Skriv ut Skriv ut

Sannhetens ansikt!

Skrevet av: Keep on Rockin for a free world , 08.03.2007 kl. 15:25

Spiller det egentlig noen rolle hvem som er President i USA – Ansiktet utad, eller mer lik en pressetalsmann for de mektige finansinteressene de hemmelige forbundene og brorskapene representerer, Og er Presidenten klar over hvilken stol denne sitter i. Vi ser at det ofte er de menneskene som blir tolket som mindre intelligente som sitter lengst. Michael Moore beviste at enkelte stater i USA bevisst velger ut mindre intelligente politifolk til korpsene, og eneste grunn må være at disse er lette og lede, og heller ikke viker unna for utradisjonelle midler som vold og lovbrudd.

Her følger en brøkdelsliste over hva denne Nasjonen representerer og står bak, og jeg er overbevist om at dette ikke representerer den Amerikanske befolkning. Men hvem da???

Frem til 1987 døde over 6 millioner mennesker som følge av CIAs aksjoner rundt i verden. Hvor mange er drept siste 20 år?

Tidligere leder for CIA i Angola John Stockwell arbeidet for daværende CIA sjef George Bush og har forklart seg for Kongressen – men det har tydeligvis ikke hatt noen innflytelse på utviklingen i US.

John Stockwell, former CIA Station Chief in Angola in 1976, working for then Director of the CIA, George Bush. He spent 13 years in the agency. He gives a short history of CIA covert operations. He is a very compelling speaker and the highest level CIA officer to testify to the Congress about his actions. He estimates that over 6 million people have died in CIA covert actions, and this was in the late 1980’s.

« …the CIA has overthrown functioning democracies in over 20 countries
John Stockwell, former CIA official and author

http://www.informationclearinghouse.info/article4068.htm

Alfred W. McCoy, a history professor at the University of Wisconsin, is the author of «The Politics of Heroin: The CIA Complicity in the Global Drug Trade.»

http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CIAdrug_fallout.html
http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/CovertActivities_CIA.html

Her er en liten liste over noe av USAs utenrikspolitikk i nyere historie:

1915: Amerikansk okkupasjon av Haiti. Etterkrigstiden: USA/NATO holder god kontakt med diktatorfascisten F. Franco i Spania.

1953: Iran: Mossadeq styrtes. USA innsetter Sjahnen, som styrer landet med diktatorisk jernhånd 1954: Guetemala: Demokratisk valgte Arbenz Guzman styrtes. USA forbyr fagforeninger i Landet. tusenvis blir drept.

1963: Sør Vietnam: USA er med på mordet av president Diem

1964: USA innvaderer Vietnam/indokina 1965-73: Vietnamkrigen. Flere millioner mennesker blir drept.

1973: Chile: Demokratisk valgte Salvador Allende styrtes og drepes av bl.a. CIA. USA innsetter diktatoren Augusto Pinochet Ugarte

1977: El Salvador: Militærstøtte til diktaturet. 70 000 drept

1980: Afghanistan: USA støtter bl.a islam-fundamentalistene Mujahedin i kampen mot Sovjet

1981: Nicaragua: Reagan støtter og hjelper å bygge opp Contras (Anti-sandistisk bevegelse) USA invaderer landet. 30 000 drept.

1980-tallet: Militærbaser opprettes for Contras i Honduras, Barnearbeid ved Amerikanske selskaper.

1982: Irak: USA støtter Saddam Hussain militært og økonomisk i sin krig mot Iran. 1983: Iran får i all hemmelighet militærstøtte av USA

1983-84: Grenada: USA styrter Cuba-vennlig regjering.

1985: Bolivia: Amerikanske tropper og Boliviansk politi bekjemper bondeopprør.

1989: Panama: Noriega blir styrtet ved Amerikansk hjelp. Tusenvis ble drept.

1991: Irak: Gulfkrigen: S.Hussain går fra å være USAs gode venn til største fiende når han innvaderer Kuwait. USA bomber landet. Over 10 000 drept. Hussain slipper unna pga USAs manglende støtte til opposisjonen som lett kunne ha veltet regimet hans på det tidspunktet.

1991-2000: Irak: 500 000 barn har mistet livet pga USAs ukentlige bombing av landet og mislykkede sanksjoner.

1998: USA bomber medisinfabrikk i Sudan

1999: USA-ledet NATO-bombing av Serbia. Offentlige sykehus og skoler ble lagt i ruiner

2000: Taliban får økonomisk støtte av USA, selv om deres kvinneundertrykking og brudd på menneskerettigheter er vel kjent.

2001: Afghanistan: Bombing av landet. Tusenvis drept. Tidligere rådgiver i det Amerikanske oljeseelskapet UNOCAL Karsai innsettes. UNOCAL starter bygging av Oljerørledning i landet. UNOCAL har også oppdrag i Burma (Myanmar) til tross for Militærdiktaturet som styrer landet. 2003: Irak: USA starter intensiv bombing av landet. USAs ”krig mot terror” har fra 2001 til 2006 drept nesten 100 000 mennesker

2004: Irak: Amerikanske oljeselskaper etableres i landet. Opprøret mot okkupasjonsstyrken (hovedsakelig USA) intensiveres. terroren og motstanden øker for hver dag.

2004: USA har fremdeles meget gode forhold til det oljerike diktaturet i Saudi-Arabia.

2005: Turkmenistan: Amerikansk oljevirksomhet i landet med stalinistregime.

2006: Amerikanske oljeselskaper har etablert seg bl.a i det Kaspiske Hav, Nigeria, Irak, Kuwait, Tsjad, Myanmar, Pakistan, Afghanistan etc. ?-

2006: USA har i mange tiår gitt enorm militær og økonomisk støtte til Israel. Israel får over $2 000 000 i militærstøtte hvert år til tross for at landet bryter med fundamentale menneskerettigheter, spesielt i Palestina i form av okkupasjon og drap av sivile. Israel er nå med god hjelp fra USA blitt en av de mest militariserte land i verden, med et mektig arsenal, inkludert atomvåpen. Kanskje denne listen vil få oss til å forstå mer hvorfor USA er så upopulær blant grasrota i store deler av verden.

Araberne og muslimene har virkelig fått kjenne amerikansk utenrikspolitikk på kroppen. USAs legitimering og støtte til Israelsk okkupasjon og tydelige brudd med menneskerettigheter er noe som virkelig fyrer opp hatet til muslimene. Det er helt fullstendig feil at Islam er en voldelig religion.

Man høster hva man sår

Muslimenes hat mot vesten og hovedsakelig USA må komme ett steds fra. Nå er muslimenes hat mot vesten mye sterkere enn hos mange andre folk i verden. For å forstå hvorfor det er slik er det nok engang viktig å se på historien.

Per Aslak Ertresvåg er en journalist med 50 års erfaring fra norsk presse. Han har skrevet boken ”Makten bak makten” som kom ut i fjor

Her er noen av de mer troverdige teser i «Makten bak makten»:
• At det gjennom århundrer har eksistert en rekke hemmelige «brorskap», hemmelige samfunn, hvor medlemskap har vært avhengig av rikdom og makt, er et velkjent, dokumentert faktum. (Ertresvåg bruker betegnelsene «Illuminati» og «Trilateral Comission» om den sentrale organisasjonen. I utkanten står blant annet The Bilderbergers, der et av formålene er å bondefange innflytelsesrike mediefolk).
• At en elite av internasjonale finansfolk fra USA og Europa i 1913 klarte å bemektige seg den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, er et historisk faktum.
• At denne eliten – med europeiske røtter – og med herredømme over amerikansk økonomi, har en avgjørende politisk innflytelse på regjeringer i verden, er ubestridelig . Gjennom et stadig mer integrert internasjonalt bankvesen er denne makten blitt enda bedre skjult, samtidig mer konsentrert og mektig.
• Denne eliten, brorskapet, finansierte både kommunismen i Sovjetunionen og Hitler-Tyskland – og tjente penger på det. Et nokså ukjent, men udiskutabelt historisk faktum.
• Eliten sto bak finanskrisen i 1929 og la planene for 1. og 2. verdenskrig. Krigene satte statene i gjeld til finanseliten som økte sine formuer og ga dem mer makt over statene. I et notat til president Wilson ba styret i den private pengestiftelsen Carnegie Endowment for International Peace presidenten om å «see to it that the War does not end too quickly».
• President Wilson satte en av sine valgkampanjeledere, Bernard Baruch, til leder av War Industries Board. Både han og Rockefellerne kom ut av krigen med en profitt på 200 millioner dollar fra 1. verdenskrig.
• Under det økonomiske sammenbruddet i 1929 skjedde følgende: Sentralbanken, the Federal Reserve som var eid av pengeeliten, skar i løpet av tre år ned landets seddelmengde med en tredel og sørget dermed for å forlenge den økonomiske krisen (kanskje man kan si at elitens sentralbank «saw to it that the crisis did not end too quickly»). John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Joseph P. Kennedy og andre
«insiders» hadde solgt ut verdipapirene sine like før krakket og kjøpte det tilbake for småbeløp senere. Det er hevdet at Kennedy de neste seks årene økte sin formue til det 25-dobbelte.
• Såvel presidenter som utenriksministre, finansministre og folk til andre toppjobber i det amerikanske hierarki, har en tendens til å stamme fra lukkede nettverk som Council on Foreign Relasjons (CFR), The Order of Skull and Bones, og Round Table. (Av 502 toppjobber i USAs forskjellige administrasjoner fra 1945 til 1972 var halvparten medlemmer av CFR.)
• Nasjonalstaten og nasjonal kultur blir systematisk motarbeidet og planlegges fjernet.

http://home.online.no/~ol-enge/a05/06-2Makten_bak_makten.htm

Tar med en kommentar sakset fra Dagbladets nettavis;

Skrevet av Fnadden (fnadden) 18.10.2006 kl. 20:27 (Dagbladet.no)

Det er ikke noe nytt at CIA driver på med mye snusk og lureri. Dem driver også blant annet på med narkotika smugling, noe som er blitt oppdaget og bekreftet av etterforskere i andre organisasjoner som FBI og LAPD, her er en video med en tidligere etterforsker for LAPD som snakker om dette:

Og dem har også vært ansvarlig for masse annet, her er en video som forteller hvordan dem ble store, utviklet seg, smuglet dop, forandret regimer, og drepte millioner av folk rundt om i verden –
Secrets of CIA:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2562011283313707032&q=cia+drug+duration%3Along
Dem har også drivet på med pedofile ringer, barnetrafikk og merkelige sataniske saker hvore dem har brukt barn i sine syke ritualer- En tidligere sjef for FBI, Ted Gunderson (Tidligere «Head of FBI») forteller om dette her:
http://video.google.com/videoplay?docid=1024595220212105521&q=ted+gunderson

CIAs Historie – Wikpedia

Central Intelligence Agency (CIA) er en amerikansk føderal etterretningsetat. CIA har ansvar for innsamling og analyse av etterretning om utenlandske styresmakter, selskaper og personer. Etaten har også en betydelig paramilitær organisasjon

CIA ble dannet i 1947 av president Harry S. Truman. CIA var en etterfølger av Office of Strategic Services (OSS) fra Andre verdenskrig. OSS ble oppløst i 1945. Den nye organisasjonen skulle ligge under presidentens kontroll. De militære og FBI var imot at det skulle dannes en ny etterretningsorganisasjon. Likevel ble Central Intelligence Agency og National Security Council dannet i september 1947.

I 1949 kom Central Intelligence Agency Act. Denne loven gav CIA anledning til å bruke hemmelige skattemessige og administrative prosedyrer i sitt arbeide. Loven fratok også CIA begrensinger i bruk av føderale midler. Den gav også CIA anledning til å skjule CIAs organisasjonsmessige oppbygning, funksjoner, stillinger, titler, lønner og antallet ansatte.

Det ble også skapt et program som fikk navnet PL-110. Det skulle få mange utenlandske overløpere og ettersøkte gjennom immigrasjonen uten store problemer. De skulle få ny identitet og økonomisk støtte.
CIA rapporterer direkte til Kongresskomiteen i Kongressen, men henvender seg også direkte til presidenten. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er et permanent medlem av regjeringen. Han har ansvaret for å orientere presidenten i etterretningssaker og representerer alle amerikanske etterretningsorganisasjoner.

I 1988 ble George H. W. Bush den første CIA-sjefen som ble amerikansk president.

Hemmelige operasjoner

De fleste aktivitetene som CIA utfører er som regel hemmelige. De bruker satellitter, elektroniske lyttesystemer og overvåkingsfly. På et tidspunkt hadde CIA sin egen flåte av U2 spionfly.

CIA har også en avdeling med ansatte som har militær opplæring.
I CIAs tidlige år prøve CIA å drive tilbake sosialismen i den tidligere Østblokken ved å støtte lokale grupper uten at dette hadde helt den store suksessen. Derimot hadde CIA større suksess når de skulle stoppe kommunister og sosialisters framgang i Frankrike og Italia.

Da Europa hadde stabilisert seg langs Vest-Europa på 1950-tallet, flyttet CIA mer av virksomheten sin over til andre verdensdeler. Organisasjonen gjennomførte vellykkede hemmelige operasjoner i Iran i 1953, Guatemala i 1954 og Indonesia i 1965; En operasjon som førte til at omlag 500 000 indonesere, i all hovedsakelig bønder og vensteorienterte, mistet livet.

Det var CIA-operasjoner som sikret at USA-vennlige regjeringer styrte landene i Latin-Amerika. Risikoen med slike «hemmelige» operasjoner kom til syne under den mislykte Invasjonen i Grisebukta i 1961. Operasjonen latterliggjorde både CIA og USA framfor hele verdens øyne og førte i stor grad til at Fidel Castro og Cuba søkte nærmere kontakt med Sovjetunionen.

CIA-operasjonene ble mindre åpenlyse og ambisiøse etter Invasjonen av Grisebukta. CIA begynte å hjelpe de amerikanske styrkene under krigen i Vietnam i stedet. Fra 1962 til 1975 organiserte CIA en hemmelig hær i Laos som skulle kjempe mot nordvietnameserne. De drev også en flåte av fly i Laos som de kalte Air America.

CIA fortsatte engasjementet sitt i Latin-Amerika. Tidlig på 1970-tallet gjennomførte CIA operasjoner for å hindre at Salvador Allende ble gjenvalgt i Chile. Da disse operasjonene mislyktes, ble CIA med på planleggingen av statskuppet som styrtet den folkevalgte Salvador Allende fra makten. Arvtakeren ble den USA-vennlige diktatoren Augusto Pinochet. I løpet av hans diktatur ble over 27.000 mennesker fengslet og torturert. Over 3.000 ble drept.
Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1979 startet CIA og Pakistans ISI (Inter Services Intelligence) den største «hemmelige» operasjonen i CIA sin historie. Målet var å la geriljabevegelser tvinge Sovjet til et nederlag a la den supermakten USA fikk i Vietnam. I løpet av krigen ble mer enn 100 000 radikale mojahedinkrigere fra 40 islamske land rekruttert og lært opp via ISI (finansiert av CIA).

På slutten av 1980-tallet forsynte CIA den afghanske motstandsbevegelsen med bærbare Stinger-raketter, noe som i sterk grad bidro til at den sovjetiske okkupasjonsmakten i Afghanistan mistet herredømmet i luften. Strategien lyktes og russerne trakk seg ut i 1989. Uten en felles fiende, og i et Afghanistan sterkt ødelagt av 10 års borger- og geriljakrig , følte mange en viss bitterhet over å ha kjempet en hellig krig (jihad) på vegne av «Onkel Sam».

Tidlig i 1980-årene startet CIA Contras i Nicaragua. De skulle bekjempe sandinistene. Til slutt fikk CIA forbud mot å støtte Contras og USA ble dømt til å betale økonomiske erstatninger til Nicaragua.

I 1993 var CIA med i operasjonen som skulle finne og drepe kokainbaronen Pablo Escobar i Colombia.
Avhoppere som Phillip Agee hevdet at CIA drev med propagandaoperasjoner overfor allierte land.

Organisasjonen skulle også ha vært innblandet i smugling av narkotika i Afghanistan, Laos og Nicaragua. CIA skulle også ha prøvd å ta livet av politiske ledere rundt om på kloden. Det mest kjente drapsforsøket var mot Fidel Castro. I 1976 kom det et forbud om at CIA skulle prøve å drepe politiske ledere. Slike aksjoner skulle bare være tillatt i krigstid.

I 1996 kom det en rapport som opplyste at CIA bryter lovene i andre land tusenvis av ganger hvert år.

Støtte til utenlandske diktatorer og krigsherrer

Aktivitetene til CIA har opp i gjennom tidene skapt mye bråk i USA og i andre land. CIA har bidratt til innsettelse og/eller støtte til mange diktatorer, blant annet
· Augusto Pinochet (Chile)
· Anastasio Somoza sr. (Nicaragua)
· Anastasio Somoza jr. (Nicaragua)
· Rafael Leónidas Trujillo (Den dominikanske republikk)
· Mohamed Suharto (Indonesia)
· Jorge Rafaél Videla (Argentina)
· Muhammed Reza Pahlavi (Iran)
· Pol Pot (Kambodsja)
· Elie Hobeika (Libanon)
· Carlos Enrique Díaz (Guatemala)
· Saddam Hussein (Irak) (fram til 1991)
· José Napoleón Duarte (El Salvador)
· George Papadopoulos (Hellas)
· José Efraín Ríos Montt (Guatemala)
· Mobutu Sese Seko (Kongo)
· Roberto d’Aubuisson (El Salvador)
· Hugo Banzer Suárez (Bolivia)
· Ferdinand Marcos (Filippinene)

CIA støttet også geriljagruppen Mujahedin i Afghanistan med våpen og opplæring. Det blir i ettertid sett på som en av CIAs største tabber. Mujahedin skulle senere starte Al Quaida

CIA utstyrte Jonas Savimbis UNITA i Angola med våpen og utstyr, og kjempet sammen med tropper fra aparheidstaten Sør-Afrika. Dermed utviklet en afrikansk borgerkrig seg til å bli en av de største slagmarkene i den kalde krigen.

Kritikk for ineffektivitet

CIA har blitt kritisert for å være lite effektive til å samle inn informasjon. Noe av kritikken gikk ut på at de tillot dobbeltagenten Aldrich Ames å stige høyt i gradene innenfor CIA. Annen kritikk gikk ut på at CIA brukte store ressurser på å finne mennesker ved hjelp av tvilsom informasjon når de kunne finne bedre informasjon i åpne kilder.

CIA har også blitt kritisert for at de ikke forutså Sovjetunionens sammenbrudd, Indias atomprøvespregninger og terroristanslaget mot USA 11. september 2001.

En av suksessene til CIA er spionflyet U-2 (Dragon Lady). Den 1. mai 1960 oppsto riktignok U-2 skandalen, men flyet viste seg å være essensielt i forbindelse med Cubakrisen i 1962. Etterfølgeren SR 71 (Blackbird) regnes også som en suksess.

Operasjonene som CIA utførte i Afghanistan på midten av 1980-tallet må også regnes som en suksess i og med at Sovjetunionen trakk seg ut. Koblingen til AlQuaida og Osama bin Laden ble imidlertid en belastning etter 11. september 2001. (Kilde Wikpedia)

Den nye Verdensorden

Verdenssamfunnet er i disse dager gjenstand for en radikal omstrukturering. De siste brikkene i spillet om verdensregjeringen faller raskt på plass.

«Globalisering» og «verdenssamfunnet» er blitt velkjente uttrykk i dagens media, men få er klar over hva dette innebærer, og hva som blir de endelige konsekvensene. Kontrollerte medier sørger for å holde sannheten skjult for massen.

Den amerikanske president George W. Bush er gått til krig mot terrorisme. Dette er den offisielle versjonen. Den uoffisielle versjonen er ganske annerledes.

Den 12. februar 1998 holdt en internasjonalt kjent ekspert på prosjektutvikling innenfor energiressurser en tale i Den amerikanske kongress.

I denne talen ble det opplyst at Det kaspiske basseng i Sentralasia var reservoar for enorme oljeforekomster. Det ble anslått reserver opptil 200 milliarder fat til en verdi av over tredve billioner norske kroner. I tillegg ble det anslått at Sentralasia skjulte over seks billioner kubikkmeter naturgass som bare ventet på å bli utnyttet.

Problemet var å få transportert oljen og gassen fra det isolerte Sentralasia til et sted ved kysten der supertankere kunne overta.

Det ble påpekt at det beste alternativet var en 1660 km lang, en-meters rørledning til Pakistan-kysten ved Det arabiske hav. Taleren gjorde imidlertid Kongressen oppmerksom på at prosjektet ikke kunne realiseres før det var oppnådd politisk stabilitet i området, spesielt Afghanistan.

Byggingen av rørledningen var utenkelig så lenge Taliban-regjeringen satt med makten, derfor måtte USA sørge for å få en ny afghansk regjering på plass som hadde vestmaktenes tillit.

Fjellandet mot Sentralasia ble plutselig et særdeles viktig, strategisk område for energimagnatenes globale strategi for å vinne kontrollen over de enorme naturressursene i nord.

Energieksperten James Dorian skrev i Oil & Gas Journal (10. sept. 2001) at de som kontrollerer oljeveiene ut av Sentralasia vil påvirke alle framtidige ruter og kvantiteter av oljeflyten, så vel som verdifordelingen av nye produksjonsfelter.

Bush-familiens økonomiske tilknytning til større olje- og energiselskaper er godt dokumentert.

Da det ble meldt at Taliban-regimet muligens ville overgi Bin Laden, opplyste president Bush at det ikke ville forhindre et angrep på Afghanistan under USAs ledelse.

Som alltid under slike kriger, er det sivile mennesker som blir skadelidende. Slik var det under Gulfkrigen i 1991, da USA ønsket å sikre seg tilgang til de store oljereservene i Rumaila-feltet. Dette greide de ved senere å utvide Kuwaits nordgrense. Slik var det under krigen på Balkan i 1999, da Vesten ønsket å vinne kontrollen over de store mineralforekomstene i området. Slik er det også i disse dager, da tallet på drepte sivile i Afghanistan øker faretruende, til tross for forsikringene fra USAs president om at aksjonen mot terrorisme ville bli utført med kirurgisk presisjon, og ikke ville ramme sivile. Denne retorikken har vist seg å være like grunnløs som under tidligere kriger.

Jeg må ærlig innrømme at Vestens korstog og terrorkrig får disse såkalte terroristene til å forsvinne i den overdøvende larmen

Der penger og makt er drivkraften, er hjemløse flyktninger og tap av uskyldige menneskeliv et beklagelig, men uunngåelig onde i øynene til makthavere som drevet av Mammon og maktbegjær ikke unnser seg fra å legge selvstendige nasjoner i ruin for å nå sine mål. Dette fører i beste fall til hule sørgefloskler fra dagens virkelige terrorister som stiller Osama Bin Laden i skyggen.

Det ble påpekt at den virkelige hensikten med den såkalte krigen mot terror ikke har noe med bekjempelsen av terror å gjøre, men med kontrollen av de enorme olje- og naturgassreservene i Sentralasia. Dette kommer stadig sterkere fram i dagens utenlandske media, men beklageligvis ikke i Norge.

Under overskriften ?Kontrollen med oljen i Sentralasia er det virkelige målet?, påpeker den australske avisen Sydney Morning Herald (25.10.01) at det virkelige spillet i Sentralasia dreier seg om kontrollen over de lukrative oljeforekomstene i området.

Den engelske nyhetskanalen Channel 4 News (26.10.01) stiller spørsmålet om det er et annet, mindre kjent motiv som ligger bak bombingen av Afghanistan, og konkluderer med at Gulfkrigen i 1991 dreide seg om olje, og at det samme gjelder den pågående krigen.

Også London-avisen The Guardian (8.10.01) nevner oljeforekomstene i Sentralasia som et motiv for krigen.

Osama bin Laden har vært ettersøkt for terrorisme av USA siden 1998, da de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania ble bombet. Det er påfallende at den ettersøkte terroristen var til behandling på et amerikansk hospital i Dubai i De forente arabiske emirater i midten av juli i år. Osama Bin Laden, som ble behandlet for en nyrelidelse, møtte også, og hadde samtaler med en representant for det amerikanske etterretningsorganet CIA. Dette ble meldt i den franske avisen Le Figaro, og gjengitt av nyhetsbyrået Agence France-Presse (31.10.01).

Talibanregimet ble skapt av USA og England i 1980-årene.
Hvis Osama bin Laden er et monster, heter det, er han et monster som er skapt av USA og dets allierte.

Hykleriet stopper ikke der, fortsetter The Mirror, og viser til at da Taliban tok makten i Kabul i 1996, var Washington taus fordi Talibanledere var på vei til USA som gjester av det amerikanske oljeselskapet Unocal. Avisen sier i klartekst at ?de skjulte motivene til Bush er å utnytte olje- og gassreservene i Det kaspiske basseng?, og at rørledninger gjennom Afghanistan er USAs eneste håp om å kontrollere disse ressursene.

Mord er mord, uansett om man styrer et fly inn i en bygning eller om mordene blir kokt sammen og beordret fra Det hvite hus eller Downing Street.

Den engelske avisen The Mirror konkluderer at det ikke eksisterer noen krig mot terrorisme. Hvis det var tilfelle, understreker avisen, ville britiske og amerikanske militærstyrker storme strandområdene i Florida, der det befinner seg flere CIA-finansierte terrorister, forhenværende latinamerikanske diktatorer og torturister enn noe annet sted på jorda.

Krigen mot terrorisme er en svindel, hevder The Mirrors tidligere sjefskorrespondent for utlandet, John Pilger, i sin artikkel i Englands nest største avis.

Enda en kommentar tatt fra Dagbladets nettavis;
9/11 og Hitlers brennende Reichstag

Skrevet av: Tell me lies , Dagbladet 29.09.2006 kl. 03:09

Den naturlige innebygde refleksen hos folk som blir konfrontert med påstanden om at 9/11 var et komplott iverksatt fra innsiden i USAs maktsirkler er lett å forstå. Vi har alle innebygd et utgangspunkt og en forestilling om at verdens vestlige ledelse ikke kan være så kynisk, så ond eller så kriminell. Og vi har vår historie, eller USAs historie, i friskt minne, og det er liksom ikke naturlig å vurdere muligheten for at 9/11 kan være arrangert. Det vil jo i såfall bety at Bushadministrasjonen og institusjonene rundt ham er massemordere, og at de skal dømmes til døden for høyforræderi og massemord på amerikanere, afghanere og irakere

Er historien slik vi kjenner den egentlig riktig? Eller har slike og verre grusomheter blitt satt i gang tidligere? Hva vet du egentlig? Hva vet du om Pearl Harbor? Hva vet du om vietnamkrigen? Hva vet vi? Hva tror vi at vi vet? hva med mordene på John F. Kennedy, Robert Kennedy og Martin Luther King? Hva vet vi? Er det en sammenheng opp til 9/11? Er det et mønster å se? Er 9/11 unikt?

Det viktigste spørsmålet en kan stille for å finne sammenhenger og gjerningsmenn er dette; Cui bono? Hvem tjener på det? Who benefited?

Hva er Council of Foreign Relations? Hvilken forbindelse er det mellom The Rockefeller Foundation og USAs maktorganer? Forbindelsen til Bushadministrasjonen, Forsvaret, CIA?

Tenk over følgende dokumenterte forhold;
1) Bushs bestefar finansierte Nazi – Tyskland og ble dømt for det.
2) Roosevelt fremprovoserte Pearl Harbor i en åttepunkts plan og ofret over 3000.
3) Vietnamkrigen startet på grunn av en fiktiv hendelse.
4) Irak ble invadert på grunn av forfalsket etterforskningsmateriale.
5) Stalins favorittgrep var terror mot egen befolkning for å oppnå patriotisme.
6) Hitler brente ned Riksdagen og la skylden på kommunistene. Frykt og kontroll.
7) JFK ville frata CIA all vesentlig makt og ble drept like etterpå.
8) Verdens største oljefelt blir tilgjengelig gjennom kontroll av Afghanistan.
9) The Project for a New American Century, PNAC, ønsker et amerikansk imperium.
10) 10 av 27 forfattere av PNAC sitter i Bushadministrasjonen.
11) PNAC understreket behovet for et nytt Pearl Harbor i 1999.
12) Mannen som hadde makt til å fjerne alt som ikke passet fra 9/11 commission report, er den samme mannen som på oppdrag fra Condoleeza Rice skrev den ekstreme angrepsdoktrinen til USA. Pre Emptive Strike. En innsidemann i Bushadministrasjonen.

Hvem tjener på dette?

Hva har 9/11 gitt USA anledning til å gjøre? Ta kontroll over Eurasia og kneble den amerikanske grunnloven, og dermed legge til rette for å skape PNACs Imperium. Sikre oljetilgang og verdensdominans. Patriot Act. Homeland / Security.

Nazi – Tyskland døde aldri, de bare skiftet fra SS – uniform til Wall Street dress. Og fra Nazisme til Fascisme. Multinasjonale selskaper og skyggemenn er de som styrer USA og dermed verden. 9/11 er bvare et enkelt trinn i en mye større sammenheng. Få opp øynene. Det fjerde riket er kommet og verden sover .
________________________

Jeg finner det også underlig med Bin Laden familiens tilknytning til Bush familien. Bin Ladens bror Døde på Bush sin Ranch i Texas da privatflyet hans fikk problemer og styrtet etter ett møte der.

Sitater;

«Sannheten må hele tiden bli gjentatt fordi det uavbrutt blir forkynt løgner rundt oss — ikke bare av enkeltindivider, men av flertallet! I aviser og leksika, i skoler og universiteter — overalt dominerer løgnene, trygt og godt forskanset i den offentlige opinion som er på dens side» (Johann Wolfgang von Goethe).

«I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten» (George Orwell).

«Det er meg likegyldig hvem som utformer landets lover så lenge jeg kan lage penger og styre et lands pengesystem» (Mayer Amschel Rothschild).

«Bankene kan skape penger, og gjør det. . . .Og de som kontrollerer et lands pengesystem, styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender» (Reginald McKenna, tidligere britisk finansminister).

«The greatest purveyor of violence on earth is my own government
Martin Luther King, Jr.

«Gud må ha meddynk med dem, men det vil ikke vi.» senator John McCain

Skrevet av: Keep on Rockin for a free world , 08.03.2007 kl. 15:25, i kommentarer her.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. La verden få vite! Del dette manifestet, sammen med dette notatet, med media, iternett forum og deres venner. Den 19. September vil vi begynne å legge ut lister over ”muslimske” lærde og ledere som har uttrykt sin støtte til ”Islamic Reform”. Listen av supportere vil bli oppdatert hver måned med nye navn. Navn på ”lærde” og aktivister som lever i land med undertrykkelse slik som Saudi Arabia og Iran, vil bli holdt konfidensielle hvis disse ber om det. Vi oppfordrer også de som støtter den islamske reformerings bevegelsen å tegne seg som medlemmer på ”islamicreform.org” slik at vi kan informere dere om kommende konferanser, publikasjoner og andre aktiviteter. Ve ber ikke om noen form for pengestøtte for dette arbeidet. Imidlertid vil vi være takknemlige for å høre fra frivillige som ønsker å fremme budskapet om fred, fornuft, utvikling og endelig frigjøring.

  MANIFEST FOR ISLAMSK REFORM

  ”Visserlig, det er et av de største. Et varsel til menneskeheten. For hvem som helst av dere som ønsker framgang eller som ikke ønsker det.” (74:35-37)

  Etter profet Muhammads død, skjedde en djevelsk tildragelse. I direkte opposisjon til Koranens lære, tilegnet mannlige geistligheter religionen, ikke til Gud alene, men til et ”hellig” selskap bestående av:

  Gud +
  Muhammad +
  Muhammads følgesvenner +
  Følgesvennene til Muhammads følgesvenner +
  Tidlige sektledere +
  Senere sektledere +
  Tidlige ”lærde” av en spesiell sekt +
  Senere ”lærde” av en spesiell sekt, osv……….

  Produktet av dette selskapet med begrenset ansvar var hadith (lære tilskrevet Muhammad), sunna (handlinger tilskrevet Muhammad), ijma (overenskomst mellom en utvalgt gruppe tidlige ”lærde”), og sharia (religiøse forordninger av tidlige ”lærde”). Resultatet var utallige fiendtligsinnede fraksjoner som påførte store antall splittelser og mye grusomheter i landet ca tretti år etter at Muhammad gikk bort (6:159, 23:52-56).
  Disse påfunnene av arabiske/kristne/jødiske kulturer ble introdusert til massene som Guds ufeilbarlige religion slik det var overlevert av den siste profet. Det eneste Gud overleverte til Muhammad var, imidlertid, koranens tekst, som ble lagt ut som det endelige og offisielle gudommelige budskapet til menneskeheten:

  ”Når vi framsier det, skal du følge det. Vi vil så forklare det” (75:18-19)

  Uheldigvis, uvitenhet, intoleranse, kvinnefiendtlig lære, overtro, og gammeldagse praksiser har vokst fram gjennom årene i tolking og oversettelse av islams hellig bok. Det er på tide å re-introdusere det egentlige budskapet i koranen. Det er på tide å fjerne de opplagrede skiktene av menskeskapte dogmer og tradisjoner som har knyttet seg til teksten, (6:21; 7:29; 9:31; 16:52; 38:2,11,14; 40:4,65; 42:21; 45:17; 74:1-56; 98:5).

  Under en meget grusom, teokratisk statsterror, ble mange menn mobilisert til å delta i opprettelsen av det vi rettmessig kan kalle ”hislam”. De hadde ikke mye mulighet til å legge til eller trekke fra det som var betraktet som koranen, men det var mye rom for oppfinnelser, overtro, tillegg og forandringer gjennom fabrikasjonen av hadith.
  Da en mann fra Bukhara begynte å samle inn folkesnakk mer enn to hundre år etter profeten Muhammads bortgang, var landskapet og den sosiale demografien meget fruktbar for alle slag av teologiske påfunn og mutasjoner.
  Disse menneskene, og deres forfedre, hadde deltatt i mange sekteriske kriger og grusomheter. Mange utdannede hedninger, kristne og jøder konverterte til Islam av tvilsomme årsaker. Mange av disse konvertittene opplevde aldri en paradigmeendring, de bare fant det bekvemt å integrere sine kulturer og sine tidligere religiøse idèer inn i den nye.
  For å rettferdiggjøre og fremme deres versjon av religon, begynte eliten å pakke inn og introdusere sien religiøse, kulturelle, og politiske idèer og paksiser under merkenavn som Hadith, Sunna, Kommentarer og Fatwa. Ved siden av dette fabrikerte de utallige historier kalt ”asab ul-nuzul” (årsakene til åpenbaring) om hvorfor hvert vers var åpenbart, og forvrengte dermed meningen og begrenset omfatningen av mange koranske vers. Det ble gjort store anstrengelser og det var konkurranse om å forvrenge meninger av ord, ta dem ut av sammenhengen for å fremme dagsorden for en viss religion, kultur, stamme, sekt, kult eller konge.
  Mannsjåvinister, eremitter, kvinnehatere utnyttet også denne deformeringsbevegelsen.
  Folkefortellinger la ord og handlinger til Muhammad, og hans idolforklarte kamerater ble de viktigste verktøyene, eller trojanske hestene, for å fremme diverse politisk propaganda, kulturell assimilasjon, og også komersiell reklame. Som resultat ble koranen forlatt og dens budskap meget sterkt forvrengt.

  Ikke lenge etter Muhammads død, ble tusenvis av såkalte Hadith (ord tillagt Muhammad) fabrikert, og to århundrer senere samlet inn. Ytterliger to århundrer senere ble de sammenstilt og skrevet ned i såkalte ”autentiske” Hadith-bøker:

  • for å støtte læren til en viss sekt mot en annen (f.eks., hva som opphever religiøs renselse; hvilken sjømat som er forbudt…………);
  • for å flattere eller rettferdiggjøre autoriteten og praksis til en viss konge overfor dissidenter (som Mahdy og Dajjal);
  • for å fremme interressene til en spesiell stamme eller familie (som å favorisere Quraysh-stammen eller Muhammads familie);
  • for å rettferdiggjøre seksuell mishandling og kvinnehat (som Aishas alder; forby kvinner å lede bønn);
  • for å rettferdiggjøre vold, undertrykking og tyranni (som å torturere medlemmer av Urayna og Uqayla-stammene, massakrering av jødiske innbyggere i Medina, avretting av en kvinnelig poet for hennes kritiske dikt);
  • for å formane til flere ritualer og rettskaffenhet (som ”nawafil” bønner);
  • for å godkjenne overtro (som magi; tilbedelse av svart stein ved Kaba);
  • for å forby visse ting og handlinger (som å forby tegning av dyr og menneskelige figurer, spille musikkinstrumenter, sjakk);
  • for å importere jødiske og kristne trossetninger og paksiser (som dødsstraff ved steining, omskjæring, hodeskjerf, eremittilværelse, rosenkrans);
  • for å gjenopprette før-islamsk tro og paksis som var vanlig blandt innbyggerne i Mekka (som forbønn, slaveri, stammeinndeling, kvinneforakt);
  • for å forlyste mengdene med historier (som historien om Mirage [oppstigning til himmelen] og forhandliger om bønn);
  • for å idolisere Muhammad og påstå hans overhøyhet over andre sendebud (som mange mirakler, inkludert deling av månen);
  • for å forsvare Hadith-fabrikasjoner mot monoteister (som fordømmelse av de som finner koranen alene tilstrekkelig: og til-og-med
  • for å reklamere for produkter fra en viss gård (som fordelene ved dadler som har vokst i en by kalt Ajwa).

  I tillegg til de årsakene som er nevnt ovenfor, ble mange hadith fabrikert for å forklare meningen av ”vanskelige” koranske ord og uttrykk, eller for å forvrenge meningen av vers som gikk imot de fabrikerte hadith, eller for å gi ubetydelig informasjon som ikke var nevnt i koranen (slik som Saqan. 2:187; 7:189; 8:35……).

  Ismal kontra Hislam

  La oss først se i koranen og lage en fortegnelse over noen av karakteristikkene av
  islam, system for fred, underkastelse og overgivelse til Gud alene.

  Islam:

  • er ikke et egennavn, men et beskrivende substantiv som kommer fra den arabiske roten overgivelse/underkastelse/fred, brukt av Gud for å beskrive systemet levert av alle hand sendebud og profeter (5:111; 10:72; 98:5) som nådde et nytt trinn med Abraham (4:125; 22:78);
  • er overgivelse til Gud alene (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66);
  • er et system med universelle prinsipper, som er i harmoni med naturen (3:83; 33:30; 35:43):
  • krever objektive bevis ved siden av personlig erfaring (3:86; 2:111; 21:24; 74:30);
  • forlanger overbevisning, ikke basert på ønsketenking eller følelser, men basert på fornuft og bevis (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31);
  • vurderer høyt kunnskap, utdannelse og læring (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49);
  • fremmer vitenskapelig undersøkelse om evolusjonen av mennesker på Jorden (29:20);
  • forkaster geistlige og mellommenn mellom Gud og mennesker (2:48; 9:31-34);
  • fordømmer profitering på religion (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9);
  • står for frihet, ansvarlighet og motstand mot falske autoriteter (6:164);
  • står for tale- og uttrykksfrihet (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22);
  • krever konsultasjon og representasjon i offentlige saker (42:38; 5:12);
  • fremmer et demokratisk system hvor deltakelse av alle innbyggere blir oppmuntret og tilrettelagt (58:11);
  • forbyr bestikkelse, og krever strenge regler mot inflytelse av interressegrupper og selskap i offentlig styre (2:188);
  • krever valg av tjenestemenn basert på kvalifikasjoner og prinsipp om rettferdighet (4:58);
  • lover rettferdighet til alle, uansett deres tro eller folkerase (5:8);
  • erkjenner rettighetene til borgerne å offentlig protestere mot urettferdigheter begått av enkeltmennesker eller ledere (4:148);
  • oppmuntrer fordeling av verdirikdom, økonomisk frihet og sosial velferd (2:215; 59:7);
  • fremmer den største respekt for individer (5:32);
  • relaterer kvaliteten av et samfunn til kvaliteten av individene samfunnet består av (13:11);
  • anerkjenner og beskytter individuell rett til privatliv (49:12);
  • anerkjenner retten til å anta uskyld, og rett til å konfrontere anklageren (49:12);
  • gir beskyttelse til vitner (2:282);
  • holder ikke uskyldige mennesker ansvarlig for andres forbrytelse (53:38);
  • beskytter rett til personlig eiendom (2:85,188; 4:29; exception 24:29; 59:6-7);
  • søker å motvirke uproduktiv økonomi (2:275; 5:90; 3:130);
  • oppmuntrer til veldedighet og forsørgelse av fattige (6:141; 7:156);
  • forener menneskeheten ved å fremme kjønns- og raselikeverd (49:13);
  • verdsetter kvinner (3:195; 4:124; 16:97);
  • verdsetter intellekt (5:90);
  • tilbyr fred mellom nasjoner (2:62; 2:135-136,208);
  • betrakter hele verden som tilhørende alle mennesker og støtter immigrasjon (4:97-98);
  • fremmer fred, og avskrekker aggressive parter (60:8,9; 8:60);
  • etterstrever den gyldne regelen om likeverdighet, gjengjeldelse, med leilighetsvis tilgivelse (42:20; 17:33);
  • står for menneskerettigheter og de undertrykte (4:75);
  • oppmuntrer konkurranse i rettvishet og moralitet (16:90);
  • står for fred, ærlighet, vennlighet, og søker å hindre urett (3:110);
  • forventer høy moralsk standard (25:63-76; 31:12-20; 23:1-11);
  • ber oss om å opptre i harmoni med naturen og omgivelsene (30:41);
  • lærer at det eneste systemet/loven godkjent av Gud er islam (3:19,85).

  Gjennom Hadith, Sunna og sekters rettslære har ”lærde” produsert en religion, som vi rettmessig bør kalle Hislam, for å erstatte Guds system kalt islam, eller overgivelse og fred. Dybden og bredden av forvregning er enormt stor.

  Anerkjenn sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

  De følgende ordene er ikke fra en av deres fiender, men fra noen som deler den samme boken og den samme historien. Dette er ordene fra noen som bryr seg mye om dere. Noen som gråter om natten over deres tilstand, for tragediene som har rammet dere. Denne noen som kjenner deres generøsitet, deres oppriktighet, deres uoppfylte drømmer, deres forhåpninger, deres tragedier, deres frykt, deres dumheter og deres illusjoner.

  Dere burde lytte, iallefall en gang.

  Nok fordommer og religiøs forblindelse.
  Nok paranoiditet og hat.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

  Før dere ser dere rundt for å peke ut årsaken til deres problemer, ta først en titt i speilet. Jeg mener ikke at dere skulle ignorere de imerialistiske ambisjonene til andre nasjoner og deres åpne eller skjulte innblanding i politikk, økonomi og kultur til deres folk. Men, dere kan ikke endre deres tilstand hvis dere ikke endrer dere selv.
  Dere kan ikke glorifisere invasjonene, aggressjonene, massakrene og en imperialistisk politikk av en korrupt Umayyad Abbasid, og de Ottomanske kalifer i deres historie, samtidig som dere er moralsk kritisk overfor andre som gjør det samme.
  Hvis Gud hadde gitt dere samme overlegenhet hadde dere kanskje påført jorden mer korrupsjon og ødeleggelse enn deres nåværende fiender.
  Dere kan ikke sparke dem ut av deres hjem hvis dere ikke reformerer dere selv og deres hjem.
  Dere kan ikke forlange barmhjertighet fra andre hvis dere ikke har noen barmhjertighet for dere selv.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri fra selvrettferdighet.

  Gå og se på listen over patenter som ble gitt ifjor. Se hvor mange av dem som tilhører en gruppe, nasjon, religion, som dere identifiserer dere med. Det burde fortelle dere en hel del om deres posisjon i en verden hvor informasjon og teknologisk framgang er så viktig.
  Se på listen over framgangsrike land. Se hvor mange av dem som tilhører en gruppe, nasjon, religion som dere identifiserer dere med.
  Mange århundrer tidligere så var dere rollemodeller for sivilisasjoner, rettslære, demokrati og frihet. En gang var dere pionerer i matematikk, astronomi, medisin og filosofi. Se rundt dere nå og se dere i speilet; hvem er dere?

  Dere har fulgt religiøse fatwa fra en sheik ul-islam (høyeste geistlige innen det Ottomanske riket) som forbød bruk av trykkerimaskiner fra 1455 til 1727, i 272 år, i 100.000 verdifulle dager, i et utstrakt land som gikk fra Nord Afrika til Iran, fra dagens Tyrkia til den arabiske halvøy.
  Mens Europa henga seg til å lære om Guds tegn i naturen, delte kunnskapen via trykkerimaskiner og ble belønnet av Gud med renessanse, reformasjon, teknologi og framgang, gikk dere baklegns og sank videre ned i kunnskapsløshet.
  Mens europeerne engasjerte seg i filosofiske diskusjoner, gjenga dere den hellige boken med like stor intelligens som en papegøye, boken som pekte på nødvendigheten av å lære, stille spørsmål, oppdage, og etterstrebe kunnskap.
  Dere henga dere til beundring av håndskrevne bøker av folkefortellinger og overtro, styrt av de vettløse argumentene utviklet av Gazzali som, med full støtte fra en konge, siktet mot å forby filosofi.
  Mens Europa søkte etter bedre system for å kunne redde seg selv fra tyranni fra konger og kirke, så deklamerte dere håndskrevne dikt for å hylle deres korrupte konger og idoler. Ikke noe underlig at deres land, deres navn, deres ansikt, deres religion nå er assosiert med tilbakeståenhet, uvitenhet, undertrykking, vold og fattigdom. Dere er blitt verdens boms.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at den kan sette oss fri fra uvitenhet.

  En gang håpet de religiøse blandt dere at teokrati av mullaer ville oppfylle deres drøm, ville bringe tilbake de ærefulle dagene fra deres fortid. De lovet ”istiqlal, azadi, hukumet-i islami” (uavhengighet, frihet, islamsk styre); men hva dere endte opp med var en sverm av blodsugende igler med turbaner, undertrykkelse og en satanisk regjering.
  Noen av dere håpet at Sunni Taliban i Afganistan ville bringe verdighet og ære til dere. Det de brakte var verre enn Saudi regimet, de kledde kvinnene i svarte sekker, gjenopptok den barbariske dødsstraffen ved steining, vendte tilbake til tiden med stammeregimer, nektet kvinner utdanning, økte uvitenhet eksponensielt og gjorde Afganistan til en internasjonal farm for opium.
  Dere satte ikke spørsmålstegn ved religionene og sektene dere arvet fra deres forfedre eller læren til mullaene, sheikene, eller imamene. Dere eksaminerte overhodet ikke det marerittet som ble solgt til dere som drømmer.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at den kan fri oss fra våre egne overtredelser.

  Gud velsignet dere med livsviktige naturresurser slik at dere kunne anvende disse for deres framgang og velstand. Allikevel ble/blir utbyttet av disse sløst bort av korrupte, hedenske, kortsynte, tilbakestående og undertrykkende konger, emirer, stammeledere og mullaer. Istedetfor å vinne deres frihet, istedetfor å etablere demokratiske system som den hellige boken informerer om, hevder dere troskap, sløser deres tid i kafeteriaer, gatelangs, og i råtne antikverte kontorer og produserer ikke noe annet enn store nuller.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri fra apati og slaveri.

  Se på halvdelen av deres befolkning, deres koner, deres mødre, søstre, døtre. Hva har dere gjort med dem? Hvordan kan dere håpe på utvikling og oppnå fred, framgang og Guds nåde mens dere begraver dem levende? Dere kan ikke forvente lykke når dere forakter halvparten av Guds menneskeskapninger, deres koner, mødre, søstre og døtre. Når dere fratar dem deres menneskerettigheter som er gitt dem av deres skaper, gjør dem til nesten ikke-mennesker. Dere kan ikke si til Gud at dere gjorde alle disse djevelske tingene for å behage deres avguder kalt Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hanbal, Ibn Maja, Abu Dawud, Malik, Kafi og horder av andre imamer, mullaer og geistlige. Ingen av disse idolene vil redde dere fra Guds rettferdighet. Dere betaler allerede dyrt for deres kvinneforakt og praksiser. Dere må be deres mødre, koner, søstre og døtre om unnskyldning for å ha behandlet dem som deres slaver, dere må oppriktig angre på at dere opptrådte som Faraoer mot dem.

  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan fri oss fra de mørke hullene i vårt bedrag.

  Verden vet at Israel har transformert seg fra en nasjon av ofre til en rasistisk kolonimakt. Mang progressive jøder aksepterer også smertefullt dette faktum og de kjemper mot det. Verden ser og de fleste mennesker anerkjenner den fascistiske politikken, okkupasjonen, grusomhetene, massakrene og nedverdigelsene som er blitt begått mot det palestinske folket siden 1948.
  Verden vet at Israel har drept mange flere palestinske barn enn de israelske barn palestinske selvmordsbombere har drept. Antall og hendelser finnes der ute dokumentert som bevis på Israels statsterrorisme mot det palestinske folket.
  Verden vet at koalisjonen av korsfarere, zionister og våpen/olje og andre interressegrupper inhyllet i tårn av makt bruker amerikanske skattepenger, militær og politisk makt, til å vedlikeholde denne tragedien med håp om Armageddon, mer land, eller blodige profitter av krig.
  Uansett, igjen må dere se dere i speilet. Hva har dere gjort, hva er det blitt av dere? Dere er blitt like rasistiske som de zionistene dere fordømmer. Dere fordømmer jøder uten å se noe skille, jødene som har fostret mange store profeter, filosofer, vitenskapsmenn/kvinner og oppfinnere som dere holder i akt og beundrer.
  Dere er blitt en selvmordsnasjon.
  Selv om det var mer enn ren pasifisme i Gandhis motstand mot britisk kolonialisme, var Gandhis kamp et lysende eksempel for dere. Istedet fulgte dere uvitende ledere, rasister og manipulative politikere, terrororganisasjoner, misledede religiøse geistlige og deres egne hormoner. Hvis dere hadde tatt lærdom fra moderne historie og brukt vett og forstand mer enn de animalistiske instinktene, hvis dere hadde fulgt koranen heller enn de religiøse idèene som fremmer vold og rasisme, ville dere nå ha levd ved siden av Israel og delt Jerusalem fredelig som brødre og søstre. Dere kan ikke forvente Guds barmhjertighet når dere reagerer på hat med hat, rasisme med rasisme, grusomheter med grusomheter. Dere kan ikke oppnå frihet og fred uten oppriktig å be om det samme for deres fiender. Hvordan kan dere hevde å være muslimer når dere har utelatt ”silm” (fred)?

  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan fri oss fra volden som omgir oss.

  Ved å fortsette langs veien med fornektelse og sekterisme risikerer dere mer enn bare ulykke og uverdighet i denne verden, dere risikerer også skam og gjengjeldelse i livet etter dette.

  “De som har forkastet vil bli fortalt: ’Guds forakt for dere er større enn deres forakt for dere selv, for vi inviterte til anerkjennelse men dere valgte å forkaste.’ De vil si: ’Vår herre, du har latt oss dø to ganger, du har gitt os liv to ganger. Nå har vi vedkjent oss våre forgåelser (synder). Er det noen vei ut av dette?’ Dette er fordi når Gud alene ble nevnt, forkastetet dere dette, men når partnere ble assosiert med Gud, da trodde dere. Derfor er dommen ved Gud, den høyeste, den største”. (40:10-12)

  Uten at dere er villige til å ta de nødvendige og smertefulle stegene til reformering gjennom selvransakelse og forskning, vil dere bli ledet av støpeformen av selvtilfredshet og blind etterfølgelse, inn mot avgrunnen som vil bli deres skjebne. Dere må vende dere til det sanne islam slik det er åpenbart fra Gud gjennom Guds sendebud og slutte med å blindt følge deres ”lærde” og ledere inn i forvrengninger og uautoriserte ideologier.
  Dere har kontinuerlig tapt fordi dere har forkastet Guds ord og erstattet det med andre religiøse lover og idèer som i sin tur har forårsaket at Gud forlater dere og deres dårskap.

  Dette livet handler ikke bare om moro og spill. Det handler om å oppfylle vår del av eden til Gud og vise at vi er istand til å tjene Gud alene.

  ”Og når Gud alene blir nevnt, fylles hjertene til de som ikke tror på et liv etter dette, med avsky, men når andre nevnes ved siden av fryder de seg!” (39:45)

  Er dere klar til å omfavne veien til Gud alene og forlate deres avgudsdyrking? Eller vil dere fortsette å være tapere?
  Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

  Derfor:

  • La oss forkaste alle andre religiøse teorier utenom koranen, og la oss dedikere systemet til Gud alene.
  • La oss stoppe planene til korsfarer-zionistenes koalisjon om å tegne et djevelsk bilde av islam og av muslimer, ved å provosere marginale elementer blandt oss gjennom å installere undertrykkende marionettregimer, brutale kriger, okkupasjoner og hemmelige operasjoner.
  • La oss styrte de undertrykkende monarkene og velge våre egne ledere slik at vi kan få fred, frihet og rettferdighet. Slik at vi kan eliminere unnskyldningene til korsfarer-zionistenes koalisjon som bruker ”frihet” som påskudd til å bombe våre byer, okkupere våre land, plyndre våre naturresurser og narre sine egne folk.
  • La oss slåss, ikke med kuler og bomber, men med intelligens og visdom.
  • La oss komme bort fra overtro og middelaldersk kultur og begynne å delta i vitenskapelige foretak.
  • La oss slutte å undertvinge våre mødre, søstre, døtre og koner; la oss gi dem tilbake deres verdighet, likeverdige rettigheter, frihet og identitet.
  • La oss forene våre røster, og bønner, med kristne, buddhister, jøder, agnostikere og enhver som søker rettferdighet og fred, istedetfor urettferdighet og krig.
  • La oss organisere lokale og internasjonale konferanser for å diskutere disse spørsmålene. Vi kan invitere religiøse ”lærde” fra alle slags sekter eller kulter, men vi skulle ikke la dem lede konferansene, siden vår erfaring viser at de ikke har gjort noen god jobb med å lede muslimene.

  Edip Yuksel, J.D.

  Gratis norske bøker om Islam til å laste ned:
  http://www.box.net/shared/2edk2ms08k

  Gratis engelske bøker om Islam til å laste ned:
  http://www.box.net/shared/jwchv9z400

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.