Ytringsfrihet

De som svek velgerne med DLD

StoppDLD sier: «Vi er IMOT innføringen av datalagringsdirektivet. Vi mener at dette direktivet presumtivt mistenkeliggjør en hel nasjon og er antagelig grunnlovsstridig. Vi mener at det må tas rettslige skritt for å få avklart og eventuelt stoppet dette ( som i Tyskland & Tsjekkia )».

Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

Karikaturstriden bølger frem og tilbake i kongeriket. Enkeltes religiøse villfarelser om egen utvalgthet, gir seg også diverse absurde utslag i verdenspolitikken. Dagbladet har publisert karikaturer av Islams Muhammed og Jesus på korset på Golgata med grisetryne i det siste (jeg så heldigvis ikke dette bildet selv, ble det bare fortalt), men det er merkelig hvordan de aldri sier noe morsomt […]

Medlemskap i Norsk Penn

Jeg søkte idag medlemskap i Norsk P.E.N. Norsk P.E.N. er den norske avdelingen av International P.E.N., verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. Norsk P.E.N. ble stiftet som nasjonal underavdeling i 1922. http://www.norskpen.no Får håpe det går fint. Jeg er en stor tilhenger av ytringsfrihet. J. Johansen