5G militært biovåpen gir COVID sykdom (luftveier, lunger)

At en ufarlig influensa blir brukt for politiske formål til at antiKrist satanister skal overta verden for en tid, The Great Reset for den Nye Verdensorden, er det vel knapt nok så mange av mine lesere som ikke forstår lenger. Men at 5G er den del av planen til verdens Herskere til å få utryddet en del mennesker som avslører og truer dem og deres agenda sitter vel litt lenger inne. Mange konspirasjons forskere mener du får ingen sykdom fra noe virus. Du får det fra 5G. Viruset er bare unnskyldningen.

5G Holocaust
https://www.riksavisen.no/5g-hatefull-holocausting-av-kaukasiske-israelitter/

Dyrets Merke er lansert. Klaus Schwab’s Artificial Intelligence (AI).

NanoTech, 5G, 6G, 7G & The 3rd Temple Project Exposed!

5G gir COVID lignende sykdom (luftveier, lunger) hos mennesker har det vært hevdet, i tillegg til å utrydde insekter og bier. Teknologien er den samme som for militære Direkte Energi Våpen (Direct Energy Weapon). Blir en satt inn i en stor mikrobølgeovn så fordamper kroppens oksygen, og en utvikler kreft blant annet. Går en med masker så får en ennå mindre oksygen til kroppens celler, og effekten og dødeligheten økes. De kan sende strålene ned til nærmeste meter nøyaktighet. Satan Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 / 3.9) for sin Great Reset for sin Nye (antiKristne) Verdensorden går skikkelig til verks når Bibelens profetier om deres hat mot kristne skal effektueres. Vi får se hvor langt Gud tillater dem, før det er full stopp.

Russisk lov mot mikrobølgevåpen mot sivile, har Norge noen sånn?
https://www.riksavisen.no/russisk-lov-mot-mikrobolgevapen-har-norge-noen-saann/

Well Whaddya Know! No 5G For Israel!
http://themillenniumreport.com/2019/01/well-whaddya-know-no-5g-for-israel/

Jerusalem Post mener at Israel nå litt sent skal sette 5G i sving. Om de bare sier det og ikke gjør det, kan ikke vi vite. Satans Synagoges barn er kjent for å lyve mye. Vi må dra ned med vår telefon for å finne det ut. Vi vet heller ikke om de har laget en egen non-leathal versjon av 5G for seg selv.

Wuhan var en av testbyene valgt for China 5G-utrulling; 5G gikk live der 31. oktober 2019, nesten nøyaktig to måneder før utbruddet av coronavirus begynte. I mellomtiden har mange vitenskapelige dokumenter om helseeffekten av 5G bekreftet at det forårsaker influensalignende symptomer.

Growing evidence ‘COVID-19’ symptoms a result of 5G/wireless exposure
https://fitzinfo.net/2020/08/29/growing-evidence-covid-19-symptoms-a-result-of-5g-wireless-exposure/

Den siste konspirasjonsteori hva satanistene gjør er som følger:

Det er ikke noe COVID-19 coronavirus. Symptomene folk opplever er faktisk et resultat av den nye 5G-mobil teknologien som implementeres over hele verden som en del av en koordinert global krig av Verdensregjeringen mot jordens innbyggere. 5G-tårnene er faktisk hemmelige eksterne dødsstrålemaskiner som stråler og dreper mennesker i hundretusener, snart millioner, som en del av verdenselitens (tenk Rockefellers, Rothschilds, Clintons og Bushs, etc.) masterplan for å avfolke planeten og slavebinde de som overlever av menneskeheten. Samtidig var det en koordinert medie blitzkrig som spredte coronavirushistorien som en strålende røyk-og-speil-taktikk for å dekke deres handlinger og lure alle til videre underkastelse ved å beordre lockdowns av byer og til og med hele land over hele verden. Den globale antiKristne Satans Synagoge kabalens millenia lange drøm om Satans verdensherredømme med de talmudiske jødene som herskere blir endelig oppfylt.

Vaksinen inneholder viruset


«… fetal cell lines in the vaccines: these cell lines have been immortalized, or turned into cancer cells with uncontrolled replication, that is how they have kept the cells alive for generations since the aborted fetuses were harvested in the 50s or 60s. They are injecting you with cancer cells. One of those is made with fetal lung cells. Lung cancer is not curable.»
– Angela J.

5G: The Global Health Experiment (1:08:37)

Det var jo planlagt allerede i 2010, når Rockefeller Foundation ble publisert med tittel ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development‘.

«Dersom du ønsker å lage et biologisk våpen ved hjelp av genteknologi, er alle alternativer tilstede.» – Cand. Scient, Sesily Bondo Petersen

Statsminister Erna Solberg gjør genmanipulasjon av mennesker lovlig, fordi de har tenkt å gjøre det:

Norske regjering endret nettopp loven om genmanipulering av mennesker

En del av Rockefeller planen er et steg som kalles «The Lockstep» :

«Lock Step-scenariet er beskrevet som “en verden med strengere kontroll fra toppen og nedover fra myndighetene og mer autoritært lederskap, med begrenset innovasjon og økende innbyggertrykk” og er basert på en pandemi av et virus (en influensastamme) som smitter nesten 20% av verdens befolkning og dreper 8 millioner mennesker på 7 måneder.»

Denne psyopen skal vise seg å være ganske effektiv for å nå sine mål. Massiv avfolking og «full spektrum dominans.» 5G vil fullføre overvåkingsnettet og gi en stille måte å bestråle og drepe utvalgte personer.

Likevel er Gud fortsatt på tronen, og hans seier er sikker. Så uansett hvilke onde planer den mørke siden har, vil de alle bli ødelagt på et øyeblikk.

https://thefreedomarticles.com/2010-rockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/


Partikkelfysiker Dr. Katherine Horton hevder, basert på hennes forskning og personlige erfaringer, at 5G-nettverket er ment som et Directed Energy Weapon-system som samsvarer med målene til den globale eliten om å slavebinde menneskeheten.

https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/5g-is-the-ultimate-directed-energy-weapon-system-says-particle-physicist/

26. mars 2020 ga Verdens patentrettighets organisasjon (WIPO) Microsoft et verdenspatent. Med tittelen ‘1. WO2020060606 – Cryptocurrency System Using Body Activity Data ’, dette patentet gir Microsoft (det vil si Bill Gates) ekstraordinær makt over våre liv.

https://www.transcend.org/tms/2020/05/the-elites-covid-19-coup-fighting-for-our-humanity-our-liberty-and-our-future/

Jewish Boris Johnson confirms Microchips, nanobots and New World Order

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring