Skriv ut Skriv ut

Kritikk av norske myndigheter

Det hadde vært ganske eiendommelig dere, om Norge som er ekspert på å kritisere andre lands myndigheter, og deres politiske ledelser (reiser rundt i verden og belærer dem),
at vi ikke skulle få lov til å gjøre det samme mot våre?

Er det hva de kaller hykleri i tilfelle?

Bare en tanke…….

Spread the love