Av Penneknekt – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1042802

PST’s fremoverlente Hedvig Moe mener alle må være snill, selv med svikerne

Hvordan skal vi forholde oss til de askeNAZI’ene som er korrupt, og som seiler under falskt flagg ? () Qusling-style? Veldig god artikkel hos steigan.no; Er du forbannet på strømprisene? PST har deg i kikkerten.

Bilde lånt fra Wiki – Penneknekt (CC-BY-SA-3.0-ingen endring). Vi kommer tilbake med en artikkel siden om partienes syn på hvordan de eventuelt vil behandle dagens landssvikere og korrupte politikere. Fortjener politikere idag livslang pensjon for sviket ved at alle uten unntak ivaretar askeNazienes antikristne Great Reset mer enn norske borgeres ve og vel ?

Dette er min selvangivelse. Jeg synest ikke om hva de gjør idag de som kuppet makten i Norge etter 22/7-2011, og styrer debatten med jernhånd, KUN en mening er lovlig. Hva mener norske partier om den tilsynelatende nye stillingsinstruksen til PST at de skal styre den politiske diskurs? Hvem har gitt dem den rollen? Det skal vi komme tilbake til med i egen artikkel.

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Vi ser med uro på de alvorlige samfunnsutfordringene radikalisering og ekstremisme hos de styrende kan få for liv, helse og trygghet for vanlige folk. Behovet for mer kunnskap om ekstremisme og tiltak som forebygger og motvirker radikalisering og ekstremisme hos makthaverne, er stort.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-oppnevner-ekstremismekommisjon/id2918158/

Skal de arrestere meg for noe kriminelt hvor jeg får advokat på det offentliges regning får de komme og hente meg. Hvis ikke skal de ikke plage meg med emailer eller telefoner. Jeg anser slike emailer og telefoner som trakassering for å skremme og skape frykt for et slags naziregime. De skremmer folk bort fra å delta i demokratiet… innrømmer PST med dette at det i virkeligheten ikke finnes noe demokrati ?

https://steigan.no/2022/06/er-du-forbannet-pa-stromprisene-pst-har-deg-i-kikkerten/

Hun er vel kjønnskvotert mer enn intelligenskvotiert hun tøtta der stakkar. «Når katten (sjøvold) er borte danser musene på bordet», når barnehagetanter kommer inn i politiet da går det galt.. Da blir det en stor barnehage av hele nasjonen… Kvinner flest er helt udugelig i en slik PST stilling, siden de blir så lett skremt. Mest for sitt overdrevne barnehagetante kontrollbehov, og for det andre at de blir redd bare en sier «Bø» til dem, og da tror de en er terrorist.

Slik taler en dame som ikke er kjønnskvotert, men har intelligenskvotienten i orden

Jeg gjorde det til statsforvalter Rigmor Brøste i en klage at jeg kalte det klagebehandling til «beskyttelse av kvinnesolidaritetes fremme«, hun var mest opptatt av å beskytte sin medsøster saksbehandler i kommunen som hadde gjort vedtaket enn å behandle min klage, hun ble kjempeskremt av den konspirasjonsteorien om kvinnesolidariteten foran rettferdigheten og retten, som er helt virkelig, og da klaget hun meg inn for fastlegen for psykisk noe jeg ikke vet hva. I et kjønnskvotert system er det mange dumme damer i posisjoner de ikke har forutsetninger for å klare. De antikristne askeNaziene ved makten er ganske innbitt på å bli kvitt alle som sier dem imot idag, på en eller annen måte.

Har vi politisk politi?

Hva skal de med å ringe til folk som ikke er kriminell da? Vi har vel nok med kriminelle de kan ta seg av, om vi ikke skulle trenge dem å være barnehagetanter også… (?). Ingenting er jo en forbrytelse før den er fullbyrdet…

Jeg planlegger en artikkel hvor jeg skal spørre diverse partiers representanter om de noen har tatt stilling til om å innføre dødsstraff for landssvik… Vi har jo både kutyme og rettsorden og rettspraksis for det i Norge med Vidkun Quisling, så min artikkel skal få partienes syn på saken, spesielt de nye partiene; Alliansen, PDK og Demokratene…

En facebook kommentator sa det bra:

«… jeg synes egentlig at alle bare skal begynne å ringe inn til PST «Hei, jeg ville bare si fra at jeg er litt forbanna – tenkte det var greit for dere å få loggført – og for å si det sånn, det ekke bare strømmen – det er han kisen som kommer med posten kl 4 på natta + han jævla nabo`n med eksospotta, pantelappen fra sverige som var gått ut på dato og jævla mye mer, får å si det sånn, skjønner`u eller??? Hælvete!!!»

Jeg tenker at #PST kunne blitt en form for klagemur, slik at alle hadde fått ut litt steam sånn innimellom, en form for hverdags-psykiatrisk-hotline. Hadde vært midt i blinken for meg iallefall 🙂»

Andre jeg har snakket med mener at politikere som svikter Folket, de bør fratas sin livslange pensjon, med tilbakevirkende kraft.. for det er jo ikke riktig at Folket sine skattepenger skal brukes til å betale pensjon for resten av livet de som svek sin nasjon og folk, til fordel for Klaus Schwab og Co. Kriminalitet, svik og korrupsjon bør ikke belønnes..

Klima-Kovid-Krig AS. The Great Reset plan. askeNAZI planen for Nye Verdensorden

Da burde jo Qusling fått pensjon og ikke henrettelse ved døden (?)… noen som ønsker det ?

Jeg spør de nye partiers representanter: Mener du som mange andre at det er fornuftig at det stemmes inn mennesker på Stortinget som vil innføre dødsstraff for landssvik, eventuelt at svikere fratas sin livslange pensjon ?

Skal politiet kunne bestemme hva politikere skal mene og kunne si ?

Har vi da et demokrati?

Det skal vi finne ut.

Hva mener politikerne?

Det er jo vi politikerne som bestemmer hva PST skal gjøre og si, og ikke omvendt…

Vi skal nå spørre partiene hva de vil gjøre med svikere, de som tjener fremmede mennesker, og fremmede makter, i fjerne land….

Hvordan skal vi forholde oss til askeNAZI’ene ?

Politiske PST: Vil de måtte godta politisk promotering av dødsstraff for landssviker politikere?

Presedens i saken er satt i saken mot Vidkun Quisling. Det er en etablert og 100% gyldig rettsorden i Norge å henrette landssvikere.

Norges ‘Gule Vester’ skal forby politisk PST og få kriminelle politikere henrettet mener noen. De vil innføre dødstraff. Og vil politisk gå inn for dette. Er det forbudt å si de vil ha det? Det er jo rettspraksis i Norge det……

Andre sier PST er en trussel mot det norske demokratiet.

Kjønnskvoterte nestsjef i PST, Hedvig Moe (når katten er borte danser musene på bordet) som en feminazi utvidet rolle som barnehagetante for norske voksne mennesker. Kvinnefronten utdanner lojale nazister, dumskap er nært forbundet nazisme, hvor de bruker sin kjønnskvoterte makt hensynsløst fascistisk. Gir en dårer makt er urett hva en høster.

Det norske samfunn har utviklet seg til en eneste stor barnehage, med barnehagetanter i enhver statsinstutusjon, voksne folk har ikke begreper om å selv avgjøre sitt aktivitetsnivå er deres mantra, ringer opp alle som er imot høye strømpriser og som gjør det kjent at de politisk mener at politikere som selger ut norsk strøm som eies av folket bør ha dødsstraff.

En politisk aktiv eldre mann som aldri har vært kriminell vi kjenner fikk igår email av PST:

Det er faktisk helt legalt å demokratisk arbeide for politisk å innføre dødstraff i Norge. Ikke noe PST kan styre og gjøre noe med det. Det er også helt legitimt å ville ta fra svikefulle politikere sin livslange pensjon for svikefull atferd. Den bør jo ikke belønnes. Og så kan vi jobbe for å få lagt ned PST i sin barnehagetante form.

For eksempel jeg som Alliansens førstekandidat i M&R, har som fremste sak å sørge for at alle politikere på Stortinget skal miste sine livsvarige pensjoner. Alle skal ha den pensjon de har opparbeidet med ærlig arbeid i normalt arbeidsliv. Politiker er tillitsverv, ikke jobb. De får den lønn de har i vanlige jobben sin erstattet for sin tid. De arbeider mot folket, og skal ikke betales livet ut av folket for å arbeide mot folket. Det er normal logikk.

Vi er usikker på om de kjønnskvoterte har forutsetninger for å forstår det. Kjønnskvotert betyr at det er kjønnet som bestemmer hvem som får stillingen, ikke intelligenskvotienten. Det blir også slutt på, når jeg kommer til makten, da blir dette å gjelde, da må Hedvig Moe gjennom en intelligenstest, ikke nok med ‘riktig’ kjønn for jobben; giftig/farlig feminitet:

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/7daEGK/vi-kvinner-skal-heie-paa-hverandre-men-ikke-for-enhver-pris

Det er faktisk helt legitimt for det norske folk å stemme på og gi uttrykk for at en vil ha straffet norske politikere som selger arvesølvet til egen vinning, også om de vil ha Stortinget til å innføre dødsstraff for dem er helt legitimt, selvfølgelig er det så. Det er demokratiet.

Innføring av dødsstraff for landssvik, eller ta fra de korrupte pensjonen, kan det hjelpe ?

Hva vil PST gjøre med det ? Fortsette å skremme norske borgere bort fra demokratiet, mene hva de vil? Arbeide for hva og hvordan de vil ha det ? Da er det PST som er fienden av statsforfatningen og demokratiet, ikke Folket.

Skal PST nå bli Hedningenes svar på den jødiske Klagemuren? Liksom lynavleder for sinte mennesker som ønsker korrupte og / eller svikaktige politikere ditt «peppern gror»? Har ikke da PST tatt svikerne under sine vinger, og vi har dermed blitt en Politistat, mye verre enn både Russland og Nord-Korea de påstår er det ?

Han her sa det nøyaktig hva som er agenda:

«Pretorianergarden begynner å bli bekymret for at folk gjør opprør mot elitene? Kanskje elitene bør begynne å lytte til folk, hva deres politikk fører til av plager for dem? Det er mulig å bremse denne ville inflasjonen, prisene på alle varer som fører folket ut i fortvilelse. Folket har en grense, men det er kanskje det de vil, pushe noen til å utføre vold, slik at de kan bruke det som en unnskyldning til å stramme til ytterligere?«

Nettopp. Ekstremistkommisjonen er satt sammen for å finne årsaker til å stramme inn folks friheter, for «samfunnets sikkerhet». Støre ønsker å skru til tommeskruen noen hakk forstår vi. Det er hva askeNAZI’ene vil, for sin antikristne Nye Verdensorden de implementerer globalt. Dette er vår Enabling Act & Patriot Act. Hvis ikke noen gjør det, så betaler de noen eller medisinerer noen til å gjøre en «skoleskyting» el.l., ala Hitlers Reichtag brann, falsk flagg operasjoner som også 22/7, Sandy Hook, 9/11 osv.

Kommenter gjerne Nye PST opplegget her:
https://www.facebook.com/johansenjarle/posts/10224644186824714

Andre artikler

https://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

https://www.riksavisen.no/abb-har-radikalisert-pst-og-resten-av-samfunnet/

Johnny Cash – The Man Comes Around

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring