasbourg som andreinstans..

Slik blir da alt folket å stå til tjeneste for globalistene, og hva globalistene vil… Det er trist og observere hvor lett de legger opp til og lykkes med det, men når folk ikke har flere alternativer i Norge så vil de selvfølgelig gripe til ethvert alternativt internasjonalt, og dermed blir en per definisjon å hjelpe Murerne med deres planer og agenda…

Det eneste alternativet er å straffeforfølge disse i Norge, etter våre egne lover. Det er mektig trist at nesten INGEN klarer å stå imot som dommere disse krefter, og følge sin egen samvittighet og rettferdighet og god saksbehandling og dømme fullt opplyste saker etter kontradiksjonsprinsippet (ikke nekte bevis etc.)

Trist med all denne korrupsjonen, bare for å adlyde noen som har overnasjonale institusjoner på agendaen…

Denne gode og kristne ex. politimannen sier nesten 100% av politiet i USA er Murere, slik er det vel i domstolen også, om de ikke er det så vet de ihvertfall hvem de må adlyde, det er ikke rettferdighetens stemme i seg ihvertfall… de er ikke engang tro mot de norske lovene de er satt til å forvalte. De institusjonaliserer uretten som ledd i sin agenda aka okkultisme.

Ex-Master Mason EXPOSES The Freemasons

Kommentar slutt.

Får se om denne linken får lov å bli liggende da:

Paradokset er at offer og overgriper i det norske rettsystemet ender opp med å tilhøre samme laget. Satanistene og okkultistene og Satan som inspirerer dem er lur, det skal de ha. Men åpen og ærlig demokratisk debatt om deres metoder, vil legge alle deres ondsinnede planer i grus, i Jesus’ navn. 🙂

One Federation, and Supreme Court of Mankind (Ben Gurion, JTA, 1962)

Stormesterens tittel er eller var visstnok «Viseste Salomos Vikarius» (V.S.V.). Frimurere tror seg ‘åndelige jøder’. Moderlosjen er Masons of B’nai Brith og ‘The Alliance israélite universelle (Hebrew: כל ישראל חברים ).

Not so difficult when only USA grants them 5 billion p.a. in third world development grants..

«Frimurere vil legge oss og vårt land under internasjonal jurisdiksjon med dette kvalmende rop om ‘menneskerettigheter’. Det er å foretrekke at vi ikke går i fellen ved å gjøre som de vil.. Vi hadde borgeretter i dette landet hundrevis av år før både EU og FN. Klarer vi ikke å sørge for å beskytte og hegne om våre egne lover, vil vi miste friheten og retten til å lage lover for oss selv og bli dømt av våre likemenn.»

Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)
https://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/


Fullt Show – I dag på TruNews beskriver vi hvordan en union mellom fremtredende amerikanske kristne sionister og kabbalah praktiserende jødiske rabbier, har avfødt et kjetteri som maskerer seg som et guddommelig inngrep (etablere Israel, og gjenreise det Tredje Tempel, Salomons Tempel), som fører millioner bort fra Jesus Kristus. Vil løftet om et Tredje Tempel føre til det endelige store bedrag?

Trumped Up Profetier: Hvordan Kabbalah Wizards & Kristne Sionister (og Frimurere) forsøker å bygge et tredje tempel

*********

Artikkelen fortsetter under, for innloggede medlemmer.
Har du som medlem ikke fått innlogging, send oss en melding her så vi får fikset det.

Du kan bli medlem (Gratis) eller støttemedlem (kr. 249,- p.a.) av Protestantisk Union.
Alle våre artikler er gratis for medlemmer, for støttemedlemmer er det kr. 249,- per år.

Les mer om oss, og innmelding her:
https://www.riksavisen.no/vedtekter-protestantisk-union-pu/

*********

Jødenes Noahide lover skal styre verden fra Salmons Tempel i Jerusalem.

The Alliance israélite universelle (Hebrew: כל ישראל חברים‬) is a Paris-based international Jewish organization founded in 1860 by the French statesman Adolphe Crémieux to safeguard the human rights of Jews around the world. The organization promotes the ideals of Jewish self-defense and self-sufficiency through education and professional development. It is noted for establishing French-language schools for Jewish children throughout the Mediterranean in the 19th and early 20th century.

The motto of the organization is the Jewish rabbinic injunction Kol yisrael arevim ze laze (כל ישראל ערבים זה לזה‬), translated into French as Tous les israélites sont solidaires les uns des autres («All Jews bear responsibility for one another»).[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Isra%C3%A9lite_Universelle

For at jødene skal få sin Nye Verdensorden, så må selvfølgelig deres nyttige idioter Frimurerne som tror seg ‘åndelige jøder’ etter noen stupide initiasjonsriter, sørge for at deres Tredje Tempel (de to første har Gud jevnet med jorden, og det blir vel det Tredje Tempel også etter hvert.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
38   
  
  
    
38
Shares