Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet

Stortinget 7. juni 2004 Grunnloven § 93

Erna Solberg (H) foreslår å endre Grunnloven (grl.) § 93 slik at Norge kan innlemmes i EU-staten. Hun foreslår at kravet om for ¾ kvalifisert flertall erstattes med 2/3, at vi kan slutte oss til EU selv om EU ikke lenger gjelder for et saklig begrenset område og at EU heretter kan forandre den norske grunnlovs bestemmelser. Dersom forslaget blir vedtatt 7 juni 2004 og Norge senere slutter seg til EU vil Norge

  • Aldri mer kunne inngå avtaler med andre land fordi vi da har gitt fra oss myndigheten til EU
    (EU-Grunnlov artikkel 12 (2): «enekompetanse til at indgå internationale aftaler»).
  • Vi vil ikke ha noen garanti for at vi kan holde nye folkeavstemninger om EU.
    Vi får stemme om EU inntil vi sier ja. Deretter er det slutt.
  • Bli innlemmet i en annen stat, uten at grunnlovens regler om Norges frihet og selvstendighet (§ 1) er endret.

Dette er en dramatisk endring av grunnloven ved hjelp av en liten tilføyelse til § 93.

Skrevet av Ceeker

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring