Troen på Regjeringen eller Gud: Indoktrineringsgrad ved massehypnose

Vi må bare innse at mesteparten av våre medborgere er forført av Satan. Deler av våre familier er forført av Satan. Dr. Mattias Desmet, Professor i Klinisk Psykologi ved Ghent University in Belgium mener at corona narrativet innbærer en psykologisk massehypnose skapt gjennom media, og advarer mot totalitarisme.

Han minner om at det er særs viktig at de som kan – må minne om at de ikke er enig, slik at hypnosen ikke blir total i verden og samfunnet.

WHY DO SO MANY STILL BUY INTO THE NARRATIVE?

Jeg synest det er spesielt hvor godt Bibelen beskriver hva som skjer, for denne gangen er splitt og hersk ikke bare rasebetinget, eller kjønnsbetinget – denne gang har Gog&Magog jødene funnet en splitt og hersk som går helt inn i familiene- og vennekretsen :

«far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor». – Lukas  / Luk. 12:53

«Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død;» – Matteus /Matt. 10:21

Det som skiller oss menneskene er hvem vi velger som vår Gode Gjeter (John. 10:11, Psalm 23:1)

Jeg synest også det som skiller menneskene spesielt idag er de som tror på en sekretær i Operasjon Dagsverk (Erna Solberg) og en med servitør kompetanse (Bengt Høie) – de som tror disse som sine Gjetere, og så er det vi som ikke har noe tro på dem og hva de gjør.

Hvorfor skal de bry seg med om jeg lever eller jeg dør da – Erna Solberg har vel aldri brydd seg med annet enn største mulig kakestykker til seg selv (?), det viser hun er satanisk og egoistisk, hun er kjøpt og betalt av vaksineindustriens jødiske eiere, for henne å handle imot Norges interesser (korrupt) nettopp for sin egeninteresse og egoisme. Om de «norske» politikere bryr seg kan de jo begynne med å sikre billig elektrisitet i huset vårt (?), fremfor arbeide for de som skal tilgodeses med profitten av å selge den dyrt til utlandet.

Jeg tror mer på immunforsvaret som Gud skapte for oss, enn det «vaksiner» som mennesker i sin dårskap tror de skaper for oss, som gir mer død enn liv (flere dør av det enn uten det). Det er de som tror på det vi naturlig har som er skapt for oss av Gud, som vi trenger for vår overlevelse individuelt og kollektivt.

Hvem er gærne nok til å velge seg Jøder som sine ‘Gode Gjetere’ da (tatt Kristus sin plass) ?

You put your faith and life in the hands of this people

Jesus kalte sine folk for sine «får» (ungsauer), og han vår Gode Gjeter (John 10:4, 14, 16, 27). De får den Hellige Ånde til å hjelpe seg i livet.

Så er det de som har tatt «dyrets merke» (Revelation 16:2,19:20), de følger lojalt ledersauen om så utfor stupet. De har ingen egen selvstendig forstand til å tenke og vurdere, de vil alltid følge bjellesauen, altså ledersauen; Erna Solberg, som har yrkeskompetanse sekretær i Operasjon Dagsverk.

«Such is the Pavlovian device, repeat mechanically your assumptions and suggestions, diminish the opportunity of communicating dissent and opposition. This is the simple formula for political conditioning of the masses».
Source: The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing
— Joost Meerloo

De som har «Guds Segl» (Revelation 14:1, Revelation 7:2-8), de satser på at Gud holder oss i live så lenge Gud har bestemt vi skal leve her i denne dimensjon. Åpenbaringen / Rev. 16:2 og Rev. 19:20 siterer «dyrets merke» som et tegn som identifiserer de som tilber dyret fra havet aka babylonske Sionismen (Åp / Rev. 13:1). Dette dyret blir vanligvis identifisert som antikrist. Dette merket er først nevnt i Åp. / Rev. 13:16-17.

De som tror på Gud og de som tror på mennesker, der tror jeg de viktigste skillelinjene i oppfatningene går, og det er de som er i Satans vold hvor hjernevasken har vært sukksessfull, og de som tilhører Gud, de har hjelp av den Hellige Ånde til å styre unna, uavhengig av om de kaller seg kristen eller ikke. Gud har bestemt allerede hvem som skal være oppført i Livets Bok Revelation 20:12, før vi var født var det bestemt.

I Herrens hender

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)