Stay Behind nettverket


© av Gina Rydland
publisert: 28.08.04.

William Colby var CIA sjef fra 1973-76 og en «deep insider.» Han hørte til det ulovlige militære, industrielle og politiske komplekset. Populært kalt «skyggeregjeringen».

I 1941 begynte han i den Amerikanske armeen og i 1943 i OSS, (Office of Strategic Services), som var forløperen til CIA. Der ble han trenet for spesial oppdrag. Noen av oppdragene hans var å operere bak fiendens linjer i Frankrike og Norge under andre verdenskrig.

Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel i 1948 og NATO i 1949. Stay Behind-nettverket i Norge ble styrt av bl.a. Jens Christian Hauge, og andre sentrale personer innen etterretning, industri og politikk. Mange tilknyttet Office of Strategic Services. Det hører med til historien at da USA foreslo å få i gang en større enhet som skulle operere bak fiendens linjer i tilfelle krig, svarte Håkon Lie at en slik enhet hadde han allerede etablert i Norge.

Sammen med bl.a. CIA og Ford stiftelsen i USA startet de et globalt nettverk som opererte utenfor loven. De drev også med hemmeligstemplet forskning innen hjernekontroll på Gaustad sykehus (godkjent av Einar Gerhardsen) og utviklet avanserte fly, våpen, og overvåkningssystemer. (Ulovlig hemmeligstemplet teknologi som vi nå forsøker å få ut til publikum.)

William Colby var stasjonert i Stockholm (1950-53), der han fikk i oppdrag å organisere Stay Behind gruppene i norden slik at disse kom i «takt» med resten av nettverket i Nato.

Nettverket ble delvis avslørt tidlig på 90-tallet bl.a. i Italia, men fortsatte allikevel å vokse og infiltrere enkelte land svært kraftig. To av landene er Norge og USA.

Deler av NATO ville ikke lenger ha noe med dem å gjøre da avsløringene kom. Men monsteret de selv skapte herjer fritt og er ute av kontroll. Og fungerer nå som en privat hær for det rouge, militære, industrielle og politiske komplekset, som utfører sorte operasjoner verden over.

Den Norske Stay Behind gruppen var den eneste delen av det verdensomspennende nettverket som ikke trengte å stå til ansvar ovenfor NATO for noe av det de gjorde. De hadde frie tøyler!

De har sine egne profesjonelle snipers og drapsskvadroner som myrder folk som står i deres vei. De har folk sentralt plassert i politikk, sikkerhetsfirmaer, justisvesenet og rettsapparatet, industri, etterretning, utdanningssystemet, media, psykiatri og helsesektoren forøvrig. Et meget avansert og vel utarbeidet system. Mange i Norge er blitt et offer for bl.a. psykiatrien. Flere er blitt ulovlig tvangsinnlagt og torturert av det ulovlige komplekset sine leger, politifolk, psykologer, psykiatere, og sentrale aktører i rettsvesenet. Deres medier har ved flere anledninger drevet store propaganda-kriger for å sverte og ta bort troverdigheten til de som protesterer på ulovlighetene.

Bill Colby gikk over til de som ønsket teknologien ut. Disclosure Project har etterhvert fått flere i dette nettverket til å samarbeide om en frigivelse av høyteknologien som denne gruppen ulovlig besitter. Teknologi som kan gjøre slutt på den unødvendige forurensningen, global energikrise og krig for olje.

William Colby eller også kalt Bill Colby, ønsket å få slutt på hemmeligholdelsen og tilbød Disclosure Project 50 millioner dollar i støtte. I tillegg ville han overgi fungerende alternative energienheter til Disclosure Project slik at de kunne gi dem videre til befolkningen og hjelpe interesserte med å få dem ut i produksjon. Samme uke som en representant for Disclosure Project og Colby skulle møtes, ble han funnet død, flytende i en elv etter noe som angivelig skulle vært en vanlig kanotur.

I media ble det framstilt som en ulykke. Men hans kone protesterer på denne framstillingen. Hun sier at det han gjorde var totalt ulikt ham. Han var ifølge henne en meget ryddig mann som ikke ville forlate huset midt på natten med åpne dører, kaffetrakteren og tv’en på, for å padle i en kano. Han var også en svært dyktig kanopadler. Obdusenten konkluderte med et mulig hjerteattakk som skulle ha fått ham til å falle ut av kanoen.

Representanten fra Disclosure Project som skulle møte Colby, døde ikke lenge etter av kreft. En Oberst og venn av Colby møtte opp i representantens begravelse. (boienergetics)

Men kampen går videre for at verdens folk skal få tilgang til det som rettmessig er deres slik at vi unngår ytterligere krig og grusomheter på grunnen av minskende oljeressurser og global energikrise.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring