Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)

Talmudiske frimurerne av B’nai Brith setter opp ressursterke personer utenfor sine egne nettverk for villede urettferdige tap og urett skapt for formålet i det norske rettsvesen (2 Thessalonians 2:3) for at de skal promotere globalismen og internasjonalisering de skal bli tvunget til å bruke for å få rettferdighet. Alt dette for å legge Norge under internasjonal jurisdiksjon, sammen med resten av verden.

Således uttalte en spansk broder Lozano på frimurerkongress i Rom i 1914:
«Vi proklamerer verdensrepublikken, avskaffelse av landegrensene, eksistensen av kun en lov: menneskerettighetene, som våre glorverdige forfedre forkynte under den store revolusjon.»

Den Anti-Kristne sekulære Humanisme-religionen under implementering. Vi kunne like gjerne kalt denne artikkel 30.000 nyttige idioter for jødenes Nye Verdensorden, anti-Krists rike, eller 30.000 Frimurere promoterer et falskt Sion.

I de lavere grader tror jo de at de i høyere grader vet noe de ikke vet, og troskyldig venter de på initiasjonen som skal få «skallet til å falle fra øynene», når det engang gjør det blir de nok overrasket men har jo vært med så lenge da på disse guttelekene at det er ikke så lett å snu lenger. De venter i spenning på sine regalier og sine medaljer om å få åpenbaret noe av saklighet og viktighet, men alt de får er løgner og propaganda, og bli forledet bort fra Jesus Kristus og henimot Lucifer. Men det gjør vel ikke så mye så lenge de kan dra nytte av hverandre i forretninger og klør hverandre på ryggen, men hva gagner det et mennesker om det vinner hele verden ved hjelp av sine nettverk, men tar skade på sin sjel?

Disse frimurere er jo oftest av de med posisjoner og innflytelse i samfunnet. Disse kunne en gang bestemme at vi Israelittenes religion i dette landet skulle være den «Evangelisk-Lutherske» trosretning, en fortsettelse fra Olav Haraldsson og Olav Trygvasson og Kong Sverre som talte Roma midt imot og den keltiske (i form og innhold protestantiske) kristendom, og slik ble det. De har mye mer makt i dag til å instruere 169 idioter av den røde berme på Stortinget til hva de skulle ønske, og det har de gjort; Avviklet hva deres tidligere kristne frimurerbrødre institusjonaliserte. Kong Harald er jo en frimurer, som har gitt opp sin ed om å beskytte Konstitusjonen og den kristne arven til det norske folk, som «symboliserte innsettelsen av monarken som Guds øverste verdslige representant på jorden«. Men så ble det altså jødenes gud i Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), som overtok Norge, og ikke den kristne lenger.

«Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.» – 1 Samuel 8:18, Hosea 8:4, Isaiah 49:23.

Hvordan det gik Israelittene når de valgte seg en konge, en som til og med ikke var av Gud (Daniel 2:21), og som ikke representerer Kongen Gud selv har utnevnt over Jorden (Ephesians 1:22, Revelation 1:4–5, 19:16, Revelation 1:5); Jesus Kristus, og som kongene på jorden representerer for å være legitim? Israelittene krever en konge (Første Samuelsbok 8).

Alf for det Jødiske Zion (Nye Babylon)

«Kroning er en gammel skikk. I Europa ble den først tatt i bruk av de østromerske, bysantinske keiserne«. Det Bysantiske Imperie er det historisk lengst levende kristne imperie, 1200 år, det eneste som slår Norge, og det bestod så lenge på grunn av at det satte sterke begrensninger for jøders innflytelse og tilgang, som i den norske Grunnloven av 1814.

Når en gang frimurerne var av sannheten og ikke løgnen, det var mange Frimurere som var med å lage Grunnloven av 1814, som forbød både Jøder og Jesuitter og andre satanister i dette landet, den tiden visste alle av adelen og den lærde befolkning at Israelittene, det er oss hvite Kaukasere i Nordvest Europa. Alt de gjorde gjorde de dermed Bibelsk, vi Israelittene hadde blitt fordrevet for våre synder fra det ‘hellige landet’ som ble gjort uhellig ved all slags ulov, urett, synder og perversiteter.

Les om kongenes Konge her:

Is Jesus God, and are Muslims more Christian than ‘christians’?
http://www.riksavisen.no/is-jesus-god-and-are-muslims-more-christian-than-christians/

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Men når Frimureriet spesielt etter andre verdenskrig ble overtatt av sionister og jøder med et forehavende å etablere seg som et ‘Guds Utvalgt Folk’ – rett og slett – så ble Frimureriet betatt av dette bedrag som absolutt alle andre i samfunnet, og de fortsetter med akkurat det samme her og nå som fordrev oss Israelittene til Assyria for 2757 år siden. Etter som tiårene gikk, begynte det ved hjelp at media propaganda å bli slik at alle trodde på dette, det ble konsensus. Akkurat som kristen sionister forøvrig gikk de fra å tilbe Jesus Kristus til å tilbe Jøder og deres Nye Verdensorden. De blir faktisk lært at de blir ‘åndelige jøder’ med initieringen, og skal herske sammen med jødene, mens Jesus sier det er de som er omskjært på hjertet som er det – de har blitt kristnet; snill, ærlig med rettferdighetssans  – og tilber Gud mer enn mennesker (Deuteronomy 30:6, Jeremiah 4:4, Romans 2:29, Jeremiah 9:25, 1 Corinthians 7:19).

Replacing Messiah with themselves as Masciachs

Håkon Lie mente han og Jens Christian Hauge’s mandat etter andre verdenskrig var å skape «Det Nye Jerusalem» (Sion) av verden. Jens Christian Hauge skaffet dermed Israels jøder tungtvann fra Norge så de kunne bli verdens største terrorister med sin Samson Option. Hvem som hadde gitt dem dette mandatet ville de aldri si noe om noen av dem. Det var ihvertfall ikke det norske folk som hadde gitt dem mandatet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Er det ikke forræderi mot nasjonalstaten vår å arbeide for å legge den under fremmed jurisdiksjon slik som Frimurerne og deres nyttige idioter gjør? De har til og med fått inn i Grunnloven at disse utenlandske jurisdiksjoner går foran de lover vi skal ha rett til å lage oss selv (?)

Bør vi straffe selv etter norsk Straffelov de kriminelle elementer i den norske forvaltning og rettssystem som ikke følger norsk lov i sitt arbeide?

Se Resultater

Folk blir tvunget til fremmed jurisdiksjon

Der er faktisk ikke så mange andre ruter en kan gå, de fleste går i fellen, men her skal vi vise hva felle som er lagt for dem, slik at alle kan bli bevisst bedraget (noen har allerede sett det). Marius Reikeraas, Herman Berge, Tore Knudtaa og sist men ikke minst Hans Eirik Olav, noen av dem jeg kjenner godt personlig, men vi er altså uenig i sak her. De vil forfølge sakene i internasjonale jurisdiksjoner (EMD), jeg sier vi må straffe urettens mørkemenn- og kvinner i Norge, ved aktivt å ta i bruk straffeloven mot de kriminelle elementer i justissystemet som ikke vil følge denne nasjonens lover, ved private straffesaker. For Staten gjør det ikke, da må vi gjøre det selv. Så snart politiet har henlagt anmeldelsen, som de vil gjøre i alle tilfeller, er det bare å kjøre på. Står det hundrevis og kanskje tusenvis bak en sak, så kan ikke lov så lett korrumperes om det sitter hundrevis i rettsalen og følger med.

Vi så dette klarest når frimurer John Christian Elden hadde blitt utkalt av sine brødre til å forsvare Hans Eirik Olav, som i sin video om saken sier han aldri hadde bedt om noen forsvarer i det hele tatt og ihvertfall ikke Elden, har EMD klagen klar før anken til Høyesterett er skrevet. Han synest ikke å ha informert sin klient om at rettsmidlene i Norge ikke er uttømt, at å straffeforfølge overgriperne og de korrupte og kriminelle i det norske justisvesen ved private straffesak mot dem er et alternativ. John Christian Elden vil ha Olav inn på den veien han vil Olav skal gå. Slik blir det helt automatisk for alle, i nøden må en ty til de halmstrå som er tilgjengelig, og halmstrået er den veien som Elden og Frimureriet ønsker de skal gå.

Alle forstår at når en tvunget inn i et hjørne, så griper en den løsningen som ligger nærmest for å få rettferdighet, men vi ledes som sauer med et rep i neseringen av utro hyrder og gjetere.

Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness (1 John 3:4).

He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning (1 John 3:8).

I disse versene beskriver John “synd” som lovløshet og sier at Satan er makten bak det. La oss nå finne ut hvem som promoterer lovløsheten i ‘high places’.

Paris og Frankrike har vært ett av hovedsetene for Baron Rothscilds en av tre sønner i hundrevis av år. Herifra skal vi se hvordan den nye humanistiske og kabbalistiske frimurer religionen sprer seg utover verden, kallet om frihet, likhet, brorskap – toleranse, likhet, brorskap, frimureres og Pave Francis ønskedrøm, men deres drøm er uten Jesus Kristus som høvedsmann. Brorskap og likhet og toleranse for hver eneste perversitet og synd i den Hellige Boken; Bibelen. Den er det Luciferianerne vil ha frihet fra. De vil ikke brorskap, ENhet i Kristus – deres ENhet blir i Lucifer, som Madam Blavatsky forutså i sine bøker for 100 år siden, og som Johannes Åpenbaring tar opp i detalj i Bibelen. Hvordan kan kristne ha brorskap med satanister og barbarer?

Kristne norske frimurere?

Den norske frimurerbevegelse var selvstendig fra internasjonal frimureri under den jødiske moderlosje B’nai Brith og kristen en gang. Hvis ikke kunne ikke dette landet vært bevart kristent i 1000 år (ca. 1000-2012). Men noe har skjedd etter andre verdenskrig. Mange frimurere idag kan være kristen når de går inn, men de forlater og går ut på andre siden som luciferianere, frarøvet sin kristne ånd, sakte men sikkert blitt initiert inn i et annet verdensbilde enn det kristne, og altså overgitt sin ånd til noe annet enn Kvitekrist.

Således uttalte en spansk broder Lozano på frimurerkongress i Rom i 1914:
«Vi proklamerer verdensrepublikken, avskaffelse av landegrensene, eksistensen av kun en lov: menneskerettighetene, som våre glorverdige forfedre forkynte under den store revolusjon.»

Revolusjonen frimurerbroder Lozano viser til er Den Franske Revolusjon (sterk frimurerstyrt) som i praksis første til avkristningen og barbariets innførsel i Frankrike. Avskaffelse av landegrensene er godt igang. Verdensrepublikken er Den Nye (Jødiske) Verdensorden, anti-Krists rike.

Slagordet var ‘Frihet, Likhet og Brorskap’

Hva slags ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ får vi idag for alle disse som kommer til vårt land med ‘Menneskerettighetene’ som jurisdiksjon? Kan jeg dra til hvilket som helst land å bosette meg med bruk av ‘Menneskerettighetene’? Nei. Videre har for det meste perverse mennesker ‘menneskerettigheter’, ingen normale folk har noe utbytte av dem. ‘Menneskerettighetene’ normaliserer og lovpriser og gjør lovlig synden og frafallet. Det stunder virkelig mot mørkenatten for vårt land:

Kom inn til oss Jesus

Det nåværende er en perversjon av tidligere kristne idealer, omformet til sosialisme, sier Lars-Toralf Utnes Storstrand her:

Frihet! Likhet og Brorskap

Disse gamle, velbrukte ordene med røtter tilbake endog før den franske revolusjon er velbrukte og velkjente. Derfor er det nesten skremmende å se at det (nå) sosialistiske partiet KrF og det alltid sosialistiske partiet Venstre benytter seg av disse slagordene.

For det er (i det moderne KrF) knapt noen som kjenner til bakgrunnen for ordene, og i Venstre garantert ingen som ønsker det.

For opprinnelsen ligger hos de franske Huguenottene – de franske kristne – som ble slaktet ned i tusenvis av romerske katolikker på direkte ordre fra paven under Bartolomeusnatten i 1572. Det var disse som formet begrepet som var fremmed i Europa bare tiår tidligere:

Frihet i sjelen! Likhet for Gud! og Brorskap mellom Mennesker.

Men når katolikker (spesielt jesuitter) fikk arbeidet litt med slagordet ble det forvrengt til det vi ser i dag.

Det er lett å rope «Frihet!» Men vi må også spørre: Hvilken frihet?

Det er lettere å rope «Likhet!» Men vi må kreve likhet på riktig grunnlag også.

Det er veldig lett å snakke om «Brorskap» (og endatil «Enhet») – men det betyr ikke at følgene er ekte enhet og reellt [ihvertfall ikke kristent] brorskap.

Frihet! Likhet og Brorskap
http://www.verdidebatt.no/innlegg/78768-frihet-likhet-og-brorskap

De fornekter Jesus Kristus, som Peterskirken (Katolske Kirke), som Peter gjorde, og som jøder gjorde og gjør, og de får kristne protestanter med på dette via ekumenismen.

De tror dette skal skape fred, men det er ikke hva Bibelen sier (Isaiah 48:22), og «for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?» () «Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» – 2 Corinthians 6:14-16.

De har jo avgitt og forkastet den åndelige Fredsfyrste Jesus Kristus som ligger bak den Freden som følger i individ og samfunn som er bærere av hans Ånd. 1000 år har vi bevist det, jeg gir dem 20-30 år at deres løsning ikke vil funke. Jeg anser dem for å være idioter de som har skapt disse doktriner, mest fra Kabbala, og egentlig nærmest idioter de som tror på det også. All historie tilsier at de tar grundig feil, nå som mange ganger før i historien. Israelittene, de ti stammer i Nordriket og også senere Judah stammen i Sørriket, ble landsforvist i sin tid av samme årsak. Uretten og perversitetene tok overhånd, fordi de hadde blitt ingitt en ånd av Fariseerne og de Skritlærde som de misforstod å være av G-d. Det var den ikke. Resultatet vet vi.

Hensikten er å underminere troen på og tilliten til våre norske institusjoner, og lettlurte mennesker skal få styrket troen på de internasjonale instanser de har satt opp for Den Nye Verdensorden. Istedenfor å få straffeforfulgt de dommere og advokater som sprer urett i strid med sine embetseder og profesjonseder her i Norge, så skal de altså få holde på med sin urett for å forlede gode nordmenn til å gjøre hva de vil, og de skal få gjøre uretten uten å bli straffet for det (?).

Hva de vil ha er frihet fra Gud og de av dem ansett som den strenge moralske påbud som er gitt i den kristne verdensanskuelse. De trenger mer kjødelig og hedonistisk frihet. De vil ha frihet fra Jesus Kristus. Og de besegler denne frihet med en pakt med djevelen. Legg merke til at det franske flagget er rødt, hvitt og blått uten korset i, et kors som kommer av de Israelittiske nordiske tradisjoner.

Hvorfor skal hedonister ha rett til å ha en kristen tradisjon som er mellom mann og kvinne? For å uthule og ødelegge den institusjonen selvfølgelig. Kristne har ikke lov å være hedonister.

På kristen grunn
https://frimurer.no/frimureri/fakta-om-frimureriet/frimureri-pa-kristen-grunn

Ooops, Korset mangler hos de ‘kristne’ frimurerne.

Ikke noe kors i toppen som i det norske Riksvåpen, et kors som troner over alt annet.

Brorskap. Likhet. Frihet.

Brorskap med Satanister. Likhet for Satanister. Frihet for Satanister
(kostnaden er at kristne mister både sitt brorskap, sin likhet og sin frihet)

Frimurere vil legge oss og vårt land under internasjonal jurisdiksjon med dette kvalmende rop om ‘menneskerettigheter’. Det er å foretrekke at vi ikke går i fellen ved å gjøre som de vil.. Vi hadde borgeretter i dette landet hundrevis av år før både EU og FN. Klarer vi ikke å sørge for å beskytte og hegne om våre egne lover, vil vi miste friheten og retten til å lage lover for oss selv.

«Først og fremst er ikke dette et kristent brorskap. Man må være kristen av tro for å kunne bli et medlem, men allerede ved opptaksritualet blir man presset til å gi avkall på sin tro, for så å hengi seg til frimurerordenens tro system.»

«Syns bare det er litt rart at så mange oppegående personer her til lands,og andre land er så opptatt av babylonske ritualer og skikker. Det røde korset på matrikkelen er jo et urgammelt symbol som ætter helt tilbake til shumerere. Det er jo cabbalisme som er noe av essensen i denne ordenen, men det er vel ikke så mange som vet ,eller bryr seg om at det er en lusefriansk lære. Altså djevelens lære.«

Kilde

Det er på kristen grunn hele verden skulle omvendes og få høre Evangeliet, til å søke ENhet, frihet og brorskap i Jesus Kristus, slik som Norge var i 1000 år, vi var faktisk mønsternasjon for verden, et bevis på hva som funker og ikke, og hvordan det går de som holder seg på Guds veier, men frimurere, pastorer, prester, politimenn og dommere ville ikke ha rettferd som hos Abraham og Jesus Kristus sitt evangelium og modell for samfunnet lenger – og intelligente politikere er jo en stor mangelvare, så da fikk vi det Luciferiske evangelium til verden istedenfor:

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

We are called Communists, Socialists, or Anarchists. We accept all three of the terms»

Alan Calmer, Labor Agitator: The Story of Albert R. Parsons (New York: International Publishers, 1937), 70.

Bibelen er helt klar på når Kristus har fått være Hersker i 1000 år at da er vi i den tiden hvor Satan skal settes løs for en tid, da skal pøbelen på og fra Bastillen settes fri for en tid, sivilisasjonen tapt:

Christs 1000 Years Reign is In the Past
http://www.riksavisen.no/christs-1000-years-reign-is-in-the-past/

Gud bringer frihet

Som vi ser i tittelbildet har vi den sosialistiske knyttneven, og alle holder hverandre i hendene. Kristne og satanister i ‘frydefullt’ samkvem og ENhet (så lenge det varer). Lite vet de at det er kun å ha Gud med som kan borge for og garantere vår frihet og fred, som bevist gjennom 1000 års kristendom i Norge. Gud var med, via Sønnen.  Lucifer ånden lurer og bedrar dem, utgir seg for å være ‘kristen’. Godtroende kunnskapsløse fjols er lett å lure.

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Våre forfedre var suksessfull i alt de gjorde, som Israelitter bragte de Evangeliet til alle verdens nasjoner og folk, det var den Nye Pakten. Done Deal.

Frimureriet idag har sammen med den øvrige norske befolkningen blitt hjernevasket selv til å tro at jødene er ‘guds utvalgte folk’ – der var flere frimurere på Eidsvoll i 1814 når de utestengte både jøder og jesuitter fra vårt land.. Norge hadde ikke kunnet være et kristent land i 1000 år, hvis den makten som ligger i Frimureriet har vært slik siden de ble stiftet, den norske losjene var den tiden fristilt fra internasjonalismens losjer. Den jødiske infiltrasjonen av Frimureriet kom ved tiden til Albert Pike, han med boken ‘Morals & Dogmas’ som bekrefter Luciferianismen.

Den gangen i 1814 visste alle utdannede at vi er Israelittene, men seneste 100 år har alt blitt forvrengt og kuppet

Se her, 150 bøker som visste dette og beviser hva jeg sier.. Vennligst bemerk hvor utbredt denne kunnskapen var for over og inntil 100 år siden, men de siste 100 år har det vært stor sensur av temaet, naturlig nok, siden jødene ville etablere seg som Israelitter.

Kaukasisk Israelisme litteratur

Marta Steinsviks bok om Sankt Peters himmelnøkler viser hvordan Norge aldri har vært ‘humanistisk’ katolsk. Norge har altså vært protestantisk inntil 2012 da de tok det utav Grunnloven – de hater oss som pesten -, jødenes og jesuittenes fiender, fra 1814 som altså bygget videre på den Keltiske religion om Kvitekrist fra Olav Haraldsson, som Vatikanet kuppet etter hans død ved å helliggjøre ham. Jesuitter fra Rom (stifteren av Jesuittene Ignatius Loyola var krypto-jøde), påstår noen forbød seg selv i den Norske Grunnloven av 1814 — LOL. Kong Sverre talte Rom midt imot fra borgen Zion; http://sverresborg.no/en/the-castle-zion

Vårt Sion. Norge ble katolsk først i 2012, når protestantismen ble tatt ut av Grunnloven av Folkesvikerne (‘kristent og humanistisk» aka romersk katolisisme heretter). Sion for kristne er Jesus’ sin by – Nye Jerusalem – som daler ned fra skyene (1 Peter 2:4-6, Hebrews 9:11, 23–24). Jødene har fått slike til å tro de er den Jesu Kristus brud.. og at det himmelske Jerusalem er i sionists staten i Midt Østens Jerusalem hvor jøder og frimurere sammen skal bygge på nytt det Tempel Jesus lovte det skulle ikke være sten på sten igjen av (Matthew 24:2). Helt fullstendig hjernevasket i dette, de kristne mennesker er Tempelet som Guds Ånd bor i (1 Cor. 3:16–17). De glemte bare ett eneste lite punkt; Hvem som skal være hjørnesteinen i det Tempel (Genesis 49:24, Psalm 118:22, Mark 12:10, Acts 4:11, 1 Peter 2:7).  ‘We will re-build‘ (Isaiah 9:10), sier de i sin sataniske obsternassighet (Malachi 1:4).

Kong Sverre visste utmerket godt vi var Israelittene og vårt Sion er her.. vårt lovede land, som flyter av melk og honning.. Jeg taler Roma og det falske Zion midt imot fra vårt kristne Sion. Han visste også at Herrens Tempel ikke er bygget av menneskehender (Acts 7:48, Acts 17:24, Ezekiel 43:07)

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

Dette bedrag henger sammen med at de franske Communes bevegelsen også skriver seg tilbake til Karl Mordechai Marx Levy, den jødiske satanist rabbi som Richard Wurmbrandt har avdekket, dette er nå institusjonalisert siden 2012 i den norske Grunnloven av dem nå at det norske kultur og verdier er basert på ‘humanistiske’ og ‘kristne’ (les, Jesuittiske og katolske) verdier, hvilket er løgn fra ende til annen. Folk og nasjoner som baserer seg på og lever på løgner har en tendens til å få tragiske endelikt. De har på kriminelt vis endret hele Grunnlovens ånd hvilket ingen av dem har mandat, makt eller myndiget til. Det var den Keltiske kristendom, og dens naturlige etterfølger Protestantismen som er denne nasjonens ånd. Alt annet er løgn, og løgner og bedrag er de flink til.

Disse ‘menneskerettigheter’ skal liksom være en del av den norske Grunnlov idag, men vi hadde vitterlig Borgerrettigheter i dette landet hundrevis av år før både EU og FN kom opp med sitt møl, som gir andre lands borgere større rettigheter i vårt land enn vi har selv. Og våre Borgerretter satte opp maktfordeling, og individets beskyttelse mot Statsmakten. Idag beskytter Statsmakten og kollektivet seg mot individet (kollektivisme), alt er snudd på hodet. Før hadde vi en individorientert forfatning, nå har den blitt kollektivistisk, hva de kaller ‘det større gode’ (?).

Således uttalte en spansk broder Lozano på frimurerkongress i Rom i 1914:
«Vi proklamerer verdensrepublikken, avskaffelse av landegrensene, eksistensen av kun en lov: menneskerettighetene, som våre glorverdige forfedre forkynte under den store revolusjon.»

De aller fleste som kommer ut for uheldige og korrupte saker i det norske rettsvesen blir fanget i fangarmene til Frimurerne, det er den veien de vil de og andre skal gå, en av de andre grunnene til at de gir deg problemer, reaksjonen er enkel å forutsi, at kan en ikke få rettferdighet i Norge, så må en gå utenlands for å få det:

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Faktisk ser det ut for som meg at de eneste som ikke faller for trikset, er jødene og Israel. De er individualister, men så har jo de også lovt å få lov å være de ledende i Den Nye Verdensorden som skal bygges, inneha lederposisjonene og tjene pengene, selv om det ikke alltid er i en positiv forstand av ordet som vi har skrevet mye om ellers. Uansett er alle som står imot ensretting, delvis av det gode.

New York Times (1940)

Norske lover for nordmenn

Jeg personlig liker best nasjonal autonomi, at vi skal lage våre egne lover og skal dømmes av våre likemenn, og likemenn finns her i Norge. Kan de som dømmer ikke gjøre det i henhold til norsk lov, så skal de straffeforfølges. Loven legger opp til det, men ingen har brukt den til nå, men hopper rett inn i internasjonale institusjoner. Hvorfor det, så lenge rettsmidlene i Norge ikke er uttømt?

Jeg personlig har ikke noe forhold til globalismen og de internasjonale domstoler. Har vi blitt for dum her i landet til å lage våre egne lover og tvinge også de som skal etterse at lovverket blir fulgt, om vi ikke klarer det så klarer vi nok ikke å utrette så mye i utlandet heller, selv om saken nok kan vinnes der, som er hva de vil, for å kunne få lagt oss under internasjonal jurisdiksjon, så kan en vinne noen få enkeltsaker (symbolsaker om internasjonalismens fortreffelighet) men tape sin nasjon. Etter en stund når de har innført dette vil det utvikle seg tyrannisk, da er det slutt på ‘godheten’. At noen som vinner der skal misjonere for det mye bedre internasjonale system. Planen er genial, men gjennomskuet.

Min resept er å straffeforfølge enhver korrupt og kriminell aktør i justisvesenet vårt med personlig straffesak mot dem, her i landet.

Jeg ser hvem som laget og ønsker disse ‘Menneskerettigheter’ og finner at jeg vil ikke identifisere meg med dem. Jeg vil tvertimot tvinge makten og myndighetene til å følge våre norske lover.. hvis ikke må de taes og rettsførfølges for kriminell virksomhet. Det synest jeg er en bedre innfallsvinkel enn å delta i den globalisering og internasjonalisering av vårt land de ønsker dere skal følge…

De faktisk tvinger dere inn på den ‘menneskerettighetskarusellen’ og de tar de ressurssterke som kan pushe dette. Gode nordmenn gjøres til landssvikere over en lav sko.

Verden skal ikke være enkel. Valget er pest eller kolera

Alle må være fri til å tjene de herrer en vil, men det underminerer vår egen nasjon og selvstendighet og gjøre hva en blir lurt til å gjøre. Vi må kreve rettssikkerhet i vårt eget land. Ikke søke det i andre land. Andre land har ikke noe med hvordan vi løser våre uoverenstemmelser. Vi har de eldste lovverk i verden, ingen har noe å lære oss, hadde vi bare blitt kvitt de korrupte elementer i både politikk og justis.

Det er laget Facebook gruppe med hundrevis av medlemmer allerede for å lage gruppesøksmål og straffeforfølge kriminelle elementer i forvatningen som har problemer med å forholde seg til norsk lov, lage et spleiselag for noen symbolsaker, av deres mangel på enten vilje eller evne til å gjøre så. Mitt råd er at vi begynner med personlige straffesaker, i Norge, mot de som ikke klarer å gjøre sin jobb samvittighetsfullt og yter den rettferdighet og beskyttelse som den norske lov er ment å gi oss. Det er vår samfunnskontrakt dette. Staten kan ikke ensidig bryte samfunnskontrakten.

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge sagt at «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.» I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Når en kristen lider
Peter 1,4:12 «Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. 13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.»

Benytt tiden i cellen til å synge salmer og be, og planlegg privat straffesak mot overgriperne og de kriminelle elementer i justisvesenet, her i Norge. Legg aldri ens liv i utro tjenere sine hender og deres løsninger for hvordan sakene bør løses. Når verden har falt så langt at der ikke lenger er noe håp, det er den tiden hvor noen kan rope ut til den eneste makt i verden som egentlig har både makten og forstanden. Så i lidelsen, i de private Golgata, der finnes et håp og en åpning til sann frihet som ikke kan finnes i verden og hos verdens ledelse, men bare i ånd.

What goes around comes around, en høster som en sår, de også. Uretten har sin egen ‘belønning’. Bare et tidsspørsmål.

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel

Jeg er i Herrens hender

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring