Sannhetens ansikt!

Skrevet av: Keep on Rockin for a free world , 08.03.2007 kl. 15:25

Spiller det egentlig noen rolle hvem som er President i USA – Ansiktet utad, eller mer lik en pressetalsmann for de mektige finansinteressene de hemmelige forbundene og brorskapene representerer, Og er Presidenten klar over hvilken stol denne sitter i. Vi ser at det ofte er de menneskene som blir tolket som mindre intelligente som sitter lengst. Michael Moore beviste at enkelte stater i USA bevisst velger ut mindre intelligente politifolk til korpsene, og eneste grunn må være at disse er lette og lede, og heller ikke viker unna for utradisjonelle midler som vold og lovbrudd.

Her følger en brøkdelsliste over hva denne Nasjonen representerer og står bak, og jeg er overbevist om at dette ikke representerer den Amerikanske befolkning. Men hvem da???

Frem til 1987 døde over 6 millioner mennesker som følge av CIAs aksjoner rundt i verden. Hvor mange er drept siste 20 år?

Tidligere leder for CIA i Angola John Stockwell arbeidet for daværende CIA sjef George Bush og har forklart seg for Kongressen – men det har tydeligvis ikke hatt noen innflytelse på utviklingen i US.

John Stockwell, former CIA Station Chief in Angola in 1976, working for then Director of the CIA, George Bush. He spent 13 years in the agency. He gives a short history of CIA covert operations. He is a very compelling speaker and the highest level CIA officer to testify to the Congress about his actions. He estimates that over 6 million people have died in CIA covert actions, and this was in the late 1980’s.

« …the CIA has overthrown functioning democracies in over 20 countries
John Stockwell, former CIA official and author

http://www.informationclearinghouse.info/article4068.htm

Alfred W. McCoy, a history professor at the University of Wisconsin, is the author of «The Politics of Heroin: The CIA Complicity in the Global Drug Trade.»

http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CIAdrug_fallout.html
http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CovertActivities_CIA.html

Her er en liten liste over noe av USAs utenrikspolitikk i nyere historie:

1915: Amerikansk okkupasjon av Haiti. Etterkrigstiden: USA/NATO holder god kontakt med diktatorfascisten F. Franco i Spania.

1953: Iran: Mossadeq styrtes. USA innsetter Sjahnen, som styrer landet med diktatorisk jernhånd 1954: Guetemala: Demokratisk valgte Arbenz Guzman styrtes. USA forbyr fagforeninger i Landet. tusenvis blir drept.

1963: Sør Vietnam: USA er med på mordet av president Diem

1964: USA innvaderer Vietnam/indokina 1965-73: Vietnamkrigen. Flere millioner mennesker blir drept.

1973: Chile: Demokratisk valgte Salvador Allende styrtes og drepes av bl.a. CIA. USA innsetter diktatoren Augusto Pinochet Ugarte

1977: El Salvador: Militærstøtte til diktaturet. 70 000 drept

1980: Afghanistan: USA støtter bl.a islam-fundamentalistene Mujahedin i kampen mot Sovjet

1981: Nicaragua: Reagan støtter og hjelper å bygge opp Contras (Anti-sandistisk bevegelse) USA invaderer landet. 30 000 drept.

1980-tallet: Militærbaser opprettes for Contras i Honduras, Barnearbeid ved Amerikanske selskaper.

1982: Irak: USA støtter Saddam Hussain militært og økonomisk i sin krig mot Iran. 1983: Iran får i all hemmelighet militærstøtte av USA

1983-84: Grenada: USA styrter Cuba-vennlig regjering.

1985: Bolivia: Amerikanske tropper og Boliviansk politi bekjemper bondeopprør.

1989: Panama: Noriega blir styrtet ved Amerikansk hjelp. Tusenvis ble drept.

1991: Irak: Gulfkrigen: S.Hussain går fra å være USAs gode venn til største fiende når han innvaderer Kuwait. USA bomber landet. Over 10 000 drept. Hussain slipper unna pga USAs manglende støtte til opposisjonen som lett kunne ha veltet regimet hans på det tidspunktet.

1991-2000: Irak: 500 000 barn har mistet livet pga USAs ukentlige bombing av landet og mislykkede sanksjoner.

1998: USA bomber medisinfabrikk i Sudan

1999: USA-ledet NATO-bombing av Serbia. Offentlige sykehus og skoler ble lagt i ruiner

2000: Taliban får økonomisk støtte av USA, selv om deres kvinneundertrykking og brudd på menneskerettigheter er vel kjent.

2001: Afghanistan: Bombing av landet. Tusenvis drept. Tidligere rådgiver i det Amerikanske oljeseelskapet UNOCAL Karsai innsettes. UNOCAL starter bygging av Oljerørledning i landet. UNOCAL har også oppdrag i Burma (Myanmar) til tross for Militærdiktaturet som styrer landet. 2003: Irak: USA starter intensiv bombing av landet. USAs ”krig mot terror” har fra 2001 til 2006 drept nesten 100 000 mennesker

2004: Irak: Amerikanske oljeselskaper etableres i landet. Opprøret mot okkupasjonsstyrken (hovedsakelig USA) intensiveres. terroren og motstanden øker for hver dag.

2004: USA har fremdeles meget gode forhold til det oljerike diktaturet i Saudi-Arabia.

2005: Turkmenistan: Amerikansk oljevirksomhet i landet med stalinistregime.

2006: Amerikanske oljeselskaper har etablert seg bl.a i det Kaspiske Hav, Nigeria, Irak, Kuwait, Tsjad, Myanmar, Pakistan, Afghanistan etc. ?-

2006: USA har i mange tiår gitt enorm militær og økonomisk støtte til Israel. Israel får over $2 000 000 i militærstøtte hvert år til tross for at landet bryter med fundamentale menneskerettigheter, spesielt i Palestina i form av okkupasjon og drap av sivile. Israel er nå med god hjelp fra USA blitt en av de mest militariserte land i verden, med et mektig arsenal, inkludert atomvåpen. Kanskje denne listen vil få oss til å forstå mer hvorfor USA er så upopulær blant grasrota i store deler av verden.

Araberne og muslimene har virkelig fått kjenne amerikansk utenrikspolitikk på kroppen. USAs legitimering og støtte til Israelsk okkupasjon og tydelige brudd med menneskerettigheter er noe som virkelig fyrer opp hatet til muslimene. Det er helt fullstendig feil at Islam er en voldelig religion.

Man høster hva man sår

Muslimenes hat mot vesten og hovedsakelig USA må komme ett steds fra. Nå er muslimenes hat mot vesten mye sterkere enn hos mange andre folk i verden. For å forstå hvorfor det er slik er det nok engang viktig å se på historien.

Per Aslak Ertresvåg er en journalist med 50 års erfaring fra norsk presse. Han har skrevet boken ”Makten bak makten” som kom ut i fjor

Her er noen av de mer troverdige teser i «Makten bak makten»:
• At det gjennom århundrer har eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum. (Ertresvåg bruker betegnelsene «Illuminati» og «Trilateral Comission» om den sentrale organisasjonen. I utkanten står blant annet The Bilderbergers, der et av formålene er å bondefange innflytelsesrike mediefolk).
• At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, er et historisk faktum.
• At denne eliten – med europeiske røtter – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig . Gjennom et stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.
• Denne eliten, brorskapet, finansierte både kommunismen i Sovjetunionen og Hitler-Tyskland – og tjente penger på det. Et nokså ukjent, men udiskutabelt historisk faktum.
• Eliten sto bak finanskrisen i 1929 og la planene for 1. og 2. verdenskrig. Krigene satte statene i gjeld til finanseliten som økte sine formuer og ga dem mer makt over statene. I et notat til president Wilson ba styret i den private pengestiftelsen Carnegie Endowment for International Peace presidenten om å «see to it that the War does not end too quickly».
• President Wilson satte en av sine valgkampanjeledere, Bernard Baruch, til leder av War Industries Board. Både han og Rockefellerne kom ut av krigen med en profitt på 200 millioner dollar fra 1. verdenskrig.
• Under det økonomiske sammenbruddet i 1929 skjedde følgende: Sentralbanken, the Federal Reserve som var eid av pengeeliten, skar i løpet av tre år ned landets seddelmengde med en tredel og sørget dermed for å forlenge den økonomiske krisen (kanskje man kan si at elitens sentralbank «saw to it that the crisis did not end too quickly»). John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy og andre
«insiders» hadde solgt ut verdipapirene sine like før krakket og kjøpte det tilbake for småbeløp senere. Det er hevdet at Kennedy de neste seks årene økte sin formue til det 25-dobbelte.
• Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1945 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.)
• Nasjonalstaten og nasjonal kultur blir systematisk motarbeidet og planlegges fjernet.

http://home.online.no/~ol-enge/a05/06-2Makten_bak_makten.htm

Tar med en kommentar sakset fra Dagbladets nettavis;

Skrevet av Fnadden (fnadden) 18.10.2006 kl. 20:27 (Dagbladet.no)

Det er ikke noe nytt at CIA driver på med mye snusk og lureri. Dem driver også blant annet på med narkotika smugling, noe som er blitt oppdaget og bekreftet av etterforskere i andre organisasjoner som FBI og LAPD, her er en video med en tidligere etterforsker for LAPD som snakker om dette:

Og dem har også vært ansvarlig for masse annet, her er en video som forteller hvordan dem ble store, utviklet seg, smuglet dop, forandret regimer, og drepte millioner av folk rundt om i verden –
Secrets of CIA:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2562011283313707032&q=cia+drug+duration%3Along
Dem har også drivet på med pedofile ringer, barnetrafikk og merkelige sataniske saker hvore dem har brukt barn i sine syke ritualer- En tidligere sjef for FBI, Ted Gunderson (Tidligere «Head of FBI») forteller om dette her:
http://video.google.com/videoplay?docid=1024595220212105521&q=ted+gunderson

CIAs Historie – Wikpedia

Central Intelligence Agency (CIA) er en amerikansk føderal etterretningsetat. CIA har ansvar for innsamling og analyse av etterretning om utenlandske styresmakter, selskaper og personer. Etaten har også en betydelig paramilitær organisasjon

CIA ble dannet i 1947 av president Harry S. Truman. CIA var en etterfølger av Office of Strategic Services (OSS) fra Andre verdenskrig. OSS ble oppløst i 1945. Den nye organisasjonen skulle ligge under presidentens kontroll. De militære og FBI var imot at det skulle dannes en ny etterretningsorganisasjon. Likevel ble Central Intelligence Agency og National Security Council dannet i september 1947.

I 1949 kom Central Intelligence Agency Act. Denne loven gav CIA anledning til å bruke hemmelige skattemessige og administrative prosedyrer i sitt arbeide. Loven fratok også CIA begrensinger i bruk av føderale midler. Den gav også CIA anledning til å skjule CIAs organisasjonsmessige oppbygning, funksjoner, stillinger, titler, lønner og antallet ansatte.

Det ble også skapt et program som fikk navnet PL-110. Det skulle få mange utenlandske overløpere og ettersøkte gjennom immigrasjonen uten store problemer. De skulle få ny identitet og økonomisk støtte.
CIA rapporterer direkte til Kongresskomiteen i Kongressen, men henvender seg også direkte til presidenten. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er et permanent medlem av regjeringen. Han har ansvaret for å orientere presidenten i etterretningssaker og representerer alle amerikanske etterretningsorganisasjoner.

I 1988 ble George H. W. Bush den første CIA-sjefen som ble amerikansk president.

Hemmelige operasjoner

De fleste aktivitetene som CIA utfører er som regel hemmelige. De bruker satellitter, elektroniske lyttesystemer og overvåkingsfly. På et tidspunkt hadde CIA sin egen flåte av U2 spionfly.

CIA har også en avdeling med ansatte som har militær opplæring.
I CIAs tidlige år prøve CIA å drive tilbake sosialismen i den tidligere Østblokken ved å støtte lokale grupper uten at dette hadde helt den store suksessen. Derimot hadde CIA større suksess når de skulle stoppe kommunister og sosialisters framgang i Frankrike og Italia.

Da Europa hadde stabilisert seg langs Vest-Europa på 1950-tallet, flyttet CIA mer av virksomheten sin over til andre verdensdeler. Organisasjonen gjennomførte vellykkede hemmelige operasjoner i Iran i 1953, Guatemala i 1954 og Indonesia i 1965; En operasjon som førte til at omlag 500 000 indonesere, i all hovedsakelig bønder og vensteorienterte, mistet livet.

Det var CIA-operasjoner som sikret at USA-vennlige regjeringer styrte landene i Latin-Amerika. Risikoen med slike «hemmelige» operasjoner kom til syne under den mislykte Invasjonen i Grisebukta i 1961. Operasjonen latterliggjorde både CIA og USA framfor hele verdens øyne og førte i stor grad til at Fidel Castro og Cuba søkte nærmere kontakt med Sovjetunionen.

CIA-operasjonene ble mindre åpenlyse og ambisiøse etter Invasjonen av Grisebukta. CIA begynte å hjelpe de amerikanske styrkene under krigen i Vietnam i stedet. Fra 1962 til 1975 organiserte CIA en hemmelig hær i Laos som skulle kjempe mot nordvietnameserne. De drev også en flåte av fly i Laos som de kalte Air America.

CIA fortsatte engasjementet sitt i Latin-Amerika. Tidlig på 1970-tallet gjennomførte CIA operasjoner for å hindre at Salvador Allende ble gjenvalgt i Chile. Da disse operasjonene mislyktes, ble CIA med på planleggingen av statskuppet som styrtet den folkevalgte Salvador Allende fra makten. Arvtakeren ble den USA-vennlige diktatoren Augusto Pinochet. I løpet av hans diktatur ble over 27.000 mennesker fengslet og torturert. Over 3.000 ble drept.
Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1979 startet CIA og Pakistans ISI (Inter Services Intelligence) den største «hemmelige» operasjonen i CIA sin historie. Målet var å la geriljabevegelser tvinge Sovjet til et nederlag a la den supermakten USA fikk i Vietnam. I løpet av krigen ble mer enn 100 000 radikale mojahedinkrigere fra 40 islamske land rekruttert og lært opp via ISI (finansiert av CIA).

På slutten av 1980-tallet forsynte CIA den afghanske motstandsbevegelsen med bærbare Stinger-raketter, noe som i sterk grad bidro til at den sovjetiske okkupasjonsmakten i Afghanistan mistet herredømmet i luften. Strategien lyktes og russerne trakk seg ut i 1989. Uten en felles fiende, og i et Afghanistan sterkt ødelagt av 10 års borger- og geriljakrig , følte mange en viss bitterhet over å ha kjempet en hellig krig (jihad) på vegne av «Onkel Sam».

Tidlig i 1980-årene startet CIA Contras i Nicaragua. De skulle bekjempe sandinistene. Til slutt fikk CIA forbud mot å støtte Contras og USA ble dømt til å betale økonomiske erstatninger til Nicaragua.

I 1993 var CIA med i operasjonen som skulle finne og drepe kokainbaronen Pablo Escobar i Colombia.
Avhoppere som Phillip Agee hevdet at CIA drev med propagandaoperasjoner overfor allierte land.

Organisasjonen skulle også ha vært innblandet i smugling av narkotika i Afghanistan, Laos og Nicaragua. CIA skulle også ha prøvd å ta livet av politiske ledere rundt om på kloden. Det mest kjente drapsforsøket var mot Fidel Castro. I 1976 kom det et forbud om at CIA skulle prøve å drepe politiske ledere. Slike aksjoner skulle bare være tillatt i krigstid.

I 1996 kom det en rapport som opplyste at CIA bryter lovene i andre land tusenvis av ganger hvert år.

Støtte til utenlandske diktatorer og krigsherrer

Aktivitetene til CIA har opp i gjennom tidene skapt mye bråk i USA og i andre land. CIA har bidratt til innsettelse og/eller støtte til mange diktatorer, blant annet
· Augusto Pinochet (Chile)
· Anastasio Somoza sr. (Nicaragua)
· Anastasio Somoza jr. (Nicaragua)
· Rafael Leónidas Trujillo (Den dominikanske republikk)
· Mohamed Suharto (Indonesia)
· Jorge Rafaél Videla (Argentina)
· Muhammed Reza Pahlavi (Iran)
· Pol Pot (Kambodsja)
· Elie Hobeika (Libanon)
· Carlos Enrique Díaz (Guatemala)
· Saddam Hussein (Irak) (fram til 1991)
· José Napoleón Duarte (El Salvador)
· George Papadopoulos (Hellas)
· José Efraín Ríos Montt (Guatemala)
· Mobutu Sese Seko (Kongo)
· Roberto d’Aubuisson (El Salvador)
· Hugo Banzer Suárez (Bolivia)
· Ferdinand Marcos (Filippinene)

CIA støttet også geriljagruppen Mujahedin i Afghanistan med våpen og opplæring. Det blir i ettertid sett på som en av CIAs største tabber. Mujahedin skulle senere starte Al Quaida

CIA utstyrte Jonas Savimbis UNITA i Angola med våpen og utstyr, og kjempet sammen med tropper fra aparheidstaten Sør-Afrika. Dermed utviklet en afrikansk borgerkrig seg til å bli en av de største slagmarkene i den kalde krigen.

Kritikk for ineffektivitet

CIA har blitt kritisert for å være lite effektive til å samle inn informasjon. Noe av kritikken gikk ut på at de tillot dobbeltagenten Aldrich Ames å stige høyt i gradene innenfor CIA. Annen kritikk gikk ut på at CIA brukte store ressurser på å finne mennesker ved hjelp av tvilsom informasjon når de kunne finne bedre informasjon i åpne kilder.

CIA har også blitt kritisert for at de ikke forutså Sovjetunionens sammenbrudd, Indias atomprøvespregninger og terroristanslaget mot USA 11. september 2001.

En av suksessene til CIA er spionflyet U-2 (Dragon Lady). Den 1. mai 1960 oppsto riktignok U-2 skandalen, men flyet viste seg å være essensielt i forbindelse med Cubakrisen i 1962. Etterfølgeren SR 71 (Blackbird) regnes også som en suksess.

Operasjonene som CIA utførte i Afghanistan på midten av 1980-tallet må også regnes som en suksess i og med at Sovjetunionen trakk seg ut. Koblingen til AlQuaida og Osama bin Laden ble imidlertid en belastning etter 11. september 2001. (Kilde Wikpedia)

Den nye Verdensorden

Verdenssamfunnet er i disse dager gjenstand for en radikal omstrukturering. De siste brikkene i spillet om verdensregjeringen faller raskt på plass.

«Globalisering» og «verdenssamfunnet» er blitt velkjente uttrykk i dagens media, men få er klar over hva dette innebærer, og hva som blir de endelige konsekvensene. Kontrollerte medier sørger for å holde sannheten skjult for massen.

Den amerikanske president George W. Bush er gått til krig mot terrorisme. Dette er den offisielle versjonen. Den uoffisielle versjonen er ganske annerledes.

Den 12. februar 1998 holdt en internasjonalt kjent ekspert på prosjektutvikling innenfor energiressurser en tale i Den amerikanske kongress.

I denne talen ble det opplyst at Det kaspiske basseng i Sentralasia var reservoar for enorme oljeforekomster. Det ble anslått reserver opptil 200 milliarder fat til en verdi av over tredve billioner norske kroner. I tillegg ble det anslått at Sentralasia skjulte over seks billioner kubikkmeter naturgass som bare ventet på å bli utnyttet.

Problemet var å få transportert oljen og gassen fra det isolerte Sentralasia til et sted ved kysten der supertankere kunne overta.

Det ble påpekt at det beste alternativet var en 1660 km lang, en-meters rørledning til Pakistan-kysten ved Det arabiske hav. Taleren gjorde imidlertid Kongressen oppmerksom på at prosjektet ikke kunne realiseres før det var oppnådd politisk stabilitet i området, spesielt Afghanistan.

Byggingen av rørledningen var utenkelig så lenge Taliban-regjeringen satt med makten, derfor måtte USA sørge for å få en ny afghansk regjering på plass som hadde vestmaktenes tillit.

Fjellandet mot Sentralasia ble plutselig et særdeles viktig, strategisk område for energimagnatenes globale strategi for å vinne kontrollen over de enorme naturressursene i nord.

Energieksperten James Dorian skrev i Oil & Gas Journal (10. sept. 2001) at de som kontrollerer oljeveiene ut av Sentralasia vil påvirke alle framtidige ruter og kvantiteter av oljeflyten, så vel som verdifordelingen av nye produksjonsfelter.

Bush-familiens økonomiske tilknytning til større olje- og energiselskaper er godt dokumentert.

Da det ble meldt at Taliban-regimet muligens ville overgi Bin Laden, opplyste president Bush at det ikke ville forhindre et angrep på Afghanistan under USAs ledelse.

Som alltid under slike kriger, er det sivile mennesker som blir skadelidende. Slik var det under Gulfkrigen i 1991, da USA ønsket å sikre seg tilgang til de store oljereservene i Rumaila-feltet. Dette greide de ved senere å utvide Kuwaits nordgrense. Slik var det under krigen på Balkan i 1999, da Vesten ønsket å vinne kontrollen over de store mineralforekomstene i området. Slik er det også i disse dager, da tallet på drepte sivile i Afghanistan øker faretruende, til tross for forsikringene fra USAs president om at aksjonen mot terrorisme ville bli utført med kirurgisk presisjon, og ikke ville ramme sivile. Denne retorikken har vist seg å være like grunnløs som under tidligere kriger.

Jeg må ærlig innrømme at Vestens korstog og terrorkrig får disse såkalte terroristene til å forsvinne i den overdøvende larmen

Der penger og makt er drivkraften, er hjemløse flyktninger og tap av uskyldige menneskeliv et beklagelig, men uunngåelig onde i øynene til makthavere som drevet av Mammon og maktbegjær ikke unnser seg fra å legge selvstendige nasjoner i ruin for å nå sine mål. Dette fører i beste fall til hule sørgefloskler fra dagens virkelige terrorister som stiller Osama Bin Laden i skyggen.

Det ble påpekt at den virkelige hensikten med den såkalte krigen mot terror ikke har noe med bekjempelsen av terror å gjøre, men med kontrollen av de enorme olje- og naturgassreservene i Sentralasia. Dette kommer stadig sterkere fram i dagens utenlandske media, men beklageligvis ikke i Norge.

Under overskriften ?Kontrollen med oljen i Sentralasia er det virkelige målet?, påpeker den australske avisen Sydney Morning Herald (25.10.01) at det virkelige spillet i Sentralasia dreier seg om kontrollen over de lukrative oljeforekomstene i området.

Den engelske nyhetskanalen Channel 4 News (26.10.01) stiller spørsmålet om det er et annet, mindre kjent motiv som ligger bak bombingen av Afghanistan, og konkluderer med at Gulfkrigen i 1991 dreide seg om olje, og at det samme gjelder den pågående krigen.

Også London-avisen The Guardian (8.10.01) nevner oljeforekomstene i Sentralasia som et motiv for krigen.

Osama bin Laden har vært ettersøkt for terrorisme av USA siden 1998, da de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania ble bombet. Det er påfallende at den ettersøkte terroristen var til behandling på et amerikansk hospital i Dubai i De forente arabiske emirater i midten av juli i år. Osama Bin Laden, som ble behandlet for en nyrelidelse, møtte også, og hadde samtaler med en representant for det amerikanske etterretningsorganet CIA. Dette ble meldt i den franske avisen Le Figaro, og gjengitt av nyhetsbyrået Agence France-Presse (31.10.01).

Talibanregimet ble skapt av USA og England i 1980-årene.
Hvis Osama bin Laden er et monster, heter det, er han et monster som er skapt av USA og dets allierte.

Hykleriet stopper ikke der, fortsetter The Mirror, og viser til at da Taliban tok makten i Kabul i 1996, var Washington taus fordi Talibanledere var på vei til USA som gjester av det amerikanske oljeselskapet Unocal. Avisen sier i klartekst at ?de skjulte motivene til Bush er å utnytte olje- og gassreservene i Det kaspiske basseng?, og at rørledninger gjennom Afghanistan er USAs eneste håp om å kontrollere disse ressursene.

Mord er mord, uansett om man styrer et fly inn i en bygning eller om mordene blir kokt sammen og beordret fra Det hvite hus eller Downing Street.

Den engelske avisen The Mirror konkluderer at det ikke eksisterer noen krig mot terrorisme. Hvis det var tilfelle, understreker avisen, ville britiske og amerikanske militærstyrker storme strandområdene i Florida, der det befinner seg flere CIA-finansierte terrorister, forhenværende latinamerikanske diktatorer og torturister enn noe annet sted på jorda.

Krigen mot terrorisme er en svindel, hevder The Mirrors tidligere sjefskorrespondent for utlandet, John Pilger, i sin artikkel i Englands nest største avis.

Enda en kommentar tatt fra Dagbladets nettavis;
9/11 og Hitlers brennende Reichstag

Skrevet av: Tell me lies , Dagbladet 29.09.2006 kl. 03:09

Den naturlige innebygde refleksen hos folk som blir konfrontert med påstanden om at 9/11 var et komplott iverksatt fra innsiden i USAs maktsirkler er lett å forstå. Vi har alle innebygd et utgangspunkt og en forestilling om at verdens vestlige ledelse ikke kan være så kynisk, så ond eller så kriminell. Og vi har vår historie, eller USAs historie, i friskt minne, og det er liksom ikke naturlig å vurdere muligheten for at 9/11 kan være arrangert. Det vil jo i såfall bety at Bushadministrasjonen og institusjonene rundt ham er massemordere, og at de skal dømmes til døden for høyforræderi og massemord på amerikanere, afghanere og irakere

Er historien slik vi kjenner den egentlig riktig? Eller har slike og verre grusomheter blitt satt i gang tidligere? Hva vet du egentlig? Hva vet du om Pearl Harbor? Hva vet du om vietnamkrigen? Hva vet vi? Hva tror vi at vi vet? hva med mordene på John F. Kennedy, Robert Kennedy og Martin Luther King? Hva vet vi? Er det en sammenheng opp til 9/11? Er det et mønster å se? Er 9/11 unikt?

Det viktigste spørsmålet en kan stille for å finne sammenhenger og gjerningsmenn er dette; Cui bono? Hvem tjener på det? Who benefited?

Hva er Council of Foreign Relations? Hvilken forbindelse er det mellom The Rockefeller Foundation og USAs maktorganer? Forbindelsen til Bushadministrasjonen, Forsvaret, CIA?

Tenk over følgende dokumenterte forhold;
1) Bushs bestefar finansierte Nazi – Tyskland og ble dømt for det.
2) Roosevelt fremprovoserte Pearl Harbor i en åttepunkts plan og ofret over 3000.
3) Vietnamkrigen startet på grunn av en fiktiv hendelse.
4) Irak ble invadert på grunn av forfalsket etterforskningsmateriale.
5) Stalins favorittgrep var terror mot egen befolkning for å oppnå patriotisme.
6) Hitler brente ned Riksdagen og la skylden på kommunistene. Frykt og kontroll.
7) JFK ville frata CIA all vesentlig makt og ble drept like etterpå.
8) Verdens største oljefelt blir tilgjengelig gjennom kontroll av Afghanistan.
9) The Project for a New American Century, PNAC, ønsker et amerikansk imperium.
10) 10 av 27 forfattere av PNAC sitter i Bushadministrasjonen.
11) PNAC understreket behovet for et nytt Pearl Harbor i 1999.
12) Mannen som hadde makt til å fjerne alt som ikke passet fra 9/11 commission report, er den samme mannen som på oppdrag fra Condoleeza Rice skrev den ekstreme angrepsdoktrinen til USA. Pre Emptive Strike. En innsidemann i Bushadministrasjonen.

Hvem tjener på dette?

Hva har 9/11 gitt USA anledning til å gjøre? Ta kontroll over Eurasia og kneble den amerikanske grunnloven, og dermed legge til rette for å skape PNACs Imperium. Sikre oljetilgang og verdensdominans. Patriot Act. Homeland / Security.

Nazi – Tyskland døde aldri, de bare skiftet fra SS – uniform til Wall Street dress. Og fra Nazisme til Fascisme. Multinasjonale selskaper og skyggemenn er de som styrer USA og dermed verden. 9/11 er bvare et enkelt trinn i en mye større sammenheng. Få opp øynene. Det fjerde riket er kommet og verden sover .
________________________

Jeg finner det også underlig med Bin Laden familiens tilknytning til Bush familien. Bin Ladens bror Døde på Bush sin Ranch i Texas da privatflyet hans fikk problemer og styrtet etter ett møte der.

Sitater;

«Sannheten må hele tiden bli gjentatt fordi det uavbrutt blir forkynt løgner rundt oss — ikke bare av enkeltindivider, men av flertallet! I aviser og leksika, i skoler og universiteter — overalt dominerer løgnene, trygt og godt forskanset i den offentlige opinion som er på dens side» (Johann Wolfgang von Goethe).

«I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten» (George Orwell).

«Det er meg likegyldig hvem som utformer landets lover så lenge jeg kan lage penger og styre et lands pengesystem» (Mayer Amschel Rothschild).

«Bankene kan skape penger, og gjør det. . . .Og de som kontrollerer et lands pengesystem, styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender» (Reginald McKenna, tidligere britisk finansminister).

«The greatest purveyor of violence on earth is my own government
Martin Luther King, Jr.

«Gud må ha meddynk med dem, men det vil ikke vi.» senator John McCain

Skrevet av: Keep on Rockin for a free world , 08.03.2007 kl. 15:25, i kommentarer her.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring