Skriv ut Skriv ut

Ukjente faktorer i World Trade Center tragedien

deceptions

Vi skal ta for oss en del faktorer bak World Trade Center tragedien som ikke kommer frem gjennom våre ”mainsteam” media, som vi også skal se har sine naturlige årsaker.

«September Clues» analyse, av «socialservice»

Israel og dets politiske lederskap har mange venner rundt omkring i verden, som vi vet også i Norge. Israel trengte USA’s støtte for å ta Palestinerne, hva er ikke bedre enn å skape seg en felles fiende ”War on Terrorists”, slik at Bush samtidig fikk seg en krig å få gjenvalg på? Noen visste om denne ”terroristhandling” på forhånd uten å varsle de som var på jobb angjeldende dag (9/11), bortsett fra en enkelt gruppe mennesker av en kjent minoritet som ble informert og uteble fra jobb denne dagen da. Les videre.

«Sionistenes» bankiere og finansiere styrer New York, og har så langt lagt 1,7 milliarder USD i Bush sin valgkampkasse. Så vet vi hvor vi har hans lojalitet. Les med fordel Michael Moores nye bok ”Fahrenheit 911” for mer info, og besøk www.infowars.com eller www.whatreallyhappended.com

Den 28. april, 2004, med liten eller ingen fanfare, introduserte medlemmene av USA’s “House Committee on International Relations” et lovforslag , H.R. 4230, som skal gjøre USA ansvarlig for å «Overvåke og Bekjempe Anti-Semittisme» over hele verden.

Kort sagt så skal denne loven ikke bare ha et egen avdeling for å overvåke og rapportere slike aktiviteter, men den samme instans skal også aktivt bekjempe slike handlinger, i alle land.

Om denne loven går gjennom, og det vil den, så gjør det USA til verdens politimenn for alle handlinger som Israelere og Sionister overalt føler er antijødisk. Som loven er skrevet, vil den også gjøre USA ansvarlig for å bekjempe enhver slik handling, å forfølge og straffe enhver regjering eller organisasjon som gjør seg skyldig i slike påståtte handlinger.

Her skal ”normen” etableres skikkelig, ved kriminalisering.

Men, som vi skal se, så kanskje der er en god grunn til å gjøre verden oppmerksom på fare, og at der er en ennå bedre grunn for at de nettopp nå trenger denne loven, for om mulig å hindre offentlig debatt om forbrytelsene de har begått? Hensikten er å skubbe under teppet enhver kritikk av Israel, «jødene» og sionistene som har fremtredende posisjoner innen 9/11 og mye annet konstruerte tragedier for å fremme sin sak.

«Holocaust implementerer et skyldkompleks i de som blir påstått har grunn til å føle seg skyldig, og sprer demoralisering, degenerering, eventuelt fullstendig ødeleggelse av den naturlige intellektuelle elite blant folket, og overfører effektivt den politiske kontroll til de laveste elementer av dem som vil fremheve Jødene».(S.E.D. Brown of South Africa, 1979)

Sionisten Larry Silverstein tok kontroll over World Trade Center (WTC) elleve uker før det kollapset, angivelig som følge av terroristhandlinger. Men hvem er terroristene. Hvor er de?

WTC var bygget med fullt av asbestholdig materiale. New York hadde en tid hatt så strenge lover mot renovering og riving av dette, at bare rivingen ville koste mye mer penger enn å bygge opp nytt. Om ingenting hendte, så måtte bare Silverstein som eier bare fortsette å betale forsikring og ute av stand til å renovere på grunn av de umåtelige kostnadene forbundet, men om noe hendte så kunne han plutselig cashe inn 3,2 milliard dollar i gevinst.

Dette ville være akkurat hva Perle og Wolfowitz ønsket og trengte. Dette ville muliggjøre ”Krigen mot Terror”, som kunne bli en katalysator for alt de ønsket seg; – Afghanistans gass ville bli deres, Iraks olje ville bli deres, deretter Irans, deretter Saudi Arabia, etc. Midtøsten ville bli kontrollert. Isreal kunne ekspandere så mye de ville. Alt dette ville promotore agendaen til deres sjefer; Rothschild-Rockefeller-Kissinger-Eisenhower bilderberg fraksjonen, og de ville bli takknemlig, og vi vet hva det betyr (kroner og øre til noen).

911 Octopus v2:

Og resten av verden, under truslene fra det forente Israel og USA arsenal, måtte da bare måtte godta dette ”fait accompli”, eller komme på kant med disse verdens fyrster. Bush; ”Enten er dere med meg eller mot meg”.

————————-

«To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public.» Theodore Roosevelt

 

Main Entry: ser·vile
Pronunciation:
's&r-v&l, -"vIl
Function:
adjective
Etymology: Middle English, from Latin
servilis, from servus slave
1: of or befitting a slave or a menial position
2: meanly or cravenly submissive
: ABJECT
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.