Gro Ødegårds bok. Er Tony Bakos årsak til antisemittismens utbredelse ?

(Bokanmeldelse). Vi har fått kjøpt boken «Musas Kamp mot Goliat» av Gro Ødegård fra hennes forlag justismord-forlag.no som vi herved skal analysere og kommentere. Her på Riksavisen er vi sterke motstandere av «antisemittisme» (alle definisjoner av det), så vi skal avsløre de som med stor sannsynlighet er fra den Babylonske talmudiske jødedom av Edomitter og Khazarer (Esaus Barn, ‘Jøder’) som i seg selv er den fremste årsak til antisemittismen (alle er konvertitter til den jødiske babylonske talmudiske satanisme religion aka ‘Jøder’ og dermed IKKE riktige Judeanere (konvertitter) eller etter Jakob-Israel, Israelittene).

(Gro Ødegård har gitt uttrykk for ikke stiller seg bak disse teoriene som drar inn jøder: Hun har ingen tilknytning til Riksavisen eller forfatter Jarle Johansen som har kjøpt hennes bok og kommenterer og anmelder den på fritt selvstendig grunnlag).

Når Jøder begår urett og satanisk djevelskap skal dette handle om. Dette er jo selvfølgelig slike forhold som Vårt Lands hoffjournalist fra OTO; John Færseth aldri kan finne på å skrive, han er dyktigst på å unnta uretten for kritikk, derfor må jeg gjøre det. https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

En kan jo ikke godt forvente at satanister skal avsløre andre satanister. De tjener samme Herre; Verdens Fyrste nett no (Åp. / Rev. 12:9 & 20:7) i verdens eldste konspirasjon, lyder de sin åndsbehersker, som styrer deres mentalitet : https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10.

Why should innocent animals suffer for the sins of the jews?

“To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.” – Salomos Ordsprog / Proverbs 21:3.

Når et land går under i perversiteter og urett (Romans 1:29. 2 Corinthians 6:14), vil naturlig nok de som står bak både uretten og perversitetene bli forraktet og mislikt, demokratisk fortjent så, de bør miste sine stemmer, og sine jobber, om de er korrupt – tar utenforliggende religiøse hensyn om «guds» «utvalgte» folk. Slike hensyn skal ikke en sekulær stat bry seg med, samme lov for Loke og Tor, er det norske, om enn ikke Jødiske prinsipp. Hvem som er best å fylle på sin sympatikonto er uvesentlig, det er korrupsjon å bruke antipatier og sympatier i forvaltningen.

Når mor settes opp mot far, undergraving av den kristne institusjonen familien som nasjonens og samfunnets grunncelle, hun settes opp mot han i kjønnskrig, antisemitt mot prosemitt, neger mot hvit (rasekrig), muslim mot kristen (religionskrig), kjønnsforvirring, perversitetenes og urettens ShangriLa skapes av vår nasjon (sivilisasjonskrig), da vet vi at her er krefter i sving som skal ha ‘splitt og hersk’, de er dyktig på det.

Musas kamp mot Goliat

Gro Ødegårds bok ‘Musas kamp mot Goliat’ i Brevik/Stathelle – Grenland området: hovedmann Tony Bakos. Når jeg leser boken til Gro Ødegård spør jeg meg, hva i alle dager er det med denne pompøse og hva for oss vanlige folk kan se ut som kriminelle mannen hva han har gjort mot Gro Ødegård som gjør at han beskyttes av ALLE samfunnets inststitusjoner da?

Fra lokalt politi, til domstol, til advokater som skal hjelpe Ødegård, til Riksadvokat, Statsadvokat, Spesialenheten for politisaker, ALLE tar denne personens side.  Hvorfor ? Media vil IKKE skrive om han. Gro Ødegård skriver at flere journalister var interessert både i lokale aviser og VG, men alle fikk nei når de snakket med sine Redaktører. Redaktører har vanligvis vært på Forsvarets Høyskole kurs og vet hvem som skal unndras straff av Satanistene i Satans Synagoges lille nasjon de har okkupert langt mot nord. Hva vet media redaktørene om Bakos, siden de ikke vil? Hvorfor er han fredet? Han ser ut som har permanent maktelitens støtte og beskyttelse mot straffeforfølging for eventuelle lovbrudd han måtte gjøre – full immunitet ? «Hva var årsaken til at min arbeidsgiver [Basko] hadde en slik makt over politiet, at han klarte å få til et slikt samarbeid for å svekke min troverdighet som varsler» (side 298) ? Ja, si det, hvorfor ?

Navn som politibetjent Erik Gautefall – politistasjonens «Rambo» – som bedriver skremsler og telefoninndraging som hvilken som helst annen kriminell torpedo, advokat Bjørn Nærum som liksom skal representere og hjelpe forfatteren med juridiske tjenester, men som hjelper mest sine venner i politiet, Jan Egil Presthus, politimester Rita Kilvær, visepolitimester Knut Kolloen som Bakos var på fornavn med («hei Knut, det er Tony som ringer») og tilbydde påståtte sponsede båtvedlikehold og marina tjenester til, til politiinspektør Odd Skei Kostveit, alle er entusiastisk med på konspirasjonen mot retten, og for uretten. Der er svært få navn, om noen, så langt jeg har kommet til boken (halveis) som tar et standpunkt for Retten og Rettferdigheten.

«Hva var det som gjorde at denne politimannen ble unntatt etterforskning?«, spør Gro Ødegård om Kostveit. Ja, det kan vi si. Så mye løgn og bedrag for å beskytte Tony Basko, men den påstått korrupte politimannen går klar all kritikk, fra alle klageinstitusjoner. Satan holder sin hånd over sine, så lenge som mulig får de beholde posisjonene sine; inntil det blir åpenbart, da ofres de lett.

Hun forfatteren gjennomgikk et årelangt Helvete, alle hennes anmeldelser for hans falske anmeldelser m.v., alt ble henlagt av Politiet, alle hans venner i Politiet og rettsystemet tok ham unna – beskyttet ham, mot henne – en regnskapsfører som trodde hun gjorde verden og samfunnet en tjeneste når hun varslet om korrupsjon (naivt ja), men alle var ute etter henne som ikke hadde noe som helst kriminelt rulleblad når hun anmeldte ham. Han kan være så tilsynelatende kriminell han vil. Hva skjer ?

For å finne svaret på det må en spørre; Hvem er mer Hellig i vårt land enn de Hellige Kuer er i India for indere ?

https://www.proff.no/rolle/tony-bakos/brevik/469732/

27 med etternavn Bakos på Kozma Street Jewish Cemetery
https://www.findagrave.com/cemetery/2211294/memorial-search?firstName=&lastName=Bakos&includeMaidenName=true&page=1#sr-168129453

Bakos Name Meaning. Hungarian: derivative of the medieval personal name Bak.
https://www.ancestry.com/name-origin?surname=bakos

ANTOUN, BAKOS 20 C JOURNALIER CATOLICA SIRIA PLATA MARSELLA 09/06/1911 – BUENOS AIRES
There are jewish families in Argentina with surname BAK
In the Jewish cemetery of La Tablada, Buenos Aires, is buried some people with this surname.

https://www.hebrewsurnames.com/BAK

Hvis, og jeg sier HVIS, en oppfører seg slik og også er Jødisk, så vil dette skape antisemittisme. Det er helt garantert, og «semitten» er selv skyld i det.

Norge har blitt Jødisk

Bibelen sier at når urett og urettferdighet har kommet over et land, då vil den nasjonen gå under i sin egen gørr. Når vi ser at offentlige institusjoner som PST tar side i en politisk og ideologisk side som lovpriser hedonistisk pervers forlystelse fremfor kristent avhold og pietisme, da må det vel sies at satanister har overtatt nasjonen, med en Statsminister som den første på tusen av år i vår tidligere kristne nasjon nektet å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. Så vet vi da at Satanistene har overtatt makten. Jeg mistenker henne for å være en skapjøde, som Brundt Land og Siv Jensen forøvrig. Skulle ikke overraske meg om hun bråkåte i åkeren Trine Skei Grande er av samme talmudiske rase, at hun og de andre er korrupt i forhold til Norge og Nordmenn er bevist for dem alle ihvertfall. De tjener et (satanisk) Verdensrike, som ikke nordmenn har så mye å si i.

«Lev et liv i Ånden, da følger dere ikke begjæret i den syndige naturen». (Gal. 5:16).

Her feires Baal. I Helvete der feires frydefullt lidderligheten

Satan elsker de dyriske mennesker, satanistene elsker det ‘naturlige’, Baal og Molek feires – hver dag, over hele verden :

«Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that walk on all-fours, who, because of his «divine spiritual and intellectual development,» has become the most vicious animal of all!» – Anton Szandor LaVey
https://www.churchofsatan.com/interview-sex-and-devil/

I Satans Helvete kopuleres det frydefullt i hver krok og krik. Lidderligheten stimuleres. Begjæret får aldri nok, stadig må det ha mer og verre slags perversjoner. OM EN IKKE TAR KONTROLL OG TEMMER DET. Hvis begjær og følelser skal styre mennesket blir det en evig jakt etter tilfredsstillelse. Slik som i Satanisk Samfunn, der lovprises synden og perversjonene, Den Norske Kirke tar etter dem :

Hvis de Babylonske sataniske og STERKT antiKristne talmud Jødene skaper urett og djevelskap i et land, så vil de bli forraktet og mislikt. Helt fortjent. Sunne reaksjoner mot deres utbredelse av urett og ondskap.

Vi skjønner at vår nasjon nå har blitt Jødisk. At Jødene ved makten i vårt land vil ha det slik, at de vil bestemme at våre barn er nå Statens barn, når vi skal få lov å forlate vårt hus, når vi skal ha masker og ikke, satanist maskering (rituelt). Det må vi godta, de har makten, de bestemmer, men som kristne trenger vi IKKE å støtte dem i deres perverse og ondskapsfulle agendaer, utbredelsen av satanismen faktisk – vi må faktisk holde ut til enden, så skal vi bli frelst, sier Bibelen – bli forført av Jødenes babylonske spill, og bli Satanist:

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Selvfølgelig er de det:

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Jødene som har makten i vårt land, de bestemmer lockdown, de bestemmer hvor mye skattepenger som skal brukes til vaksiner de skal kjøpe inn for den Jødiske vaksineindustriens eiere for profittmaksimering (ressurs- og pengeoverføring fra oss til dem, vi skal bli fattig og de skal bli rik, ved tyveri, jfr. Åp. / Rev. 9:21 hvor presis Bibelen er; sorcery og theft/tyveri – (((de))) ikke vil gi opp), og Karin Stoltenberg som ekspedisjonssjef i Barne- og Familiedepartementet er personlig ansvarlig for at jeg mistet et barn, en datter, for 30 år siden, med sin ondskap satt i system for familiens oppløsning for oppbygging av deres maktbase (splitt og hersk). Jeg har all rett til å være så ‘antisemittisk’ (antisatanistisk>) jeg bare vil.. så mye jeg vil…

Gog&Magog Jewish Sorcery

«Samfunnslivet er basert på en tillitskontrakt, hvor vi alle antas å være i samme båt, uansett hva vi bidrar med i potten. Lover og rettsregler skal gjelde likt for alle, og vi skal i utgangspunktet nyte godt av de samme rettighetene, deriblant rettssikkerhet og beskyttelse mot urett.»
https://torggatablad.no/?p=102927

Slik vil vi gjerne tro at det norske samfunn er bygget opp, at det er samme lov for Loke som for Tor, men vi som et helt liv har fulgt med, vet at slik er det ikke lenger. Det var slik i de tusen år vårt land var kristent, og landets kongers Konge var Jesus Kristus.

Så ble det Jødisk «Alt for Norge», og «alt for Norge» er hva de bestemmer det skal være til enhver tid, ikke som Gud vil:

Og «Norge» er (((dem))) – de tre siste. Alt for seg selv.

Hvordan bli Goliat?

For å bli Goliat må en selvfølgelig ha hele Stats systemet med seg, og ikke mot seg. David har Gud med seg, ikke Staten. Vi har spurt oss selv hvorfor, mange ganger – hvorfor er der mus, og noen er så heldig å få være Goliater, for Staten og makteliten ?

«Denne saken bør du la ligge, dette er musas kamp mot Goliat».

Påtaleansvarlig i straffesaken mot Ødegård i 2013

Hva skal egentlig til for å få lov å være en ‘Goliat’, det vil si være så kriminell en vil – og likevel bli beskyttet av Statens apparat? Kan hvem som helst av oss få lov å være en ‘Goliat’ som Staten hjelper, eller….

Vi må spørre oss etter å ha lest Gro Ødegårds bok; Hva gjør at enkelte personer i et lokalsamfunn, får lov å komme klar med all kriminalitet, korrupsjon, skatteunndragelser, varsling gjengjeldelse, m.v. OG DE HAR ALLE KOMMUNENS OG STATENS INSTITUSJONER Å HJELPE DEM Å DEKKE OVER DET?

Jeg har KUN en forklaring på det, fordi jeg har sett det gått igjen i så mange saker, og at de er beskyttet av et system Stay Behind / Okkupasjonsberedskap, som Håkon Lie med flere sier var opprettet for å skape deres Nye Verdensorden, the Great Reset til askeNazi Klaus Schwab, sitt Verdensrike aka Det Nye Jerusalem, the Great Reset, Nye Verdensorden.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
https://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Når selv den Kongelige Norske Marine ble jødisk (huff, som jeg skammer meg som marinemann):

KNM feirer begjærets og kjødets seier over Ånden.. skikkelig jødisk, sammen med Dansen rundt Gullkalven

Nå har altså vår nasjon blitt Jødisk, de har makten, og de har fordelen av å ha eget lovverk som gjelder for dem, og et annet som gjelder for alle oss andre. Det er ikke samme lover for dem i Norge, som gjelder for alle andre, skal vi tro boken til Gro Ødegård; Musas kamp mot Goliat.

Det er jo ikke oss som påpeker uretten, lovløsheten og kriminaliteten til disse Babylonske sataniske talmud Jøder som er å kritisere. Vi må sette fokus på de kriminelle blant dem, slik at de kan individuelt stoppes, og hindres i å utsette enhver annen lovlydig jøde for kritikk. Jeg mener at en lovlydig og Rettvis jøde (en av Abrahams ånd) vil være mer enig med meg enn med Kohn, Færseth, Bakos, Dante, etc – om de gjør urett.

Alle justismord vi har hatt i Norge, er stort sett uten unntak syndebukker for «DE UNEVNELIGE»; Herrefolket. Når en som Tony Bakos får lov å slippe unnna med så mye djevelskap og hva som ser ut som kriminalitet, så må vi forstå at det er ikke bare fordi han er leder av en populær marina, hvor politi topper får gratis og byttehandel rimelige båtservice tjenester av ham for sine fritidsbåter i bytte for at han får gjøre all sin kriminalitet i fred, alt han kan ville ønske å begå. Hvordan kan slike «spesielle» mennesker, få SÅ mange personer i det norske lokale OG SENTRALE maktapparatet til å støtte seg, innklusivt dommere ved Tønsberg Tingrett, og med alle midler søke unndra dem straff for sin urett og kriminalitet?

Hvem perverse sataner gjorde de mordene som Liland, Torgersen og Fritz Moen ble syndebukker for ?

For å forstå svaret på det og hvorfor, så må vi forstå for hvem Stay Behind ble stiftet og er til for. Det var aldri for det norske folk, deg og meg. Nei, de som Stay Behind ble ble skapt for, de trengte Stay Behind til BESKYTTELSE av sin kriminalitet, og til beskyttelse FRA deg og meg når vi oppdager og påtaler dette. Les her, for å finne ut historien bak det:

Har Mossad / Stay Behind rett til å drepe i Norge ?
https://www.riksavisen.no/har-mossad-stay-behind-rett-til-a-drepe-i-norge/

ÅRSAKEN TIL ALL URETT ER AT EN SPESIELL (((RASE))) SKAL HA ALLE FORDELER I JUSTISAPPARATET.

Mus er det mange av

Der er alltid en grunn til at politi, kommuner, dommere, PST, etc. etc oppfører seg som de gjør, de gjør det ikke for moro skyld, mot tyskerunger som Fritz Moen og andre. Modus operandi i mange saker er:

«Antisemitten» Marta Steinsvik
I 1946, første fiende til det jødiske Stay Behind system, opprettet for å beskyttte DEM, ikke landet vårt eller folket vårt:

Når hun var 70 år i 1946 etter sin pamflettt «Frimodige Ytringer» hvor hun valser ned de sionistiske makthaverne Jens Christian Hauge og Håkon Lie (Stay Behinds fedre), som kuppet makten etter krigen – og laget en grusom hevn over sine fiender, dødsskavdroner i ‘fredstid’, fikk hun trusselbrev, deriblant ett med tegning av en likkiste:

«Hvis hun ikke sluttet med å skrive, skulle det neste gang bli en virkelig likkiste! «Vi i hjemmefronten har likvidert mer prominente personer enn Dem», het det til slutt i skrivelsen. Marta Steinsviks kommentar lød: «Dersom brevskrivaren meinte å skremma meg, tok han imist. Eg vilde tvertom rekna det for ei stor æra å få døy for ei rettvis sak. – Elles er det no ei høgare makt som rår for liv og daude. I den varetekti er eg trygg.»
http://libra.antropos.no/TC_Marta_Steinsvik.html

“Norge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror – selv om verdenskrigen nu var slutt – og den varte ulykkeligvis opp til dobbelt så lenge som den tyske okkupasjon. Den siste politiske fange kom ut av fengslet 1957, etter en soningstid som gjennemsnittlig for mordere“, sier Hewins “Men det verden skulle bli vitne til var ikke en rettssak basert på de romerske lovbøker. Det ble en gladiatorfremvisning for massene i ånden fra det Colosseum som kastet en kristen for løvene.”
https://www.riksavisen.no/rikets-reelle-tilstand-rettsvesenets-banesar/

Herman Berge i Riis saken
Når en ser alle fire -4- statsmakter som egentlig gjensidig skulle passe på hverandre er i unison enighet med hverandre, så vet vi de har jødiske oppdragsgivere de skal beskytte. Einer & Amelia Riis var ganske sikkert jøder. Berge måtte ofres for deres interesser.
https://www.riksavisen.no/tv2s-nye-satsingsomrade-drittpakker/

Scandinavian Star eiere (forsikringsvindel)
https://www.riksavisen.no/hvorfor-dekker-riksadvokaten-over-forsikringssvindelen-pa-scandinavian-star/

Karina Hyggen Aamland sin sak(er) på Langodden og Hyggen, påstås Jan Herman Dante og Stay Behind/Mossad har en rolle.
https://www.riksavisen.no/bygger-jodiske-jan-herman-dante-seg-underjordisk-tilfluktsrom-i-frykt-for-antisemitter/

BCC: Uten du er hatet av jødene er du knapt nok kristen
https://www.riksavisen.no/bcc-uten-du-er-hatet-av-jodene-er-du-knapt-nok-kristen/

Hans Erik Olav – Doplhin Drilling
https://www.riksavisen.no/hans-eirik-olav-i-naerkamp-med-jodeinteresser/

Eirik Jensen saken

Anders Rasch-Olsen synest meg å skulle vært i Eirik Jensens sted. Syndebukker søkes. Hvorfor går politi og domstol inn for at Cappelen skal ha strafferabatt, mens en sannsynligvis uskyldig skal ha 21 år? Er både Rasch, og Cappelen også jøde siden han fikk lov å holde på med sin narko virksomhet så lenge, å forderve norsk ungdoms liv – som kan være myndighetspersoners prioriterte målsetting, gjøre ungdommen domicile og likgyldige til alt annet enn å dope seg og ha fri sex i alle former.

– (…). I tillegg har jeg funnet ut at han som skrev boken i 2009 (Anders Rasch-Olsen, politileder som anses å være en nestor innen informantvirksomhet i politiet, red. anm.) har lurt dere trill rundt med å bruke XX (navnet på informanten). Det er så uetisk og inn i helvete amatørmessig. Det skal jeg ha etterforsket. Det er din (Glærum Kleppe) oppgave å sørge for at det blir gjennomført på en ryddig måte, tordner Jensen i lydopptaket.

https://www.nettavisen.no/nyheter/eirik-jensen-tordner-i-skjult-lydopptak-fra-fengselet-det-har-foregatt-sa-mye-faenskap-i-denne-saken/s/12-95-3424146458

Min første innskytelse ved åpenbare justismord slår aldri feil, jeg tenker alltid: Hvilken jøde skal beskyttes nå da av det sionistiske Stay Behind systemet ?

Viggo Kristiansen

Hvorfor gir politi og domstol spesialbehandling til en bevist morder og overgriper av Jan Andersens art ? Hvorfor går politi i avhør og hjelpe ham å forme sin forklaring, og domstol så hardt inn for å la ham få strafferabatt? Er han jøde? Hvorfor skaper media hype om all dramatikken når uskyldige Viggo Kristensen skal tilbake til lokalsamfunnet – en djevel vender hjem liksom – mens det var ingenting drama skapt når Jan Andersen vendte hjem -den skyldige djevel ?

Jeg undrer meg ofte på hvorfor Viggo Kristiansen får besøksforbud mot pårørende når han kommer ut av fengsel etter endt soning, og et raseri mot han skapes i media, men han som kom utav fengsel for mange år siden som er BEVIST å være en pedofil og tilstått det; – kan Jan Helge Andersen være Jøde? (jeg ser ikke så mange andre forklaringer på medias gode behandling av han i forhold til Kristiansen). Hvorfor får skyldige Andersen så stor velvilje og god behandling av politiet, i justissystemet og i media, i forhold til Viggo Kristiansen som er USKYLDIG ? Det vil jeg gjerne vite.

Er det kun meg som synest dette er merkelig ?

Inokulering av sykdommer

Jødinnen Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) opprettet av Rockefellers for å selge kjemikaler og gifter som medisiner (sorceri), får helt på egen hånd bestemme Norges lockdown, og hvordan Norges folks helse må lide av gifter som blir inokulert for at Jødiske oligarker skal få tjene penger, så legger den norske Stat til rette for og opptrer som deres giftselgere.

Bibelen advarer mot dette giftsalg, deres magiske sorcery, hele verden skal forføres, Åp. / Rev. 18:23 m.v.

Vi kristne skal IKKE forføres av dem, Bibelen gir oss i klartekst advarsel. Vi kan tro på Bibelen og Guds Ord, eller vi kan tro på Jødene om deres sorcery’s (sort farmakia magi) fortreffelighet. Fritt valg. Personlig tror jeg ikke på ett eneste ord noen andre Jøder sier, enn de jøder som er kristne, fordi Bibelen kaller dem Løgnens Barn og Satans Ormeyngel.

https://www.riksavisen.no/zion-protokoll-10-inokulering-vaksinering-av-sykdommer/

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?
Hvordan Jøder kaprer Sunnmøringenes offshore-flåter
https://www.riksavisen.no/offshore-kuppet-sunnmorsandens-tap-og-jodementalitetens-seier/

Mossad bak Utøya-terrorismen?
https://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

Judea erklærer Norge krig?
http://www.riksavisen.no/?p=10417

22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge
http://www.riksavisen.no/?p=10309

Alt er vel egentlig bare et spørsmål hvor lenge demokratisk sett det norske folk vil ha mennesker som utbrer urett og kriminalitet i samfunnet ved makten, og hvor lenge kristne vil at samfunnet blir pålagt å tilbe Jøder mer enn Jesus Kristus som Verdens Hersker, på Tronen i Jerusalem, – som i Oslo.

Guds Vilje at Jesus eier Verdensmakten, ikke Jødene..

De har for en tid tatt Jesus Kristus sin rolle gitt av den Allmektige Israelittiske Gud å være verdens kongers Konge, idet han vant over Satan og satanister på Golgata ble det Hans rett. De får nyte maktens sødme i sitt Nye Jerusalem, som Arbeiderpartiets Håkon Lie sa de skulle befordre for Jødene, mens de kan, for plutselig blir det slutt (Romans 1:18). Gjennom alle tider har alltid urett, djevelskap og ondskap kommet til sin ende i sivilisasjoners syklus av skapelse og undergang.

Det vil det også denne gang. Guds Ord lyver ALDRI! Tar ALDRI feil ! Den som graver en grav for andre….

antiChrist Israel will go up in Flames

antiChrist Israel will go up in Flames

Jødene gleder seg nok ikke, men snart kommer Han, som har ALL makt i Himmel, som på JORD ! Kom Jesus, snart. Vi – ditt folk – tynges under urett, ondskap og djevelskap av satanister i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) som kaller seg «guds» utvalgte folk, hvor deres gud er Satan selvfølgelig. De er eksperter på løgn og bedrag.

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

12 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Høyesterett har dømt; Nå er det min tur å dømme Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg – Riksavisen

 3. Pingback: Connie Eng: Djevelen ligger i bolsjevik-Jødenes makt til å destruere dem de vil og gjøre som de vil – Riksavisen

 4. Pingback: Knut Hamsun: De jødiske #Okkupasjonsmakthavernes behov for å ødelegge dem de hater – Riksavisen

 5. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 6. Pingback: Kenneth Skailand, ennå et offer for jødiske subversjon krefter i vårt land – Riksavisen

 7. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødisk dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 8. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 9. Pingback: Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ? – Riksavisen

 10. Pingback: Per Einar Guthus fengslet for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser – Riksavisen

 11. Pingback: Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ? – Riksavisen

 12. Pingback: Høyesterettsadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre? – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.