ABB; Et omen om religionskrigens komme

GEO-POLITISK ANALYSE; Politiet rett etter Utøya var det første de la vekt på i sine meddelelser at ABB var ‘kristen’ og ‘konservativ’. Det var bildet som skulle feste seg i folks bevissthet. Han var sionist, mest sannsynlig jøde.

ABB var en ihuga sionist, som fremstår og presenterer seg selv som en som står sammen med jødene i «krigen mot muslimene» (og også kristne, idet jødene alltid vil hate kristne). ABB og Fjordmann deler den interesse. Nå har det seg slik at ABB (og Fjordmann) mest sannsynlig kommer fra en jødisk familie da.. sønn til Jens David Breivik, og ABB er en de fremste Sionister som Norge har avlet, så denne konklusjonen er mer en tvilsom – den er faktisk løgn og bedrag…

Kulturelle, politiske og ideologiske føringer ligger alltid bak de såkalte religionskriger, som vi skal se i denne artikkel. Hegeliansk dialektikk og okkult sosial engineering. Ateistiske og ‘humanistiske’ krefter ypper til strid og truer harmonisk co-eksistens. Nihilistene er på fremmarsj, som varslet av frimurerkongen Albert Pike i sitt brev til sin etterfølger Mazzini, datert August 15, 1871.

Document.no ved jødiske Hans Rustad og Rights.no ved Hege Storhaug deler denne fascinasjon for krig mot muslimene og som står på ABB og Fjordmann sin side til å oppildne til krig og hat mot muslimene. De glemmer at våre forfedre i Grunnloven av 1814 fant det viktigere å forby jødene i dette landet enn muslimene. Det hadde sine viktige faktiske årsaker. Muslimene er bare å stenge grensene for, sende dem tilbake. Det er ikke like enkelt med talmudiske skapjøder som infiltrerer våre statsinstitusjoner og gjør sin vilje for vårt land.

Når jødene fordriver menneskene fra 7 land i Midt Østen, hvor skal folkene ta veien? Da må jødene korrumpere våre politiske ledere til å ta imot flyktningene fra Israels landgrab her og i Sverige.

Anders Behring Breivik og Israel
Det må være tankevekkende for norske Israelvenner og kristensionister at en viss massemorder og terrorist ser på Israel som en nær alliert i kampen mot muslimer og påstått islamisering.

https://www.dagsavisen.no/debatt/anders-behring-breivik-og-israel-1.456137

Jeg er stolt av å være en av Norges få virkelig kristne, som IKKE er forført av Satan til å være sionist eller Israelsvenn, og sette Jødene på en høyere pidestall enn Jesus. Jesus henger på korset himmelhøyt over dem, og ser ned på dem, med smerte. Jeg er venner med all verdens nasjoner, og dømmer dem likt alle som en av dem; Satanister forgår, samme hvor de bor, Gud har ingen favoritter i sin dom (Romans 2:11). Det regner likt på ALLE!

Jeg ser Utøya i en større sammenheng som jeg ikke skal gå inn på her, men at det innebærer et tydelig signal om et åndelig fall fra nåden og velsignelsene for Norge, at veien nå går nedover, fordi våre ledere helt siden krigens dager valgte seg feil lekekamerater, feil ideologier, feil derFuehrers, urettferdighet og lovløshet råder i riket, så er vi snart moralsk og åndelig konkurs, og jeg ser ingen som helst tegn på at noen av lederne vil ta noe skritt for å rette opp dette. Grunnen er den samme som at Amerika faller. Sammen stod de i gudløsheten, sammen skal de falle som karmisk konsekvens. Alle de som vet og tier er medskyldig.

Norske politiske ledere har siden andre Verdenskrig, Håkon Lie innrømmet det rett før han døde, har tjent verdenskrigenes vinnere Jødene og deres aspirasjoner om Nye Verdensorden, hvor de skal være herskere og eie alle ressurser og eiendom, og alle andre skal være deres slaver. Den ideologi som Jesus Kristus egenhendig fikk utsatt med 2000 år.

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere
https://www.riksavisen.no/haakon-lie-og-arbeiderpartiets-vei-til-makten-og-deres-st%C3%B8ttespillere/

Albert Pike. Illuminatets og den skotske frimurerrites sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, datert 15. August 1871, som var oppbevart i British Museum inntil nylig, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og Ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt Ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og Ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”

http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

De bruker okkulte, skjulte metoder og verktøy for folk flest, for å herde vanlige folk inn i sine forehavender; sosial engineering, hegeliansk dialektikk, kaballa, etc. Verdibaserte konservative (bourgeoisen) er fienden deres, det er de ‘progressive’ åndsløse ‘liberalister’ (Crowleys; Do What Thou Wilst, is The Whole Law) som er moderne nå, som under massemyrderiene i sosialist sionist-reiret USSR og sosialist sionist-reiret Nazi-Tyskland. Planen er at deres fiender skal utrydde hverandre. Hva hvis disse mediaskapte ‘fiendene’ (skapte fiendebilder, arketyper) gjør felles sak og snur seg rundt, mot DEM! Som i Mel Gibsons film ‘Braveheart’? Hva vil de gjøre da? Springe? Hvor?

De Vandrende Hvem?

Sionismen skapte for jøder en helt ny identitet, sier israelske Gilad Atzmon i boken «The Wandering Who? – A Study of Jewish identity politics«; Atzmon er forøvrig jødisk selv. Denne sionismen som består av både jøder, sekulære og ateister og såkalte ‘kristne’ kan sette verden i flammer, om de ikke får det som de vil.
http://www.amazon.com/The-Wandering-Who-Gilad-Atzmon/dp/1846948754

«Ved å se på sionismen som en organisme vil det føre til et dramatisk skifte i våre perspektiver for nåtidige forhold i verden»,[] «Palestinerne er for eksempel ikke ofre bare for Israelsk okkupasjon, men er faktisk ofre for en unik global politisk identitet», sier multikunstneren Gilad Atzmon. (s. 21).

– Det var aldri poenget å skape noe hjemland for jøder, sier Gilad, men en jødisk bunkers i Det Hellige Land.

Side 23: I 1992 fikk undersekretær i Forsvarsdepartmentet Paul Wolfowitz i oppdrag fra Forvarsminister Dick Cheney å lage et strategidokument sammen med Lewis ‘Scooter’ Libby, som ble til ‘Defence Planning Guide’ (DPG). Jødiske Paul Wolfowitz, senere leder av Verdensbanken, kjent for Wolfowitz Doktrinen; «Vårt første obektiv er å forhindre at noen rival kan oppstå, hverken fra områdene fra tidligere Sovjet eller andre steder, som kan true den nye orden». Dokumentet ble lekket og fikk hard kritikk i blant annet New York Times. Historien viser at dokumentets strategi er fulgt til punkt og prikke, til denne dato.

«Dette utrolige dokument legger frem strategien for hvordan forene Amerikanske og Sionistiske interesser til en omforent praksis. Det hendte alt mens Sovjetunionen kollapset, og Amerika ble den enerådende supermakt«. s. 23.

«USA må vise lederskap nødvendig for å etablere og beskytte en ny orden som gir løfte om og overbevisende potensiale ovenfor konkurrentene at de ikke trenger å aspirere for noen større rolle eller å innta noen større og mer aggressiv posisjon for å beskytte sine legitime interesser«, sier Paul Wolfowitz i DPG, og uansett hvor mye Wolfowitz taler om vestens ‘frihet’ og fritt marked, så sier han i dokumentet at Amerika skal ikke tillate noen å stille spørsmål ved Amerikas hegemoni i markedene og den nye verdensorden.

Wolfowitz hadde allerede funnet ut i 1992 at verden forøvrig ville være motvillig til å støtte hans visjoner om amerikansk hegemoni og ekpansjonalisme, så Amerika skal ifølge han adoptere en ensidig best for Amerika/Israel praksis (altså for sionismen). Istedenfor å være bilaterale og skape internasjonale koalisjoner for menneskehetens  felles sak, skulle  Amerika være forberedt på å gå veien alene for sionistenes sak. Wolfowitz hadde med dette utvalgt Amerika til å være verdenspoliti. Wolfowitz og Libby i doktrinen bekrefter amerikanske forpliktelser ovenfor den sionistiske staten først og fremst.

«I Midt-Østen og den Persiske Gulf, skal vi vi søke å skape regional stabilitet, hindre aggresjon mot våre venner og interesser i området, beskytte USA’s nasjonale interesser og eiendom, og sikre vår tilgang til internasjonalt luft- og sjøveier og til regionens olje. USA er forpliktet til sikkerheten til israel og vedlikeholde den kvantitetsmessige tilværelse som er kritisk for Israels sikkerhet».

PNAC (s. 24-25 i Gilad’s bok):
Wolfowitz sitt planforslag ledet snart til grunnleggingen av en av de mektigste tenketankene i Washington; ‘The Project for A New Century’ (PNAC), som bestod fra 1997 til 2006 og som hadde en vesentlig innflytelse på President George Bush sin administrasjon. Det er helt umulig å analysere Amerikansk politikk og neokonservativ ekspansjonalisme i denne tiden uten å ta med i beregningen innflytelsen til PNAC. En kan heller ikke forstå intervensjonspolitikken eller USA’s ensidige og ubetingede støtte til Israels globale og regionale interesser uten å ta med PNAC i bildet, ifølge Gilad Atzmon.

Ifølge websidene til PNAC skal ‘Amerika promotere globalt lederskap’. Ifølge de føringer som lå av DPG, ble det i PNAC videreført denne troen på at «Hva som er godt for Amerika, er godt for hele verden«. Ikke alltid så, spesielt ikke så lenge Amerika har solgt sin sjel til den gudløse ateistiske ‘humanistiske’ sionismen.

Vi kan si at denne politikken har ført til destruksjonen av Amerika, moralsk og åndelig, med det materielle og økonomiske fall som følger. Det materielle følger åndens og de moralske kvaliteter eller mangel på slike kvaliteter. Noen vil si det er ubevisst og uvillet, jeg vil si det er kaballistisk planlagt, bevisst og villet. Amerikanerne ble for blendet av utsiktene av å være «Guds eget folk» i sionismen, og de falt for åtene til de som løy dem full. Og dets moralske verdenshegemoni forvitret og falt, til hvor de er nå, fremdeles med Obama, i den samme doktrine. Det åndelige mørke daler nedover dem. Der er ingen endringer med Obama. Tvertimot har ting blitt verre. Han er brutt så mange valgløfter, og gått til krig mot så mange, og mener han kan gjøre det uten Kongressens samtykke, at det er nå på tale å prøve ham for riksrett. Det vil bli spikeren i kista for USA som noe moralsk imperativ.

ALLE deres intervensjoner i Midt Østen ‘for fred’, har endt alle som en i blodbad og krigslignende tilstander mellom de forskjellige stammene og religionene etter de tok ut Saddam, Ghadaffi og Mubarak. Er ikke dette det beste bevis på at noen BEVISST planlegger og bevirker religionskrigens komme?

I Norge har denne doktrine blitt trofast fulgt opp av våre politikere, tverrpolitisk, Fra Einar Gerhardsen, Håkon Lie, Jens Christian Hauge, via Gro Harlem Bruntland og Kjell Magne Bondevik til endelig Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg som også støtter dette. Fordi de er helhjertede sionister selv, og ser frem mot sitt Zion hvor de skal herske i all evighet.

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

David Rockefeller og jødiske George Soros har helhjertet støttet det angloamerikanske sionistiske prosjekt hele tiden, nå støtter de Kina som den nye supermakt i verden. Dette viser hvordan kapitalinteressene alltid spiller på to hester, og faktisk holder verden i en terrorbalanse mellom deres ‘supermakter’, ‘good cop – bad cop» spillet, for at de alltid skal sitte på toppen og bruke verden som sjakkbrett, samtidig som de plasserer penger de har stjålet fra oss ved markedsmanipulasjon, skatter (IRS,FRS) og usury der hvor pengene yngler mest og best.

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Guds Kristne Horer

I USA setter jødisk eide TV selskaper med jødiske regissører og produsenter opp TV-serien ‘Good Christian Bitches’ (‘Gode Kristne Horer’), som TV Norge velvillig til agenda setter opp. «Her er folkene som portretterer kristne som bakstreverske hyklere og kristne kvinner som moralsk likestilt med hunder av hokjønn«: Robert Harling, script writer; Darren Star, executive producer; Alan Poul, director; og Aaron Kaplan, produsent. De tre siste er jøder. Kilde: TruthTellers.org

Sjef for Disney er Robert Iger. «Iger er personen som er ansvarlig for å lage “Good Christian Bitches”. Ulikt mange “sekulære” Jødiske moguler i Hollywood, så er han en praktiserende Jøde

Hvorfor er det nødvendig å lage en slik serie om det ikke skal skapes religionskrig? Hva om noen av oss hadde laget en serie som heter «Gode Jødiske Horer» ? Med humoristisk vri selvsagt, bare for more skyld. Hadde vi vært anti-semitter da? Ville TV Norge sendt denne?

Balkanisering

I Midt Østen truer Israel med USA som trofast sionistisk medspiller å bombe Iran, fordi de angivelig skal lage atomvåpen (fordi de står i veien for Wolfowitz Doktrinens oppfyllelse), men Israel selv med norsk hjelp har laget atomvåpen nok til å være verdens 4. største militærmakt, nok til å utslette verden flere ganger, og som sammen med Pakistan og India nekter å undertegne ikke-spredningsavtalen, og tillate internasjonale inspeksjoner av atomvåpnene.

Ateistiske og «jødiske?» (100% i sionistisk mentalitet ihvertfall) Torvald Stoltenberg & Sønn begynner en helt ulogisk og katastrofal angrepskrig i Libya, innvolvert på Balkan, kristne serbere massakert, deres land ødelagt, ledere urettmessig straffet, – Serbia som alltid har vært bolverk mot ugudelige horder fra øst for Europa, i Afghanistan, angrepskriger som er helt 100% i utakt med tradisjonelle norske verdier og tradisjoner. De skaper balkanisering ved multikulturalisme.

Er Stoltenberg jøde?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%c3%b8de/

Jødiskhet er ikke nødvendigvis en etnisitet eller rase, som israelske Gilad Atzmon sier i boken «The Wandering Who? – A Study of Jewish identity politics«; det er en kulturelt inndoktrinert mentalitet. Sionismen har blitt limet som binder den kultur sammen i diasporaen. Og de kjemper for at hele verden skal bli deres Sion, hvor de har all makt, og er ‘eiendomsfolk’ og alle andre nasjoner og raser skal være deres slaver. Gudløse forestillinger, som både kristne og jøder flest reagerer sterk mot å bli identifisert med.

Men ingen av de vanlige folk har så stor sjanse for å greie å gjennomskue bedraget. Dessverre. Det er for subtilt til å være logisk for de som ikke har studert lenge på det. Og så lenge media ikke tar det opp, så tror ikke den autoritetstro massen noe på det. Vanlige folk har heller selvfølgelig ikke sjanser for noe håp så lenge toneangivende mennesker innen politikken vil ha det slik, og herder folk inn på denne ideologi med alle statens og medias ressurser, gjerne ved lov.

Slik blir de effektivt herdet inn til slakterbenken. Gjerne ved ved bruk av karmiske mekanismer. Åndelige lover som er selvoppfyllende, ved gitt handling eller mangel på handling.

Når vi vet hvordan 3000 mennesker under Hr. Blank (Lenin) kan lage revolusjon i den kristne Tsarens enorme USSR, drepe regenten og hele hans familie med kaldt blod, og 66 million av hans folk i tillegg, da vet vi at det ikke skal så mange personer til for å gjennomføre sin revolusjon i lille Norge.

De få som sitter med makten i ethvert land, bestemmer over landets pengesekk og bruker pengene til beste for sin sak, og ikke for landets eller folkets sak nødvendigvis, og de bygger landets karma utifra hvordan pengene blir brukt. Folket som i USSR må ved sin unnfallenhet ta konsekvensene av karma, om de er med på galskapen og blodbadet, villig eller nøytralt, så har de godkjent det med sin stillhet. Karma returnerer alltid. USSR fikk 70 års åndelig mørke etter akkurat samme scenario som Norges land er i nå; valg som må gjøres.

Da trenges det bare 3-4 personer på toppen for å ødelegge det lille en gang kristne landet Norge. De hedenske ateistiske ‘humanistiske’ sionist-sosialister innfører steg for steg sine overbevisninger, i STRID med den norske Grunnlov.

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Problemet er at enkelte vil ikke co-eksistere uten at det er 100% på deres premisser. Får de det ikke som de vil, så følger The Samson Option. Med god hjelp fra Norge.

Det kom jo frem noe i denne følgende NRK dokumentar om Jens Christian Hauge (SFT mener han har kodenavn ‘Oscar’ i Mossad), men på langt nær alt. Tonen er at han «gjorde hva han måtte gjøre«. Det er feil. Mord, grunnlovsbrudd, selge tungtvann til Israel for å lage atombombe, kan få sin tragiske konsekvens i våre dager om de bomber Iran. Seierherrene skriver historien, og historien har skapt mange falske helter; her er en av dem:

Nasjonens skygge 1:2
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/839348/

«Norsk dokumentar i to deler om Jens Christian Hauge. For den som kjenner mange hemmeligheter kan sannheten være farlig. Norges mektigste mann etter krigen ble han kalt. Han var omspunnet av myter, historier, løgner, frykt og beundring. Han ledet motstandskampen i Millorg under krigen. Han trakk i trådene under gjenreisningen av landet etter krigen. Han var der makten ble utøvd. Jens Christian Hauge var nasjonens skygge.» – NRK.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage), i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion, ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid, eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver.

Siden kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres lojalitet.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET ! (Tungtvann til Sion, blant annet). Hauge løy om tungtvann.

Deres klamme geopolitiske grep om verden og verdens folk skal kulminere i vår tid. De herder religiøse og ikke-religiøse inn i sitt geo-politiske sjakkspill.

Skylden for elendigheten og blodbadene de skaper av disse politiske ideologier får ALLTID religiøse jøder, muslimer og kristne. Problemet var aldri religionen, problemet var alltid den politiske ideologien som satte gode mennesker av alle religioner opp imot hverandre for å fremme sin sak. Splitt og hersk. Synderen er de gudløse sosialistiske ateister og ‘humanister’ i ledtog med kapitalkreftene i den sionist-sosialistiske internasjonalen.

«For intet er skjult som ikke skal bli åpenbart, og intet som er tildekket, skal forbli uten å bli avslørt”. Matteus 10:26
«Jesus sa: Kjenn det som er fremfor ditt ansikt; og det som er skjult for deg, skal bli åpenbart for deg; for ikke noe er skjult som ikke skal bli åpenbart». – Thomasevangeliet (5).

Konklusjonen er at det er bare å rydde på dekk, skalke lukene, og surre alt som er løst, for dette kan bli en stormfull overfart idet denne årelange politiske strid etter den sionist-sosialistiske ‘Wolfowitz Doktrinen’ om verdensherredømme går inn i sin kulminasjon.

Relevant lesning

Jøder, muslimer og kristne bør stå sammen mot den ugudelige sionismen, og trygge sine land for deres multikulturalisme; splitt og hersk.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/diaboliserte-islam-i-politikk-og-media/

Hemmeligheten bak Davidstjernen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/hemmeligheten-bak-davidstjernen/

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/anti-krister-og-djevelbevissthet/

Israel; verden har skapt sin demise (med Norges hjelp)
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Kabbalah – lyset for vår fot?
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/kabbalah-lyset-for-var-fot/

Kjenn Deg Selv – Nirvana
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/kjenn-deg-selv-nirvana/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Norge i krig for baron Rothschild
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/norge-i-krig-for-baron-rothschild/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring