Zion Protokoll # 10; INOKULERING (vaksinering) av sykdommer

Guds ord i Esekiel / Ezek. 3:17-21 krever at jeg advarer både den onde mannen som vil fremme de giftige vaksinene mot barna, og den rettferdige mannen som kan bli lurt av disse ulvene i fåreklær. Jesus gjorde det klart at det ville være de som ville komme for å stjele, drepe og ødelegge. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og drepe og tilintetgjøre … (Johannes / John 10:10)

Hosea 4:6, Mitt folk blir ØDELAGT av mangel på kunnskap …

[Inokulering = «innføring av mikrober eller giftstoff i en levende organisme» (Kilde). Hva Sions Vise Protokoller sier, stemmer 100% med Bibelens profetier i Johannes Åpenbaring, det kunne i mindre grad Pastor Peter J. Peters vite når han skrev denne pamflett i 1993. Vi kristne MÅ advare: «Men hvis du advarer den ugudelige, og han ikke vender seg fra sin ugudelighet eller fra sin onde vei, skal han dø i sin misgjerning; men du har reddet din sjel«. – Ezekiel 3:19]

Inokulasjon av gifter

The 1918 “Spanish Flu”: Only The Vaccinated Died
https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/

Protokoll nummer 10 sier
«Men dere vet at for å produsere muligheten for det uttalte ønske fra alle nasjonene [om å gi de babylonske talmudiske Jødene makten i nasjonen] er det helt nødvendig i alle land å skape trøbbel i folks samhandling og reaksjoner med sine regjeringer for å fullstendig utmatte menneskeheten med uenighet, hat, kamp, ​​misunnelse og endelig ved bruk av tortur, ved sult, AV INOKULERING AV SYKDOMMER [gjennom vaksiner], ved mangler slik at ‘goyimene’ ikke ser noe annet valg enn å søke tilflukt i vår fullstendige suverenitet i penger og i alt annet». (forfatters vektlegging).

[Liksom at (((DE))) skal fremstå som redningsmenn. Der har dere svaret på hvorfor alle kaukasiske nasjoner har korrupte, ansvarsløse regjeringer hvor de minst kompetente og mest løgnaktige kriminelle kommer til makten]

Roots Pastor Peter J. Peters part 1 DVD

JESUS LÆRTE at de som er i ferd med virksomheten å stjele, drepe og ødelegge, forkler seg. Det kalles ulv i fåreklær-triks. Mange avviser begrepet om at noen, særlig deres regjering, med vilje vil prøve å ødelegge barna sine, men Bibelen lærer at det har blitt gjort før. For eksempel syntes [jødiske] kong Herodes (som representerer det styrende systemet) å være interessert i barnet Jesus, og sendte sine folk til Betlehem og sa: «Gå og søk nøye etter barnet; og når du har funnet ham, rapporter til meg, så også jeg kan komme og tilbe ham. ” (Matt 2:8). Hans virkelige interesse var imidlertid å drepe. … han ble veldig rasende og sendte og drepte alle gutte barn som var i Betlehem og i alle dets omgivelser, fra to år og yngre … (Matt 2:16).

MER SPESIFIKK: HVEM I REGJERINGEN vil drepe og ødelegge barna våre?

1. DE SOM ELSKER PENGER MER ENN MENNESKELIVET
[de vil tjene de Babylonske talmudiske Jødene i tittelbildet tilhørende vaksineindustrien].

Bibelen beskriver et system kjent som Babylon der verdistrukturen består av gull øverst og menneskelivet i bunnen. (Åpenbaringen / Rev. 18:12,13)

[(Talmudisk Babylonisme)… det er et organisert verdensomspennende system som står i motsetning til Gud. Like sikkert som Nimrod var imot Gud, er Babylon et organisert verdensomspennende system mot Gud. Det er en kultur som er anti-Kristus, anti-Gud, og den er overalt! Kilde]


[Disse store handelsmenn i verden, er beskrevet i Åp. / Rev. 18:23, Rev. 9:21, Rev. 20:7,8 – Her er også deres endelige skjebne beskrevet Gog&Magog sovjet-jøder som blasfemer den Hellige By ved sitt blotte nærvær der, Rev. 20:9]

«A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices» ~ George Orwell

De hellige skrifter forteller oss at kjærligheten til penger er roten til alt ondt: … (1 Tim. 6:10) De som lager vaksinen og de som profitterer på sykdom (Medisinsk monopol), de lobbyer regjeringen [jødiske Bill Gates, hans mor er Robert Maxwells søster. Moren er Jødisk. Sønnen er en Jøde] og plutselig er [Erna Solberg] og andre bekymret for barnas velferd.

[Det korrupte kvinneundermennesket fra Bergen som nekter å si «så sant hjelpe meg Gud» i innsettelseseden som Statsminister, med slik griskhet for søtkake, har vel aldri brydd seg om noen andre enn seg selv og sin egen mage.]

2. DE MED DEPRAVED MINDS.
Det kreves et fordervet, vanærende sinn for å drepe og ødelegge barn for en hvilken som helst sum penger, og hvem sier Bibelen at har slike sinn? Homofile! … Gud overgav dem til en reprobate mind, … (Romerne / Rom. 1:28) … som promoterer Hepatitus B vaksinen, en sykdom som egentlig kun homofile får. Medical World News (10. januar 1992) rapporterte at da hepatitt-vaksinen ble tilgjengelig, var mange leger bekymret for at den kunne være forurenset med en mikroorganisme som var ansvarlig for AIDS-epidemien. Etter en omfattende lobbykampanje fra det homoseksuelle samfunnet for å overtale myndighetspersoner at det er en borgerlig plikt for enhver amerikaner å motta denne kontroversielle vaksinen () Vaksineforsker Dr. Robert Mendelsohn dokumenterte det faktum at to tredjedeler av legene som er berettiget til hepatitt B-vaksine, har nektet å ta den.

3. DE ARBEIDER FOR DEN VERDENSREGJERINGEN BESKREVET I PROTOKOLLENE TIL ELDERS OF ZION.
Protokollene er et jødisk dokument fanget opp ved århundreskiftet, som skisserer trinnvis hvordan de skal oppnå en verdensorden [hvor de skal ha all makt og eie alle eiendommer og penger].

Dr. J.W. Hodge, forfatter av boken, ‘The Vaccination Superstition’ (s. 41). Etter en grundig undersøkelse av de mest autentiske opptegnelsene og fakta i harmoni med legens daglige observasjoner og erfaringer, trekkes konklusjonen at i stedet for å beskytte forsøkspersoner mot smitte av kopper, gjør vaksinasjon dem faktisk mer utsatt for det. Vaksinasjon er implantasjon av sykdom – det er dets innrømmede formål.

Følgende kommer fra den berømte baptistevangelisten og den koreanske krigshelten, oberst Jack Mohrs (brigadegeneral CPDL) bok, The Enemy Within.

For over tretti år siden presenterte Miss Opal Tanner, som skrev fra Washington, DC rapporten om jødisk press mot vår amerikanske kongress. . Med tanke på kjepphesten at vår nåværende regjering er nesten helt under jødisk kontroll, ville det være bra for oss å vurdere disse punktene.

1. ER KONGRESSEN VARSLET OM DET Jødiske problemet? Dette er frøken Tanners ord: «Jeg har intervjuet mange medlemmer av kongressen så vel som deres eksekutivsekretærer. Nesten uten unntak var de våkne om det jødiske problemet. Men de fleste av dem anerkjenner at de jødiske pressorganisasjonene har blitt anmassende, bulldozing og motbydelige. De lever i frykt for Jødene,

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

Kan den Bibelske historien til ESAU OG JACOB STÅ BAK DEN DIABOLISK KONSPIRASJON FOR Å VAKSINERE ALLE BARN I AMERIKA?

En av måtene å ødelegge Jakobs folk Israel, er å ødelegge deres rase. Selvfølgelig kan det gjøres gjennom interrase ekteskap, men en annen vei er gjennom vaksinasjoner.

Det rapporteres nå at bruk av levende virusvaksiner kan forårsake genetisk mutasjon. Å ha onde mennesker i myndighetene som ønsker å ødelegge barn, virker utrolig for de fleste, men alt man trenger å gjøre er å lese 2. Mosebok kapittel 1 og 2 for å se at det har blitt gjort før. Les disse kapitlene, og du vil oppdage at en regjering en gang tvang israelittene til å kaste barna sine i elven Nilen. I dag blir de tvunget til å risikere barnas liv med tvangsvaksinasjoner.

[Husk at Pastor Peters skrev dette i 1993. Er det ikke nettopp den gentiske mutasjon som påstås skjer med mRNA vaksinene idag?]

AMERIKA LIDER AV ET ÅNDELIG PROBLEM
Amerika ble gitt til og bosatt av det angelsaksiske, germanske, skandinaviske og beslektede folk som er et paktfolk (1. Mosebok 17:1-7). Som paktfolk må de adlyde sin Guds lov og sørge for at deres nasjon adlyder den, og når de gjør det, blir de velsignet (5. Mosebok 28). Når de ikke gjør det, får det konsekvenser som … «og de som hater deg, skal herske over deg … » (3. Mosebok 26:17). Slik var det i Egypt. De som hatet dem, hersket over dem og planla å ødelegge barna deres (2. Mosebok 1,2), og slik er det for de samme menneskene idag i Amerika.

[Og Norge. Forlater folket Gud, så forlater Gud dem. Jfr. ‘Barnevernet’ innført av jødinnene Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland]

Hele pamfletten til Peter J. Peters her:

Varsel. Vaksiner er farlige
https://christianamericaministries.files.wordpress.com/2021/02/warning-vaccinations-are-dangerous.pdf

Vaccines for destroying the white Israelites DNA

Vaccines for destroying the white Israelites DNA

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring