Sosialdemokratiets «Ariske» Idealer

Her gamle metoder, lobotomi, men det finnes mye mer rensligere metoder å endre folks tankemønstre på idag.

De som ikke passer inn i sosialdemokratiets bilde av det «normale» menneske, må tas hånd om av systemet.

Et kaldt samfunn har vi fått, hvor mennesker tvangsmedisineres og foreldre får fratatt sine barn, istedenfor å få hjelp om noe skulle være galt med dem, eller de mangler ressurser. Alltid de svakeste blant oss dette går utover.

I de aller fleste tilfeller er det ingen ting galt med dem. De faller bare ikke under kategorien sosialdemokratiets ideal menneske, fordi de tenker selv, er opportunistiske, motsier autoriteter, nekter å høre på de «lærde», etc., altså stikk imot det sosialdemokratiske idealmenneske. De passer ikke inn i malen. Profetien som «Animal Farm» beskrev har gått i oppfyllelse; Alle er like, men enkelte er likere enn andre.

Om de protesterer mot overgrep mot seg fra barnevernets side, så diagnostiseres de som paranoid eller schizofren, og får dermed flere overgripende etater mot seg. Og dermed passer de ikke inn i herretenkernes bilde av idealsamfunnet på dette grunnlag heller. «Yes, Sir», underdanig, er svaret herretenkerne forventer. Alle andre svar er galt svar.

Snakk med de menneskene som er utsatt, og se at jeg har rett.

Dette har ingenting med Arbeiderpartiet alene å gjøre. Det er tverrpolitisk enighet om behandlingen de utsettes for, som for de sosialdemokratiske idealer.

Statistikk Skandinavia (mer data kommer):

Statistikk_overgrep

«Norsk psykiatri bruker tvang i strid med menneskerettighetene«. «Det mener menneskerettighetsforsker Gro Hillestad Thune. Ifølge en fersk rapport fra Sintef øker bruken av tvang i Norge, og det gjelder tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering, håndjern og fotlenker. Thune mener ansvaret både ligger hos helsepersonell og politikerne. Også Den europeiske torturkomitéen kritiserer Norge for tvangsbruk«.
TV3 NOR 31.05.2007.

At det ikke er flere enn det er, skyldes i sin helhet at bare frykten dette system skaper, holder andre lydig innenfor det sosialdemokratiske ideal. En hop av redde, lydige og systemtro undersåtter er resultatet, og det var jo hele vitsen med CIA/Gaustad samarbeidet etter krigen å finne ut av hvordan skape.

Dette er den moderne form for rasehygiene (eugenics). Det er Hitlers perfekte menneske, og dressering eller avliding av de som ikke holder mål. *)

Barn skal ikke få mulighet til å utvikle seg i slik «uheldig» retning som sine opportunistiske foreldre. De som tenker utover det «politisk korrekte» ideal, spesielt hvis de tror på en annen enn den statsautoriserte Gud, får en sprøyte i rompa, og stesjes bort hvor de ikke kan influere og «smitte» andre.

Systemet ble skapt etter krigen av miljøet ved Gaustad Sykehus i kompaniskap med CIA, og foredlet under statsminister Gro Harlem Brundtland. Det var vel ikke akkuret slik mange ventet at «nabokjerringa skulle bry seg mer«. Noen vil nok hevde at hun bryr seg litt for mye nå.

Hvilken falitterklæring at politikerne har skapt levestandarden så dårlig at dette kan være mulig, og at de ikke har klart å hjelpe på annet vis enn dette. System skapt av politikere som selv hadde nøkkelbarn, mens politikeren var mest opptatt av makt og karriere, mens deres egne barn som alltid gikk for lut og kaldt vann, begikk selvmord. Hvordan kan slike politikere tro et eneste øyeblikk at de vet hva som er best for oss?

Eksempler:

 • Arnold Juklerød opponerte mot skjulte maktstrukturer. Rett innpå Gaustad bar det.
 • Rune L. Hansen ble 08.01.2007 hentet av Barnevernet sammen med politi og bragt til lege, viderebefordret til psykiatrisk institusjon og tvangsinnlagt der i 5 dager. Slapp med nød og neppe ut derifra takket være kontroll-komiteen og en dyktig advokat, og fikk i januar 2008 beskjed om at barnevern-tjenesten har innlevert Fylkesnemda i Rogaland begjæring om å få overta deres barn! For å opponere muntlig mot at barnevernet ville ta hans barn fra ham (?). Det hadde jo vært unormalt å la være å opponere etter vår mening.
 • Oddmar Remøy, ble sendt til psykiatrisk klinikk med tvang, fordi han støttet Kåre Torvholm, som igjen truet maktas hemmeligheter. Innleggende lege var Gro Harlem Brundtlands statsekretær Aasen . Han visste triksa kan en si. Kommunelege Aasen som selv hadde vært med på å innføre frihetsberøvelsesparagrafen (§3 i LPH fra 1999).

Undertegnede anser seg som kristen, og uavhengig av det, også på rent moralsk grunnlag, mener at de som er bedre utviklet har en åndelig og moralsk plikt til å dra de mindre bemidlede og utrustede med seg, og dra omsorg for dem. Ikke å «exterminere» dem.

Det er i den handling hvor den intellektuelt sterke, også kan vise at han også har et hjerte. Her «skilles klinten fra hveten», for å si det filosofisk.

Giv akt for de nye guder, som bestemmer hvem som er fortjent et liv eller ikke:

*) «Adolf Hitler had read some racial-hygiene tracts during his period of imprisonment in Landsberg Prison. The future leader considered that Germany could only become strong again if the state applied to German society the basic principles of racial hygiene and eugenics. Hitler believed the nation had become weak, corrupted by the infusion of degenerate elements into its bloodstream. In his opinion, these had to be removed as quickly as possible. He also believed that the strong and the racially pure had to be encouraged to have more children, and the weak and the racially impure had to be neutralized by one means or another.
Nazi eugenics pertains to Nazi Germany’s race based social policies that placed the improvement of the race through eugenics at the center of their concerns and targeted those humans they identified as «life unworthy of life» (German Lebensunwertes Leben), including but not limited to the: criminal, degenerate, dissident, feeble-minded, homosexual, idle, insane, religious and weak humans for elimination from the chain of heredity. More than 400,000 persons were sterilized against their will

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics

J.Johansen

1)http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200002/4-2t.txt
http://www.geocities.com/greenliberal/ENGAAS19970806.html
2)http://www.ssb.no/emner/03/02/speshelsepsyk/tab-2007-06-20-01.html
3)http://www.ssb.no/tabell/03752
4)http://www.ssb.no/emner/03/03/10/barneverng/tab-2007-09-05-07.html
5)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
6)http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Download_sundhedsstatistik/tvang_i_psykiatrien/DSN.aspx
7)http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Sok_Resultat/?Title=barn%20och%20unga&SubjectId=-1&SubjectText=&PublishedYear=-1&PublDocType=21&PublDocTypeText=Statistik&SortOrder=0&Language=0&offset=1

.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

20 Kommentarer

 1. Pingback: Arnold Juklerød; Psykiatriens uhyggelige menneskeforakt avslørt

 2. barnevernet og psykiatrien er ondskapens sendebud…

 3. Den viktigtse lærdommen som kan trekkes av dette, er at enhver må ha total mistillit til absolutt alle autoriteter: Leger, psykologer, psykiatere, politi, rettsvesen, advokater, tanneleger, politikere, banksjefer, sosialtjeneste, barnevern osv.

  Avogtil trenger en desverre disse folkas hjelp eller tjenester, men alt de gjør og alt de foreslår må konsekvent overprøves, uten unntak.

  Ogs så må en konstant overvåke disse folka. Altid kikke dem i korta, google dem, forhøre seg om dem, finne ut av ders svake sider, men uten at de selv ser det.

  Mottoet må være:

  TILLIT SKAL IKKE VÆRE,
  DINS MISTILLIT ER DITT SKJOLD OG VERGE

 4. «Karls Evangelium
  Som et apropos til innlegget i ”Oss glemsomme i mellom” i dette nummer av Samfunnsliv:
  I 1934 vedtok Stortinget den såkalte steriliseringsloven som skulle forhindre at uønskede individer skulle føre slekten videre. Dette gjaldt bl.a. åndsvake og tatere.
  Det var ett eneste parti som stemte mot denne umenneskelige loven: Samfundspartiet, ved varamann for partiets leder Bertram D. Brochmann, ingeniør Gjert E. Bonde. P.g.a. sitt menneskesyn var det en total umulighet for ham å gå inn for et slikt forslag.
  I mellomkrigstiden arbeidet venstremannen og apoteker Jon Alfred Mjøen med sine rasehygieniske teorier på Rasehygienisk Institutt i Oslo. Hans forskning var et viktig element i nazistenes raseteorier før 2.verdenskrig.
  Dette fremkom klart etter at undertegnede var på et besøk på Wannsee-sentret (i dag et museum) i Berlin der tyske SS-offiserer hadde sitt berømte møte som kom med den endelige løsningen på jødespørsmålet.
  Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972 med uinnskrenket makt og myndighet, et grunnleggende element i sosialdemokratiet under Arbeiderpartiet.
  Han snakket om «den gode folkestamme». Dette er en finere omskriving av begrepet rasehygiene. Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring.
  Men denne Evang-eliseringen førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering, først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere. Men det fantes andre kritierier også: hustruene til alkoholikere kunne også bli sterilisert fordi mannenes dårlige egenskaper og arv ikke skulle føres videre på barna.
  Nå fremkommer det at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff.
  Dette er hovedbudskapet i Karls Evangelium.
  I det sosialdemokratiske skapet synes det som om det
  finnes utallige skjeletter som vil ut. Den viktigste lærdommen
  vi kan trekke ut av dette
  er at det ikke er den genetiske arvemassen
  som er til størst fare for
  et samfunn, men derimot sosialt
  arvegods og brunt slagg fra de gode
  sosialdemokrater med Karl
  Evang i spissen.»

  Leder i Samfunnsliv nr. 5 – 2008. DOJ.

 5. Ja, det er meget interessant å se galskapen i et nøtteskall.

  Helt enig i den konklusjonen.

  Her kan den som vil lese litt om politikkens verste ansikt, viviseksjonsmoralen og anitviviseksjonsmoralen hhv ytterste høyre og ytterste venstre.

  http://bmonline.no/html/poli_1.html

  hilsen

  Bjørgulf
  BmOnline

 6. Arno,
  Ang. Benito’s definisjon av fascismen «samrøre mellom stat og store bedrifter», som også Hitler gjorde, spesielt IB Farben og store menn og bedrifter fra Wall Street (inkl. Prescott Bush).

  Jeg er imot fascisme i Benito og Hitlers definisjon. Jeg er imot eugenetikk også, samme hvem som bruker det.

  Jeg er faktisk ikke fått helt klart for meg ennå hva Stalins definisjon av fascismen er, så gi meg det inn med teskjeer er du snill (har en følelse av at jeg er imot Stalins definisjon også).

  For å forstå hvordan det ikke er enten / eller, men både og, så må en forstå 80/20 regelen; at den skjulte hånd i verdenspolitikken, som styrer verden, jfr. bøkene til Anthony C. Sutton, gir hver enkelt «isme» som de skaper til sitt formål 80 % gode argumenter for hvorfor velgerne/folk skal gi dem støtte, men så er der 20 % galskap og ondskap gitt dem alle.

  Den som ikke forstår dette er opphengt i venstre/høyre fellen, og klarer ikke å se hvordan de som sitter på toppen overhodet ikke er i dette venstre/høyre paradigme, men styrer begge sider.

  DERFOR har de også skapt de politiske partier tilsvarende; de får noe godt i sin kurv til velgeråte (80%), og resten djevelskap (20%).

  Eksempel:
  1. Hadde FRP ikke leflet alt for mye med «næringslivet» (les; det er de høyeste herrer i globalisering og kapitalismens brutale verden), og dermed tilgodesett vanlige fok (arbeideren mer), så skulle de fått min ubetingede stemme. FrP behersker inntellekt og høyre hjernehalvdel.
  2. Hadde SV latt være å tyte om og fremme sterkere offentlig sektor, mer byrakrati, og stadig mer skatter og avgifter, så skulle de fått min ubetingede stemme. SV behersker hjerte og den venstre hjernehalvdel.

  I tillegg har de politiske partier det formål å «splitte og herske», slik at de kan aldri bli løsningen, bare den største del av problemet.

  Dermed er vi, velgere og vanlige folk, nødt til å velge kun mellom to onder, eller hva vi antar er det beste av to onder. Vi må velge mellom pest og kolera. Vi får aldri det ultimate, pga det 80/20 partivesenet som høyre/venstre paradigmet setter oss i.

  Jeg pleier å si at jeg har hjertet på venstresiden, men hjernen på høyresiden (av politikken). Hvordan kan disse to verdener forenes? Hadde det kunne vært laget et «politisk» program som tok det beste fra alle partier, så hadde det vært den ultimate politikk.

  Mvh. J


 7. OPPKLARING OG ORIENTERING, ifra Rune L. Hansen, 30.01. 2008:

  Jeg og min familie er hverken fattige eller ressurs-svake! Tvert imot! Men Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune forsøker løgnaktig å fremstille oss som fattige og (selvforskyldt) ressurs-svake. Hvilken interesse de har av det kan enhver selv forsøke å tenke seg til. Men det er på ingen som helst måte sant!
  Vi har tvert om på de fleste områder vært, og er, både sterkere og rikere enn de fleste!
  I kraft av vår orientering efter kvaliteter, og i kraft av bevisst opparbeidelse av stadig mere rikdom og trivsel, gjennom tålmodig og målbevisst arbeide.
  Både når det gjelder mat, klær, kultur og det meste annet.
  Til stadighet har vi sett og opplevd hvordan dette har vekket glede og respekt, men dessverre også misunnelse og spekulativ undring.
  De mislykkede, til tross for penger, moderne hus-fasader, trendy syntetisk bekledning og ungene i barnehager og i de samme skolene som «alle andre», etc., har ofte selv hverken mot, forstand, tid eller tålmodighet til å frigjøre seg ifra frykt, umoral, løgn, uanstendighet, moter, floskler, underholdning, etc.
  De trenger vel ofte hjelp ifra både Sosialkontor, Barnevern-tjeneste, psykiatri, ublu kreditt-lån, fagkyndige, eksperter og lettvinte løsninger, – mere enn meg og min familie!
  For vår del har vi hatt ingen eller liten bruk for slik «hjelp».
  Også i økonomisk forstand har vi vært og er vi rikere enn de fleste. Fordi vi prioriterer kvalitativt og mye bedre enn folk flest.
  Ikke har vi hjemsted eller tilhold i grøftekanten eller rennesteinen heller, som folk flest.
  Her er av vesentlig betydning å heller ikke glemme eller forbise når det er snakk om våre barn: Ingen av våre barn har ganske så omtrentlig noensinne vært syke en eneste dag i sitt liv! Og de er dessuten særdeles friske, sunne, sterke, glade, robuste og harmoniske barn! Og jeg og min kone har mange barn sammen. Kan noen endog med få barn i familien si noe tilsvarende med hensyn til sine barn?
  Men jeg og min kone blir fattige – og ødelagte – også fysisk, av Barnevern-tjenesten sin terror og trakassering!
  Og det er noe helt annet! Og også tilsiktet av Barnevern-tjenesten! Og at de er i ferd med fullstendig å sønderknuse hele vår familie, det er et faktum. Men vi hverken er eller var slik som de sier og har sagt!
  Men de har sine makabre grunner til å fremstille oss slik som de gjør!
  Til over natten å fremstille oss som fattige og ressurs-svake!
  Og til over natten å fremstille meg og min kone som gale, osv.!
  Hvis dere andre dere ute omkring oss i samfunnet lar dere lure av slikt noe, – da lurte Barnevern-tjenesten og dens medløpere i umenneskelighet og terror seg unna også denne gangen!!!

 8. Enda et PS:
  Bortimot absolutt alt som har skjedd muntlig i saken,
  inklusive oppstyret i og ved vårt hjemsted i januar 2007
  og oppholdet og samtalene i psykisatrisk avdeling,
  og da politiet kom samt samtalen med kommunelegen,
  kidnappingen i bilen,
  osv., har jeg lyd-opptak av! Og er samtidig også
  beskrevet skriftlig på så forskjellig vis,
  både i brevene og i mine dagboks-notater,
  og er lastet opp på Internettet.
  Bortsett fra lyd-opptakene, som jeg forsøker å finne egnet
  plass til på Internettet.
  Ingen sak er noensinne grundigere dokumentert
  enn denne saken, tror jeg!

 9. PS:
  Jeg opponerte skriftlig, ikke muntlig.
  Hele saken er en 100% skriftlig sak, og alt som skjer og har skjedd legges ut på Internettet. Komplett, uten at noenting som helst blir tilbakeholdt ifra meg og min familie sin side.
  For en oversikt, se særlig denne linken:
  http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

 10. Jarle J. i Riksavisen.no skriver i en e-post til meg, blandt annet følgende:
  «Jeg vil tro at det du opplever nå, kommer inn under lignende en Strasbourg dom nylig, som går på din rett til familieliv, samt at alle deres påstander må behandles og bevises i retten.»

  Privatlivets fred og ro, og lov og rett og redelighet, anstendighet og menneskelighet. Barnevern-tjenesten sine monstre, og slike vet vi det er mange av, bryr seg vel ingenting som helst om slikt noe?
  Er det kanskje også for at de regner med at eventuell dom i Strasbourg og bortimot hva som helst annet vil ha liten eller ingen som helst betydning fra eller til?
  Jeg tror at både de og deres medløpere tar det for gitt og regner med og har erfart at slikt noe betyr nærmest ingenting som helst.
  At de uansett både nu og i mellomtiden og efterpå regner med å bortimot fullstendig slippe å stå til ansvar for sine ugjerninger.
  De er skamløst frekke og løgnaktige, – og i Norge er mange instanser og mennesker involvert i deres grovt kriminelle ugjerninger. Som automatisk og uansett hva som skjer vil støtte og hjelpe Barnevern-tjenesten til og med videre uhyre grove ugjerninger.
  Hva skal de vel være redd for? Noen som helst i den offentlige Barnevern-tjenesten?
  De er på det nærmeste ikke redd for noenting som helst!
  Først og fremst for at de har mange med seg i sine ugjerninger.
  Og de har suveren makt (utenfor lov og rett) til å skremme hvem og hva som helst!
  Det er vel den makten, og den selvbevisste vissheten om at de i nevneverdig grad slipper å stå til ansvar for hva de uansett gjør, som gjør de så farlige og til den onde sirkel som stadig mere og mere ødelegger vårt samfunn?

  Med beste hilsen
  ifra Rune L. Hansen igjen!

 11. Til de som lurer, så har forfatteren av dette innlegg ingen som helst interesse av å henge noen spesiell side om det er kommunisme, nazisme, fascisme eller bolsjevisme. Tilhører ingen «side». Har kun interesse av å få frem alle sider, sannheten, og skape debatt. Det er alt.
  Mvh. J.

 12. Ok. Takk for det Arno. Lærer noe hver dag.
  Skal se om jeg får flettet inn noe om det.
  Mvh. J.

 13. Hitler var en læregutt i eugenetikk.
  Kolonimakten England var tidlig ledende, med f.eks. Darwins fetter Francis Galton og Herbert Spencer.
  Danmark var også tidlig ute og ble kopiert av USA, som deretter ble modell for Tyskland.

  Se f.eks. bøker jeg har skannet:
  http://arno.daastol.com/books/
  Eugenics

  These books, show that also Britain had an active policy of eugenics, as most other Western countries in the period 1890-1975.

  Searle, George. (1976). Eugenics and Politics in Britain 1900-1914

  Kennedy, Paul and Anthony Nichols, (ed). (1981).
  Nationalist and Racist Movements in Britain and Germany before 1914

  Se også f.eks. (fra http://www.krigshistorie.net/literature.html )

  Eugenics in the USA, as an early model for Germany:
  Black, Edwin. (2003). War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, New York: Four Walls Eight Windows

  Carlson, Elof Axel. (2001). The Unfit: A History of a Bad Idea, Cold Spring Harbor, N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratory Press

  Chesterton, G. K. (1922). Eugenics and Other Evils: An Argument Against the Scientifically Organized State, London: Cassell

  Duster, Troy. (1990). Backdoor to Eugenics, New York: Routledge, reprinted 2003

  Gould, Stephen Jay. (1981). The Mismeasure of Man, New York: Norton, reprinted: London: Penguin Books, 1997

  Kevles, Daniel. (1986). In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity, Berkeley: University of California Press and Cambridge MA: Harvard University Press, 1998

  Kühl, Stefan. (1994). The Nazi Connection. Eugenics, American Racism and German National Socialism, Oxford and New York: Oxford University Press

  Larson, Edward J. (1996). Sex, Race, and Science : Eugenics in the Deep South, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press

  Ordover, Nancy. (2003). American Eugenics: Race, Queer Anatomy, and the Science of Nationalism, Minneapolis: University of Minnesota Press

  Rosen, Christine. (2004). Preaching Eugenics : Religious Leaders and the American Eugenics Movement, Oxford and New York: Oxford University Press

  Traverso, Enzo. (2003). The Origins of Nazi violence New York and London: New Press

  Wallace, Max. (2003). The American Axis. Henry Ford, Charles Lindbergh and the Rise of the Third Reich, New York: St Martin’s Press

 14. For ordens skyld, – slik er den korrekte teksten:

  Rune L. Hansen ble av barnevernet sammen med politi midt på dagen mandag 08.01. 2007 som lyn ifra klar himmel kidnappet ifra sitt hjemsted og bragt til lege, samtidig som hans kone og barn og hjemsted ble beleiret og avsperret resten av dagen, og hans kone og barn nesten kidnappet samme dag og også senere. Familiefar Rune ble bragt hen til psykiatrisk institusjon i 5 dager, tvangsinnlagt for å ha hevdet seg og sin familie trakassert og terrorisert av barneverntjenesten og derfor stemplet som paranoid schizofren, og slapp med nød og neppe ut derifra takket være kontroll-komiteen og en dyktig advokat, og fikk i januar 2008 beskjed om at barnevern-tjenesten har innlevert Fy-nemnda i Rogaland begjæring om å få overta deres barn!

 15. Her Mannsen,
  Dine observasjoner er interessante.

  Hvis det er slik at det er kø, og ventelister for syke mennesker som vil ha hjelp,
  hvorfor ser det ut til at slike helt friske mennesker som Hr. Hansen over
  (undertegnede intervjuet ham for et par dager siden som grunnlag for denne artikkel),
  glir rett inn etter Barnevernet’s diagnosering
  (Barnevernet fylte ut «arrest»-skjema med diagnose og det hele, for legen bare å undertegne på),
  og beordring av politiet til å skysse ham på «galehuset».
  Ingen snakket tilsynelatede om dårlig plass på institusjonen.

  Det ble alt som de ville både hos politi og lege.

  Klagenemda satte ham fri etter 5 dager.

  Mvh. J.

 16. Her Mannsen,
  forstå ikke artikkelen slik at vi ikke støtter de som VIL og trenger hjelp, og ber om det, selv om vi er uenig i formen den hjelpen gis i til syke mennesker som ukritisk tror på «hjelpeapparatet» (kjemisk lobotomi / lykkepiller).

  Vår bekymring går utelukkende på de som tvinges til «hjelp».

  Som jeg forstår SSB tabellene, så er dette de som er tatt med tvang, som ikke skriver under selv.

  Vi har folk på universitetene igang med å hjelpe oss å finne mer data og kvalitetsikre disse tallene.

  Mvh. J

 17. Takk for det Atle,
  man gjør så godt man kan,
  Mvh. J.

 18. Joda, må innrømme at jeg lærte mine barn å tenke selv, at det var lov å skille seg ut, ikke følge den store massen om man ikke ønsket det, at normalen kun er en gjennomsnittlig mal, og den oppnås fordi det er folk både langt under og langt over den normalen….
  Bra artikkel,men en ting vil jeg si: De tvangsinnleggelsene, er de basert på dem som er ren tvang der pasienten selv altså ikke vil, eller er også de frivillige tvangsinnleggelsene med? På sistnevnte skriver pasienten under selv, nemlig. Det finnes nok av alvorlig psykisk syke som VIL inn på lukket avdeling for å få hjelp. Og de skriver under på tvangsinnleggelsen, de. Har selv vært med på å ledsage pasient midt på natten til legevakta og sett hvordan det gjøres. Og de anvender faktisk det samme tvangsinnleggelsesskjemaet, men de kaller innleggelsen for frivillig tvangsinnleggelse. At pasienten dro hjem etterpå for å sove litt og ble kjørt inn av familien til lukket avdeling på dagtid neste dag, kan neppe kalles tvangsinnleggelse i en statistikk. Denne pasienten ønsket selv å komme inn der. Når ting haster innenfor psykiatrien, må legene faktisk anvende tvangsinnleggelsesskjemaet, for da er sykehuset _nødt_ til å ta imot. Å vente på ordinær innleggelse tar måneder, kanskje pasienten ikke blir innlagt overhodet pga køene. De har en tendens til å innkalle til en samtale og foreslå terapi istedet, nemlig.

 19. Hei Jarle.

  Du skriver som vanlig glitrende, er det ikke det jeg sier? Norge trenger deg.

  Atle

 20. Så sikkert og visst!
  Der fikk du sagt det!
  Dette vil det være mange som kjenner seg igjen i!
  For å nå målet – om det så er «Kvamsåsen rundt»,
  må en bevege den ene foten først!
  Hjertelig takk!
  Beste hilsner
  ifra Rune L. Hansen

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.