Sosialisme (satanisme) er inkompatibelt med kristendom

Idag er alle norske partier sosialister, i en eller annen avskygning. Selv såkalte kristne partier har tilsluttet seg sosialismen og humanismen, det er en konkurranse om å være mest ‘god’ og mest ‘tolerant’ for all slags synder og perversiteter. Det er overbud av hva de kan tilby borgerne om de bare kommer til makten. Da er en god sosialist. Dette er godhetsindustrien, godhetsposering. Men hva er prisen som må betales for den?

2 Thessalonians 3:10 sier at den som ikke arbeider skal heller ikke spise. Velferdsstaten er satanisk, tar bort personlig ansvar og personlig viljesutfoldelse, opphever hele formålet med inkarnasjonen, å bli testet på sine personlige valg.

Skattetrykk. Ufrihet. Opphevelse av den frie vilje. Personlig samvittighet og ansvar forvitrer. Etc. I sosialismen skal du tvinges til å snakke pent om og tilbe dine herskere som er nærmest imbesiler, og kan være dum som noen nek og ondskapsfulle som de mørkemenn- og kvinner de er. Selv påstår og anser de seg som de ‘gode’. Er de? La oss se historisk på det:

Kristendommen og Jesus sin lære er ikke å være god mot syndere og perverse for enhver pris, men å evangelisere for at de bør heller legge fra seg syndens slaveri, angre seg, og bringe den til opphør, for at de kan redde sin sjel og få være delaktig i Guds kommende evighets Rike. Mennesket i sin ufrelste form kan ikke komme inn, kun et transformert menneske fra dyreriket til individuell sjel kan det. Men menneskene mister jo idag sine sjeler anmasse ved å adoptere den massebevisste kollektivitet?

How Great Thou Art as performed by Carrie Underwood Vince Gill

Dette er storheten Jesus Kristus gir til sine. Vakre ting. Sannhet. Rettferd. Orden. Sivilisasjon.

La oss se på hva Satan gir til sitt folk:

Satans Sosialisme

Den jødiske Satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy sa at han skulle beseire Gud. Og det har han for en stor del gjort, inntil videre, for Bibelen sier at de skal få sin tilmålte tid. Løgner og bedrag skal få sin tilmålte tid, og den som er all løgnens far (Satan, deres åndelige inspirator som taler i dem, John 8:44), dette skjer for at Gud skal få skille ugresset og hveten (Matthew 13:30), finne ut hvem som går på Satans limpinne, og hvem som beholder skjelneevnen og kunne skille mellom godt og ondt, hva som er hva. Det er Satan som organiserer dem og gir dem styrke, som plamlegger for dem og koordinerer dem, i deres konspirasjon mot Gud og mennesker (Apostelgjerningene / Acts 23:12).

«Jordens konger reiser seg, fyrstene konspirerer mot Herren og mot hans salvede.e: «La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss” – Salmene / Psalm 2:2-3, 83:5

Det finnes ingen konspirasjoner, sier de ufrelste. Men Bibelen hevder annerledes. Det finnes ikke en topp politiker, politisk partileder, som kommer i posisjon idag som ikke er i Satans tjeneste, hvis ikke hadde de aldri kommet i posisjon i det hele tatt. Som Jesus ble tilbudt på fjellet, er samme de må gjennom. «Vik fra meg Satan», sa han «Gud skal du tjene, og Gud alene» (Matthew 4:9-10). Få har den integritet.

Legg merke til at Salmene 2:2-3 sier nøyaktig det samme som sies her:

Sammendrag
I løpet av 1800-tallet brukte sosialister over hele den vestlige verden Satan som et symbol på arbeidernes frigjøring fra kapitalistisk tyranni og toppling av den kristne kirke, som de oppfattet som en beskytter av dette undertrykkende systemet. Begynnelsen med den Engelske Romantikken i slutten av det attende århundre utviklet europeiske radikaler en diskurs av symbolsk satanisme, som ble brukt av store navn i sosialismen som Godwin, Proudhon og Bakunin. Denne sjokk taktikken ble spesielt utbredt i Sverige ved århundre skiftet, og derfor fokuserer artikkelen på de mange eksemplene på eksplisitt sosialistisk satanisme i det landet. De er kontekstualisert ved å vise parallellene til blant annet bruk av Lucifer som et positivt symbol i relasjon til alternativ åndelighet, spesielt det teosofiske samfunn [den russiske okkultist og jødinne Helena Blavatsky]. En rekke grunner til at Satan oppnådde en slik popularitet blant sosialister, blir foreslått, og den noen ganger uklare linjen som skiller retorikken til symbolsk satanisme fra den faktiske religiøse skrivingen, blir gransket.

Djevelen er Rød: Sosialistisk Satanisme i det Nittende Århundre

The Devil is Red: Socialist Satanism in the Nineteenth Century
https://brill.com/abstract/journals/nu/60/5-6/article-p528_3.xml

De ser på Guds vilje for seg og verden som undertrykkende for deres (seksuelle) friheter, mens det er tvertimot kun i Jesus Kristus som kongenes Konge vi er fri (Revelation 1:5, 1 Timothy 6:15). Som vi hadde det i Norge i 1000 år, før sosialismen og parlamentarismen «all makt i denne sal» gjorde sitt inntog. Da gjorde menneskene seg til guder, de ble allvitende, og allmektig. De kan være dum som sauer, men allmektig og allvitende tror de seg gjerne.

Lenin (Blank) ville kuppe barn og ungdoms sjeler på følgende måte for saken, for Satan. På dette grunnlag er alle idag forført gjennom utdanning og sosialt Lenins (Blanks) versjon av historien, som Satan vil ha ham til å fortelle den. Med dette er deres sjeler tapt for Gud, sannheten og rettvishet er ikke lenger i dem. Bare løgn og bedrag, som vi vet kommer fra Satan.

«Jordens konger reiser seg, fyrstene konspirerer mot Herren og hans Salvede». Apstl. Gj. / Acts 4:26

Folk vil selvfølgelig elske alle dem som vil gi dem gratis penger og livsopphold, uten å arbeide for det. Men hva koster det på lang sikt? Som vi sjømenn sier; Blir det som å pisse i buksa for å holde varmen på Grønland? Det varmer en stund, men så blir det iskaldt.

«Christian» Socialism, the Social Gospel & New Calvinism: Satan’s Tool of Destruction

Video over:

«Å kombinere kristendom med marxistisk sosialisme – er bibelsk umulig å oppnå for mange grunner. For det første, ikke i noen noen av skriftstedene som siteres av de såkalte «kristne sosialister» er sosialisme enten påtvunget ved lov eller påbudt av Staten. Men utover det står sosialismen i direkte motsetning til mange tydelige læresetninger i Bibelen: (1) det ødelegger eiendoms- og arverettigheter gjennom legalisert tyveri; (2) det ødelegger det bibelske arbeidsmandat og Guds tilknyttede system av belønninger og konsekvenser; (3) det ødelegger familien og det bibelske mandatet om at familier tar vare på hverandre; og (4) det setter Staten i Guds sted som menneskets leverandør og lovgiver. Videre ødelegger sosialismen også og fører til absolutt ødeleggelse av ethvert regjering system som tåpelig forsøker å gjennomføre den.»

Kommunist motto: «La oss drive Kapitalistene fra Jorden og Gud fra Himmelen

Er sosialismens sanne Far – Satan?

Mikhail Bakunin: Vi må vekke Djevelen
Mikhail Aleksandrovich Bakunin (1814-1876), som var en av Marx partnere i First International sa:, grunnlegger av russisk nihilisme, ble født i Tvar, 150 miles nordvest for Moskva. Han ble med i hæren, så igjen for å sikre seg en grad i filosofien. Han beskrev Marx elskede Hegelian-politiske teori som «Revolusjonens algebra.» Bakunin hatet religion og sa «Sosialister kjenner igjen hverandre med ordene «Den Onde er det sataniske opprøret mot guddommelig myndighet, opprør der vi ser den spirende kimen av alle menneskelige frigjørelser, revolusjonen. Sosialister anerkjenner hverandre med ordene «I navnet til den ene (Satan) som en stor feil er blitt gjort.» «Og,» I denne revolusjonen må vi vekke Djevelen i folket for å røre opp de mest grunnleggende lidenskapene. Vårt oppdrag er å ødelegge, ikke å opprette.»

https://canadafreepress.com/article/is-socialisms-true-father-satan

Nasjonal sosialisme (nazisme) som internasjonal sosialisme (kommunisme, sosial-demokrati), liberalisme spesielt og progressivisme, er alle befengt med dette tankevirus, at frie menn skal trenge statlige barnehagetanter som passer på oss, og tar fra oss våre frie valg som frie menn under Guds Lov. Idag har vi flere lag med sosialisme, som EU og FN, som skal lede frem til Verdenssosialismens triumf. Et menneske kan ikke ha en sunn åndelig utvikling annet under den frie vilje, først da kan deres hjerter finne ut av rett og galt, gjerne på den harde måten. Der finnes ikke et eneste konservativt borgerlig parti å oppdrive i verden, ihvertfall ikke i Norge/Skandinavia, hvor Staten skulle bygge veier og drive politi, fattighus og sykehus, og ellers holde seg borte fra lovlydige borgeres liv og levnet og eiendom.

De som ikke vil gå med, skal ikke lenger kunne kjøpe og selge, de skal utstøtes fra samfunnet, for enhver pris. Dette var beskrevet allerede i 1993 i boken «Kindly Inquisitors», av Jonatan Rauch.

«Drevet av forestillingene om at vitenskapen er undertrykkelse og kritikk er vold, så vil den sentrale reguleringen av debatt og forskning bli bragt tilbake til respektabilitet … denne gangen i en humanitær forkledning … det gamle prinsippet om inkvisisjonen blir gjenopplivet; folk som har feil og skadelige meninger, bør straffes til beste for samfunnet. Hvis de ikke kan bli satt i fengsel, bør de miste jobbene sine, bli utsatt for organiserte kampanjer av villifisering, bli bedt om å be om unnskyldning, bli presset til å ta avstand fra hva de sa. Hvis regjeringen ikke kan straffe, så skal private institusjoner og pressgrupper – betrodde aktivister – faktisk gjøre det « – «Kindly Inquisitors», av Jonatan Rauch. Side. 6.

Jfr. Johannes Åpenbaring om at Guds Folk «ikke lenger kan kjøpe og selge», når de mister jobbene sin og blir inntektsløs, uten at de tar Dyrets Merke aka går med sosialismens røde berme (Rev. 13:17), og får ikke lenger delta i «samfunn av de hellige sosialister» i samfunnet.

I Norge har vi disse «betrodde aktivister» i Mosaisk Trossamfunn, Anti-Rasistisk Senter ved Ervin Kohn og Shoab Sultan, John Færseth, Rune Berglund Steen, Didrik Søderlind (HEF), Øivind Bergh (Havforskningsinstituttet) og resten av den røde berme som følger dem og har klippekort i avisene for samme formål, det vil si de er statsautorisert for dette formål som «Kindly Inquisitors», av Jonatan Rauch beskriver.

Under den kristne tidsalder i Norge ble individene beskyttet av statsmakten, men nå ser vi at statsmakten beskytter seg selv fra individene. 180 graders kursendring, og da vet vi at Satan er innvolvert. Alt som er snudd opp ned og på hodet, det er Satan i arbeid i vårt samfunn.

Marx Levys’ Endlosnung: Kill all opposition.

Så for bolsjevik-jødenes Nye Verdensorden må de faktisk drepe alle som ikke er tilhengere av sosialismen, de begynte med 66 million i USSR i 1917 av frimurer-jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein). De overtar nå Vesten med samme modus operandi, rasisme meg her, og anti-semittisme meg der, for å stagge politisk dissent. Lenins (Blank) ‘klassekrig’, alle klasser som ikke omfavnet sosialismen blir industrielt eksterminert, med andre ord kaldblodig myrdet i industrielt omfang, i USSR endte det med 66 million, noen sier 100 million døde totalt innklusivt Stalin sin mordlyst i blodofringer til Satan. Gjør deg selv en tjeneste og se denne filmen, den er veldig god, men grusom:

Nazism = Socialism = Communism = Globalism = One World Religion = Satanism NWO – Final Warning

Klassekrigen:

Paul Warburg, den jødiske bankier som finansierte bolsjevik-jødene i USSR sa:

«Vi vil ha en [sosialistisk] Verdensregjering om du liker det eller ikke. Det eneste spørsmålet er om den skal bli gjennomført med erobring eller enighet.» – Paul Warburg

De er forferdelig onde disse jødene som er nevnt her. Gode kristne vil kanskje ikke tro at det finnes slik ondskap, og tvile på at sitatene er riktig, men de er riktig. De som jobber for Satan, og lyder Satans stemme i seg, og tilbyr Satan menneskelig brennoffer (holocaust), de blir helt automatisk onde. Alle sosialistiske riker vi kjenner til, må ALLTID tilby Satan slike store mengder menneskelige blodofringer / brennoffer (holocaust betyr brennoffer).

Gud skapte oss fri, Karl Mordechai Marx Levy gjorde folk til treller under Satan, Staten. Folk elsker å kunne bli tatt vare på, men det kan kun gå en stund, at en liten andel må jobbe for å brødfø de mange. Det går ikke på lang sikt, for økonomiske lover er at der er ikke mer å dele enn hva som produseres. Når det ikke går lenger, av økonomiske lover, og idet herskerklassen vil forsyne seg grovt av statsmakktens inndraging og tyveri av borgernes penger og grøde, da vil systemet bli avkledd og opprøret komme. 10 millioner ble industrielt eksterminert med sult av bolsjevik-jødene i Ukraina, Holodomor, når de innkrevet all grøde for seg selv i skatter.

Men ofte vil opprøret bare bli ledet til å erstatte en sosialisme med en annen.

Satanist Rabbi Karl Marx Mordechai Levy

Arbeide eller sulte

Ifølge Bibelen skal menneskene «i sitt ansikts sved skal de ete sitt brød» (1 Mosebok / Genesis 3:19, 2:15), det betyr at det skal være et arbeidssomt liv, det er ikke noe luksuscruise med underholdning for alle sanser vi er på, med ubegrensede sexuelle adspredelser som Nirvana. Men den sosialistiske Staten, den vil gi inntrykk av at den vil tilfredstille alle sine behov fra vugge til grav. Den vil til og med overta rollen til foreldrene. En av sosialismens dogmer var oppløsning av nettopp familien som en institusjon.

«For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise.» – 2 Thessalonians 3:10

Forfatteren til boken ‘Marx and Satan’ er den kristne tidligere jøde Richard Wurmbrandt, som vi har hedret her.

Slik var Norge i 1000 år når landet var kristent, slik var det i Amerika. Staten hadde veldig lite å si over borgernes liv. Der var ingen politikerklasse. De som var politikere var borgernes tjenere, ikke herskere. Kom de hjem fra «Tinget» lokalt og trodde seg herskere, så ble de bare kappet hodet av. Stortinget kom sammen noen dager i året og drøftet lovverket, der var ingen lønnet politikerklasse, som er enkelt korrumperbar. Der var strenge straffer for Staten og dens funksjonærer om de overtrådte sitt mandat, hva de kunne gjøre og ikke gjøre var strengt regulert, og de kunne ikke ta seg noen friheter over frie menn i vårt land.

«Den som dyrker sin jord, kan spise seg mett; den som jager etter tomhet, er uten forstand.» – Proverbs 12:11, 12:24, 14:23

Det er lite gudelig å overføre sin familie til Statsomsorgen, og klage og syte på at Staten ikke klarer sine forpliktelser som den påtar seg. Ingen stat vil noensinne klare denne byrde av et helt folk som er oppdradd til latskap. Dette vil punktere før eller siden.

«En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro». – 1 Tim 5:8

«Kapittel 3 behandler det faktum at litterær satanisme fra starten har hatt en uttalt politisk dimensjon. Det gir en oversikt over de radikale romantikere som gjorde Satan til et symbol på opprør mot undertrykkende religiøse strukturer, og hvordan sosialister senere anvendte denne strategien om motstand mot religiøse morer. Spesiell oppmerksomhet er gitt til Percy Shelley’s The Revolt of Islam (1817), kanskje det første bidrag til satanisk feminisme.

Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190664473.001.0001/oso-9780190664473-chapter-3

Familien skulle være et personlig ansvar for Guds Folk, slik vi engang hadde det i Norge og i USA. Idag har alle verdens land en form for sosialisme, ofte kalt ‘velferdsstat’. Barna skulle bli Statens eiendom, under Statens omsorg, folk valgte det slik – den store omveltningen kom med feminismen og kvinners seksuelle frigjøring fra mann og barn, det vil si at kvinnen ble allemannseie, horelevnet, som er et sosialistisk særtrekk.

Fra Trellekår til Frie Menn

Fra Trellekår til Frie Menn

Men jødiske Karl Mordechai Marx Levy’s system kunne ikke ha det slik

I historien om talentene kommer dette frem ved at den late, de som ikke fikk talentet til å yngle, ble frattatt selv den han hadde å forvalte, mens de som fikk talentene til å gro, de ble velsignet (Matt 25,14-30). Til den som ikke gjorde noe med talentene/talentet sa Jesus: «Men herren hans svarte og sa til ham: Du onde og late tjener!» – Matt. 25:26

De passive tjenere for Guds Rike, de vil høste like lite som de sår. Fordi de er tilvent overføringer fra Staten, så stoler de ikke lenger på manna fra Gud. Staten har overtatt Guds posisjon, og det var vel nettopp hva den jødiske Satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy ønsket. Denne «talenten», som var en valuta, kan like gjerne sees som et talent som er gitt av Skaperen til individet, som ikke blir brukt, eventuelt misbrukt, gjerne i Satans tjeneste.

Satan is a Socialist

«For tilsynelatende å bringe velferd og rikdom til massene (arbeidsfolkene), har de i stedet beskattet borgeren nesten til døden. De har tatt fruktene av deres arbeid for å sette igang mange verdiløse statlige programmer, foreslått for å konstruere bedre samfunn. Deres idealistiske forslag pløyer alltid fortjenesten inni deres egne lommebøker … alt i navnet til sosialistisk idealisme. I det kommende rike til Kristus vil kapitalismen bli konge (Isaiah 65:21).»

Med det er ikke ment at jødene skal monopolisere kapitalen i sine egne hender, som den vestlige kapitalismen viste seg å være hittil, ved å korrumpere de politiske ledere. Hvert individ skal være sin egen kapitalist, og beholde sin lønn og inntekt av sitt arbeid. De som ikke vil arbeide, de skal heller ikke spise. Staten skal ikke ta fra dem som arebider og overføre penger til de late, det gjelder også til jøder.

Ingen ikke-sosialistiske partier

Der finnes ikke ett eneste parti som stiller spørsmål ved sin sosialistiske tilknytning idag. Den har liksom blitt adoptert som en livsnødvendighet, liksom der ikke er noen alternativer, at Staten må organiseres som den er idag. Ta fra de som gidder arbeide og gi til dem som ikke gidder arbeide. Dette er faktisk satanisme, idet det er i eksakt opposisjon til Guds Ord.

Om Hareide og Kristelig Folkeparti er i den røde eller blå blokk har overhodet ingen praktisk betydning, idet der er ingen som helst ideologiske forskjeller mellom dem.

Den Sosialistiske Ettpartistaten Norge

Den Sosialistiske Ettpartistaten Norge

I Norge er det gjort forskning på hvordan den sosial-demokratiske sosialistiske satanismen bør utarte seg, av Asbjørn Dyrendal (NTNU) og Didrik Søderlind (Human Etisk Forbund):

(Image: Asbjørn Dyrendal (NTNU) m/Didrik Søderlind. Social-Democratic Satanism? Some Examples of Satanism in Scandinavia. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate. )

De som bekjenner seg til satanismen, har fått klippekort til media og toppjobber i Stat og NGO’er finansiert av Staten, som HEF. Det forteller oss en hel del.

«Den følelsesmessige kraften til å «forandre verden» er et vanlig stadium av tidlig voksenutvikling, som vanligvis begynner rundt 16 år og varer til rundt 24 år. Vanligvis er personer som blir klar over hvordan verden faktisk fungerer – i stedet for å bli tapt i en fantasi hvor de vil være en slags frelserfigur – kom til å innse at idealisme (for eksempel å endre verden) er mindre viktig enn prinsippet om å få det du vil ha for deg selv.»

The Church of Satan’s Policy on Politics
https://www.churchofsatan.com/policy-on-politics/

Ikke som Gud vil, aldri som Gud vil, alltid som jeg, jeg, jeg vil..

«Til slutt forblir spørsmålet: Hvordan forklarer man at Sionismens grunnlegger var en satanist? Sikkert var det ikke den sanne Gud av Abraham, Issac og Jakob som han påkalte og som hjalp ham til å realisere sin plan.»

Mysterious Links between Socialism, Zionism & Satanism
https://www.traditioninaction.org/History/G_007_MarxSatanism.html

«Den kristne plikt er å motstå disse profetene med sosial fullkommenhet og forsvare troen, dens lære og de nødvendige sammenhengene og alt de betyr for menneskets sivile strukturer – utdanning, kultur, sosial, økonomisk og statlig.»

Why Satan Prefers Socialism
http://www.applegateinsulation.com/Press-Room/Applegate/440414.aspx

Jeg frykter at svært få er klar til å bli ‘unplugged’ (The Matrix, Christian Overcomers, Satanist Luciferian Losers) fra sosialismen. De tror at de trenger noen som tar 50% av deres arbeidsinntekt, for å gi dem 2 % tilbake for sin overlevelse.

Alan Jackson – The Old Rugged Cross (Live)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
238   
  
  
    
238
Shares