Sveriges frafall fra nåden og endelige dom

wasteland
Et endetids budskap fra Jonathan Hansen om frafallet fra Gud i Sverige, mens de kristne har bare stått kraftløse og tåpelig sett på at nasjonen er blitt avkristnet, som et resultat av kompromiss.

Hentet fra vekteren 2006. Websiden til Jonathan Hansen kan ses her. NB! Situasjonen i Sverige kan på mange måter være lik også for Norge. Hansen forstår ikke forskjellen på ‘Israel’ (Khazaria) og Israel (Abraham, Isak og Jacobs blodlinje, De Ti Tapte Stammer av Israel), men kan vi stole på profeter som ikke har sannheten, men løgnen i seg? Noe er riktig… la oss se på det…, og huske at Satan alltid plasserer mye riktig, og en liten del galt for å befordre sin Anti-Krist bevegelse, hvilket sionismen er en del av.

Klokken 09:30, torsdag den 4 November 1999 mottok profeten Hansen følgende profeti fra Herren:

«Norge, oh, Norge, et land av uavhengige tenkere, et land av krigere. Hvorfor kjemper du mot meg, den levende Gud – Gud av alle guder? Dere har gjort dere til guder for dere selv, uavhengige og frie; selv om du er blind, naken og sulten – sulten etter sannheten, som dine borgere ikke lenger har. Dere har vendt dere til deres forfedres visdom som tilba hedenske guder av tre, vann og skog, guder av solen og månen og stjernene, skapt av menneskets fantasier. Du har gjort deg din egen Gud, Herre og mester. Men jeg advarer deg! Abraham, Isak og Jacobs Gud som du forbanner, vil forbanne deg. Siden du kjemper mot meg, vil jeg nå kjempe mot deg.

Dine guder, trollmennene, heksene og tryllekunstnere kan ikke å spare deg fra hva jeg tillater for å komme over din nasjon, land, vann og hav.»

http://www.worldministries.org/norway.html

Bibelen advarer i Daniels bok, Johannes Åpenbaringsbok og andre helt tydelig og klart, at før Jesus kommer tilbake til jorden for andre gang, så skal mange nasjoner ha gitt over sin suverenitet til en verdensregjering som ledes av Antikrist.

Antikrist som bibelen henviser til som den store horen/prostituerte, kommer til å forføre denne verdens konger, nasjoner og folk gjennom seksuell hedonistisk urenhet og Satan tilbedere som i okkult kraft utfører mirakler, løgner osv. (Åp.) Rev. 13:1-18, 16:13-14, 17:1-17. Og Daniel 7:24-25, 9:27, 11:21 mm.

I Sverige og over hele verden arbeides det for Antikrists rikes utbredelse gjennom religioner som: Hinduisme, Shintoismen, Sorastrianisme, Teoisme, Konfusianisme, Jainisme, Buddisme, Islam, Sikhisme, Bahai, New Age, osv. Okkultisme, synske personer, håndlesere, astrologer, hekser, (o.a. Sionisme, gudløs karnalsk politisk Jødedom), osv. Hemmelige samfunn som Frimurerne, Oddfellos, Tempelridderne eller Korstogridderne osv.

Politikere, lærere, radio, TV, aviser, internett osv. forandrer folks normer, verdier og trossystem så de passer inn i Antirkrists sitt system.

For å kunne innføre Antikrist rike, som bygges samfunnene på kompromiss, tilpasning, løgner og propaganda, holder man på å utvikle en ny verdensborger (en person som hovedsaklig består av kompromiss og lovløshet).

Politikere (kommunister, sosialister, demokrater, osv. forretningsmenn, tilhengere av evolusjonsteorien, filmprodusenter, nyhetsmedia osv., arbeider hardt for å innføre den type samfunn som Paulus advarer mot i 1 Tim 4:1-3.

Det er interessant å notere seg at 400 år før Kristus, diskuterte Sokrates og Platon et system som innebar at ekteskap skulle opphøre, barn skulle bli statens eiendom, fri sex skulle være tilgjengelig, det samme skulle abort av uønskede barn, dødshjelp og en lagal rett til å kvitte seg med handikappede barn mm.

Som du ser har ingen ting forandret seg, når det gjelder måten Satan forsøker å bruke antikristelige ledere og nasjoner. Antikrist representerer det lovløse gudløse mennesket, og vi har lovløshet i de fleste av våre menigheter i Sverige i dag.

De fleste kristne og menighetene i Sverige, har stått kraftløse og bare sett på, mens deres nasjon har blitt avkristnet. Avkristningen har for det meste skjedd ved medvirkning av menighetene, fordi de kristne har vært tause. Den statlige regjeringen har kjøpt dem ved å forsørge menighetene med statlige støtte og bidrag. Det er få forsamlinger i Sverige idag som har avvist statlige fordeler akkurat som det er få menigheter i USA som avviser statlig hjelp. På denne måten kompromitteres den profetiske stemme!

Akkurat som med Babels tårn, (1 Mos) Gen 11:1-9, der Satan forøkte å etablere antirkrist rike, så er det mange ledere, nasjoner og folk i dag som tror at de arbeider for en verdig sak, når de arbeider for et internasjonalt verdensborgerskap.

De arbeider for (karnalsk) verdens fred, en global økonomi og den nye verdens orden. Til og med mange kristne er helt oppslukt av denne villfarelsen, 2 Thess 2:3-12. De forstår ikke at en verdens regjering uten Jesus Kristus blir villdyret som det er beskrevet gjennom hele Johannes Åpenbaring, som angriper og ødelegger alt som er hellig og alle som i sannhet følger Jesus Kristus.

Nasjonale grenser er en kilde til Guds beskyttelse av folket i vedkommende land, (Ap.Gj.) Acts 17:26.

Den kristne kirkes tilbakegang i Sverige er kommet som et resultat av kompromiss. På grunn av «fred», «enhet», «toleranse» og frykt har forsamlingen bare sett på og noen har til og med hjulpet til av lovgivningen har gjort skilsmisse lettere og lett for ugifte par å leve sammen. Disse lovene har åpnet vei for pornografi, voldsfokusering, blasfemi og akseptering av homofili, abort osv.

GUD HAR ALLTID KREVD ET RENT OG HELLIG FOLK AV SINE, EN NASJON HELT SKILT FRA ANTIKRIST RIKE.

Gjennom hele skriften ser man at når folk og nasjoner lager kompromisser, så begynner forbannelser å komme over dem. Dommen bringer til slutt ødeleggelser om omvendlse ikke skjer, (5 Mos.) Deut 28:1-65.

Det eneste håpet for frelse for en person eller nasjon idag, er å alliere seg selv totalt med Jesus Kristus i denne siste onde åndskampen vi er med i (Markus) Mark 8:38, Rom. 1:16, 2 Tim 1:8

Dette er den eneste måten som Jesu blod kan dekke og beskytte ens liv, familie, jobb og nasjon. Akkurat som blodet beskyttet Israels nasjon i Egypt når Gud sendte dødsengelen! (2 Mos) Ex 12:12, 13, 23, 28.

Kilde

http://www.worldministries.org/

Facebook Comments