Psykopolitikk er vitenskapen om hvordan kontrollere mennesker og nasjoner ved hjelp av tankekontroll og fryktbasert ledelse.

Psykopolitikk – dets opphav og implementering

Psykopolitikk er vitenskapen om hvordan kontrollere mennesker og nasjoner ved hjelp av tankekontroll og fryktbasert ledelse.
Psykopolitikk er vitenskapen om hvordan kontrollere mennesker og nasjoner ved hjelp av tankekontroll og fryktbasert ledelse.

Presentasjon av en lærebok som ble brukt i kommunist opplæringen både i USA og Russland fra starten av 1930-årene. Vær du din egen dommer, om du gjenkjenner elementer av dens innhold som relevant, og tilnærmet gjennomført i våre vestlige samfunn idag. Lenins Andre Internasjonale, – den nåværende Tredje Internasjonalen – et sosialistisk internasjonalt nettverk, på folkemunne kalt den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen. Har de lykkes sett i forhold til dens dogmer i ‘Hjernevask Manualen’ (Brainwashing Manual)?

Vi kan se på psykopolitikk ikke bare som et ledd i å sette prominente dissidenter i vanry og bruke psykiatri for å tie dem, men også i en bredere forstand hvor frykt og terror blir brukt for å lamme hele befolkninger til underkastelse, for å temme enhver lyst og evne til å gjøre opprør mot elitens politiske målsettinger.  Jeg tar med også dette hvor de bruker, frykt, klimaendringer, terror, Nimburu, krig, sykdom (svineinnfluensa) og depresjoner (finans), ALT for å skremme folk til underdanighet, og takke dem for deres ‘kloke’ styring.

Jeg begynte å se på dette om hvorvidt Melodi Grand Prix kan være rigget, ved hjelp av doktrinene i Edvard Bernays bok »Propaganda’. Det vil si at de media utroper som favoritter på forhånd, i de fleste tilfeller blir vinneren, fordi mennesker er så suggestible, lett å påvirke. Fordi de vil helst tenke og tro det som alle deres likemenn og -kvinner tenker og tror. Ingen vil være ‘mot normalt’ – som Leif Juster spøkte med i sin tid. Kan media, statsinstitusjoner, andre mennesker, autoriteter, skape en homogen oppslutning, ved hjelp av propagande, frykt og terror (gjerne ved hjelp av psykiatri for de som media propaganda ikke biter på) ?

Det er i tilfelle svært farlig, for med det er mennesket tatt fra noen reell fri tanke, og vil dermed ikke heller ha noen fri vilje, idet der igrunn er bare en ting å velge. ALT de mener og tror, vil være produktet av noen slags slik induksjon av etablerte sannheter, som noen andre enn en selv definerer. Dette er ‘Dyrets Merke’ i tilfelle. Veldig skummelt.

Husk at kommunismen var aldri et «arbeiderklasse opprør.» Den ble skapt av Illuminati (kabbalistiske bankfolk og anglo-amerikanske elite med ‘blått blod’) for å få til et verdens diktatur; det vi idag kjenner som Den Nye Verdensorden.

“The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev

«In October 1917, we parted with the old world, rejecting it once and for all. We are moving toward a new world, a world of Communism. We shall never turn off that road. Mikhail Gorbachev

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a new world order. Mikhail Gorbachev, before the UN, December 7, 1988

Kommunistene og jødenes talmud ser mennesket som «en mekanisme uten individualitet.» Det er i hovedsak et avansert dyr, som skal sosialiseres og kollektiviseres. Som et dyr kan mennesker bli tvunget til å tro og gjøre hva som helst gitt den rette kombinasjonen av terror, bedrag, narkotika og vold utøves mot dem, for å holde dem på plass, i sin kaste, og la eliten tenke og dominere for dem.

Det vil alltid være forskjell på proletatiat og kapital i et kommunistisk system, fordi om ikke ville det samme kommunistiske system overflødiggjøre seg selv. Hvorfor ikke like godt forkaste den elitære tenkning at en trenger noen kapitaleiere, og politisk elite, hvilket på forunderlig vis også ligger til grunn som en basis i kommunismen, – som en selvfølge?

“Some call it Marxism — I call it Judaism.”
(The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der jo bare å se til NTNU for å se hvor fantastisk godt de har lykkes med sitt program fra da til d.d. Ble verden noe mindre barbarisk med dem i ledelsen gjennom de siste 60 år? Jfr. De Glemte Holocaust.

Helsedirektør Karl Evang var MotDagist, og ansvarlig for å implementere det meste av ‘helse’ lovgiving i sin embetstid som strakk seg fra 1938 til 1972, bare avbrutt av krigen. «Karl Evang var lege, folkeopplyser og embetsmann. Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang», sier Wikipeda.

Et av de mest kjente ofre for dissident psykopolitikk i Norge i vår tid er Synnøve Fjellbakk Taftø. En kan undre på hvorfor det har vært så mange utenlandske ‘leger’ (mengeler) rundt Synnøve. Sannsynligvis fordi det er lettere å få dem til å skade vårt folk, med bevisst ‘evil intent’ som i den presenterte manualen defineres og utbroderes, enn noen av våre egne…..

Nedenfor følger et oversatt utdrag fra boken «The Brainwashing Manual – Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics», med forord av Laventi Beria, i kommunistpartiet fra 1917 sammen med Lenin, og Stalins dekadente sjef for det Hemmelige Politi (CHEKA). Ansvarlig for GULAG systemet.

La oss se litt hva slags styringsmekanismer de benyttet i den tid. Kanskje vi kan lære noe. Kanskje noen etterlatenskaper finnes i vår tid?

Denne forfatters kommentarerer nedenfor i uthevet skrift.

Hjernevask Manualen

PSYCHOPOLITICS = kunsten og vitenskapen om å hevde og opprettholde herredømme over tanker og lojalitet av enkeltpersoner, ledere, byråer, og masser, og påvirkning og erobringen av fiendens nasjoner gjennom «mental helse».

Lydighet er et resultat av makt. (s. 28)

Ved psykopolitikk er våre målsettinger effektivt effektuert. Å produsere maksimalt kaos i fiendens kultur er vårt første og viktigste steg. Våre frukter er dyrket i kaos, mistillit, økonomisk depresjon og vitenskapelig uro.

En psykopolitiker må arbeide hardt for å produsere maksimalt kaos innen «mental helse».

For å nå disse målene må psykopolitikeren knuse alle «hjemmesnekrede» mentale helse fremstøt (i Amerika).

Brainwashing-Manual
Brainwashing-Manual

Du må jobbe til alle lærere i psykologi ubevisst eller bevisst lærer bare kommunistiske doktriner under dekke av «psykologi». Du må arbeide til alle leger og psykiatere er enten en psykopolitiker eller en uvitende assistent til våre mål.

Du må oppnå et slikt vanry for sinnsykdom som mental tilstand [hvor farlig den er for seg selv og andre] og gi slik autoritet over din uttalelse at ikke en eneste statsmann [ELLER KVINNE] som blir merket som såden, kan igjen bli gitt tiltro av sitt folk. Du må jobbe helt til selvmordsraten øker som følge av mental ubalanse er vanlig, og ikke bevirker noen generelle undersøkelser eller bemerkning i den anledning.

Du må gjøre disse behandlingene vanlig og akseptert. Og du må feie til side enhver behandling eller en gruppe personer som søker å behandle med effektive midler.

Du må dominere som respektert mann innen psykiatri og psykologi. Du må dominere sykehus og universiteter.

Du må frembære myten om at bare en europeisk lege er kompetent innen sinnsykdom og som dermed kan frembære unnskyldning blant dere for den høye forekomsten av utenlandske fødsler og opplæring. Hvis og når vi inntar Wien skal dere få et felles grunnlag, og kan komme der og ta instrukser som tilbedere av Freud sammen med andre psykiatere.

Folket må bringes inn i troen på at hvert individ i samfunnet som er dissidenter … mot innsats og aktiviteter for å slavebinde hele nasjonen, må anses å være en vanvittig person … og … gis elektriske støt, og gjøre dem fantasiløs og føyelig for resten av sine dager. (II-Ch.12)

I USA har vi vært i stand til å forandre arbeidene til William James, og andre, … og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og dataene for Dialektikk Materialisme inn i lærebøkene i psykologi, til en slik grad at de som grundig studerer psykologi blir med en gang en kandidat til å akseptere rimeligheten av kommunismen. Ettersom hver eneste stol i psykologien i USA er opptatt av personer vi står i forbindelse med, er konsistent bruk av slike tekster garantert … Ved å utdanne stort sett det utdannede lag av befolkningen i prinsippene for kommunismen kan dermed gjøres relativt lett. «(II, Ch. 11)

Selv om det ikke er selvsagt at elektrisk støt har noen terapeutisk verdi, mer enn å lage den enkelte mer fornuftig, er det tilstrekkelig resultat at straff verdien det vil skape i pasientens større samarbeidsorientert holdning (s. 19)

[Så når denne boken ble skrevet på 1930 tallet, så visste allerede våre institusjoner som Gaustad og andre at dette ikke hadde noen terapautisk verdi, men kun en straff for opprørskhet og gi pasienten en ko-operativ holdning.]

Hvis psykiatriske sykehus som drives av religiøse grupper eksisterer, må de diskrediteres og lukkes, uansett hva det koster, for det kan skje at tallene for behandlingenes suksessrate i slike institusjoner skulle bli kjent, og at mangelen på oppgangen i statens institusjoner kan sammenlignes med dem, og dette kan føre til en bevegelse for å plassere geistligheten ansvaret for de sinnssyke. Hvert argumentet må fremføres så tidlig som mulig, for å overvinne enhver mulighet for dette skulle kunne skje.

Skap kaos med psykopolitikk. Etterlat en nasjon som lederløse. Drep fiendene våre. Og bring til Jorden, gjennom kommunismen, den største fred Mennesket noensinne har kjent. [aka OBAMA – Messias’s fred]

Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(II-14)

Et lands lov må nøye lages for å unngå eventuelle rettigheter til en sinnsyk person. Eventuelle foreslåtte lover eller grunnlovsendringer som gjør påført skade av den sinnssyke kriminelt, bør bekjempes til det ytterste, med argumentet at kun voldelige tiltak kan lykkes. Hvis loven ønsker å beskytte den sinnsyke, som den normalt ikke gjør, ville hele psykopolitikk programmet mest sannsynlig kollapse.

Psykopolitikk er en høyverdig kostnad. Med den kan du utrydde våre fiender som insekter. Du kan forkrøple ledernes effektivitet ved å skape sinnssykdom i deres familier gjennom bruk av narkotikum.

Dersom kommunistiske forbindelser til en psykopolitiker skulle bli avslørt, bør det kunne knyttes til hans egen uforsiktighet, og han burde selv straks bli stemplet som en eksentrer innenfor sin egen profesjon.

Enhver skriving om noe av en psykopolitisk natur, som uheldigvis avslører seg selv, bør forhindres. All skriving av faglitteratur om sinnssykdom og behandlingen av den skal unngås, først og fremst av sikkerhetsformål, og for det andre av det komplekse språket som gjør den uforståelig. De faktiske tallene for behandling eller død må aldri bli annonsert i noen aviser. Enhver undersøkelse for å avdekke om psykiatri eller psykologi har noensinne kurert noen skal umiddelbart avmotiveres og ledd av, hånet, bør og mobilisere på dette tidspunkt alle psyko-politisk agenter i nasjonen. Først bør det ignoreres, men hvis dette ikke er mulig, så må hele vekten av alle psykopolitikere i nasjonen bli mobilisert.

Forfattere av litteratur som søker å vise bildet av et samfunn under full mental kontroll og tvang, bør få hjelp å gjøres æreløs eller til å begå selvmord og ved diskreditering av deres arbeider.

Eventuell litteratur liberalisering av helbredelse praksisen bør umiddelbart bli bekjempet og beseiret. All helse praksis bør avgjøres på autoritative nivåer, og ingen andre meninger skal bli tatt med, da disse kan føre til eksponering.

Bevegelser for å forbedre psykiatrien bør bli invadert og ødelagt

Kommunistiske arbeidere innen media bør beskytte den (psykopolitikken), der det er mulig, ved å slå ut av spill, gjennom Psykopolitikk, enhver person som ensidig angriper den. Disse, i sin tur, bør bli overtalt til å gi all mulig publisitet til fordelene med psykopolitiske aktiviteter under overskriften «vitenskap».

Død og vold mot personer som åpent angriper kommunismen i en nasjon bør anses som forbudt. Voldsom aktivitet mot en slik person kunne bringe deres martyrium. Karakterdrap (de-famation), og påstander om sinnsykdom alene bør brukes, og de skal til sist bli brakt under administrasjon av psykopolitiske operatører, slik som psykiatere og psykologer under vår kontroll.

Last gjerne ned og les hele boken (engelsk) (Høyreklikk. Last ned som..):
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/06/PSY_TheBrainwashingManual.pdf

Meningsmåling om psykopolitikk

«Selv 100 millioner lik har ikke fjernet kommunismen fra den intellektuelle dagsorden. Ironisk nok, siden kommunismen insisterer på at det er praksis som avgjør en idés kvalitet», sier Morgenbladet.

Hvor kommer denne lojaliteten til et mislykket samfunnssystem fra?

Min uformelle meningsmåling (minustomler) i et kommentarfelt i en tidlig versjon av denne artikkel, viste at det er 100% av populasjonen i vårt land som liker psykopolitikken, og helst vil bevare den som den er. Det finnes ikke en eneste ting i våre statistiske data som påviser at noen har noe som helst imot den.

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.»
– Henrik Ibsen. VILDANDEN

Livsløgn
Fra Wikipedia, den frie encyklopedia

«En livsløgn er en illusjon eller et sjølbedrag som står sentralt i ein persons oppfattelse av seg sjøl og sitt liv og virke.

Begrepet ble popularisert i Ibsens skuespill Vildanden med det kjente sitatet Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme. Ibsen er trolig årsaken til at begrepet livsløgn er i allmenn bruk i de nordiske land, mens den engelske oversettelsen life lie riktignok blir brukt men i mindre omfang. Uttrykket oversettes til Lebenslüge på tysk, noe vi finner både i tyske oversettelser av Ibsen og i den tyske oversettelsen av skriftet Livsløgn og livssannhed[1] (1896) av den danske forfatteren Johannes Jørgensen.

I boken The Quintessence of Ibsenism (1891) av George Bernard Shaw skriver Shaw at Ibsen gjennom begrepet livsløgn stiller opp realisme og idealisme mot hverandre[2]. Shaw tolker Ibsen til fordel for realismen og mener at mange finner livet så ubehagelig at de maskerer livet med idealisme og skaper et «falskt» liv for seg selv. Shaw fastholder at jo lenger man beveger seg fra virkeligheten, jo mer skade gjør man på seg selv og menneskene rundt en når man prøver å opprettholde fasaden. I skuespillet presenteres også den motsatte oppfatning, personifisert i figuren doktor Relling, som mener at livsløgnen kan vere med på å holde oppe et menneske som ellers ville gått til grunne.»

Den svenske Næringsminister Bjørn Rosengren sier i 1999 på Svensk TV: «- Norge er den siste Sovjet-staten».

Mon hadde han rett?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring