Psykopolitikk – dets opphav og implementering

Psykopolitikk er vitenskapen om hvordan kontrollere mennesker og nasjoner ved hjelp av tankekontroll og fryktbasert ledelse.
Psykopolitikk er vitenskapen om hvordan kontrollere mennesker og nasjoner ved hjelp av tankekontroll og fryktbasert ledelse.

Presentasjon av en lærebok som ble brukt i kommunist opplæringen både i USA og Russland fra starten av 1930-årene. Vær du din egen dommer, om du gjenkjenner elementer av dens innhold som relevant, og tilnærmet gjennomført i våre vestlige samfunn idag. Lenins Andre Internasjonale, – den nåværende Tredje Internasjonalen – et sosialistisk internasjonalt nettverk, på folkemunne kalt den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen. Har de lykkes sett i forhold til dens dogmer i ‘Hjernevask Manualen’ (Brainwashing Manual)?

Vi kan se på psykopolitikk ikke bare som et ledd i å sette prominente dissidenter i vanry og bruke psykiatri for å tie dem, men også i en bredere forstand hvor frykt og terror blir brukt for å lamme hele befolkninger til underkastelse, for å temme enhver lyst og evne til å gjøre opprør mot elitens politiske målsettinger.  Jeg tar med også dette hvor de bruker, frykt, klimaendringer, terror, Nimburu, krig, sykdom (svineinnfluensa) og depresjoner (finans), ALT for å skremme folk til underdanighet, og takke dem for deres ‘kloke’ styring.

Jeg begynte å se på dette om hvorvidt Melodi Grand Prix kan være rigget, ved hjelp av doktrinene i Edvard Bernays bok »Propaganda’. Det vil si at de media utroper som favoritter på forhånd, i de fleste tilfeller blir vinneren, fordi mennesker er så suggestible, lett å påvirke. Fordi de vil helst tenke og tro det som alle deres likemenn og -kvinner tenker og tror. Ingen vil være ‘mot normalt’ – som Leif Juster spøkte med i sin tid. Kan media, statsinstitusjoner, andre mennesker, autoriteter, skape en homogen oppslutning, ved hjelp av propagande, frykt og terror (gjerne ved hjelp av psykiatri for de som media propaganda ikke biter på) ?

Det er i tilfelle svært farlig, for med det er mennesket tatt fra noen reell fri tanke, og vil dermed ikke heller ha noen fri vilje, idet der igrunn er bare en ting å velge. ALT de mener og tror, vil være produktet av noen slags slik induksjon av etablerte sannheter, som noen andre enn en selv definerer. Dette er ‘Dyrets Merke’ i tilfelle. Veldig skummelt.

Husk at kommunismen var aldri et «arbeiderklasse opprør.» Den ble skapt av Illuminati (kabbalistiske bankfolk og anglo-amerikanske elite med ‘blått blod’) for å få til et verdens diktatur; det vi idag kjenner som Den Nye Verdensorden.

“The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev

«In October 1917, we parted with the old world, rejecting it once and for all. We are moving toward a new world, a world of Communism. We shall never turn off that road. Mikhail Gorbachev

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a new world order. Mikhail Gorbachev, before the UN, December 7, 1988

Kommunistene og jødenes talmud ser mennesket som «en mekanisme uten individualitet.» Det er i hovedsak et avansert dyr, som skal sosialiseres og kollektiviseres. Som et dyr kan mennesker bli tvunget til å tro og gjøre hva som helst gitt den rette kombinasjonen av terror, bedrag, narkotika og vold utøves mot dem, for å holde dem på plass, i sin kaste, og la eliten tenke og dominere for dem.

Det vil alltid være forskjell på proletatiat og kapital i et kommunistisk system, fordi om ikke ville det samme kommunistiske system overflødiggjøre seg selv. Hvorfor ikke like godt forkaste den elitære tenkning at en trenger noen kapitaleiere, og politisk elite, hvilket på forunderlig vis også ligger til grunn som en basis i kommunismen, – som en selvfølge?

“Some call it Marxism — I call it Judaism.”
(The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Helsedirektør Karl Evang var MotDagist, og ansvarlig for å implementere det meste av ‘helse’ lovgiving i sin embetstid som strakk seg fra 1938 til 1972, bare avbrutt av krigen. «Karl Evang var lege, folkeopplyser og embetsmann. Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang», sier Wikipeda.

Et av de mest kjente ofre for dissident psykopolitikk i Norge i vår tid er Synnøve Fjellbakk Taftø. En kan undre på hvorfor det har vært så mange utenlandske ‘leger’ (mengeler) rundt Synnøve. Sannsynligvis fordi det er lettere å få dem til å skade vårt folk, med bevisst ‘evil intent’ som i den presenterte manualen defineres og utbroderes, enn noen av våre egne…..

Nedenfor følger et oversatt utdrag fra boken «The Brainwashing Manual – Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics», med forord av Laventi Beria, i kommunistpartiet fra 1917 sammen med Lenin, og Stalins dekadente sjef for det Hemmelige Politi (CHEKA). Ansvarlig for GULAG systemet.

La oss se litt hva slags styringsmekanismer de benyttet i den tid. Kanskje vi kan lære noe. Kanskje noen etterlatenskaper finnes i vår tid?

Denne forfatters kommentarerer nedenfor i uthevet skrift.

Hjernevask Manualen

PSYCHOPOLITICS = kunsten og vitenskapen om å hevde og opprettholde herredømme over tanker og lojalitet av enkeltpersoner, ledere, byråer, og masser, og påvirkning og erobringen av fiendens nasjoner gjennom «mental helse».

Lydighet er et resultat av makt. (s. 28)

Ved psykopolitikk er våre målsettinger effektivt effektuert. Å produsere maksimalt kaos i fiendens kultur er vårt første og viktigste steg. Våre frukter er dyrket i kaos, mistillit, økonomisk depresjon og vitenskapelig uro.

En psykopolitiker må arbeide hardt for å produsere maksimalt kaos innen «mental helse».

For å nå disse målene må psykopolitikeren knuse alle «hjemmesnekrede» mentale helse fremstøt (i Amerika).

Brainwashing-Manual
Brainwashing-Manual

Du må jobbe til alle lærere i psykologi ubevisst eller bevisst lærer bare kommunistiske doktriner under dekke av «psykologi». Du må arbeide til alle leger og psykiatere er enten en psykopolitiker eller en uvitende assistent til våre mål.

Du må oppnå et slikt vanry for sinnsykdom som mental tilstand [hvor farlig den er for seg selv og andre] og gi slik autoritet over din uttalelse at ikke en eneste statsmann [ELLER KVINNE] som blir merket som såden, kan igjen bli gitt tiltro av sitt folk. Du må jobbe helt til selvmordsraten øker som følge av mental ubalanse er vanlig, og ikke bevirker noen generelle undersøkelser eller bemerkning i den anledning.

Du må gjøre disse behandlingene vanlig og akseptert. Og du må feie til side enhver behandling eller en gruppe personer som søker å behandle med effektive midler.

Du må dominere som respektert mann innen psykiatri og psykologi. Du må dominere sykehus og universiteter.

Du må frembære myten om at bare en europeisk lege er kompetent innen sinnsykdom og som dermed kan frembære unnskyldning blant dere for den høye forekomsten av utenlandske fødsler og opplæring. Hvis og når vi inntar Wien skal dere få et felles grunnlag, og kan komme der og ta instrukser som tilbedere av Freud sammen med andre psykiatere.

Folket må bringes inn i troen på at hvert individ i samfunnet som er dissidenter … mot innsats og aktiviteter for å slavebinde hele nasjonen, må anses å være en vanvittig person … og … gis elektriske støt, og gjøre dem fantasiløs og føyelig for resten av sine dager. (II-Ch.12)

I USA har vi vært i stand til å forandre arbeidene til William James, og andre, … og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og dataene for Dialektikk Materialisme inn i lærebøkene i psykologi, til en slik grad at de som grundig studerer psykologi blir med en gang en kandidat til å akseptere rimeligheten av kommunismen. Ettersom hver eneste stol i psykologien i USA er opptatt av personer vi står i forbindelse med, er konsistent bruk av slike tekster garantert … Ved å utdanne stort sett det utdannede lag av befolkningen i prinsippene for kommunismen kan dermed gjøres relativt lett. «(II, Ch. 11)

Selv om det ikke er selvsagt at elektrisk støt har noen terapeutisk verdi, mer enn å lage den enkelte mer fornuftig, er det tilstrekkelig resultat at straff verdien det vil skape i pasientens større samarbeidsorientert holdning (s. 19)

[Så når denne boken ble skrevet på 1930 tallet, så visste allerede våre institusjoner som Gaustad og andre at dette ikke hadde noen terapautisk verdi, men kun en straff for opprørskhet og gi pasienten en ko-operativ holdning.]

Hvis psykiatriske sykehus som drives av religiøse grupper eksisterer, må de diskrediteres og lukkes, uansett hva det koster, for det kan skje at tallene for behandlingenes suksessrate i slike institusjoner skulle bli kjent, og at mangelen på oppgangen i statens institusjoner kan sammenlignes med dem, og dette kan føre til en bevegelse for å plassere geistligheten ansvaret for de sinnssyke. Hvert argumentet må fremføres så tidlig som mulig, for å overvinne enhver mulighet for dette skulle kunne skje.

Skap kaos med psykopolitikk. Etterlat en nasjon som lederløse. Drep fiendene våre. Og bring til Jorden, gjennom kommunismen, den største fred Mennesket noensinne har kjent. [aka OBAMA – Messias’s fred]

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(II-14)

Et lands lov må nøye lages for å unngå eventuelle rettigheter til en sinnsyk person. Eventuelle foreslåtte lover eller grunnlovsendringer som gjør påført skade av den sinnssyke kriminelt, bør bekjempes til det ytterste, med argumentet at kun voldelige tiltak kan lykkes. Hvis loven ønsker å beskytte den sinnsyke, som den normalt ikke gjør, ville hele psykopolitikk programmet mest sannsynlig kollapse.

Psykopolitikk er en høyverdig kostnad. Med den kan du utrydde våre fiender som insekter. Du kan forkrøple ledernes effektivitet ved å skape sinnssykdom i deres familier gjennom bruk av narkotikum.

Dersom kommunistiske forbindelser til en psykopolitiker skulle bli avslørt, bør det kunne knyttes til hans egen uforsiktighet, og han burde selv straks bli stemplet som en eksentrer innenfor sin egen profesjon.

Enhver skriving om noe av en psykopolitisk natur, som uheldigvis avslører seg selv, bør forhindres. All skriving av faglitteratur om sinnssykdom og behandlingen av den skal unngås, først og fremst av sikkerhetsformål, og for det andre av det komplekse språket som gjør den uforståelig. De faktiske tallene for behandling eller død må aldri bli annonsert i noen aviser. Enhver undersøkelse for å avdekke om psykiatri eller psykologi har noensinne kurert noen skal umiddelbart avmotiveres og ledd av, hånet, bør og mobilisere på dette tidspunkt alle psyko-politisk agenter i nasjonen. Først bør det ignoreres, men hvis dette ikke er mulig, så må hele vekten av alle psykopolitikere i nasjonen bli mobilisert.

Forfattere av litteratur som søker å vise bildet av et samfunn under full mental kontroll og tvang, bør få hjelp å gjøres æreløs eller til å begå selvmord og ved diskreditering av deres arbeider.

Eventuell litteratur liberalisering av helbredelse praksisen bør umiddelbart bli bekjempet og beseiret. All helse praksis bør avgjøres på autoritative nivåer, og ingen andre meninger skal bli tatt med, da disse kan føre til eksponering.

Bevegelser for å forbedre psykiatrien bør bli invadert og ødelagt

Kommunistiske arbeidere innen media bør beskytte den (psykopolitikken), der det er mulig, ved å slå ut av spill, gjennom Psykopolitikk, enhver person som ensidig angriper den. Disse, i sin tur, bør bli overtalt til å gi all mulig publisitet til fordelene med psykopolitiske aktiviteter under overskriften «vitenskap».

Død og vold mot personer som åpent angriper kommunismen i en nasjon bør anses som forbudt. Voldsom aktivitet mot en slik person kunne bringe deres martyrium. Karakterdrap (de-famation), og påstander om sinnsykdom alene bør brukes, og de skal til sist bli brakt under administrasjon av psykopolitiske operatører, slik som psykiatere og psykologer under vår kontroll.

Last gjerne ned og les hele boken (engelsk) (Høyreklikk. Last ned som..):
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/06/PSY_TheBrainwashingManual.pdf

Meningsmåling om psykopolitikk

«Selv 100 millioner lik har ikke fjernet kommunismen fra den intellektuelle dagsorden. Ironisk nok, siden kommunismen insisterer på at det er praksis som avgjør en idés kvalitet», sier Morgenbladet.

Hvor kommer denne lojaliteten til et mislykket samfunnssystem fra?

Min uformelle meningsmåling (minustomler) i et kommentarfelt i en tidlig versjon av denne artikkel, viste at det er 100% av populasjonen i vårt land som liker psykopolitikken, og helst vil bevare den som den er. Det finnes ikke en eneste ting i våre statistiske data som påviser at noen har noe som helst imot den.

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.»
– Henrik Ibsen. VILDANDEN

Livsløgn
Fra Wikipedia, den frie encyklopedia

«En livsløgn er en illusjon eller et sjølbedrag som står sentralt i ein persons oppfattelse av seg sjøl og sitt liv og virke.

Begrepet ble popularisert i Ibsens skuespill Vildanden med det kjente sitatet Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme. Ibsen er trolig årsaken til at begrepet livsløgn er i allmenn bruk i de nordiske land, mens den engelske oversettelsen life lie riktignok blir brukt men i mindre omfang. Uttrykket oversettes til Lebenslüge på tysk, noe vi finner både i tyske oversettelser av Ibsen og i den tyske oversettelsen av skriftet Livsløgn og livssannhed[1] (1896) av den danske forfatteren Johannes Jørgensen.

I boken The Quintessence of Ibsenism (1891) av George Bernard Shaw skriver Shaw at Ibsen gjennom begrepet livsløgn stiller opp realisme og idealisme mot hverandre[2]. Shaw tolker Ibsen til fordel for realismen og mener at mange finner livet så ubehagelig at de maskerer livet med idealisme og skaper et «falskt» liv for seg selv. Shaw fastholder at jo lenger man beveger seg fra virkeligheten, jo mer skade gjør man på seg selv og menneskene rundt en når man prøver å opprettholde fasaden. I skuespillet presenteres også den motsatte oppfatning, personifisert i figuren doktor Relling, som mener at livsløgnen kan vere med på å holde oppe et menneske som ellers ville gått til grunne.»

Den svenske Næringsminister Bjørn Rosengren sier i 1999 på Svensk TV: «- Norge er den siste Sovjet-staten».

Mon hadde han rett?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

27 Comments

 1. Pingback: Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll | Riksavisen

 2. Pingback: Bodnariu-barnas besteforeldre tar til motmæle mot Satanistene i Barnevernet | Riksavisen

 3. Soviet Secret Service Chief Laurentia Beria,1899-1953, wrote the introduction.)

  Here are some more instructions for these operatives:

  «You must work until «religion» is synonymous with «insanity. You must work until the officials of city, county and state governments will not think twice before they pounce upon religious groups as public enemies.» (II-14)

  «Movements to improve youth should be invaded and corrupted, as this might interrupt campaigns to produce in youth delinquency, addiction, drunkenness, and sexual promiscuity.» (II-15)

  «Seek out » the leaders in the country’s future, and educate them into the belief of the animalistic nature of Man…. They must be taught to frown upon ideas, upon individual endeavour. They must be taught, above all things that the salvation of man is found only by his adjusting thoroughly to this environment. …Nations, which have high ethical tone, are difficult to conquer.» (II-8)

  «The promise of unlimited sexual opportunities, the promise of complete dominion over the bodies and minds of helpless patients, the promise of having lawlessness without detection, can thus attract to «mental healing» many desirable recruits who will willingly fall in line with psycho political activities.» (II-13)

  «The populace must be brought into the belief that every individual within it who rebels … against the efforts and activities to enslave the whole, must be considered to be a deranged person …and… be given electric shocks, and reduced into unimaginative docility for the remainder of his days.» (II-Ch.12)

  «In order to induce a high state of hypnosis in an individual, a group, or a population, an element of terror must always be present on the part of those who would govern.» (Part II, Ch.6)

  «Mental health organizations must carefully delete from their ranks anyone actually proficient in the handling or treatment of mental health.» (II Ch. 9)

  http://henrymakow.com/2015/08/Communist-Subversion-More-Advanced.html

 4. Pingback: Den falske freden | Riksavisen

 5. Pingback: Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

 6. Pingback: De som Arbeiderpartiet hater

 7. En leser sendte oss følgende:

  Originalens tittel: «KURZ VOR DER CHRISTENVERFOLGUNG -Liebe will leiden»
  Originalforlag: © Verlag
  Evangelische Marienschwesternschaft, 1974 D-6100 Darmstadt-Eberstadt Vest-Tyskland
  Norsk oversettelse: Mariasostrene
  1. opplag på norsk 1974
  2. opplag på norsk 1975
  3. opplag på norsk 1978

  ISBN 82-531-0081-7 I KOMMISJON HOS LUTHER FORLAG A/S
  Trykt hos Nanset Trykk 1978

  Ettertrykk er bare mulig med Mariasøstrenes tillatelse

  ET BLIKK PÅ ÅRSAKENE SOM LIGGER BAK, AVGRUNNER OG FREMTID

  Forlengst planlagt i hemmelighet

  Hemmelig kommunistisk opplæringsmateriale med veiledning for agenter, som bare for få år siden ble strengt overvåket, er i dag blitt tilgjengelig for offentligheten. I en av disse bøkene kan man f.eks. lese hva som er det avgjørende når man vil erobre et land på det politiske og åndelige område. «Ved hjelp av psykopolitikk*) kan vi på en virkningsfull måte arbeide frem mot våre viktigste mål. Vårt forste og viktigste skritt er å fremkalle størst mulig kaos i hele fiendens åndsliv. Vårt såkorn vokser i kaos, mistillit, økonomisk tilbakegang og forvirring innen den vitenskapelige tenkning.»1a) For å nå dette målet må øvede hemmelige agenter gjennomtrenge alle statelige institusjoner med sine ideer. Dette gjelder også kristelige anstalter, universiteter, skoler, sykehus, militære skoler og særlig alle velferdsinstitusjoner. For å oppnå dette må enhver form for kristen innflytelse som ennå eksisterer, fjernes, og grunnlaget for all kristen tro ødelegges. Agenter må oppnå at professorer, lærere, leger og psykiatrikere bevisst eller ubevisst blir medarbeidere for den nye kommunistiske psykopolitiske doktrine. Det må arbeides for dette helt til man har både legeme og sjel hos hver viktig person i landet under kontroll.
  Hva betyr det å få alt under kontroll? Man arrangerer moderne opplæringskurser, møter og undervisningstimer som er tilpasset miljøet. Opplegget varierer alt ettersom man vil nå grupper innen det økonomiske liv, kirkekon-feranser, kloster-retreater, til og med lavere skoletrinn, kristelige ungdomsforeninger, pedagogiske kurser eller For-

  *) Psykopolitikk:
  den vitenskapelig begrunnete kunst å få enkeltpersoner, offiserer, embetsmenn, menneskemasser og viktige stillinger i sin makt, og å erobre fiendlige nasjoner ved hjelp av «åndelig oppfriskning».1b) M.h.t. numrene se kildehenvisningene bak i heftet.

  5
  svaret. De trekkes alle med inn i sensitivitets-treningen,**) (Sensitivity Trainings) 2), dette ødeleggende, bedøvende psykopolitiske midlet som bare får forskjellig innpakning og betegnelse alt etter hva innholdet er, f.eks.: at man må bli mer følsom overfor sine medmennesker — forbedring av de mellommennesklige forhold — skape likhet mellom folke-slag, raser, samfunnsklasser, familier — hvordan man vinner respekt og blir lettere å være sammen med — hvordan en gruppe og menighet kan bli en sunn organisme.
  De fleste mennesker vet ikke hva som skjuler seg bak en sensitivitets-trening. Det virker som en selskapslek, er nytt og interessant, det tiltaler mitt eget jeg, som man tilsynelatende endelig behandler på en forståelsesfull måte. Men initiativtagerne, som har banet veien for> dette, vet og vil mer. For mange av de utdannede sensitivity-lederne er sensitivitets-treningen en del av et omskoleringsprogram som hører med i en verdensomspennende ateistisk plan; psykopolitikken. De dirigerer enkeltpersoners og gruppers mening uten at de fleste merker det. Riktignok vekkes en skyldfølelse som f.eks. får en kristen til å innrømme sin svikt: at han ikke lever slik han ønsket å leve. Han er imidlertid ikke selv skyld i det, men hans omverden foreldrenes feilaktige oppdragelse, samfunnsstrukturen som hindret ham i å utfolde seg fritt og kirkens lære som gjorde ham hemmet. Aggresjoner vekkes, og man tar sikte på en gruppemening blant mennesker som nå står på like fot fordi de nå er «fri fra sin tidligere moralske målestokk» etc. Slik «hjernevask» vil med tiden lykkes:
  Man begynner å bli et medgjorlig instrument for de kommunistiske tankebaner — man er ikke lenger hemmet av trofasthet overfor sin familie, sin kirke, sin tro, og slett ikke overfor sin samvittighet. Man har innledet manipuleringen for å få mennesker til å bli revolusjonære i dag og verdensborgere uten personlige særdrag i morgen, men

  **) Noen dekknavn for sensitivitets-trening:
  Grupper der man lærer seg selv å kjenne, gruppedynamikk, gruppepsykoterapi, psykodrama, interaksjonene metoder, terapeutiske, ikke-direktive samtaleprosesser, sosial interaksjon, klinisk utdannelse i sjelesorg osv.

  6
  nesker som tjener en kommunistisk verdensregjering under et strengt diktatursystem.
  For å oppnå dette målet med en verdensregjering, skal menn i nøkkelstillinger som motsetter seg sensitivitets-treningen, senere bli mistenkt for å være utilregnelige. I sinnssykehus kan man ved hjelp av sjokkeffekter og hjerneoperasjoner gjøre et menneske sinnsforvirret for all ettertid. Da gjør han selvfølgelig ingen motstand lenger, og som sinnsforvirret blir han rettsløs.
  Det må arbeides frem mot den dagen da utviklingen er kommet så langt at tro og vanvidd blir identiske, og man er overbevist om at de kristne normer for godt og ondt er hovedårsaken til alle sinnslidelser. Derfor må man sørge for at alle ledd i helsestellet er med i dette felttoget mot religionen. Alle anstalter må få kvalifiserte personer, overbeviste kommunister, som rådgivere. «Mens det i dag ser ut som om vi er vennlig innstilt overfor de kristne, må vi fremdeles gjøre vår innflytelse gjeldende i den ‘kristne verden’ og vinne dem for våre formål. Når vi har oppnådd dette, vil det være ute med dem overalt». 1c)
  I 1945 og 1946 ble det i Warszava laget et utkast til en vidt forgrenet kommunistisk infiltrasjonsplan3) som hadde følgende hovedtanker: Å unngå enhver direkte aksjon mot de religiøse grupper i fremtiden og ikke forfølge katolikker og protestanter lenger. Man skal anvende en indirekte metode som går ut på å alliere seg med marxismens fiende og å svekke og ødelegge ham innenfra. Overbeviste kommunistiske studenter skal begynne på presteseminarene og vinne ledelsens tillit på grunn av sin utpregende iver og «fromhet». Etter sin ordinasjon skal de strebe etter å få nøkkelstillinger og begynne sin ødeleggende gjerning.
  I en «hemmelig ordre for partiets arbeid i utlandet» fra kontor Nr. 106 i Kinas kommunistparti, datert 12. februar 1957, står det: «Katolisismen og protestantismen er to organisasjoner i den kapitalistiske imperialismes tjeneste. Derfor må våre kamerater forsøke å trenge like inn i deres hjerter, for disse to kirkene som finnes over hele jorden, sår sin giftige lære mot sosialismen. Alle ledende kamerater skal huske på at kirken er et imperialistisk instrument som
  7
  derfor må tilintetgjøres helt og holdent.» I den «hemmelige ordres» ni punkter finner man følgende retningslinjer: Agentene skal sørge for å få plasser på kristelige skoler, blande seg med studentene og målbevisst få innpass i alle grener av kirkens arbeid, de skal la seg døpe for å bli medlemmer av kirken og under falsk skinn melde seg inn i de kristelige organisasjoner. De skal bruke vakre ord og derved vinne de troende for sin sak. De skal være ivrige talsmenn for Guds kjærlighet og for fredens sak, for siden å kunne forårsake en radikal splittelse innen de forskjellige troende grupper. De skal nærme seg presteskapet og utspionere deres virksomhet. Alt skal gjøres under skalkeskjul av den største vennlighet etter regelen: «Å tilpasse seg fienden for a undertrykke ham».4)
  Men for å nå disse målene tas også et annet middel i bruk, nemlig det som har sitt utspring i kommunismens grunnleggende ide’, hatet mot Gud. Den som hater Gud, hater også Hans bud. Oppløsningen av Guds bud hørte med til denne kampen fra begynnelsen av. Kommunismens mål er å avskaffe den «småborgerlige, gammeldagse moralen» og de kristne normer for godt og ondt. Allerede Lenin sa: «Hvis vi vil utslette en nasjon, må vi først tilintetgjøre dens moral. Da vil nasjonen falle i vårt skjød som en moden frukt.»
  I den «hemmelige ordren» av 12. februar 1957 står det bl.a. også følgende: Kameratene skal trenge inn i de kirkelige aktiviteters kjerne. For å få en enig front skal de også benytte seg av den store forførende makt som kvinnelig sex medfører. I de retningslinjer som tidligere er nevnt, står det noe lignende: Sex får et menneske til å gjøre alt. Man må sørge for at en fremstående personlighet har seksuell omgang med en person som har fått en slik psykopolitisk opplæring, for da lykkes nesten alt. Slik blir sensitivitets-trening og sex to egger på en saks, og denne saksen betjenes av den samme skjulte hånd.
  Italias kommunistparti ber sine medlemmer i filmindu-strien om å forsvare alt som er pornografisk, godkjenne homoseksualitet og hjelpe slike stykker frem. «Vi roser skuespillerne i slike stykker som frihetskjempere. . de er
  8
  maur som arbeider frivillig for oss og uten betaling, for de spiser opp rottene på det borgerlige samfunn.»5) Den italienske og franske filmindustri står under fagforeninger som er helt kommunistisk dirigert. Filmer av dette slag produseres helt bevisst og blir også på forskjellig vis ført inn i andre land.6)
  Denne tendensen er i de siste årtier blitt meget tvdelie når det gjelder den kommunistiske undergravingen av kirken. Den går så langt at seksuelle perversiteter godkjennes fra kirkens side.7) I en brosjyre utgitt av Kirkenes Nasjonalråd i USA med tittelen: «Kalt til en ansvarsfull frihet — seksualitetens betydning i det kristne liv», står det følgende for søkende unge mennesker: «Det finnes ingen lover, ingen regler, ingen ordninger for kristne…»8) Med hensyn til forbudet mot ekteskapsbrudd, drar man f.eks. den slutning at Jesus befrir menneskene fra slike lovmessige bånd.

 8. The Global Political Awakening and the New World Order
  The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1
  [ ]
  In his 1928 book, “Propaganda,” Bernays wrote that, “If we understand the mechanisms and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will without their knowing it.” Further:
  Simultaneously, the Technological Revolution has allowed elites to redirect and control society in ways never before imagined, ultimately culminating in a global scientific dictatorship, as many have warned of since the early decades of the 20th century. The potential for controlling the masses has never been so great, as science unleashes the power of genetics, biometrics, surveillance, and new forms of modern eugenics; implemented by a scientific elite equipped with systems of psycho-social control (the use of psychology in controlling the masses).
  [ ]
  Elites have always sought to control populations and individuals for their own power desires. It does not matter whether the political system is that of fascism, communism, socialism or democracy: elites seek power and control and are inherent in each system of governance. In 1928, Edward Bernays, nephew of the father of psychoanalysis Sigmund Freud, wrote one of his most influential works entitled “Propaganda.” Bernays also wrote the book on “Public Relations,” and is known as the “father of public relations,” and few outside of that area know of Bernays; however, his effect on elites and social control has been profound and wide-ranging.
  [ ]
  The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society… Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. . . . In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons . . . who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.[14]

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19873

 9. Hvorfor 2Pac døde.

  Ted Gunderson (ex. FBI): Illiminati vil ha verdensherredømme, og den beste måten å gjøre det på er å kontrollere folkets tanker (mind).

 10. History of Mind Control

  Stewart Swerdlow – History of Mind Control (History and Deprogramming)

  Part1 1h33min 28sec

  Part 2 1h13min54sec

 11. Pingback: Lauryn Hill fri fra tankelåsen

 12. «Når det gjelder presumptivt rasjonell tenking vil jeg henvise til ”Obedience to Authority” og Disciplined Minds”(se artikkelen) – samt Eldon Taylor ”Mind Programming”. Hele poenget med utdanning er å strukturere hvordan mennesker tenker, hvordan det rasjonelt sett er lov til å tenke og sette sammen bevis. Jeg har mange høyt utdannede venner, men de er ikke de mest fleksible tenkerne jeg kjenner. Det hjelper ikke å være verdens mest velmenende menneske hvis alt du har å navigere etter er selektivt utvalgt informasjon, et tenkesett der du har lært helt bestemte måter å stille kritiske spørsmål på (og fått aktivt avlært mer brysomme måter å tenke og stille spørsmål på). De fleste innen både militære, politiet, helsevesenet og politikken er genuint velmenende mennesker – som er lurt trill rundt. Et verktøy er å segmentere ansvarsområdene (kall det spesialkompetanse eller ”need to know”) og du legger deg ikke opp i andres sektorer. Et annet er å bygge opp en intern faglig stolthet og arroganse på egen dugelighet og fortreffelighet. Et annet knep er å trene folk til å se etter beviser istedenfor å se med egne øyne. Hvis det ikke foreligger forskning på det så finnes det ikke – og all forskning lever i dag på pengekreftenes nåde. Hvem lønner professorene på BI, hvem finansierer prosjektene til PRIO, hvem spytter penger i kassa til universitetene. Snakk med en forsker om spissrotgangen de må gå før de får slipt prosjektet sitt nok til at det passer innenfor parametrene til den som sponser. En feil de fleste velmenende mennesker gjør er å anta at andre har samme oppriktige forsett som de selv har – de er rett og slett ikke i stand til å se for seg de råtne eplene – fordi alle de kjenner er bra folk – og de fleste er det også. Kognitiv dissonans så det holder. Et annet ord er naivitet. De fleste har hørt sitater om den løgna som er så stor at folk ikke er i stand til å forestille seg at noen kan lyve så fælt, eller om konspirasjonen som er så vanvittig at folk flest ikke evner å ta inn over seg muligheten for at det kan være sant. Kognitiv dissonans. Det ligger faktisk ikke i menneskets innerste natur å gjøre som disse mørke kreftene gjør – og derfor er mennesker flest lette å manipulerer. Derfor illusjonene gjennom alskens media – det spiller ingen rolle hva det er så lenge folk er opptatt av det. Nynorsk vs. bokmål vs. riksmål, anyone? Og det hjelper definitivt med alle elementer av frykt som kan sås – det motvirker at folk åpner øynene. Underbevissthetens jobb er å holde frykten fra livet, så “dette” glemmes, overses eller rasjonaliseres bort. Det skal noe til å se seg selv i hvitøyet og erkjenne at man har blitt så grundig lurt. Gratulerer til alle på Nyhetsspeilet.»
  Lars-Roger Moe

  Stanley Milgram, “Obedience to Authority: An Experimental View”. New edition. Pinter & Martin, 2005. ISBN: 0953096475.
  Jeff Schmidt, “Disciplined Minds”. Rowman & Littlefield Publishers, 2001. ISBN: 0742516857.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/comment-page-1/#comment-5114
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/

  Tavistock brought the Beatles to the United States … an integral part of «THE CHANGING IMAGES OF MAN,» URH (489)-2150-Policy Research Report No. 4/4/74. Policy Report pre-pared by SRI Center for the study of Social Policy, Director, Professor Willis Harmon.

  http://www.dprogram.com/willis_harmanp1.html
  http://portland.indymedia.org/en/2006/06/341573.shtml
  http://educate-yourself.org/cn/fundamentalistbrainwashing06jun05.shtml
  http://www.hiddenmysteries.com/freebook/neuro/sutphen.html

  —————–

  British blue-chip corporations, including UNILEVER, BRITISH PETROLEUM(BP), and BALDWIN STEEL financed the TAVISTOCK INSTITUTE of HUMAN RELATIONS an institution that specializes in Psychological Warfare according to Business Week Oct. 26. 1963.

  The Tavistock Institute together with medical sciences division of the Rockefeller foundation was put into place in order to obtain and exercise control over every aspect of human behavior of American citizens.

  5. The Crafty Art of Psychopolitics
  http://www.freezone.org/timetrack/data/Hidden_Story/chapter5.htm

 13. Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och styra och övervaka politiska aktiviteter. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en världsmedborgare genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

  http://clubofnow.wordpress.com/2010/05/29/psychiatrists-agende-to-take-over-world-dominion/

 14. Kanadas regering infiltrerade forum på nätet
  Nu har det avslöjats att regeringen i Kanada betalt en organisation för att övervaka och gå in och «rätta» politiska budskap på nätet, som de anser vara fel.

  Regeringen går för långt, menar en lokal expert, vilket får anses milt uttryckt. Det faktum att ett lands regering betalar företag för att gå in och infiltrera forum på nätet är naturligtvis bedrövligt illa och ytterligare ett bevis på hur korrupta politiker kan vara. Det kommer dock knappast som någon överraskning för dem som satt sig in i hur spelet fungerar.

  Övervakning och infiltration av medborgarna är inte något som bara skett/sker i diktaturer, det sker också i så kallade demokratiska länder. IB-affären i Sverige är ingenting unikt utan bara en variant på den övervakning och kontroll som ofta sker på ett mer sofistikerat eller sublimt sätt. Propaganda är och har varit ett vapen som eliten använt sig av sedan lång tid tillbaka.

  Som den berömde samhällskritikern och debattören professor Noam Chomsky mycket riktigt påpekade så är propaganda ännu viktigare i demokratier än i totalitära stater. I Sovjet visste folk att det som medierna kablade ut var propaganda. I demokratier tror inte folk att det går till på det sättet, så därför kan man se till att mata dem med den information som anses lämplig.

  Han beskrev också hur President Woodrow Wilsons administration under första världskriget inrättade en särskild kommission vars propaganda inom loppet av sex månader lyckades omvandla en pacifistisk befolkning till en hysterisk, krigshetsande massa som ville förstöra allt tyskt, slita dem i stycken och gå i krig.

  Walter Lippman, en stor ikon inom amerikansk journalistik förespråkade vad han kallade för en revolution i demokratins konst och att den kunde användas för att «tillverka samtycke», det vill säga skapa en allmänhetens gemensamma behov av saker de inte ansåg sig vilja acceptera när man använde traditionell propaganda.

  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=735

 15. Brave New World Revisited
  by Aldous Huxley

  When the novel Brave New World first appeared, in 1932, its shocking analysis of a scientific dictator­ship seemed a projection into the remote future.

  Today the science of thought control has raced far beyond the dreams of Hitler and Stalin. Methods for destroying individual freedom are being rapidly developed, and the pressures to adopt them are becoming increasingly powerful. Now, in one of the most important, fascinating, and frightening books of his career, Aldous Huxley scrutinizes these and other threats to humanity and demonstrates why we may find it virtually impossible to resist them.

  With overpowering impact, this book is a challenge to complacency and a plea that mankind should educate itself for freedom before it is too late.
  http://danliterature.wordpress.com/aldous-huxley-collected-essays/aldous-huxley-brave-new-world-revisited/

  «In 1931, when Brave New World was being written, I was convinced that there was still plenty of time. The completely organized society, the scientific caste system, the abolition of free will by methodical condition­ing, the servitude made acceptable by regular doses of chemically induced happiness, the orthodoxies drummed in by nightly courses of sleep-teaching — these things were coming all right, but not in my time, not even in the time of my grandchildren.»

 16. Pingback: Melodi Grand Prix 2010

 17. Jeg mener det trenges et konkret, no bull shit, enkelt og konsist verktøy for å av-programmere psykopolitikken, og den induserte hjernevasken – tilpasset norske forhold, gjerne religiøse fantasier innen både kristenheten, Islam og jødedommen også for min sin del, selv om jeg alltid bruker å advare mot å være forsiktig å ikke av-programmere Store Ånd i samme rennet. Å kaste barnet ut med badevannet.
  🙂

  Dette verktøyet bør gjøres fritt tilgjengelig, – og det må bedrives kurs av de som skal bruke det, og så sende dem ut i verden og sette igang.

  Verktøyet for av- og omprogrammering samt re-aktivering av det ubevisste sinn bør lages på uavhengig grunnlag, slik at det kan brukes av kristen, ateist, islamist, hedning og jøde; alle. ALLE har en interesse å få et sinn som fungerer selvstendig, og ikke som programmerte menneskeroboter.

  PS: Og i alt dette arbeidet med sinnet, – så må en huske at mennesket også har et hjerte, og ikke bare et hode. Dette bør understrekes i verktøyet.

  Dette blir utrolig spennende om en kunne få til en slik ‘skole’ for livslang læring. Kan bli noe stort som danner mal for hele verden. Lyset fra Norden…..

 18. Det ble ofte brukt slik, skam, synd og skyld, religiøst, og kanskje blir det brukt slik idag også, men det vet jeg ikke, for jeg lar meg ikke innfluere av hva de sier anyway, legger faktisk ikke merke til det fordi hva de sier ikke berører meg.

  Men hadde de ikke noe ansvar de som lot seg psykopilitisere – og som tillot denne psykopolitisering? Hadde de ikke egne tanker, selvstendig rasjonalitet? HVORFOR underla de seg totalitære krefter?

  Lutherdom var i utgangspunktet et oppgjør mot nettopp det du beskriver, den inkvisatoriske katolske kirke m.v., men den økumeniske bevegelse har ødelagt lutherdommen.

  Hva som er helt sikkert er at siden 50-tallet har det vært ideologi, mer enn kristendom som har definert synden og skammen her i landet…

  MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
  http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
  som skrev følgende i sin bok fra 1923:

  ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
  Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
  Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
  Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
  Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

  Det gjelder å bli fri fra psykopolitikken fra ALLE instanser, da blir en fri til å gjøre seg opp sin egen mening om rett og galt, og trenger ingen autoriteter til å fortelle en det.

 19. Dette systemet har vist sin overlegenhet ved at så mange mennesker her i kommentarfelter og debatter på internet ikke tør å ytre seg fritt, men skjuler seg bak nicknavn. De er redd for represalier.

  Hva og hvor kommer denne redsel fra? Den er urasjonell, det vet jeg, men hvor har de fanget opp at det er farlig å ytre seg i Norge, i verdens beste demokrati, og verdens rikeste land?

  Ble psykiatri brukt som et ris bak speilet, og det er derfor de MÅ STATUERE slike eksempel som Synnøve Fjellbakk Taftø, at det er BRA for makten at saken hennes blir publisert bredt, slik at alle andre skal bli så redd for at det samme skal skje dem selv…., og dermed tar avstand fra det som de vet i sitt hjerte er riktig å gjøre sett ifra et rent moralsk og etisk synspunkt (?)

  Bevisene er overveldende, alene ved dette faktum.

  «People can be conditioned to obey, and once the proper conditions have been put in place, the influence of mass conformity renders people powerless to resist even what they know intuitively is a false political ideology and a false interpretation of reality

  Jeg vil si at at det har lykkest makthaverne på en excellent måte å inplementere ALLE sider av Brainwashing Manualens doktriner.

  «The regime also, however, relied on a system of repression that could be applied to take care of those who did not passively comply on their own.»

  HVORFOR tør ikke så mange stå frem med navn på internet og skjuler seg bak nicknavn? Hva er de redd for – å bli sendt til asylet?

  Styrer eventuelt disse frykter deres liv? Da har disse kreftene allerede vunnet…

 20. Glenn E. Curtis, ed. Russia: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1996.

  The most outdated and abuse-ridden aspect of Soviet health care was psychiatric treatment. That system never advanced from the methodology of the 1950s, which included Pavlovian conditioned-response treatment, heavy reliance on drug therapy, and little practice of individual or group counseling. Therefore, most citizens preferred to suffer rather than submit themselves to treatment. In addition, Soviet psychiatry was at the service of the government to declare dissenters «insane,» commit them to psychiatric hospital-prisons, and administer powerful psychotropic drugs. In the mid-1980s, estimates of the number of political prisoners in such institutions ranged from 1,000 to several thousand, and in 1983 the Soviet Union withdrew from the World Psychiatric Association to avoid censure for its abuses of the profession. In 1988 the special psychiatric hospitals to which political dissidents had been committed were transferred from the jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs to that of the Ministry of Health.

  http://countrystudies.us/russia/
  http://countrystudies.us/russia/53.htm

 21. V. Fainberg and V. Borisov,
  In a telegram from 1971, noted Soviet physicist Andrei Sakharov supports the protests of two dissidents, V. Fainberg and V. Borisov, who have been hospitalized in a Leningrad psychiatric institution for «asocial behavior.» An accompanying memorandum from the USSR Minister of Health affirms the legitimacy and advisability of hospitalizing the two dissidents in the institution, run by the Ministry of Internal Affairs, and denies the use of mind-altering medications in their treatment.

  Sakharov’s telegram to the Minister of Health, March 5, 1971, concerning the treatment of political prisoners Fainberg and Borisov, who were being held in a Leningrad psychiatric hospital, and reports on the matter by various officials.

  http://www.ibiblio.org/expo/soviet.exhibit/ac.html
  http://www.ibiblio.org/expo/soviet.exhibit/attack.html

 22. Vladimir Bukovsky
  Bukovsky was one of the first to expose the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the Soviet Union. He spent a total of twelve years in Soviet prisons, labor camps and in psikhushkas, forced-treatment psychiatric hospitals used by the government as special prisons.

  From June 1963 to February 1965, Bukovsky was convicted (Article 70-1 of the Penal Code of the RSFSR) and sent to a psikhushka for organizing poetry meetings in the center of Moscow (next to the Mayakovsky monument). The official charge was an attempt to copy anti-Soviet literature, namely The New Class by Milovan Djilas.

  In December 1965 he organised a demonstration at Pushkin Square in Moscow in defence of the writers Andrei Sinyavsky and Yuli Daniel (see Sinyavsky-Daniel trial). Three days before the planned demonstration, Bukovsky was arrested. He was kept in various psikhushkas without any charges till July 1966.

  In January 1967 he was arrested for organizing a demonstration in defence of Alexander Ginzburg, Yuri Galanskov and other dissidents (Article 190-1, 3 years of imprisonment); released in January 1970.

  In 1971, Bukovsky managed to smuggle to the West over 150 pages documenting abuse of psychiatric institutions for political reasons in the Soviet Union. The information galvanized human rights activists worldwide (including inside the country) and was a pretext for his subsequent arrest in the same year. At the trial in January 1972 Bukovsky was accused of slandering the Soviet psychiatry, contacts with foreign journalists and possession and distribution of samizdat (Article 70-1, 7 years of imprisonment plus 5 years in exile).

  Together with a fellow inmate in the prison camp No 35 near Perm, psychiatrist Semyon Gluzman, he coauthored A Manual on Psychiatry for Dissidents[1] in order to help other dissidents to fight abuses of the authorities.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bukovsky

 23. The Soviet Gulag
  Not all the mechanisms of repression in unfree societies are violent. People can be conditioned to obey, and once the proper conditions have been put in place, the influence of mass conformity renders people powerless to resist even what they know intuitively is a false political ideology and a false interpretation of reality.

  From this point on, it was the memory of terror passed on from father to son that engendered obedience. The regime also, however, relied on a system of repression that could be applied to take care of those who did not passively comply on their own. This system consisted of three parts: repression at the work place, incarceration in political labor camps and commitment to psychiatric hospitals.

  http://www.fpri.org/footnotes/1217.200706.satter.sovietgulag.html

  Memory of terror. Kommer svartemarjene idag? Sånn ble terroren skapt:

  Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

  ”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
  (Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

 24. Det vi må gjøre er å spørre oss om det virkelig var slik som Brainwashing Manual beskriver eller ikke, og siden kan vi begynne å nøste i om deler av dette destruktive tankegods finnes i vårt eget samfunn system fremdeles idag, for som vi ser av uttalelsene til sentrale politikere, så vil du vel ikke nekte for at det har vært det håper jeg. Det vil i tilfelle være å koble seg fra virkeligheten.

  Vi skal også etter hvert ta for oss noen konkrete personlige skjebner for dette system.

  Et godt sted å begynne er denne boken her ‘Russian/Soviet military psychiatry, 1904-1945‘, Av Paul Wanke. Bare som en begynnelse altså, vi skal dekke mye mer i vår forskning på dette emne håper jeg.

  http://books.google.no/books?id=Kyr-2eN8dngC&lpg=PA111&ots=pqTUpEi8rB&dq=psychiatry%20in%20ussr%20bolshevik%20russia&pg=PA48#v=onepage&q&f=false

  The Soviet Chamber of Horrors: Reminders on the Ninetieth Anniversary of the Bolshevik Revolution
  The Soviet nightmare did not disappear with Stalin’s death in 1953; it remained at the heart of the system practically to the end. In the 1960s and 1970s Yuri Andropov was the head of the KGB (he later briefly served as general secretary of the Communist Party after Leonid Brezhnev died in 1982 until his own death in 1984). He accepted a view developed by Soviet psychiatry that anyone who opposed the Marxist idea of scientific socialism was by definition mentally disturbed and needed to be “treated” in a psychiatric hospital. This was the fate of Alexei Nikitin, a coal miner who complained about the safety and health conditions in the mines of the U.S.S.R. He was found guilty of subversion and committed to a mental institution in Ukraine.They began using various drugs to bring him back to his socialist senses. His story was told by Kevin Klose in Russia and the Russians (1984):

  Of all the drugs administered . . . to impose discipline, sulfazine was at the pinnacle of pain. . . . “People injected with sulfazine were groaning, sighing with pain, cursing the psychiatrists and Soviet power, cursing everything in their hearts,” Alexei told us. . . . “If they torture you and break your arms, there is a certain specific pain and you somehow can stand it. But sulfazine is like a drill boring into your body that gets worse and worse until it’s more than you can stand. . . . It is worse than torture, because sometimes torture may end. But this kind of torture may continue for years.”

  Nikitin endured this drug and several equally terrible ones for more than two years before he was finally released on the promise that he would no longer doubt or question the “correctness” of the Party line.

  Twentieth-century socialism is an unending story of crushing tyranny and oceans of blood. As Russian mathematician and Soviet dissident Igor Shafarevich expressed it in The Socialist Phenomenon (1980), a history of socialism in theory and practice through the ages: “Most socialist doctrines and movements are literally saturated with the mood of death, catastrophe and destruction . . . . One could regard the death of mankind as the final result to which the development of socialism leads.”

  The 64 million killed during the nearly 75 years of the Soviet Union cry out with the truth of this conclusion.

  http://www.thefreemanonline.org/from-the-president/from-the-president-the-soviet-chamber-of-horrors-reminders-on-the-ninetieth-anniversary-of-the-bolshevik-revolution/#

  Det var ikke slutt med det heller:

  Putin rival held in psychiatric ward ‘to prevent him protesting against government’
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-502382/Putin-rival-held-psychiatric-ward-prevent-protesting-government.html

  Russian dissident ‘forcibly detained in mental hospital’
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-dissident-forcibly-detained-in-mental-hospital-459539.html

 25. Noen påstår at Scientologene står bak denne Brain Washing bok.

  Påstanden faller på sin egen urimelighet.

  Scientologene har den beste, og best organiserte motstand mot psykiatrien….aka vitenskapen om hvordan drepe all opposisjon i ethvert land……helt i Lenins og Beria’s ånd…..
  http://www.cchr.org/#/home

  Kan det ikke være av-hjernevaskingskult de er, avprogrammering (Auditing), istedenfor hjernevaskingskult som noen beskylder dem for? Avprogrammering av de mentale fengsel som den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen har skapt – i Berias ånd?

  Litt mer undersøkelser kan tyde på det…..

  Les her hva Scientologene skriver i et hefte de har utgitt på norsk:

  «Veien til LYKKE. Veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft»

  Kap. 10 sier:

  10. STØTT EN REGJERING SOM ER UTFORMET OG ARBEIDER FOR HELE FOLKET.

  Skruppelløse og onde mennesker og grupper kan ta over regjeringsmakten og utnytte den til deres egne formål.

  Regjeringer som er organisert og ledes bare for gruppers og enkeltpersoners egne interesser, gir samfunnet en kort levetid. Dette setter overlevelsen til alle landets borgere i fare. Det setter til og med dem som forsøker seg på det i fare. Historien er full av slike regjeringers fall.

  Motstand mot en slik regjering fører vanligvis bare med seg mer vold. Men man kan heve sin røst advarende når slikt misbruk finner sted. Man behøver ikke å støtte en slik regjering aktivt. Selv om man ikke gjør noe ulovlig, er det likevel mulig å til slutt forårsake en reform, ved simpelthen å holde tilbake ens samarbeid. Selv når dette skrives, finnes det flere regjeringer rundt om i verden som mislykkes kun fordi folket deres uttrykker sin tause uenighet, ved helt enkelt ikke å samarbeide. Disse regjeringene er i fare, en hvilken som helst ubeleilig og uheldig vind kan blåse dem overende.

  På den annen side, når det er åpenbart at en regjering arbeider hardt for alle sine borgere, snarere enn for en eller annen særinteressegruppe eller en sinnssyk diktator, bør man støtte den helt og fullt.

  Det finnes et emne kalt «regjering». På skolen underviser de hovedsakelig et fag som heter «samfunnskunnskap», som bare forklarer hvordan den nåværende organisasjonen er sammensatt. Det virkelige emnet, «regjering», finnes under forskjellige overskrifter, så som politisk økonomi, politisk filosofi, politisk makt, osv. Hele emnet «regjering» og hvordan man styrer, kan være en meget eksakt, nesten teknisk vitenskap. Hvis man er interessert i å ha en bedre regjering, en som ikke forårsaker vanskeligheter, bør man foreslå at det blir undervist på tidlige skoletrinn; man kan også lese seg til det. Det er ikke et særlig komplisert emne hvis man slår opp de vanskelige ordene.

  Det er, tross alt, folket og deres egne opinionsledere som svetter, kjemper og blør for sitt land—en regjering kan ikke blø, den kan ikke engang smile; det er bare noe mennesker tror. Det er enkeltpersonen som er levende—du. Veien til lykke er vanskelig å gå når den er mørklagt av tyranniets undertrykkelse.

  En velvillig regjering som er utformet og arbeider for hele folket, har vist seg å gjøre veien lettere. Når en slik forekommer, fortjener den støtte.

  Sitat slutt.

  Høres de så veldig hjernevaskende ut? Hjernevask MOT tyranniske regjeringer. Positiv hjernevask i tilfelle, etter min mening.
  —-

  Og så lærte jeg noe nytt idag også; SÅ DET ER DERFOR MAKTEN MISLIKER OG FORFØLGER SCIENTOLOGENE…

  Lurer meg på om ikke John Travoltas sønn Jett Travolta er tatt ut som de sier i Brainwashing Manual er vanlig å gjøre jeg gitt…….for at ikke kjendiser (og STATSMENN, som de sier i manualen) skal bruke sin kjendis status og posisjon til å avsløre dem og deres programmeringer og mentale forføringer alt for mye……En lærer vel kanskje en del om slikt gjennom den Auditor prosessen de gjennomgår?
  http://www.dagbladet.no/2009/01/06/kjendis/john_travolta/dodsfall/4262076/

  Psykopolitikk er en høyverdig kostnad. Med den kan du utrydde våre fiender som insekter. Du kan forkrøple ledernes effektivitet ved å skape sinnssykdom i deres familier gjennom bruk av narkotikum.

  Og der er en logisk brist i dette at scientologene skulle ha skrevet den:
  Om Ron Hubbard skrev Manualen, og at han stod for implementering og hjernevask som han beskriver i Manualen, for å så å tilby Auditing mot betaling for å av-programmere den hjernevask han hadde stått for, så var det vel ikke Hubbard som skapte psykiatrien? Som Manualen forordner, og er ikke Hubbard for lengst død nå slik at Norge kan avskaffe psykiatrien som Manualen taler om som et politisk verktøy, HVIS det var slik at Hubbard stod bak både Manualen og beskrivelsene av psykiatrien som et politisk verktøy «for å knuse sine fiender»?

  Hubbard skapte ikke psykiatrien. Det hadde han ikke makt til. Tvertimot bekjemper hans disipler i CCHR psykiatrien med liv og lyst selv idag.

  OG vi vet at i det kommunistiske systemet så ble psykiatrien brukt til det formålet som manualen utbroderer, som vi kan dokumentere fra mange kilder.

  Uansett hvem som skrev manualen, så ser vi at det den sier stemmer (?). Hvordan skal vi således forstå dette? Bedrageri eller ikke? Ble Hubbard truet på livet til å si at han hadde skrevet den selv? Finnes det andre kilder til mosatte standpunkt?

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.