Satans Pentagon Tempel – Pentagrammets Slaver

enigma

Verden har en dedikert gruppe mennesker som har ‘kreativ destruksjon’ som mål og middel. Disse har i vår tid tatt all makt i verden, som Bibelen profeterer de vil få, når Satan slippes løs i de siste tider.

Krig, nød og død vil følge i hans fotspor.

Johhny Cash – The Man Comes Around

Mye mer enn formelle konspiratoriske rapporteringslinjer, så bindes de sammen av den ånd de tjener, og når de alle lyder denne, så er det som om de handler i konspiratorisk perfeksjon og symfoni. Alle av dem får sin rolle å spille av sin Falne Engel og tilsammen oppnår de denne sin mesters drømmer og agenda. En fallen ånd. En pervers ånd. En ondsinnet ånd, som ikke har noe som helst godt i sinne, selv om de bruker ‘gode’ argumenter for å fange mennesker i sitt nett(verk). Ikler seg å være Lysets Engler aka Luciferiske…. det er et lys med mørke baksider. Alt de sier vil alltid være basert på løgn og bedrag. Omtrent som Mossads slagord; «Med Bedrag Skal Dere Skape Kriger».

«.. creation and destruction are two sides of the same coin, and that creativity inevitably entails destruction». – Page 71. Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin

Hva som er målet for deres destruksjon er i all hovedsak alt som er kristent; Kristus plass i verden og samfunnet, familien som samfunnets grunncelle, kristne verdier, kristen samfunsorden, nasjonalstatene som er et kristent konsept fra gamle Israels organisering i stammesamfunn, etc. etc. Avløses av en kombinasjon av sosialisme (nasjonal og internasjonal), liberalisme, jødisk ‘humanisme’, etc., religiøst Babylonsk kaos som skal skape ‘Novus ordo seclorum’, påstått ‘sekulær ny orden’ skal komme utav all krig, nød og død de skaper (kreativ destruksjon), som en Fugl Fønix som skal komme utav kaoset de skaper; Anti-Krists Rike, som har sammenheng med et nytt tempel for Satan de har planer om å bygge i Jerusalem.

Pentagon-Building-in-Wash-007
Pentagon i Washington. Satanismens militære arm.

Baphomet Pentagram
Official Symbol of the Church of Satan

http://altreligion.about.com/od/symbols/ig/Pentagrams/Baphomet-Pentagram.htm

Mystery of Iniquity

«For lovløshetens hemmelighet (mystery of iniquity) er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;» – 2 Thessalonians 2:7.

Når flertallet av menneskene helt frivillig velger seg bort Gud og velger seg den humanistiske ateistiske satanismen kalt ‘sosial-demokrati’ (jødisk bolsjevisme light), så vil de som kunne ha gjort det, holdt tilbake, og som er av Gud, ikke lenger holde tilbake disse krefter å få kontrollen, fordi der er åndelige spilleregler å overholde, og den frie viljen til menneskene å velge sin konstitusjon og leveform er en av dem. Tilber kristisk masse av menneskene den okkulte Satans Synagoge, mer enn Kristus, så vil de få det. Konsekvensene også.

The Wanderer, Johnny Cash

Heller ikke Gud selv vil holde igjen, for den frie viljen er gitt i kjærlighet til menneskene som egentlig skulle opererer på et nivå over englene, før syndefallet, hvor Lucifer fikk innpass via å lokke Eva til å dra med seg Adam i elendigheten. Deretter trodde plutselig menneskene at de via ‘kunnskap’ (verdslig kunnskap), ‘viten’skap og ‘rasjonalitet’ kunne bli guder selv. Dårer.

Den Sjette Trompet

«Og den sjette engel blåste, og jeg hørte en røst fra de fire horn på det gull-alter som stod for Gud, 14 og den sa til den sjette engel, han som hadde basunen: Løs de fire engler som er bundet ved den store elv Eufrat! 15 Og de blev løst, de fire engler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene.» – Joh. Åp. / Rev. 9.13-15

I Enigma TV’s nye show kategorier presenterer de en rekke tankevekkende dokumentar som avslører at de psykologisk krigførings taktikker som brukes av det sionistiske neo-konservative Pentagon miljøet, ble delvis designet av en Pentagon offiser som var medlem av Church of Satan (Satans Synagoge), som ble stiftet av Anton LeVey.

levey
Anton LaVey. Født i en familie av Ukrainske jøder.

Dødskulter

6480ee41a88a3f2138f0e0a096ed74e9de1032c4 EnigmaTV’s nye serie med tittelen ‘Cults’ (Kulter) viser at det er en global masterplan for å destabilisere samfunnet og innføre en Ny Verdensorden styrt av deres grådighet, myderier, nød, kaos og massepanikk …

Kult medlemmer, med egne ord, forklarer hvordan den gamle «slave religionen» som kristendom vil bli erstattet med et samfunn delt i to ‘raser’; Predator (Predators) og Offer…

De med Dyrets Merke (‘survival of the fittest, Jungelens Lov’) er predatorene, ofrene er alle andre…..

Johnny Cash – Man in Black

Hvem er satanistene?

Den nye TV-serien til EnigmaTv intervjuer folk som er ledende for denne globale kampanje av hedonisme og egoisme. Barnesex ringer som er del av initierings ritene for å bli opptatt i de innerste kretser. Og maktbegjær – for enhver pris. Dette er ikke en drøm eller en vits eller en «teori» – dette er ting som virkelig skjer ..

aquino

Den satanistiske hedonismens triumf over det siviliserte kristne samfunnn:

Homosexuality is a Choice of Eternal Death
http://www.riksavisen.no/?p=15647

Det er klare bevis på at nordmenn er innvolvert eller er apologetikere for ‘Satans Synagoge’ (Joh. Åp. Rev. 2.9 & Rev. 3.9), blant andre Asbjørn Dyrendal (NTNU) og Didrik Søderlind (Human Etisk Forbund), og John Færseth (OTO) som er en fremtredende media-kommentator i Norge og som legger premissene for innføring av satanistisk tankesett i populasjonen gjennom media.

Social-Democratic Satanism
Social-Democratic Satanism

(Image: Asbjørn Dyrendal (NTNU) m/Didrik Søderlind. Social-Democratic Satanism? Some Examples of Satanism in Scandinavia. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate. )

Vi trenger åpenbart ifølge Dyrendal/Søderlind/LeVey å bli mer ‘cooperative’ og mindre ‘nonsensical’ med deres Nye Verdensorden; med andre ord samarbeidsvillig med dem slik at de kan få holde på som de vil uten at vi skal være sensitive med hva de holder på med (?).

Disse opptrer som apologeter og CHEKA/SS-Sturmführers som beskytter med trusler og vold potensielle avsløringer av hva den okkulte Satans Synagoge foretar seg nasjonalt og internasjonalt. Kritikk av Satans Synagoge blir kalt ‘anti-semittisme’, jødehat og netthat. Satans Synagoge har fått innført lover som preventiv for å avsløre dem, under trusler om straff, siden Satan innsetter sine i alle maktposisjoner, siden det er Satan som er denne verdens Fyrste, jfr. hvordan han fristet Jesus selv på fjellet med at all makt og penger og land han kunne se, ville tilfalle Jesus om han bare falt ned på kne og tilbad Satan.

david
Jødiske musikk executives. Musikk blir ofte brukt til intiering av barn og unge inni hedonisme og satanisme.

Vi kan av dette utlede at Romerne 13 ikke kan forstås at kristne skal gi ubetinget støtte til myndighetenes disposjoner (se på fruktene av hva de gjør heller), fordi de i de aller fleste tilfeller representerer den Falne Engel, utbredelsen av den mentalitet, og i svært sjeldne tilfeller er en eller noen få personer som som med eget valg vil representere Israels, Jacobs, Isaks og Jesus’ Gud.

Jesus nektet og repliserte; «Herren din Gud skal du tjene» (Matthew 4:10).

Disse Pentagrammets Slaver på laveste nivå, nyttige idioter, opptrer også som ekspert-kommentatorer ofte for ‘kristne’ medier, som Vårt Land. Men når Gud overgir landene til dom og tribulation under ‘the iron yoke’, så kan kristne ikke gjør motstand mot denne dommen, fordi den er fra Gud, for frafallet.  Jesus la seg aldri ut med Romerne. Romerne var Guds dom over Israel, at de skulle miste sin frihet fordi de ikke holdt seg til den levende Gud, men fremmede guder som var fremmed for Juda stamen og Israel stammene.. Det er bare edomitt-jøder som alltid vil være den røde edoms ånds rebellion rase, som i kommunismen/sosialismen, som kriger mot alt og alle for sitt Verdensrike.

Men Kristus sitt Rike er ikke et militært eller et politisk. Det transformerer først sjelene og hjertene, så vil de med den and skape det beste samfunn utav det.

Satans Synagoge blir ofte fremstilt av disse Pentagrammets Slaver i massemedia som ‘Guds Utvalgte Folk’, men det er ingen som spør seg selv eller andre hva slags ‘gud’ som har utvalgt dem.

Den Falne Fyrste som utgir seg for å være en Lysets Engel trenger ekumenisme og politisk korrekt samhold av alle for å lykkes. Han er ved å få det.

«Ingen steder ble Kristi lære så undertrykt som i den kristne kirke» -Goethe .

Det går mot dårlige tider for alle som ikke er enig med de med Dyrets Merke, de fra Satans Synagoge.

Det skal ikke lenger bli arbeid å få for dem som ikke passer inn, og ikke kan de selge noe, så de har ingen penger og kan ikke lenger kjøpe mat, medisin, vann, drivstoff, klær eller noe som helst. De vil bli avskåret fra Statlige velferdsordninger og mest sannsynlig vil de bli drept som under den jødiske bolsjevismen der fra 1916 og utover (som i USSR, 66 million myrdet):

Fra John Færseth og Co’s satanist apologetiske nettblekke:

brendberg
http://www.vepsen.no/monitorarkiv/artikler/shamir110204.htm

“Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.” Revelation 13:16,17

Noen få kloke mennesker vil nekte å tilbe dyret og å motta dyrets merke. De vil velge å tilbe himmelens Gud i stedet, fremfor idoltary, tilbe mennesker og mennesket (humanisme, sosialisme, tilbe jøder som om var de guder).

Johnny Cash – I Won’t Back Down

Ondskapens Ansikt

447e3c141509257c6bd32e77ae63b4fbdb23c16aAldri før avslørt på film, viser EnigmaTV’s nye serie om at Son of Sam myrderiene – som ble inspirert av meldinger fra en «demon» som snakket gjennom en hund, ble faktisk begått ikke av en mann, men av en gruppe mordere som er medlemmer av en kult som nå maskeres som en dyreverns gruppe.

Jødiske David Richard Berkowitz (født Richard David Falco, 1. juni 1953), også kjent som Son of Sam og ‘.44 Caliber Killer’, er en amerikansk seriemorder dømt for en rekke skyteangrep som begynte sommeren 1976. Med en .44 kaliber Bulldog revolver, drepte han seks ofre og såret sju andre innen juli 1977. Berkowitz unngikk en massiv politimenneskejakt og samtidig la han igjen frekke brev som lovet ytterligere mord. Sterkt publiserte i pressen, terrorisert han New York, og ble verdens notoritet.

Illuminati sexslaver

f1b6515d3ec9e76432fe55551782112eb034a058EnigmaTV’s søkemotor gjør det mulig å dykke dypere og dypere og hente opp indekserte TV-programmer og filmer om hemmelige samfunn og verdens regjeringers korrupsjon.

I denne serien ser vi også et «sex party» inni et tempel, der geometriske symbolikk er kodet inn i ulike hovedsteders bygater er også undersøkt, og vi lærer hvordan søkemotorer tar opp og lagrer alt som du tror – selv om du sletter og bestemmer deg for ikke å trykke ENTER etter å ha skrevet et søkeord! Australia og New Zealand frimurere paraderer for HD-kameraer for første gang.

HD søkemotoren søker også ut filmer om de ti verste og sprø monarker gjennom tidene!

Ikke alle monarker har fått sin makt fra Det Høyeste Forsyn. Kanskje de fleste er kjøpt og betalt av okkulte grupperinger, hvor noen royale som Prins Andrew innvolvert i barnesex skandaler med mindreårige og barn i sexparties hos jødiske Jeffrey Epstein (sammen med Tony Blair og Sannhedrin Harvard Jussprofessor Alan Dershowitz).

Som Henry Kissinger sier; «Makt er det beste afrodisiakum«. Noe må de jo få brukt all sin hedonistiske seksuelle energi på utav dette ‘maktens afrodisiakum’, når Verdens Fyrste har plassert dem så høyt de kan komme, så er det vel ikke så mye annen moro de kan ha enn å vise at lovene som gjelder for alle andre ikke gjelder for dem, sådan at de kan få som belønning for tro tjeneste utløp for sine dypeste og mest perverse hedonistiske begjær, siden deres Fyrste holder sin hånd over dem (Epstein fikk usedvanlig kort straff, sammenlignet med hva vanlige folk ville fått).

Egne lover for dem, eller vanlige lover gjelder visst ikke for Satans Synagoge. Fru Justitia er ikke så blind lenger at det gjør noe.

Johnny Cash – Goin’ By The Book

Må de brenne i Helvete!

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Relatert

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis
http://www.riksavisen.no/?p=13463

Til slutt kan man ikke tie lenger
http://www.riksavisen.no/?p=12602

Homosexuality is a Choice of Eternal Death
http://www.riksavisen.no/?p=15647

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Jødisk Ny Verdensorden
http://www.riksavisen.no/?p=11150

The Old Rugged Cross-Johnny & June Carter Cash

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring