Røyk ut rottene (oppfordring)

Folkens, Jurist Herman J. Berge jobber utrettelig med å avsløre det skjulte nettverk i Norge, og kvalitetsikre rettsvesenet, ved å påvise dets mangler. Som insider ser han dette klart.

Jeg prøver så godt jeg kan å bidra, men vi trenger mange til hjelp.

Vi må sette inn et skikkelig trykk nå, så løser alle andre småsaker seg selv, de som mange er opptatt av, fordi det dette handler om er «toppen av elendigheten», eller bunnen, alt etter som en ser det. Retts-standarden er den viktigste vi kan løse opp i nå, fordi det er den som skal beskytte oss alle mot myndighetenes overgrep. Klarer vi ikke den, så taper vi på alle bauger og kanter. Det er hva Herman nesten helt alene, har satt seg fore å få gjort. Å røyke ut rottene, – mine ord.

Jeg ber dermed hver enkelt gjøre ett eller flere av det følgende:

1. Opplys dine medborgere. Lag folkemøter om så er. Stand og foredrag er fint.

2. Send vedlagte artikler med ditt eget følgebrev til og ring til dine stortingsrepresentanter, gjerne til regjeringsmedlemmer også, spør hva de vil gjøre med det. La dem vite at du anser dem som din ombudsmann- og kvinne, ikke som statens beskytter. Legg ved den seneste fra Berge, gjerne min egen «Rettstatens Historie» og «Rettstatens Banesår». Legg gjerne med beskrivelse av dine egne saker, om du har noen, som forklares utifra det nye paradigme; den nye kunnskap vi nå har om rettstatens historie.

3. Legg press på journalister i flere medier til å ta opp sakene. La dem vite at vi vet, og at de ikke har monopol på informasjonsutvekslingen lenger. Om de ikke vil gjøre noe med dette, la dem i alle fall få lov til å skamme seg, fordi du vet mer enn dem. Vi må ta deres jobb, saker som de skulle informere oss om. Lokalaviser er ofte mer villige enn sentralmedier.

4. Spre dette til din emailliste, med denne oppfordring.

5. La de lokale rettsinstanser vite at du vet, hva som foregår.

6. Skriv gjerne til Kongen om nødvendig, og be om at han som Grunnlovens høye beskytter griper inn. Legg ved artiklene.

Vedlagt er emailister til Stortingsrepresentanter, journalister, regjeringen og andre som er innvolvert i politikk. Ca 800-900 til sammen tenker jeg (bruk importfunksjon i nyhetsbrev program). Dyng dem ned med email til de roper om nåde, og gir deg hva du ber om. Merk det med pressemelding, så kan ikke journalister klage over at det er spam. «Politisk melding» med bønn om å gjøre noe til politikere, så kan ikke de heller klage. Derfor de er der.

Gjør vi dette, så kan vi skape forandringer som monner.

Klarer vi denne bøygen, så vil følgende løses samtidig:

– Rettsvesenet blir en instans for å beskytte oss, som meningen var, og ikke et statens verktøy til det motsatte.
– Uskyldig dømte i straffesaker (Moen, Liland, Torgersen, Orderud, etc, etc.).
– Dykkersaken, og andre lignende (får vi bort korrupsjonen i rettsvesenet, at de bare må passe seg for en tid, vil det hjelpe).
– Kvakksalver-saker mot velmenende medmennesker (Løvaas, Amundsen, m.fl.) (agenda er at store penger er å tjene på kjemikalier og «medisiner» for kladestine nettverks venner).
– Innvandring/folkevandring (dette er det klandestine nettverks agenda, for å skape babelsk forvirring. Splitt og hersk.).
– Urettmessige barnevernssaker (splitt familier).
– Uhyggelige barnefordelingsaker (klandestine nettverks agenda er å splitte familier. Staten skal være vår familie).
– Rettstridig behandling av dissidenter (jfr. Synnøve F. Taftø, Norulv Øvrebotten, etc).
– etc.

Herman J. Berge oppfordrer:
«Det miljøet vi her har med å gjøre er kriminelt, og er som nevnt forbudt av EU. Likevel kommer vi til å ha det rundt oss også i fremtiden, dersom ikke du gjør noe med det. Alt avhenger av deg og din uselviske tanke om at en slik protest også vil kunne hjelpe andre – dine medborgere som lider.»
http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/250108_Psykologisk_krigf%F8ring_psyop_nervekrig.htm

For den som mot formodning ikke tok poenget om hvor «Rettsstatens Banesår» var, i min forrige artikkel:
http://www.riksavisen.no/?p=464
så skal jeg gi det inn med teskje;

Vårt høyeste moralske lederskap, Kongen selv, som skal være Konge for alle, og som er Grunnlovens høye beskytter, sier i intervju til Hewins i London i 1944; «Vi skal henge ham tre ganger, Sir»:

1. Dette er en forhåndsdom av mannen, og alle de andre som måtte dø med ham. Ingen kan straffes uten ved lov og dom i Norge. Alle har rett til rettsak og uskyldig inntil det. Her startet dommene å bli utstedt i de lukkede fora. Her politiseres rettsvesenet.

2. Vi hadde ikke dødsstraff i Norge på den tiden heller, så de måtte lage en lov i London i all hast for å få utført sin forhåndsdom etter 1. punktum.

3. Den loven/forordningen de laget etter 2. punktum i London var aldri gyldig, fordi den var aldri godkjent av noe Storting. En sak som dette trengte også Grunnlovsendring, og skulle formelt sett ha vært gjennom to påfølgende Storting. Kun Stortinget som kunne og kan lage lover, eller endre lover, i Norge.

4. På den annen side la jo de her hjemme med høyesterettsdommer Pål Berg (Milorg-sjefen) i spissen, ved vedtak i Høyesterett under krigen, å ikke godkjenne at det valgte Storting skulle få tre sammen igjen etter krigen. De, Milorg/Hjemmefronten, ville styre oss etter «utnevnelsesprinisippet» etter krigen. Enkelte vil hevde at det har de lykkes med likevel.

5. I tillegg er det tvilsomt on Norge kan styres, eller at det kan lages lover eller forordninger, av noen «regjering» som ikke er på norsk jord, altså utenlands i London. Spesielt ikke av de som hadde kapitulert.

Til de som vil si og unnskylde det med at det var «krigen sine lover» som gjaldt, og at en må godta «litt kaos», vil vi herved være enig i det første, og fordømme det andre utsagn; Krigen hadde sine helt spesifikke lover nedfelt i Genevekonvensjonen, Landskrigsreglementet, osv. Men etter krigens slutt var det sivile lover som gjaldt igjen, de kan ikke påberope seg krigens kaos etter at krigen er slutt. De kommer heller ikke unna at de brøt alle de krigens lover som er å bryte.

Fra dette punkt i historien startet det moralske forfall i den statlige administrasjon, og i vårt politiske lederskap.

Min personlige tro er at etter dette tidspunkt var/er ikke lenger Norge under Guds velsignelse, men under Guds dom. Et veiskille i både åndelig og verdslig forstand. Vi kommer til å høste som vi sår, så spørsmålet er; Hva skal vi gjøre med det?

Ikke lett for sindige nordmenn, men av og til er det nødvendig; Det er på tide å bli forbannet! Mad as Hell (jfr. filmen «Network», 1976).

Skikkelig forbannelse er en god motor som gir energi. La dem vite at vi nå er dritt lei av å bli tråkket på. VI HAR FÅTT OG TATT NOK !

Mvh. J.Johansen

URL til artikler

Nerverkrig mot enkeltpersoner
http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Januar/250108_Psykologisk_krigf%F8ring_psyop_nervekrig.htm
Rettstatens Historie
http://www.riksavisen.no/?p=402
Rettstatens Banesår
http://www.riksavisen.no/?p=464

Norge under Guds dom (denne)

Røyk ut rottene (oppfordring)

P.S.: Dette er ikke tiden for å sette seg på gjerdet og se det an, hvordan det går med de som vil gjøre noe med dette. Den som tier samtykker, og legger seg flat, – for det beskrevne systemet.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring