Russland/Putin er Chabad kontrollert verktøy like mye som Biden/Trump

Russland/Putin er et Chabad/NWO-verktøy som spiller sin rolle som beordret av den jødisk talmudiske Chabad fariseerne, er like kontrollert som Biden-Trump-Støre-Erna Solberg og Jens Stoltenberg er det. Putin hadde jødisk mor, det er det ingen tvil om, så han er ingen kristen redningsmann. Tvertimot, sier Gordon Smith.

Det er ingen grunn til å tro at ikke selv Putin samarbeider med Klima-Kovid-Krig Inc. , alle er viktig i rollene sine som khazar-kamerat Zelensky for at Klima-Kovid-Krig Inc. skal få robbe oss… klima-avgift, kovid-profitt og krigsprofitt, Putin er like 100% viktig som busemann for khazarenes Klima-Kovid-Krig Inc i WW 3 som Hitler var viktig for dem i WW2. Jeg kan ikke si mer i fare for å bli mistolket som antisemittisk 🙂

Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) prøver å ta verdensmakten ala jødiske Klaus Schwab’s ‘Great Reset’ temporært (Rev. 20:7) fra Jesus Kristus som vant over dem for 2000 år siden. Hans herredømme (Isaiah 9:6) over verden er for evig, husk det. Bibelen sier de skal mislyykkes, og Gud er Gud, Guds Ord står over menneskenes falne ondskapsfulle naturer. Facts er facts… For «good cop, bad cop» spillet, for å dra verden inn i Tredje Verdenskrig, MÅ en skape to sider, to tilsynelatende opposisjonelle fronter. Jesus Kristus vinner 3dje Verdenskrig… Orden utav kaoset de skaper, som de skal bli verdens Herskere utav.

«I dag bedrar New York/Moskva/Tel Aviv-trekanten som består av disse jødiske fariseer djevlene verden, orkestrerer ødeleggelsen av NordStream-rørledningene og presenterer Russland/Putin for den godtroende verden som den beleirede «gode fyren». Nei. Beklager. Alt dette er orkestrert for å rettferdiggjøre spektakulær ødeleggelse. Som du skriver i artikkelen din: «Russland vil utslette Vesten i stedet for å akseptere slaveri. Dette kan være akkurat det satanistene ønsker.»

Grunnen til Watergate-saken, den dreide seg om noe helt annet enn folk flest tror

»Det er de som legger ut de pornografiske tingene,» sa Graham til Nixon – «det jødiske kvelertaket må brytes eller landet går i vasken,» fortsatte han. «

»They’re the ones putting out the pornographic stuff,» Graham said to Nixon – «the Jewish stranglehold has got to be broken or the country’s going down the drain,» he continued. «
https://www.haaretz.com/us-news/2018-03-04/ty-article/billy-graham-nixon-and-anti-semitism-the-bombshell-tapes/0000017f-f42d-d5bd-a17f-f63f4a430000

Sendte er signal til all verdens statsledere «ikke kødd med oss, hvis så går det med dere som med JFK og Nixon»  ;
https://www.nytimes.com/2002/03/03/us/billy-graham-apologizes-to-jews-for-his-remarks-on-nixon-tapes.html

(Frimurer) «Billy Graham må settes i en spesiell kategori, fordi han på slutten av 1940- og begynnelsen av 1950-tallet forkynte budskapet om Kingdom Identity, men han fant ut at på grunn av fiendskapen til kirkeverdenen og de jødiske organisasjonene, var det ingen penger eller berømmelse i det. Eller i det minste trodde han ikke det; derfor endret han budskapet sitt fra «Kingdom Identity»-budskapet til det populære og aksepterte budskapet om judeo-kristendommen.» [Sionismen]

https://www.riksavisen.no/uploads/MartinWillie_In-Children.pdf

av Gordon Smith
(bilde CC BY 4.0, Putin med fariseer og Chabad Lubavitch leder Shlomo Dov Pinchas, bedre kjent som Berel Lazar, Putins føringsoffiser)

[Henry Makow] For en dag eller to siden sendte jeg deg videoen der Satan Klaus uttalte at Putin er uteksaminert fra klubben hans ‘Young World Leaders’…og veldig alliert med NWO-intensjonen som Forfatteren av «Letter from your Globalist Friend» for mange år siden så klart uttalte, «Vi har ingen frykt for Russland eller Kina for vi har allerede full kontroll over deres system av ting

Jeg tilbyr følgende i kommentarfeltet til artikkelen din; Forbered deg på å dø for Ukraina, fordi artikkelen fremmer myten om at Putin er en hederlig mann, grunnlagt i Kristus, og har til hensikt å ta et oppgjør med de jødeledede sataniske vestlige nasjonene. Dette som jeg har forstått det, usant. I stedet følger han instruksjonene skrevet av hans Chabad/jødiske dukkemestere.

Russland, det tidligere Sovjetunionen, har vært under total jødisk kontroll siden 1917 via den bolsjevikiske, jødisk orkestrerte revolusjonen. Jeg tror du vil sette pris på følgende, fra boken min, som gir detaljer til det jeg har forstått er fakta.

Triangelet New York – Moskva – Tel Aviv har vært i spill i mer enn 70 år..!! Israel og russerne er ideologiske allierte [o.a.: 60 % av Israel er jødiske innvandrere, fra — Russland] – begge følger ideene til Marx, så begge er kommunist-sosialistiske. For å forstå forræderiet som sionist-bolsjevikiske fariseer-jøder bruker, og for å forstå forræderiet som brukes, må folk vite om New York-Moskva-Tel Aviv-triangelet.

Ikke en president siden JFK kan si imot fariseer jødene

En kraftig migrasjon av jøder fra Russland til Amerika startet i 1831. De fleste av disse var kommunistiske fariseer-jøder. Så mange av disse kommunist-bolsjevikiske fariseer-jødene slo seg ned i New York City at det har blitt referert til som ‘Moskva på Hudson‘. De fleste store beslutninger angående kommunistisk politikk kommer ikke fra Moskva, men fra New York City. Det er et nært bånd mellom de sionistisk-bolsjevikiske fariseer-jødene i New York City og de sionist-bolsjevikiske fariseer-jødene i Moskva, og strekker seg til å omfatte de sionist-bolsjevikiske fariseer-jødene som dominerer Israels regjering.

Den sionistiske makten over den amerikanske regjeringen i Washington, DC stammer fra sionist-bolsjevikene sentrert i New York City. Det er fra New York at bestillinger går ut til det enorme sionistiske nettverket over hele USA. Det er et nettverk som påvirker de økonomiske og politiske forholdene til den amerikanske regjeringen, og alle delstatsregjeringer, og myndighetene i større og til og med mellomstore byer. Denne makten til de sionist-bolsjevikiske fariseer-jødene over USA gjør New York-etappen av New York-Moskva-Tel Aviv-trekanten til en enorm innflytelse over kommunistisk politikk. (som ødeleggelsen av Nord Stream-rørledningene)

New York Federal Reserve Bank har hovedmakten i det private sentralbanksystemet i USA. En PAKT forseglet avtalene i 1949. Ambassadør Golda Meir, en bolsjevikisk fariseer-jøde, som representerte Israel, møtte to representanter for Sovjetunionen: Kaganovich, en bolsjevikisk fariseer-jøde og Stalin som hadde giftet seg med en bolsjevikisk fariseer-jøde. De inngikk en hemmelig avtale – en pakt.

ISRAELS DEL AV PAKTEN VAR:

  1.  Israel ville ikke tillate noe vestlig land, spesielt USA, å bygge militærbaser på israelsk territorium.
  2.  Israel ville tillate et offisielt kommunistparti å fungere fritt i Israel.
  3.  Israel ville ikke inngå noen avtale for å løse det palestinske problemet.
  4.  Israel ville påvirke verdens jødedom, spesielt i USA for å få vestmaktene til å vedta en politikk for å favorisere Israel fremfor araberne.
  5.  Israel skulle fortsette sin marxistiske økonomiske politikk og forhindre enhver tendens til frie foretak.

SOVJETUNIONENS DEL AV PAKTEN VAR:

  1. Sovjet ville innføre en pro-arabisk politikk utelukkende som en kamuflasje for dens sanne intensjon, som var å gi hjelp til araberne, men aldri nok til å gjøre det mulig for araberne å ødelegge Israel.
  2. Sovjet ville åpne portene til sovjetiske satellittland for jødisk immigrasjon til Israel. Skulle dette være utilstrekkelig, ville Sovjet-Russland åpne sine egne porter for immigrasjon.
  3. Sovjet ville absolutt garantere Israels sikkerhet.

** Både Sovjetunionen og Israel ville utveksle etterretningsrapporter.

Denne avtalen er relatert til jødisk/israelsk manipulasjon av de arabiske landene, men den gjør veldig klart hvor tett Russland fungerer i tråd med israelsk/amerikansk jødisk rettet politikk. I dag bedrar New York/Moskva/Tel Aviv-trekanten som består av disse jødiske djevlene verden, orkestrerer ødeleggelsen av NordStream-rørledningene, og presenterer Russland/Putin for den godtroende verden som den beleirede «gode fyren». Nei. Unnskyld. Alt dette er orkestrert for å rettferdiggjøre spektakulære ødeleggelser. Som du skriver i artikkelen din «Russland vil utslette Vesten i stedet for å akseptere slaveri. Dette kan være akkurat det satanistene ønsker.»

Ja…jeg tror det er akkurat slik.

«Selv om fornuften forteller oss, roper til og med med all sin kraft selve det absurde i denne konfrontasjonen mellom det lille og ubetydelige folket i Israel (dvs. hele jødedommen over hele verden, ikke bare ‘Staten Israel’) og resten av menneskeheten .. Så absurd, så usammenhengende og så monstrøs som det kan virke, er vi engasjert i nærkamp mellom Israel og nasjonene – og det kan bare være folkemord og totalt fordi det handler om vår og deres identiteter.» – Yitzhak Attia, Israel Magazine, april 2003.

«Vi må drepe og drepe og drepe. Hele dagen, hver dag.» – Arnon Soffer, rådgiver for Israels statsminister Ariel Sharon, desember 2004.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring