Sveriges frafall fra nåden og endelige dom

wasteland
Et endetids budskap fra Jonathan Hansen om frafallet fra Gud i Sverige, mens de kristne har bare stått kraftløse og tåpelig sett på at nasjonen er blitt avkristnet, som et resultat av kompromiss.

Hentet fra vekteren 2006. Websiden til Jonathan Hansen kan ses her. NB! Situasjonen i Sverige kan på mange måter være lik også for Norge. Hansen forstår ikke forskjellen på ‘Israel’ (Khazaria) og Israel (Abraham, Isak og Jacobs blodlinje, De Ti Tapte Stammer av Israel), men kan vi stole på profeter som ikke har sannheten, men løgnen i seg? Noe er riktig… la oss se på det…, og huske at Satan alltid plasserer mye riktig, og en liten del galt for å befordre sin Anti-Krist bevegelse, hvilket sionismen er en del av.

Klokken 09:30, torsdag den 4 November 1999 mottok profeten Hansen følgende profeti fra Herren:

«Norge, oh, Norge, et land av uavhengige tenkere, et land av krigere. Hvorfor kjemper du mot meg, den levende Gud – Gud av alle guder? Dere har gjort dere til guder for dere selv, uavhengige og frie; selv om du er blind, naken og sulten – sulten etter sannheten, som dine borgere ikke lenger har. Dere har vendt dere til deres forfedres visdom som tilba hedenske guder av tre, vann og skog, guder av solen og månen og stjernene, skapt av menneskets fantasier. Du har gjort deg din egen Gud, Herre og mester. Men jeg advarer deg! Abraham, Isak og Jacobs Gud som du forbanner, vil forbanne deg. Siden du kjemper mot meg, vil jeg nå kjempe mot deg.

Dine guder, trollmennene, heksene og tryllekunstnere kan ikke å spare deg fra hva jeg tillater for å komme over din nasjon, land, vann og hav.»

http://www.worldministries.org/norway.html

Bibelen advarer i Daniels bok, Johannes Åpenbaringsbok og andre helt tydelig og klart, at før Jesus kommer tilbake til jorden for andre gang, så skal mange nasjoner ha gitt over sin suverenitet til en verdensregjering som ledes av Antikrist.

Antikrist som bibelen henviser til som den store horen/prostituerte, kommer til å forføre denne verdens konger, nasjoner og folk gjennom seksuell hedonistisk urenhet og Satan tilbedere som i okkult kraft utfører mirakler, løgner osv. (Åp.) Rev. 13:1-18, 16:13-14, 17:1-17. Og Daniel 7:24-25, 9:27, 11:21 mm.

I Sverige og over hele verden arbeides det for Antikrists rikes utbredelse gjennom religioner som: Hinduisme, Shintoismen, Sorastrianisme, Teoisme, Konfusianisme, Jainisme, Buddisme, Islam, Sikhisme, Bahai, New Age, osv. Okkultisme, synske personer, håndlesere, astrologer, hekser, (o.a. Sionisme, gudløs karnalsk politisk Jødedom), osv. Hemmelige samfunn som Frimurerne, Oddfellos, Tempelridderne eller Korstogridderne osv.

Politikere, lærere, radio, TV, aviser, internett osv. forandrer folks normer, verdier og trossystem så de passer inn i Antirkrists sitt system.

For å kunne innføre Antikrist rike, som bygges samfunnene på kompromiss, tilpasning, løgner og propaganda, holder man på å utvikle en ny verdensborger (en person som hovedsaklig består av kompromiss og lovløshet).

Politikere (kommunister, sosialister, demokrater, osv. forretningsmenn, tilhengere av evolusjonsteorien, filmprodusenter, nyhetsmedia osv., arbeider hardt for å innføre den type samfunn som Paulus advarer mot i 1 Tim 4:1-3.

Det er interessant å notere seg at 400 år før Kristus, diskuterte Sokrates og Platon et system som innebar at ekteskap skulle opphøre, barn skulle bli statens eiendom, fri sex skulle være tilgjengelig, det samme skulle abort av uønskede barn, dødshjelp og en lagal rett til å kvitte seg med handikappede barn mm.

Som du ser har ingen ting forandret seg, når det gjelder måten Satan forsøker å bruke antikristelige ledere og nasjoner. Antikrist representerer det lovløse gudløse mennesket, og vi har lovløshet i de fleste av våre menigheter i Sverige i dag.

De fleste kristne og menighetene i Sverige, har stått kraftløse og bare sett på, mens deres nasjon har blitt avkristnet. Avkristningen har for det meste skjedd ved medvirkning av menighetene, fordi de kristne har vært tause. Den statlige regjeringen har kjøpt dem ved å forsørge menighetene med statlige støtte og bidrag. Det er få forsamlinger i Sverige idag som har avvist statlige fordeler akkurat som det er få menigheter i USA som avviser statlig hjelp. På denne måten kompromitteres den profetiske stemme!

Akkurat som med Babels tårn, (1 Mos) Gen 11:1-9, der Satan forøkte å etablere antirkrist rike, så er det mange ledere, nasjoner og folk i dag som tror at de arbeider for en verdig sak, når de arbeider for et internasjonalt verdensborgerskap.

De arbeider for (karnalsk) verdens fred, en global økonomi og den nye verdens orden. Til og med mange kristne er helt oppslukt av denne villfarelsen, 2 Thess 2:3-12. De forstår ikke at en verdens regjering uten Jesus Kristus blir villdyret som det er beskrevet gjennom hele Johannes Åpenbaring, som angriper og ødelegger alt som er hellig og alle som i sannhet følger Jesus Kristus.

Nasjonale grenser er en kilde til Guds beskyttelse av folket i vedkommende land, (Ap.Gj.) Acts 17:26.

Den kristne kirkes tilbakegang i Sverige er kommet som et resultat av kompromiss. På grunn av «fred», «enhet», «toleranse» og frykt har forsamlingen bare sett på og noen har til og med hjulpet til av lovgivningen har gjort skilsmisse lettere og lett for ugifte par å leve sammen. Disse lovene har åpnet vei for pornografi, voldsfokusering, blasfemi og akseptering av homofili, abort osv.

GUD HAR ALLTID KREVD ET RENT OG HELLIG FOLK AV SINE, EN NASJON HELT SKILT FRA ANTIKRIST RIKE.

Gjennom hele skriften ser man at når folk og nasjoner lager kompromisser, så begynner forbannelser å komme over dem. Dommen bringer til slutt ødeleggelser om omvendlse ikke skjer, (5 Mos.) Deut 28:1-65.

Det eneste håpet for frelse for en person eller nasjon idag, er å alliere seg selv totalt med Jesus Kristus i denne siste onde åndskampen vi er med i (Markus) Mark 8:38, Rom. 1:16, 2 Tim 1:8

Dette er den eneste måten som Jesu blod kan dekke og beskytte ens liv, familie, jobb og nasjon. Akkurat som blodet beskyttet Israels nasjon i Egypt når Gud sendte dødsengelen! (2 Mos) Ex 12:12, 13, 23, 28.

Kilde

http://www.worldministries.org/

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Comments

 1. Vil Sverige bli angrepet av Russland som fase 2 av tredje verdenskrig? Det kan se sånn ut når man leser visjonen som Birger Claesson fikk fra Gud. Han ser Sverige angrepet av Russland i en profetisk visjon. Men ingen hjelper svenskene, ikke NATO og ingen EU-land. Men deretter faller mørket over hele verden. Er dette mørket et bilde på en tredje verdenskrig?

  Sverige holder russerne unna kjerneområdene, eksempelvis Bofors og Stockholm. Så ser broder Birger brudens bortrykkelse:

  Då fick jag höra ett stort jämmerskrik bland folken. Så såg jag en ljusstrimma ovanför allt mörker och ur mörkret såg jag en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp mot ljusstrimman. Därifrån hörde jag en underbar sång om Lammet, som har köpt oss fria åt Gud med sitt blod.

  Mange har sett profetiske visjoner om at Russland angriper Tyskland, USA, Nord-Norge og Sverige. Men til slutt vil Russlands hær bli gjort til intet i Israel, som beskrevet i profeten Esekiel kapittel 38-39. Fra militærbasene på Krim er sjøveien til Syria og Israel ganske kort. I disse dager ser det ut til at Russland erobrer en korridor gjennom Ukraina ned til Krim.

  Men før krigen i Esekiel 38-39 kan finne sted må nødvendigvis angrepet skissert i Salme 83 være fullført. Israel blir ifølge Salme 83 angrepet av sine mange nærliggende naboland.

  http://wp.me/p3uvTQ-ch
  +

  • Ja. Det er så ymse FighterForTruth. Noen profetier kan være fryktbasert, personlige demoniske frykter. Denne artikkel av Jonathan Hansen var god, men jeg er samtidig generelt skeptisk til profetier når profetene ikke har sannheten, men mer løgnen i seg, når de ikke engang klarer det elementære å skille ‘jøder’ fra Satans Synagoge (Åp. 2.9 og 3.9) og ‘Israel‘ fra hverandre, men profetene tilber karnalske ‘jøder’ som om de var guder (idoltary, humanistisk avgudsdyrkelse), hvor de isteden burde tilbe Kristus og utbre Jesus sitt evangelium med samme vigør og stamina som de ivaretar landløfter og ‘eiendomsfolk’ utgått på dato o.l.:

   Verden; De karnalskes Shangri-la
   http://www.riksavisen.no/?p=17170

   Vi må teste profetene, om de er av Gud, «Jeg er Veien, Sanheten og Livet», sa Jesus, så i Kristus (Jesus sin åndelige gestalt) kan der KUN være Sannhet, aldri løgn:

   «Hvis vi sier at vi har fellesskap med Ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten» (Johannes’ første brev 1:6)

   «Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» (Johannes åpenbaring 21:8;)

   «Falske vitner slipper ikke straff, de som farer med løgn, går til grunne.» (Salomos ordspråk 19:9)

   «For Herrens ord er sant, alt han gjør, kan en stole på». (Sal. 33:4)

   «Han som er Israels ære, lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske, en som angrer». (1. Sam. 15:29)

   «Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig». (Jes. 40:8)

   «Den som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. (Johannes’ første brev 2:6)

   «Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten«. (Johannes’ første brev 2:6)

   «Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd». (Johannes’ første brev 4:6)

   Vi kan alle ta feil i en læringsprosess, men når en blir rettledet i Sannheten (konspirasjonen mot Gud og mennesker) og ikke tar rettledningen og kunnskapen, da vet vi at profetene har ikke Kristus i seg, for hvor Kristus bor der er det KUN Sannheten som kan ha grobunn, aldri løgnen(e), spesielt ikke løgnene til den okkulte Satans Synagoge.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.