Rudolf Steiner i Opposisjon til Sataniske Kulter

(Den 5. juni skrev «Alice Shapiro» om sine mistanker om at Steiners antroposofi var en satanisk kult. «W» mener dette var grovt urettferdig mot Rudolf Steiner.)

av «W»
(For henrymakow.com)

«Like etter år 2000 har det vært skrevet en lov i Amerika som har som formål å undertrykke all individuell tenkning. Dette vil ikke være ordlyden i loven, men det vil være hensikten (intent)» [GV, p98].

Rudolf Steiner talte disse ordene i 1916, i Berlin, under første verdenskrig, i et foredrag om hemmelige samfunn. Som en forløper for David Icke, begynte Rudolf Steiner med advarsler til verden om disse hemmelige samfunnene allerede under første verdenskrig.

«Utbredelsen av konspirasjoner i disse samfunnene starter i London, strekker seg over Vest-Europa, når inn i det sørlige Europa, går inn i Balkan, og ender i St. Petersburg.» [GV, p76]

Han nevner en rekke hemmelige selskaper – frimurerne, jesuitter, Illuminati og andre. Det er særlig Ahrimanic foreninger i Storbritannia og Amerika som han snakker om, som prøver å få innført et verdens diktatur (den «Nye Verdens Orden.»)

I Bibelen er det omtale av Lucifer og Satan. En av Steiners viktige avsløringer er at disse er forskjellige åndelige vesener som lokker menneskene på forskjellige måter. Lucifer er bokstavelig «lys-bæreren», den falne engelen som frister mennesker med egoisme og stolthet. Satan er Ahriman, navnet de gamle perserne gav til Faderen av Mørke og Løgner. De hemmelige samfunn har blitt Ahrimanic (Satanistisk).

Under første verdenskrig begynte Steiner å forske på de åndelige årsakene til krigen. Han sier at i de britiske okkulte samfunn har det alltid vært lært at angelsakserne skal styre verden – «bak eksterne politikere, som er bare stråmenn, står de virkelige lederne (hemmelig samfunn medlemmer,) med den overbevisning at det er en misjon for angelsakserne å utøve det virkelige lederskap i verden, i mange århundrer inn i fremtiden «.

«Den som ikke er klar over dette kan umulig forstå forløpet av aktuelle hendelser«. [GH, p358]

«Målesetting i strevet er å etablere en kaste av mestere i Vesten og en kaste av økonomiske slaver i Østen, som begynner med Rhinen, og strekker seg østover hele veien inn i Asia» [CT].

Spol frem til 2001, 9-11, invasjonen av Irak og Afghanistan, ringen av NATO baser rundt Russland. Selv bailoutene er en del av planen om å gjøre slik at folk arbeider for å få amerikanske dollar som blir trykket ut av ingenting.

Under andre verdenskrig, da nazistene okkuperte Paris, plyndret de Frimurer losjene sine hellige dokumenter og regalier. De holdt en offentlig utstilling av deres tegn, symboler, diagrammer, bøker, sverd, ritualer, og manuskripter. Ifølge et øyevitne (OM Aivanhov), var de «rene hebraisk kaballa» [V, P30].

Steiner sier at disse samfunnene har sin opprinnelse i antikken, og har bevart mye gammel visdom i deres tegn og symboler, men mistet forståelsen av dem. Signalene og symbolene som brukes i ritualer virker på den menneskelige eteriske kroppen. Resultatet er at medlemmene er «gjort om til gode instrumenter for alle typer planer» [GV, p89].

Ritualene bringer dem i kontakt med den åndelige verden. Steiner sier at når en person kommer inn i den åndelige verden uten tilstrekkelig moralske forberedelser, blir han møtt av Luciferiske og Ahrimaniske enheter.

«De fester seg til hans chakraer.» Resultatet er at vedkommende blir kontrollert av disse enhetene, og blir deres agent. Han «manifesterer stor egoisme og en forkjærlighet for bedrag«. (Tenk på våre vestlige ledere.) Disse ekstreme egoistiske  kvaliteter og bedrag kan hjelpe oss å gjenkjenne medlemmer av hemmelige samfunn.

I «Karma Of Untruthfulness» sier han at den karmiske konsekvensene av løgn og bedrag vil bli kriger med økende ødeleggelser og elendighet.

TYSK-ENGELSK rivaliseringen

I 1914 nådde BNP i Tyskland raskt igjen hele det britiske imperiet sitt. Berlin-Bagdad jernbanen ville ha gjort oljefeltene i Irak tilgjengelig for Tyskland. Russlands innblanding i India. Tyskland og Russland var hindringer for Den Nye Verdensorden (New World Order), og måtte bli knust. I dag er Iran, Russland og Kina de viktigste hindringene.

Selv om frimurere og jesuitter «er verdige motstandere av hverandre» i de laveste grader,  arbeider de sammen i de høyere grader. «Tenk hva du kan oppnå når du har en organisasjon som det til din disposisjon!» [GV, p104] (Tenk på de politiske partier som vi må velge hemmelige samfunns medlemmer fra til å være våre ledere – på et høyere nivå, er de alle kontrollert av samme organisasjon.)

Ifølge Steiner, når disse samfunnene iscenesetter drap, følger medier i hemmelige selskaper sjelene til ofrene gjennom den åndelige verden umiddelbart etter døden. Ved å være i kontakt med den avdøde sjel, er de i stand til å stille spørsmål til enhetene i den åndelige verden, f.eks. «Hvordan kan vi styre masser av millioner av mennesker» – svar: «ved hjelp av lånefinansiering og forbruk«.

Kontroller at alle er i gjeld. Federal Reserve ble opprettet i 1913, delvis for dette formålet, av president Woodrow Wilson. Wilson er også arkitekten av Versailles-traktaten som endte første verdenskrig, som førte direkte til hyperinflasjonen i Tyskland, framveksten av Adolf Hitler, og andre verdenskrig.

Annie Besant, president i Teosofisk Samfunn, tilbød i 1909 å annonsere for verden at Rudolf Steiner er reinkarnasjonen av St. John the Evangelist, om han ville støtte henne ved å hevde at Krishnamurti er den nye inkarnasjonen av Kristus. Rudolf Steiner avviste denne «svindel» [GV, p79], noe som førte til hans eksklusjon fra Teosofisk Samfunn.

Steiners kompromissløs hengivenhet til sannheten gjør det klart at han ikke var medlem av de hemmelige samfunn. Han utsatte sine planer og ble angrepet for det. Hans bygning, Goetheanum, ble brent ned, og han selv ble forgiftet. Nazistene prøvde å drepe ham.

En del av Steiners oppgave var å avsløre hvordan reinkarnasjon og lovene om karma virket, i en kristen setting. Han anvendte også sine synske evner til en studie av evangeliene, som resulterer i en rekke fantastiske bøker.

—————-
Rudolf Steiner, The Karma of Untruthfulness, vol 1 og vol 2.
[GV] Rudolf Steiner, Gegenwärtiges und Vergangenes i Menschengeiste (Nåtid og Fortid i den Menneskelige Ånd)
Rudolf Steiner, The Fall of Spirits of Darkness,
[GH] Rudolf Steiner, Die Geistige Hintergründe des Ersten Weltkrieges (Den Åndelige Bakgrunnen for WWI)
[CT] Rudolf Steiner, The Challenge of the Times
[V] Omraam Michael Aivanhov, Vidélina # 89 (foredrag av 23 august 1960), Prosveta Publishing, 2001

«Wisdom lies solely in truth.»

Goethe’s words, Steiner’s motto

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring