President Saddam Hussein til det Amerikanske folk

hhhhb
Håndskrevet brev fra President Saddam Hussein til det Amerikanske folk. Datert 7. Juli 2006. Mange mennesker er trett og lei av løgn og av falske agendaer, med medias hjelp, så vi publiserer et håndskrevet brev fra Saddam Hussein som han skrev mens han satt i fengsel før han vart henrettet. Verden står i en åndelig kamp mellom de som er trofast til Gud (uansett hvilket navn ‘Gud’ gis i de forskjellige religioner) og dem som har fornektet Gud, og som har som sin største glede ved å drepe Guds folk, Guds budbringere, de som er mer lojal til Gud enn til Verdens (For-)førere. Hvem er ‘the good guys’ og hvem er ‘the bad guys’? Vi lar leseren avgjøre selv….

———

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådefulle.

«Og blant de troende er menn som er tro mot det de lovte Gud. Noen av dem har oppfylt sitt løfte ved døden og noen av dem venter fremdeles og de har ikke forandret seg det minste. At Gud kan belønne de sanne menn for deres sannhet og straffe hyklere hvis han vil, eller være mild mot dem, for Gud er tilgivende, barmhjertige. Og Gud avviste hedningene for vreden deres. De fikk ikke noe godt. Gud avverget de Troende fra angrepet. Gud er sterk, mektig.» [Koranen 33:23-25].

Til det amerikanske folk:

Fred over dem som tror på fred og ønsker det, og Guds nåde og hans velsignelser.

Jeg tilskriver deg i dette brevet fra stedet for mitt fangenskap, som mitt forsøk på grunnlag av mitt moralske, menneskelige og konstitusjonelle ansvar slik at ingen blant dere kan si at ingen kom til oss med et budskap om fred etter krigen begynte, tilbakevise argumentene for den og ønsker fred for deg og for våre oppegående, lojale og heltemodige mennesker. Og som jeg sier dette, vet jeg ikke om mine brødre og kamerater som leder Mostandsbevegelsen utenfor fengselet har kommet til dere med et brev før eller ikke. Det er fordi det «demokratiet» til deres ledere har hindret meg siden de arrestere meg, og inntil nå fra å få aviser og magasiner eller høre radio og fjernsyn og har isolert meg fra verden og har isolert verden fra meg slik at jeg ikke kunne høre eller se noe som helst fra utenfor min fengselscelle.

saddam husseinEr dette det sanne ansiktet til demokrati og menneskerettigheter de er talsmenn for utenfor Amerika!? Eller har din herskere løyet om det? Dette inkluderer drap på mennesker i fangeleire og fengsler, noen av dem ved hjelp av pistolene til de amerikanske etterforskere. Eller har alt dette sammen med andre detaljer som ville gjort en oppmerksom persons hår hvitt, vært skjult fra deg av embetsmenn slik at du ikke vet sannheten!?

Allikevel, henvender jeg meg til deg med dette brevet av meg, i håp om at det vil nå deg og at du vil høre det eller lese det. Og på grunnlag av ansvaret mitt for å bringe fakta til mennesker, uansett farge eller nasjonalitet, for det er vår plikt til dem, akkurat som de har en plikt ovenfor oss til å ikke akseptere det onde.

Jeg henvender meg til deg idag siden min advokat, den eminente advokat og professor Ramsey Clark har bedt om at jeg skriver dette brevet min til deg. Professor Ramsey har presentert et utmerket eksempel på en humanitær person og hans kollega professor Curtis Dobler, som begge har etterlatt et positivt personlig inntrykk på meg. Ved denne anledning ønsker jeg å ære deres mot, siden de de har frivillig påtatt seg oppgaven, selv om de vet de farer som omgir dem i å utføre sin plikt, særlig etter at kriminelle har drept fire av forsvaret advokater.

Amerikas Folk, det synes likevel for meg at embetsmenn i regjeringen din har fortsatt å lyve for deg og ikke gir deg ekte forklaringer på årsakene som førte dem til å ta fatt på sin aggresjon mot Irak. I hva de har sagt om årsakene har de bedratt, fra startpunktet, ikke bare det internasjonale samfunnet, og særlig EU, men også folk i Amerika selv, idet de visste på forhånd at faktaene var i motsetning til hva de skulle erklære. Usant er hva de sa, etter at deres løgner ble eksponert, om å ha blitt bedratt av sine etterretningsorganisasjoner og av deres Hjelpere de bringer sammen for å tjene som deres marionetter i Irak, akkurat som gammel imperialisme og de gamle imperiene i det 19. og 20. århundre pleide å gjøre. Det vi sier er basert på mange fakta, hovedsakene blir som følger:


1. Inspeksjonsteamene – som kom til Irak i navnet til FN og utførte søk av til og med noen private hus samt myndighetenes departmenter, Presidentpalasser og offentlige dokumenter – de lagene visste at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen fordi de fleste av de ledende medlemmene i disse lagene var amerikanerne og briter og i tillegg hadde de spioner og frivillige av andre nasjonaliteter. De lagene søkte Irak bit for bit fra den ene enden til den andre og aldri funnet noe informasjon i motsetning til hva de og andre ble fortalt av den irakiske regjeringens representanter. Inspeksjonene varte i mer enn syv år. Og i tillegg til de lagene som reiste med bil og til fots, brukte de spion fly, helikoptre, og satellitter i verdensrommet. De amerikanske og engelske myndigheter mente at dette var deres historiske sjanse til å slå til i Irak og ødelegge dets legitime ambisjoner og høye kulturelle og vitenskapelige prestasjoner gjort i løpet av 35 år, ved å gjøre bruk av opplysninger innhentet av sine spioner i inspeksjonsteam og gjøre bruk av den såkalte krigen mot terror etter 11. september-hendelsen som rammet USA. De stokket kortene for å få frem de målene som de allerede hadde bestemt seg på tidligere, og disse var ikke de målene som de offentliggjorte i begynnelsen.

Det var deres vurdering at den urettferdige boikotten ikke hadde ødelagt Iraks vilje og heller ikke stanset dens legitime ambisjoner om å utvikle seg økonomisk, kulturelt, vitenskapelig, og som en sivilisasjon med forhold til en ny uavhengighet. De trodde at Irak hadde kommet tett på den tiden at de ville bryte den økonomiske boikotten som et resultat av samarbeid mellom dem som samarbeidet med Irak på grunnlag av gjensidig nytte og broderlig nasjonale følelser så langt det gjaldt arabere. Tjenestemennene i ditt land trodde at dette var deres sjanse til å påtvinge sin vilje på verden ved hjelp av sin kontroll over Midtøstens olje og dens produksjon og markedsføring på nye måter og for nye mål – hvilken vi snakket om i og før år 2003 – i tillegg til å oppnå et av sine Sionistiske mål og vinne støtte i valget. Iran og dens lakeier spilte en skitten rolle i å få aggresjonen til å synes attraktiv og tilrettelegge gjennomføringen.

2. De amerikanske tjenestemenn trekte seg ikke ut av Irak etter at de ble hardt presset, men erklærte at faktaene var i strid med hva de hadde hevdet før invasjonen som fant sted i mars og april i år 2003. Hvis det hadde vært sant det de hevdet at de hadde blitt bedratt som følge av informasjonen de hadde fått og som de brukte som dekke for invasjonen sin, og som de sa på den tiden var tilstrekkelig begrunnelse for invasjon – og erklærte at på den tiden involverte det ting som de sa påvirket sikkerheten i USA – da de ville ha trukket seg tilbake fra Irak etter oppdage at denne informasjonen hadde vært falsk. De ville ha beklaget til den heroiske irakiske folket, til det amerikanske folk og til folk i verden for hva de hadde gjort.

Ingen av amerikanerne spurte sin regjering før krigen hvor Irak, et land som ennå ikke hadde kommet seg fra tilbakeliggenhet, kan true sikkerheten i et land som USA over Atlanteren. Og for den saks skyld hvorfor skulle Irak ønske å true USA, som på den tiden ikke hadde brutt territoriet til Irak. Dersom amerikanske myndigheter ønsker å fremme påstanden om at Iraks trussel var nettopp involvert i motsatte standpunkter tatt av Irak og USA over den sionistiske okkupasjonen av landet Palestina og andre arabiske land, kan det være sagt at Irak er ikke den eneste staten som inntar en opposisjonell holdning til den til Amerika i forhold til det problemet, enten det være arabiske stater eller andre stater i verden. Videre, hvem har autorisert Amerika til å la landene i verden måtte tilpasse sin politikk til Amerika’s målsettinger, og hvis de ikke gjør dette, da skal krig føres mot dem? Hvordan kan man forstå USAs kall for demokrati hvis den ikke tillater en meningsforskjell selv i saker av regional karakter, for ikke å snakke om de internasjonale av dem?

En annen løgn var kravet til amerikanske tjenestemenn at Irak hadde linker til det de kalte terrorisme, men selv om Storbritannias statsminister Blair erklærte at Irak ikke har noen tilknytning til såkalt terrorisme og hadde ingen internasjonalt forbudte våpen, tvang Bush å erklære det samme . Til tross for dette, spurte ingen av de viktigste amerikanske personligheter president Bush om hva slags rasjonell analyse eller hva slags realistisk informasjon om dette kravet var basert på. Vet dere, ærede damer og herrer, hvorfor de ikke spurte? Fordi noen av deres mest fremstående personligheter er ledet i det de gjør av skjulte krefter som fordreide bildet du fikk av Iraks posisjoner. De hadde lagt grunnlaget gjennom mange år for å gjennomføre aggresjonen fra starten av. Derfor spurte ingen de amerikanske tjenestemenn, for eksempel, hvorfor ingen irakere deltok i hendelsene den 11. september!? Og hvis deltakelse av personer i angrep på amerikanske mål ikke kan bli tatt som bevis på involvering av ethvert land i disse hendelsene, hvordan kan du anklage en stat som Irak, til hvis funksjonene til dets politiske system er kjent, til å ha såkalte forbindelser med terrorister? Hvordan kan du vurdere denne beskyldning å være en av to saker på hvis grunnlag aggresjonen som ble lansert mot folket i Irak, ødelegge deres eiendom og prestasjoner, og bringe deres liv under daglig og direkte trussel?

Vet dere, ærede damer og herrer, at jeg spurte en av de amerikanske tjenestemenn som snakket med meg, kanskje to uker etter arrestasjonen min, akkurat hva var det som du bygger de falske beskyldninger på? Han sa at i forbindelse med asseødeleggelsesvåpen, «gjorde vi ikke noe for å bekrefte det du sa.» Og for koblingene til terrorisme, sa han, fordi du, Saddam Hussein, har ikke sendt et kondolansebrev til president Bush etter hendelsen [av 11. september].

Jeg smilte bittert og fortalte ham at når det gjelder din påstand om at du ikke har en bekreftelse på våre uttalelser, synes det som deres tjenestemenn lyver og inbillseg at at embetsmenn i land rundt om i verden ikke forteller sannheten, eller at mange av de som har forbindelser med deg faktisk ikke forteller deg sannheten, verken når de motsetter seg retningslinjene dine eller når de er enige med dem. Dette er en farlig sak, ikke bare for landene i verden, men fordi de da utgjør en fare for Amerika også, hvis ingen i verden vil fortelle Amerika: «dette er en feil» og «dette er uakseptabelt ‘! Og på den tiden da amerikanske fly slo ut mål i Irak og ødela offentlig og privat eiendom, og drepte irakere, inkludert kvinner og barn uten grunn og påtvang Irak deres urettferdige embargo, som forbyr Irak fra å importere selv blyanter for barn til bruk i grunnskolene, hva nøyaktig er det som skulle forplikte Saddam Hussein til å sende et telegram av kondolanser til president i den staten hvor embetsmenn har begått alle de forbrytelsene, med mindre det være seg av hykleri og svakhet? Men fordi jeg er verken en hykler eller en svekling så sendte jeg ikke Bush noe kondolanse telegram. Men jeg var enige i telegrammet som ble sendt som inneholdt kondolanser i navnet til regjeringen i Irak, og sendt av Kamerat Tariq Aziz, Visestatsministeren, til vår venn Ramsey Clark og gjennom ham til de berørte familier.

Er de store statene så forblindet at de forestiller seg at hvem som helst som ikke sender et kondolansebrev fortjener at krig skal føres mot ham, sitt land og sitt folk!? Her ser du hvordan de amerikanske tjenestemenn brukte til og med ditt eget blod for å fremme sine uvørne, aggressive politikk. Er dette den type moral som folk bør ha? Eller menn? Eller tjenestemenn? Det er ikke noe alvorligere enn de katastrofer det er å herje med folk som har blitt rammet av vrangforestillinger, begått urett, og lettsindig foraktet rollene til andre. Den verste sykdom i amerikanske tjenestemenn som involverte amerikanerne i krigen mot Irak er dette.

3. Etter at jeg ble arrestert har de gjort forgjeves forsøk på å bruke skremsel og trusler mot meg. En av deres generaler formidlet denne skremsel og trusler og prøvde å forhandle med meg, og lovet å la meg leve hvis jeg avtalt å lese med min egen stemme og undertegne en forberedt kunngjøring som ble vist meg. Den dumme kunngjøringen oppfordret folket i Irak og den modige Motstandsbevegelsen til å legge ned våpnene. De sa at hvis jeg nektet, ville min skjebne være at jeg ville bli skutt akkurat som Mussolini, som min samtalepartner sa det. Men, som du kjenner meg og forventer av meg, foraktelig nektet jeg, ville ikke engang røre det skitne dokumentet med hånden min og skitne meg til med det. Jeg fortalte dem at hvis jeg fikk sjansen til å tale til mitt folk, vil jeg oppfordre dem til mer motstand.

Syv dager senere, for å styrke seg, sendte de en gruppe for å snakke med meg. De sa de var fra et Amerikansk Universitet, og at de ønsket å engasjere meg i en bred diskusjon. Jeg sa meg enig med dem og jeg bekreftet til dem at Irak ikke hadde noen av de tingene de amerikanske tjenestemenn hevdet, og jeg rådet dem [USA] å forlate Irak raskt og beklage til folket, og advarte dem om at de skulle få det de nå står overfor og hva de er nå involvert i – faktisk er skjebnen jeg forventer for dem dårligere enn hva de står overfor nå – og de vil aldri ha en tilstrekkelig mulighet til å trekke sine våpen og utstyr ut av Irak dersom de to halvdelene av Irak sluker dem, og de vil sluke dem, om Gud vil, fordi våre folk er dypt forankret og bevisste. De vet at vår frigjøring kan være ren og komplett bare med å stå sammen, og at toleranse må være grunnlaget for orientering av vårt folk innen egne rekker, og at sår skal være forbundet, og ikke dratt åpne.

Jeg sa, fortalte jeg dem alle det den gangen, men de endret ikke sine metoder, de erstattet ikkenøkler til falskhet, og de banker fremdeles på dørene til det gale, unnlater å prøve døren til legitimitet, selv om de nå vet. I denne sammenheng, vedlagt til dette brevet er noen vers fra en lang ode, et utvalg av 56 vers. [Ikke oversatt her.]

4. Det er verken fornuftig eller overbevisende at et land som USA der dørene til etterretningsorganisasjoner i øst og de fleste landene i vest har blitt åpnet at de ikke visste sannheten, og kunne ikke vite sannheten. Selv om jeg er overbevist om og tror at mange land i verden har en interesse av krig eller kriger, så har hun [USA] ikke interesse av krig selv om hun kanskje tror hun har det. Tvert imot, er tilfellet i virkeligheten.

Amerika er et stort land på den andre siden av Atlanterhavet. Det har utviklet en unik enestående kraft slik at jeg tror noen mennesker der forestille seg at det er på vei til å oppnå kronen i verden helt for seg selv som et verdens imperium. Har de ikke lært en leksjon fra sin krig i Vietnam? Vesten brukte å markedsføre ideen om at kommunismen i verden og den sovjetiske blokken truet deres interesser og også sikkerheten for hele vesten. Men til tross for den kampanje var dette ikke annet enn et spinkelt dekke. Likevel brukte Amerika det og svøpte seg i det før det heroiske vietnamesiske folket drev dem ut med makt.

Til deres invasjon av Irak, kom de i en situasjon som gjorde det første trinnet lett etter synspunktet av reaksjonene fra det internasjonale samfunnet på grunn av den internasjonale balanse av krefter. Men de kom i en situasjon som kan gjøre det mer kostbart enn deres krig i Vietnam. Det er fordi da Amerika ble kastet ut fra Vietnam så mistet de ikke sin posisjon, eller vi kan kanskje si det bare mistet en liten del av sin posisjon. Men når det er kastet ut og fått marsjordre fra Irak, som ikke har noen stor makt til å støtte det direkte, vil det miste det fundamentale grunnlaget for sin posisjon.

Faktisk har det allerede nå mistet grunnlaget for den posisjon og dets omdømme har begynt å forfalle. Det er ikke lenger i stand til å bruke den store staven som det tidligere truet med å bruke. Det pleide å oppnå mer ved å true med å bruke makt enn av egentlig å bruke makt. Jeg vil gå videre og si at etter krigen i Irak, vil staven ikke lenger skremme så mange mennesker og Amerika kommer til å trenge tausheten til de minste og enkleste land og prøve å behage dem for å få dem til å holde stille om Amerika’s forbrytelser og uvørne, avvikende politikk.

Før brukte mange av verdens land å til å innynde seg hos USA, og de fleste land i verden, alle unntatt noen få, som brukte å frykte hennes trusler eller parerte dem med defansive argumenter. Men nå koser de som har Mao Zedong i kjært minne, leende i graven fordi hans prognose er oppfylt og Amerika er en papirtiger. Dette er ved vilje, til den Levende Evige Gud, og ved Hans agenter på jorden, den heroiske Mujahedin i strålende, dydige, militante, jihadist-Irak. Så Gud velsigner det heroiske folket i Irak og Gud velsigner jihad og mujahedin.

Vyrde damer og herrer av folkene i Amerika, tiden er kommet til en slutt der største og best utstyrte hærer kunne spre organiserte formasjoner av motstanderens hær og dermed bringe en krig til en avslutning. Nå kan du se vår tapre hær, våre heroiske mennesker, og vår Mujahedin erstatte ordningen med organiserte formasjoner med en ny form for krigføring. Og når amerikanerne på bakken blir mål i sikte til derevolusjonæres våpen, som angrep dem som dødelige menneskelige bomber med noe mer enn sine legemer fylt med tro på Gud, blir Amerikansk overlegenhet slitt ned over tid. Faktisk i nær fremtid vil denne overlegenhet bli en byrde hvis utstyr vil være vanskelig å trekke tilbake. Så, vil Amerika stole på stemmen til rasjonalitet og logikk som kaller for bevaring av det som fortsatt er tilbake, eller vil Satan forføreren og de hat-fylte tilhengerne av Sionismen fortsette å presse Amerikanerne inntil bølgene svelger dem, og de synker til bunnen av det rasende havet?

Hvem, når alt kommer til alt, utnevnte den amerikanske regjeringen til å være verdens politimann, for å forme verden i den formen den liker, og gi nasjonale ordre til landene i verden?

Saddam Hussein, mine damer og herrer, er en ærefull patriot og en ærlig mann. Han er en statsmann bestemt på å implementere loven, rettferdig, men velvillig. Han elsker sitt folk og sin nasjon. Han er rett frem, han dobbel-krysser eller bedrar ikke. Han taler sannheten selv mot seg selv. Liker tyranner som Bush slike egenskaper? Hvis han var en person som De Gaulle eller som Reagan, kanskje han ville forstå dem, eller i det minste ikke ville avsky dem. Men jeg må si til deg at landet ditt vil oppdage mer, skattede damer og herrer. Det har mistet sitt omdømme og sin posisjon. Faktisk har Amerikanerne som pleide å reise rundt i verden respektert og trygg og velkommen uansett hvor han dro, nå ikke lenger i stand til å dra utenfor USA uten en mine detektor. Og Utenriks Departmentet deres utsteder advarsler for deg konstant om hvilken av verdens regioner som er farlig for amerikanske liv

Det var amerikanske tjenestemenn og deres politikk selv som har skapt en atmosfære av anti-amerikansk hat i verden ved hjelp av deres arrogante oppførsel, deres hovmodig aggressive holdning, deres mangel på respekt for folkeretten og sikkerheten i verden – inkludert sikkerhet av min arabiske nasjon gjennom sin støtte til den Sionistiske entitet i Palestina – og andre av verdens og menneskelige problemstillinger.

Idag er du i en dårlig stilling i forhold til verden, og ingen kan redde dere andre enn dere selv. Hvis du reformer, vil du åpne opp for verden og gi dere selv en ny mulighet. Men hvis du er skjødesesløs, så er det din avgjørelsen. Det du trenger er fri og rettferdig konkurranse og fred for å få sikkerhet.

Årene som fulgte det 18. århundre hadde passert for lenge siden når de kom som erobrere til Midtøsten for å bringe tilbake minner om ting som vekker og våkner. Midtøsten og det Arabiske hjemland i særdeleshet, var vugge for profeter og budbringere fra Gud. Er profetenes vugge, hvor profetene er begravd i sine graver, også hjemmet til djevler og deres speilbilder – de ondsinnede inntrengere?

Vi har trodd, og vår tro var egnet for oss,
Så kom Sionistene med djevelen til veileder.
De stormet inn over oss som inntrengere, urettferdige.
Det stoppet ikke deres fremgang heller ikke sitte stille,
Deres djevelsk beskytter har forberedt deres dilemma.
Men som for oss, har vi den Barmhjertige Gud som Beskytter.

Folk av America, til tross for de forbrytelsene din regjeringen har påført vårt folk, vår Arabiske Nasjon og menneskeheten, folket i Irak – og jeg mener med det Irakerne, ikke de med splittet lojalitet som foretrekker mer å tjene utlendinger enn sine egne folk – jeg sier det frie folket i Irak selv i sine nåværende omstendigheter tenker ikke på sin skjebne isolert sett, men om skjebnen til andre hvor som helst det er mulig å lage en løsning som løser et smertefult problem.

På dette grunnlaget sa jeg til noen amerikanere da jeg var i fengselet, hvorfor kan dere ikke komme til en enighet med Motstandsbevegelsen ved å utpeke et land med vilje og makt til hvem Motstandsbevegelsen kan overlate de amerikanske soldater som de fanget, heller enn å henrette dem som de nå sies å være i ferd med. Faktisk i hvilken grad Motstandsbevegelsen er ansvarlig for dette er ukjent, men folk som er rettferdig vet at Amerika ikke har arbeidet etter internasjonal lov i noen av sine aktiviteter i Irak, inkludert Genève-konvensjonene om fanger. Motstandsbevegelsen har intet sikkert sted i Irak, der fanger kan holdes. Så om Motstandsbevegelsen i det hele tatt har et ansvar, eller om ansvaret ligger hos noen andre parter som ikke har noen forbindelse til Motstandsbevegelsen, er begrunnelsen at det er ikke noe sikkert sted hvor innsatte kan holdes.

Derfor for å oppfylle humanitære behov og for å eliminere begrunnelsen [for å drepe fangene] Jeg gir dette forslaget til deg og til den nasjonale Motstandsbevegelsen og til alle berørte, og jeg gjør dette med de beste intensjoner. Hvis du godtar det og respekterer Genevekonvensjonen så vil argumentet for dem som dreper istedet for å holde fanger vil være forsvunnet. Men hvis din regjering ikke aksepterer det, så vil den bære ansvaret for å nekte og for uansett hva som rammer vårt folk og heroiske Motstandsbevegelsen som følge av din regjerings brudd på folkeretten. Dette vil være spesielt sant om antallet amerikanske fanger øker i fremtiden, og vi tror at det vil øke. Eller er det at din regjering ikke kan se noe før det føler det?

Vyrde damer og herrer, nå er tiden inne for din regjering til å se på alle mennesker som likeverdige for internasjonal lov [folkeretten], uavhengig av størrelsen på hvilke land de tilhører. Den som bryter internasjonal lov i sin politikk og atferden til hæren hans, må han selv bære konsekvensene for denne politikken. Og om hans politikk ikke er i samsvar med folkerettens krav, har han ingen rett til å kalle andre til å beskytte sine rettigheter i henhold til denne loven.

Vyrde damer og herrer, de som mistet sin sjanse til å iverksette tiltak for å forsøke å forhindre krigen har fortsatt en sjanse til å handle for å avslutte den og bringe tilbake fred og frihet til Irak i henhold til valget til folket, uten utenlandsk innblanding av som helst det måtte være.

Amerikas Folk,jeg henvender meg ikek til dere utav svakhet eller som en tryglende. Jeg, mitt folk, mine brødre, kamerater, og min nasjon – vi henvender oss til deg på grunnlag av vårt moralske og menneskelige ansvar. Jeg sier dere at tjenestemenn som du kjenner, og den første blant dem din president, løy til deg og forførte deg og bedro deg og lurte deg ved å bruke media som fremstilte Irak ovenfor deg som uforbederlig, og Saddam Hussein som en hatsk diktator, og at hans folk hater ham og at hans folk ventet bare på sin sjanse til å bli kvitt ham. Noen av dem bare veltet seg i løgnaktig falskhet til det punkt at de åpent erklærte at irakerne skulle møte de invaderende hærer med roser og feiring.

Jeg vet at mange folk ikke gjør mye analyse, de har ikke tid eller mulighet eller ønske om å gjøre nøye vurderinger når de blir presentert med forfalskede nyheter slik som å avdekke sannheten. Det amerikanske folk hadde ingen sjanse til å spørre, for eksempel: hvorfor, hvis folket i Irak hater Saddam Hussein, hvordan han greide å slå Khomeini’s Iran etter åtte år i den aggressive krigen som Iran forsøkte å underlegge oss dem under parolen om å eksportere revolusjonen sin og begynne med Irak? Amerikas Folk, seieren over Khomeini i Iran var ikke på grunn av den korte lengden på krigen, men kom først etter åtte år med knusende krigføring der titusener falt og hundretusener på iransk side.

Så hvis Saddam Hussein var en diktator, hvorfor etablerte han et parlament med valg for første gang i 1980 under krigstid, da hadde det ikke vært parlament i Irak siden 1958? Hvis han og hans regjering ble diktatorer, hvordan kunne han besøke skoler, universiteter, byer og landsbyer og tilbringe natten med folk overalt hvor solen gikk ned? Hvordan kunne han reise rundt og lede slagene i fronten om natten og på dagtid selv i skyttergravene i frontlinjene på slagmarken blant de Muslimske soldatene!?

Ja, ærede damer og herrer, din regjering har bedratt deg, og du, eller rettere sagt de fleste av dere, hadde ingen sjanse til å spørre seg selv eller andre for å finne sannheten fordi Sionistene i lobbyen som var talsmenn for krigen sammen med noen av sentrene for makt lurte deg og bedro deg, skjulte for dine øyne den virkelige sannheten, utveksling av fakta for forfalsket og feilvendt informasjon. Sist men ikke minst i denne forbindelse, hvis Saddam Hussein var en diktator hatet og foraktet av sitt folk, hvordan har det seg at hans folk holdt ut med ham og hvorfor ble han valgt til President i en folkeavstemning?

Amerikas Folk, de ulykkene som har plaget deg og plaget vår Arabiske Nasjon og innenfor den vårt heroiske Irakiske folk – inkludert nedbryting av USAs anseelse og omdømme – var bare forårsaket av uvøren opptreden av din regjering og etter press fra Sionismen og maktsentre som påvirket regjeringen til å begå de forbrytelser og skandaløse handlinger for bestemte målsettinger som har ingenting å gjøre med interessene til det amerikanske folk. Massakrene og blod som nå flyter i gatene og på landet i Irak i strømmer – ansvaret for det faller på USA før alle andre. Du vet, eller rettere sagt du er nå fått lært, at verken de hjelpere (The Stooges) som de amerikanske styrkene brakte hit om bord i sine fly eller som skamfulle gaver ombord på deres tanks, heller ikke Iran, som presset og fortsatt presser frem de som støtter dem, og hvem de støtter, ville kunne forårsake den blodsutgytelse, eller ødeleggelsen av ære, og eindom tilhørende vårt folk og vår stat hadde ikke Amerika foretatt den aggresjon og invasjon og utstedt ordrene. De utsteder fortsatt ordrer i Green Zone. Derfor vil Amerika bære byrden av alle forbrytelser og onder. Så vil du få en slutt på hva som skjer ved hjelp av metoder for direkte sannhet uten omgåelse og digresjon? Eller vil du invitere dødsmaskinen til å fortsette å spise opp kjøttet av irakere og kjøttet av amerikanerne uten å gjøre noe for å løse dette?

Det er ditt historiske ansvar, ærede damer og herrer. Hvis du reformerer, kan du redder restene av posisjonen og omdømmet til Amerika og dets legitime interesser. Hvis du ikke gjør noe, vil du holde stille over noe som er ondskap. «Gud gi oss tålmodig utholdenhet og la oss dø som muslimer.» [Koranen, 7:126]

Amerikas Folk, krigene som din regjering fremmer i verden – en av dem er krigen i Irak – med innspill fra visse sentre for makt – som du vet bedre enn vi – ikke er i det amerikanske folket interesse. Du vet bedre enn mange hvordan du har betalt i blod, slik at dere kunne frigjøre dere fra britisk kolonialisme og etter det hvordan USA var samlet og hvilken elver av blod som ble utgytt for at det skulle bli slik. Så ærede damer og herrer, hvordan kan du godta denne innblanding som vederkveget Amerika før den vederkveges Irak? Hvordan kan du godta ikke bare invasjonen, men bli låst fast i de interne anliggender i Irak? Du vet at Irak er et land med profeter, budbringere, og rettvise figurer. Du vet at Bagdad er den fjerde helligste byen i det arabiske hjemland – etter Mekka, al-Madinah, og Jerusalem – det er slik hele den Islamske verden og vår Arabiske Nasjon ser på det. Hvordan kan man tenke seg at Irak kunne forsone seg med kolonistyre, selv om den kommer, denne gangen under et annet navn og med andre slagord? Redd deres land, ærede damer og herrer, og forlat Irak.

Fred.

Gud er størst. Gud er størst.

[signert]

Saddam Hussein,
President i Republikken Irak og Øverstkommanderende for Mujahid Væpnede Styrker.

7 juli 2006.

[Tilføyd til brevet var et utvalg av dikt av Saddam Hussein om hjemlandet, invasjonen og kampen for friheten]

Kilde:
http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../en_articles_2006/0706/president-saddam_190706.htm
http://www.uruknet.info/?p=m24800

Kopi av det håndskrevne brevet:
http://www.albasrah.net/ar_articles_2006/0706/sadam_o70706.htm

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

  1. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Journalisten som kastet sko på Bush fri fra fengsel

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.