Skriv ut Skriv ut

Svensk selvmordsbomber brukt i krigen mot Gud

Sannhetene må søkes i de åndelige riker, for denne verdens sannheter er befengt med løgner fra Alfa til Omega, slik som alle falsk flagg operasjoner er det.

At det er krig mot Gud av sataniske krefter på denne jord, herom hersker det ingen tvil; det er temaet i Bibelen fra Første Mosebok (skapelsen) til den apokalyptiske Johannes Åpenbaring (enden for dette EON).

Nå har nok verdens makthavere, som for en stor part står Gud imot ved sine sosialistiske/kommunistiske idealer, veldig godt dokumentert av denne forfatter, besørget en ganske så betimelig og godt timet ‘terroraksjon’ av en ‘religiøs galning’ i Sverige.

“Og disse sannhetene vil komme, det er det “apokalypsen” handler om, nemlig avduking eller avsløring. Jesus sier: “For ingenting er gjemt uten at det skal fram, ingenting skjult uten at det skal bli kjent.” (Matt 10:26)

At disse verdslige krefter har brukt de samme metoder og teknikker i form av falsk flagg operasjoner siden Nero som satte fyr på storbrannen i Roma, for å skylde på de kristne så han fikk utryddet dem – fordi de truet hans makt, som NyS’s Armin Bahrami nevner sin i sin artikkel Falskt flagg operasjon i Sverige?, hvor han lister opp diverse falske flagg operasjoner, med en agenda.

(En falsk flagg operasjon er definert som aktiviteter ‘noen’ iverksetter for egen del, under pretekst å skylde på andre, for å få gjennomføre sine klandestine agendaer.)

Hegeliansk: Problem – Reaksjon – Løsning. Tese – Antitese – Syntese.

Antatt selvmordsbomber «ble stadig mer religiøs», skriver Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3946319.ece

Krigen ‘mot terror’ og lignende agendaer er langt mer enn krig for olje, for imperialisme, etc. I sitt dypeste vesen er det en åndelig krig om kontrollen over menneskers hjerter og sinn; deres sjel. En åndskrig. En krig som utspilles på det åndelige nivå av de falne engler mot Gud (den første og STØRSTE konspirasjonen).

Vi kommer til å se stadig mer fokus på slike «religiøse galninger». Ikke  på ‘de lunkne’ i den Katolske Kirke, i Statskirken eller i Det Mosaiske Trossamfunn selvfølgelig, men slike som er tro mot de moralske og åndelige prinsipper for menneskelig samkvem som er nedfelt i Gud’s Ord; Bibelen, og ikke lar seg korrumpere i denne sammenheng.

Ikke å opponere mot feil er å godkjenne dem, og såmenn, å neglisjere å gjøre til skamme onde mennesker når vi kan gjøre det, er ikke noen mindre synd enn å oppmuntre dem”.- Pave Felix III (sekshundretallet)

FBI har lenge hatt dette som en spesielt overvåket gruppe, sammen med dem som ber om respekt for landenes grunnlover som er på samme liste. Ingenting nytt i dette. For som de står Gud imot, så står selvfølgelig Gud likeledes disse imot på jord, og gjerne vil kontre deres dårlige innflytelser på menneskers hjerter og sinn, og gjør nok sitt beste for å opplyse folk om hva de driver med, gjennom de han kan finne som tuner inn på hans frekvens. Det var ifølge Bibelen hvorfor han sender Profetene, hele tiden. Profetene og Loven, det er hva Gamle Testamentes religion er basert på. Det Nye Testamentes religion er basert på Nåden. Etter hvert som flere mennesker blir vekket av denne ‘Nåde’, så må jo selvfølgelig satanistene slå tilbake, med hva de kan best; løgn og bedrag.

«Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.» – Mohandas Gandhi

Åndelighet er å trives ved denne sort ‘equilibrium’, når det en tenker og det en sier utad er i harmoni, «within and with the rest of the world», på innsiden og med resten av verden. Men etter hvert tør ikke lenger folk si hva de tenker, på grunn av DLD (Data Lagrings Direktivet) og lignende ‘lover mot terror’. De havner på listen om de gjør det.

Til det bruker jeg å si; Vel, er det ikke bedre å havne på satanistenes liste, enn å bli dumpet av Gud’s liste, fall fra nåden? Å dermed havne på lag med de falne engler?

There comes a time when silence, is betrayal.
He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

– Dr. Martin Luther King

Der er dermed ingen lykke å finne at ens åndelige oppvåkning er der faktisk absolutt vakum av i verden. Der er ingen kjærlighet, der er ingen nåde, der er ingen toleranse, der er ingen fred, der er bare et sett med sataniske løgnaktige agendaer med krigshauker i spissen i verden. Da vil automatisk ethvert menneske med samvittighet søke å utligne denne forskjellen på hva som ikke er av ånd i verden. De vil søke å gjøre sin innflytelse i verden, med hva de har funnet som sin sannhet, som om det er noen ånd å bry seg med, en av sannhet, kjærlighet, toleranse, åpenhet, raushet, etc.

«Selv om du er bare en minoritet av en, så er SANNHETEN fremdeles SANNHETEN». -Gandhi
«Even if you are a minority of one, the TRUTH is still the TRUTH» – Gandhi

DISSE mennesker er hva de nye lover vil ‘target for destruction’ i konsentrasjonsleire, GULAG’s, asyler og FEMA-camps. Jeg sier det helt klart, rett ut, slik at dere skal vite det når det skjer, og undre dere over hvordan jeg kunne vite det. Løsningen er veldig enkel; les Bibelen, det står der. Bibelen er nøkkelen som låser opp historiekunnskaper, fordi historien gjentar seg ALLTID! Den bare summer rundt og rundt i sirkel, Buddhas Livets Hjul. De ytre rammer og teknoligi har blitt mer utviklet, men internt er menneskene akkurat de samme som for 6000 år siden. Samme tema gjentar seg, gang på gang. Bibelen beskriver et helt EON, fra dets Skapelse (Første Mosebok), til dets fall (Johannes Åpenbaring), og menneskenes åndelige utvikling imellom (utvikling blir galt ord, for det går nedover fra Adam, fra Abraham noe opp, men etter en tid degenerer, til Moses, deretter oppover før det går nedover midt mellom Moses og Jesus Kristus’ fødsel og død, og deretter oppover en tid, for deretter å ta en rak kurve nedover igjen).

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.» –Efeserne 6.12.

Slike løgn og bedrag er kun en studie av dokumenterte falske flagg operasjoner gjennom tidene som kan avsløre.

Mennesker som våkner opp til Gud’s realitet er verdens fredeligste mennesker, men de vil også fremstå med noen egenskaper som vil true makten til de satanister som besitter makten per idag. De vil ikke kunne korrumperes, de tror ikke på løgn og fanteri, de lyder en annen ‘tune’ en annen trompet, tonen av en annen lur enn den som verdens herskere blåser i; krigs- og terror agendaen.

Verdens krefter må finne seg i vike plass på pidestallen hvor Gud i sin Allmakt blåser i sin lur, til hvert enkelt menneske som er istand til å høre. Jfr.

Åndelig oppvåkning som prosess
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/andelig-oppvakning-som-prosess/

Menneskene skal tilbys et liv og en verden uten Gud. Slik som Gro Harlem Brundtlands påståtte menighet forfekter:
Tilbyr julesanger uten Gud og Jesus
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3946264.ece

Og forøvrig hva som har vært Arbeiderpartiets, kommunismens og sosialismens mantra og dreiebok siden 1920-tallet.

Se min artikkel ‘Satanismen i Humanismen’.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

MotDag, denne norske kommunist celle,  som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far; Oddmund Harlem tilhørte. Det er intet nytt ved det de gjør:

Flukten til Egypt

Herodes,som var konge i Palestina under romersk overhøyhet, likte lite at det var født en som ble kalt jødenes konge. Vismennene ble varslet i en drøm om at de ikke burde vende tilbake til kong Herodes og fortelle om barnet.

På samme måte ble Josef varslet i en drøm om at Herodes ville drepe barnet og at de måtte flykte til Egypt. Da Herodes ikke fant Jesus, ga han ordre om han at alle guttebarn under to år i Betlehem og omegn skulle drepes. Josef og Maria vendte ikke hjem igjen med barnet fra Egypt før etter at Herodes var død.

Kilde: Norsknettskole

Åndelige mennesker, herskerne er livredd dem. Herodes frykt for oppstandelser blant oppvakte og opplyste mennesker som kommer inn og truer makten basert på løgn og bedrag lever i aller beste velgående.

Jfr. min artikkel
Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/
og Gro Harlem Brundtlands ‘Club of Rome’ m.v.

Det svenske forsvaret kan ha visst om angrepsplaner
«Forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kaller angrepet et skille for Norden.»
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/101212/%E2%80%93-forsvarsansatt-varslet-noe-skulle-skje

I likhet med Brynjar Lia ved FFI, har jeg visst dette i lang tid at dette blir slik. Det var bare et spørsmål om tid. Det blir et skille som svært få vil like, ettersom de strammer tommeskruen, og folk flest vil få erfare den sanne agenda bak kravene om ‘beskyttelse’ for alle ‘de onde’ i verden. Jeg kan si det, fordi jeg bygger min analyse på Bibelen. Men hva om det er ‘de onde’ som står bak selve falsk flagg operasjonen, og hvem de skal beskytte mot er ‘de gode’?

Mange medmennesker står foran en stor åndelig oppvåkning kan risikere å bli rundet opp og sperret inne i konsentrasjonsleire nå, som følge av denne falsk flagg operasjon. Der vil deres åndelige impulser bli kjapt og effektivt exterminert. I det animalske darwinistiske riket, er det ikke plass for åndelighet.

Viser til min artikkel «Åndelig oppvåkning som prosess»
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/andelig-oppvakning-som-prosess/

Ikke-voldelig oppvåkning

Jeg forsikrer Hr. Storbergetm som går så hardt ut nå etter svenskebomberen, at ingen som er av Gud eller Jesus, og heller ikke Allah, er voldelig, Allah som betyr ‘Om G-d vil’.

Gud er Kjærlighet. Gud er Fred. Gud er Rettferdighet. Muslimer har dermed underkastet seg Gud’s vilje, og er ikke fienden, sett fra troendes side. Det er satanistene, de som ikke tror på Gud, og som kriger mot Gud’s innflytelse i verden, som er fienden.

Dette er en åndelig revolusjon som kommer og som skjer i menneskenes hjerter, hvor Jesus som sin åndelige gestalt Kristus kommer inn (gjenoppstår, det andre komme) i menneskers hjerter, der blir mennesker opplyst, og de blir ny, gis en ny ånd, et nytt hjerte, og en ny bevissthet om verdens bedrøveligheter. De blir født på ny, «av ånd denne gang, og ikke av en kvinne«.

Det er hva han sa: «Søk Sannnheten, og Sannheten skal sette deg fri!». Mange mennesker settes fri fra en åndelig og mental snare idag.

Sannhetene må søkes i de åndelige riker, for denne verdens sannheter er befengt med løgner fra Alfa til Omega, slik som alle falsk flagg operasjoner er det.

De sanne kristne, og heller ikke de sanne muslimer, har ingen krigergud. Deres gudsbilde er en kjærlighetens Gud, som «elsket menneskene så høyt Han sendte sin sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv«. Johannes 3.16.

Denne Fredsfyrsten som ble sendt var ingen Barrabas i den forstand at han var noen krigsherre, som skulle føre sitt folk jødene til seier, og slå deres fiender til jorden. Nei! Som vi vet valgte dermed mange mennesker seg Barrabas som sin Messias, mens de som senere ble benevnt som kristne av jødene, de valgte seg Kjærlighetens Gud’s manifestasjon i verden, nemlig Jesus fra Nasaret.

Jesus kontant og konsist avviste dårene med sine våte drømmer om verdensherredømme med å si: «Mitt rike er ikke av denne verden«. Jesus Kristus sitt rike er av åndelig natur, og han innbød alle mennesker til å bli en del av dette som han kalte Gud’s Rike. Det åndelige rike. Fredens rike. Kjærlighetens rike.

Satanister hater Gud og Jesus

Jesus lever! Satanistene raser når jeg sier dette. De vil helst ikke ha snakk om Jesus fra Nasaret, som så uendelig mange av oss elsker, fordi han ved sitt offer har frigitt oss fra Satans snare. Og jeg koser meg selvfølgelig med å gjenta det gang etter gang, slik at den åndelig negativt polariserte entitet i enkelte mennesker i «makter og myndigheter», satanenergien, får rase litt. Det finnes ingen større glede enn å få lov å avsløre deres agendaer litt etter litt.

Satanistene lurer oss ikke lenger. Vi skal ikke la dem lure noen i fellen; voldelige demonstrasjoner. «Stikk ditt sverd i skjeden» sa Jesus når Peter hugget øret av en soldat som arresterte Ham i Getsemane. Da har de gode krefter tapt, fordi for satanistene er dette det beste som kan skje; da kan de få sette inn hardwaren sin; køller, pistoler, tanks, kanskje få lov å drepe noen ‘opprørere’, dette er deres himmel, de næres og frydes over slikt. DE VIL HA VOLD! Deres åndsbehersker, deres åndelige derFuehrer vil faktisk ha total destruksjon av hele verden, i sitt hat mot Gud’s skapelse. Vær så snill og ikke gi dem denne gleden.

Jeg sa dette for to år siden, og etter hvert som tiden går skal dere se at jeg kommer til å få mer og mer rett:

«Ikke la Den Nye Verdensordens agentur vinne……De kloke avholder seg fra voldelige demonstrasjoner og hærverk.»

Det kan bli ufred og bråk i de fleste land som følge av de prioriteringer Den Nye Verdensordens agentur gjør, og ikke gjør. Den nye bevissthet brer om seg, mer og mer folk våkner til realitetene, – på slik måte at det kommer til handling på mange områder, – ikke bare som svar på finans-’krisen’, men de fleste andre skapte ‘kriser’ i tillegg.»

Mot 2012; Ikke-voldelige demonstrasjoner
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/mot-2012-de-kloke-avholder-seg-fra-voldelige-demonstrasjoner/

La dem brenne i helvete for sine sataniske tilbøyeligheter, i betydning løgnaktig og bedrageriske agendaer, og jeg vet at Gud holder sin hånd over sine, de som denne verdens makter og ledende politiske krefter står imot med all den list og bedragerske agenda de kan klare å mønstre.

Som Armin Bahrami sier i sin artikkel «Falskt flagg operasjon i Sverige«:

«Jeg, som Dr. Paul, betrodde den offisielle dogmen om at selvmordsbombere tar livet for å komme til paradis med 40 jomfruer. At det ofte var religiøst motivert, islamistisk ekstremisme og heroisk martyrdom. Uansett, Dr. Robert Pape, fra Universitetet i Chicago, i sin bok ” Dying to win – the strategic logic of suicide terrorism” samlet inn data fra alle 462 selvmords terrorangrepene fra 1980 til 2004. De to store overraskelser i forskningen hans var:

1) religiøs motivasjon var ikke så viktig som opprinnelig antatt og

2) destod sterkere motivasjon ble i stedet et lidenskap om å “to compel modern democracies to withdraw military forces from the territory the terrorist view as their homeland.”

For eksempel, de tamilske tigrene på Sri Lanka er verdens ledere i selvmordsangrep, og likevel er de sekulære marxister, og de to største islamske land, Iran og Sudan, hadde produsert ikke en eneste selvmorder eller terrorister.»

Barrabas og de som valgte seg ham er av krigersk natur. De som valgte seg Jesus som sin Herre og Mester, de valgte seg freden, de valgte seg kjærligheten, de valgte seg nåde, de valgte seg toleransen, de valgte seg faktisk på samme tid en helt annen verden enn Barrabas og hans likes sine våte drømmer om et verdensrike hvor de har all makt.

Satanistene gjør sitt beste for å vinne denne åndskrig om menneskers sjel og sinn i disse siste dager av dette EON.

Vinner satanistene åndskrigen?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Om hatets og intoleransens krefter synes mektig akkurat her og nå, så vil kjærligheten seire over hat og urettferdighet til slutt. ALLTID!

Gud’s fornavn er ‘Kjærlighet’, men Allmaktens mellomnavn er også ‘Rettferdighet’. Og slik ble Gud’s Sønn, Jesus fra Nasaret, Messias, den eneste rettferdige blant mennesker etter Adams fall, den som ble opphøyet til «å sitte ved Gud’s høyre hånd, for å dømme levende og døde», på grunn av sitt blodsoffer en gang for alle, som gav sitt liv, helt frivillig, for alle mennesker, for å gjøre opp for Adams fall. Karmas dommer og regnskapsfører for mennesker på jord deretter.

Veien til åndelig død for majoriteten av menneskene er staket ut, som i USSR i sin tid. Men satanistene vil tape, til slutt. Det er løftet.

Nobelprisvinner Alexander Solsjenitsins korte analyse hvorfor USSR utviklet seg som det gjorde, med massemyrderier som spesiale: ‘Menneskene har glemt Gud

Og så har Norge og Sverige idag.
.
.
.
Artikkelen er tilegnet mine «Friends in Faith»; jøder, muslimer og kristne og alle andre som tror på at godhet og kjærlighet vil vinne over småligheten. Vi er alle Palestinere i det nye verdensriket.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Adventstid:
  Jeg er den første til å se at noen kan bli skremt av å få agendaene servert, «rått og røte». Vi er i adventstiden, hvor Jesus skal minnes, tvertimot viljen til alle sekulære krefter i verden. De hater dette, og har sendt Julenissen istedenfor. 🙂

  MEN, vi kan ikke stikke hodet i sanden som strutsen lenger. «Min fred gir jeg dere’, sa Jesus. Det er oppskriften på å bli kvitt fryktene.

  Å følge Kristus Jesus er på mange måter å gjøre som Jesus gjorde, sette seg inn i hva han ville, hva han følte. Eksempel på en god meditasjon i denne sammenheng:

  Prøv å emulere hvordan Jesus følte det mens han satt i Getsamane, hans disipler (nærmeste venner) hadde sovnet rundt ham, og han visste at Kaifas, de skriftlærde og fariseerne, hans samtids lederskap (Sannhedrin), konspirerte et sted bak hans rygg for å ‘uskadeligjøre’ ham, han drev jo rett og slett og avslørte alt hva disse høyverdige herrer drev med (?). Maken til frekkhet, tenkte de. Hvem tror han at han er den skarve snekkersønn, spurte deg seg selv i sitt lønnkammer. Jesus på sine kne i Getsemane, han bad til G-d for sitt liv, selv om han visste at hans bane var forutbestemt og knapt kunne endres, så han avsluttet alltid med «ikke som jeg vil, men som DU vil». «Thy Will Lord, not Mine».

  Bjørn Eidsvåg – Kyrie

  Jeg har jo selvfølgelig vært på listen til ‘commiene’ og de internasjonale sosialistene (globalistene) lenge (har FrP blitt sosialister også? Nasjonalsosialister? Hører aldri om skatteletter lenger for oss vanlige folk, bare for den beskyttede kapitalistiske klasse). De har vel ikke helt funnet ut hvordan de skal ‘angripe problemet’ med æren i behold.

  Som Hans Nielsen Hauge sa for 200 år siden:

  Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge på slutten av 1700-tallet når han ble forfulgt og plaget for sin tro, og sitt opprør mot prester og ‘øvrighet’ og deres vranglære, sagt at “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

  Når satanismen som samfunns system er på topp, så er dette slik det erfares. Da utstedes urettferdige dommer, da styrer onde krefter samfunnsutviklingen, da forfølges de gode, for sin tro og overbevisning, da ‘kureres’ friske mennesker med tvang i noe de kaller ‘helsevesen’, da sitter uskyldige i fengsel i hopetall i uante antall justismord, da har de som har tatt ‘Dyrets Merke’ sin glanstid. Alt fordi disse dyriske elementer i mennesket har fått tatt styringen, og menneskene har mistet sitt åndelige kompass.
  http://www.riksavisen.no/?p=4454

  Når han satt i arresten sa Hans Nielsen Hauge:

  Jeg er hos Gud i nåde;

  Jeg er hos Gud i nåde-
  hva skader verden meg?
  Om den en stund får råde
  og stenger meg min veg?
  Om den mitt legeme binder
  i fengslets mørke skjul.
  Så skal dog Ånden vinne
  og holde glad sin jul.

  Slik hadde Jesus det, slik hadde Hans Nielsen Hauge det, og slik kan mange av oss andre føle det av og til, MEN det bekymrer meg ikke stort: Jeg setter min lit til Herren, som har all makt i himmel som på Jord, uansett hva noen tror de har av makt.

  Bertram Dybwad Brochman, som beskrev Kristus som ‘Verdens Mentale Frelser’, var en annen som satt inne for å ville revolusjonere åndslivet, og som stod disse krefter imot.

  Herren er min hyrde

  Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.
  Han lar meg ligge i grønne enger.
  Han leder meg til hvilens vann.
  Han fornyer min sjel.
  Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld.
  Ja, selvom jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt.
  For du er med meg.
  Din kjepp og din stav, de trøster meg.
  Du dekker bord for meg framfor mine fiender.
  Du salver mitt hode med olje.
  Mitt beger flyter over.
  Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge med meg alle mitt livs dager.
  Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.
  .
  (Bibelen, Salme 23)

  God jul!
  .
  .
  Litt musikk å meditere over i julen, for dem som vil:

  John Lennon – So this is Christmas

  Celtic Woman – You Raise Me Up

  Celtic Woman – Holy Night

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.