Ada Sofie Austegard synest å ville ha hevn, ikke rettferdighet

Kristne er programforpliktet å ALLTID ta side med retten, ærbarheten og ærligheten. Onde mennesker er onde mennesker, om de fremstiller seg som offer eller ikke. Forfatteren er fra Sunnmøre, er kristen og har ikke noe med noen av partene i saken å gjøre, er bare en stor tilhenger av Rettferdighet – elsker sannheten og hater løgnen, på Bibelsk grunnlag. Abraham trodde på Gud, og det ble tilkjent ham som Rettvishet (Genesis 15:6). Rettvishet er viktig i Bibelen. Guds Folk har det. Satans folk har det ikke.

Bilde (CC BY-SA 3.0 ingen endring): NRK, Agderposten, Aftenposten (brukt til mediekritikk, kommentar). De fremstiller alle Ada Sofie Austegard som ‘godheten’, når hun i virkeligheten er ondheten, imot rettferdighet. Vi forstår godt at Ada Sofie Austegard går godt sammen med og nok har stor støtte og finans fra Erna Solberg, hun som nekter å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister. At Erna Solberg støtter urett og løgn er noe vi vet fra mange sammenhenger.

Rettvishet (Righteousness) er Bibelens «røde tråd»;

  • Guds Utvalgte Folk blir velsignet med å ha det (2 Timothy 4:8, Ezekiel 33:13, Isaiah 57:1, Jeremiah 33:15, Matthew 10:41).
  • Satans folk blir forbannet med å ikke ha det (Romans 1:28, 2 Thessalonians 2:11).

Vi skal se at alle som får opprykk i Norge, blir ledere, og blir statsstøttet, de er de som er flink å gjøre urett, lyve og bedra. Alle som bidro mest i uretten her har blitt forfremmet. De som ikke ville være med, er klaget inn til PFU, osv. Satan og satanister kler seg ut som «Lysets Engler» sier Bibelen (2 Corinthians 11:14), innbiller oss at de er ‘de gode’.

Denne artikkel tar opp Ada Sofie Austegard, Siv Hallgren (Staten), Arne Pedersen (Politiet), Asbjørn Nes Hansen (Staten, Dommer), Asbjørn Hansen (Kripos), Kjell Egil Hegstad (Politimester), Fridtjof Nygaard (VG), Inge D. Hanssen (VG), Edward Dahl (Staten, Aktor) som eksemplariske representanter for uretten, løgnene og Satan. Hva satanistene gjør som sin modus operandi er å finne seg et offer, som de kan propaganda befeste som et monster, slik at de kan få være helter og ‘gode’. Virkeligheten er annerledes enn de utgir den for. Den er tvertimot stikk motsatt.

Her er beskrevet hvordan den eldgamle åndsmakten styrer dem, og organiserer verdens eldste konspirasjon mot Gud og mennesker:

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

De Urettvise

Vi kan således fastlå utifra folks valg og handlingsmønster, hva de uttaler, hvem som er Guds Utvalgte Folk og ikke, for Jesus sier at de som har Abrahams ånd, hans karakteregenskaper, de Rettvise, DE er Guds Utvalgte Folk, ikke de som er hans ætt av blodet (John 8:39).

Av ånd må det være, samme ånden, samme mentalitet, samme hjertelag. James 2:26 sier: “kroppen uten ånd [pneuʹma] er død”. Abraham ble ikke gode løfter og velsignelser av Gud til del fordi han var av en spesiell («Jødisk») slekt eller rase (Hebreerne), men fordi han personlig trodde på Gud (Genesis 15:6, Romans 4:3, James 2:23). Abraham ble Rettvis (Rightheous) fordi han trodde på Gud og fikk dermed Guds ånd. Han identifiserte seg med den ånd (og ikke med Satans ånd).

Enhver som ikke er som Abraham, rettvis av sin tro på Gud, lydighet til Gud, er IKKE Guds Utvalgte Folk. Tvertimot er de satanister om de lyver og påstår noe som ikke er sant.

Jeg mener at de kriminelle elementer som dømmer folk uten bevis de må bli dømt selv… til samme straff som de urettmessig lyver og bedrar på andre, slik Arne Pedersen måtte flytte drapstidspunkt for å få sitt bedrag til å gå opp.

Det blir omtrent med Ada Sofie Austegard som med jødene. Fordi de ser på seg selv som offer, så skal de ikke være immunisert mot kritikk av den grunn. Kanskje fikk de som fortjent, kanskje var de skyld i selv den ulykke som tilfalt dem, sett fra et høyere perspektiv ? Jfr. «La hans blod komme over oss og våre barn«, Matt. 27:25, urett begått «du høster som du sår» som returnerer (Galatians 6:7, Job 4:8, Luke 6:38)?

Hvis en mor er veldig ond, kanskje et barn vil åndelig sett søke seg en utvei fra dette livet? «Ikke en fugl faller til jorden«, uten at Gud vet det, jfr. Matthew 10:29 (og har tillatt det).

Vi skal bruke litt tid på hun som profitterer på sitt barns endelikt. Som samler inn penger for å spre urett i verden.

Ada Sofie Austegard

Hvis vi skal følge Ada Sofie Austegard råd, så bør uskyldige sitte i fengsel uansett, slik at hun kan få sin blodhevn over noen. Om hun får blodhevnen over riktig person er mindre viktig, bare hun får noen. Der er endeløst med eksempler av hennes kamp mot Rettvishet, i media som forguder henne – satanister elsker og ivaretar hverandre, vi klarer oss med noen få eksempler.

Mener advokaten til Viggo Kristiansen utnytter systemet – vil sette en grense
https://www.nrk.no/sorlandet/mener-advokaten-til-viggo-kristiansen-utnytter-systemet-1.14861102

Der er ingen medlidenhet for den andre mor, som fikk fratattt en sønn urettvist. Ada Sofie Austegard krever all medynk for seg selv. Vampyrmenneske. Det er kun hun som har det vondt, alle andres smerte må vike for hennes. Kvinnen fremstår for meg med et veldig sterkt ønske om hevn mest, ikke å straffe og disiplinere rette gjerningsmann, slik at de kan bli bedre mennesker.

Og nei, hatefullhet kan ikke unnskyldes med ulykken noen gjennomgår. De som gjennomgår elendighet og Holocausts personlige eller kollektive utvikler oftest tvertimot mer medlidenhet og sorg for andres elendighet, ikke hat mot dem som påstått gjorde det. Hvem hevnen i tilfelle går utover er tilsynelatende ikke så viktig for Ada Sofie Austegard. Hun har ikke noen større rett til til offerrollen enn andre profesjonelle durkdrevne profitører på sin offerrolle vi kjenner til …

Denne kvinnen gis altså millioner av millioner av statlige midler, og hun er ikke for Rettferdighet, men blodhevn. Siden en av hennes er drept, skal hun ha blodhevn fra hvem som helst andre liksom. Hvordan kom samfunnet til det stadiet at det belønner slike? Jo, når Satan ble sluppet løs og tok kontrollen over våre institusjoner, vårt land gikk fra å være åndelig sett et kristent land til å bli et sekulær satanistisk. Når landet ble sekulær satanistisk forsvant rettvisheten ut vinduet. De mennesker som fikk makten, de som fikk opprykk, og ledelsesansvar, de tjente Satan, løgnen og uretten, ikke Gud, Sannheten og Rettvisheten (Daniel 12:3).

Ada Sofie Austegard er på jakt etter de Rettferdige, jakter dem ned, får dem nøytralisert:

Eivind Pedersen; Ada Sofie Austegard, klaget ham inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi hun mente at han hadde brutt ut av journalistrollen og blitt en aktør i saken. PFU frikjente ham.

Alle må mene som henne, ellers gjør de ikke jobben sin, mener dette satans kvinnemenneske:

Dagbladet alene på banen
https://journalisten.no/baneheia-dagbladet/dagbladet-alene-pa-banen/157346

De er for all urett, og imot alt som kan skape rett. Psalm 9:9, Psalms 7:14-15, Psalm 89:14, Psalm 103:6.

Det er slike folk som gir meg tro på menneskeheten, de er få i forhold til dem som står med motparten: Bjørn Olav Jahr, Mikkel Tronsrud, Arvid Sjødin, Sigurd Klomseth – og alle de jeg ikke kjenner til som står bak.

Hvem andre skal vi huske som udådsmenn og udådskvinner for ettertiden ?

De blir aldri straffet for sin urett, for sitt bidrag til kriminalitet, for å gjøre ond og urett mot uskyldige i dette samfunnet og verden som nå er ledet av Satan og Satans Synagoge (Åp. / Rev 2.9 & 3.9). De blir aldri straffet av Staten, som de tjener, men jeg er ikke så sikker på at de ikke blir straffet, av Gud, at de slipper unna for godt. Bibelsk sett så skal de bli straffet med at de er ikke i Livets Bok (Åp. / Revelation 20:12). «The fruit of the righteous is a tree of life» (Proverbs 11:30).

Flere av de som var etterforskere er nå ansatt eller med andre bindinger til Stine Sofie Stiftelsen med egne motiver for å være imot og direkte motarbeide gjenopptagelse:

https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/7Km8R8/vi-trenger-mer-dekning-av-baneheia-saken-ikke-mindre

Siv Hallgren

Jeg liker ikke åsynet på dette mennesket. Hun har nok fått jobben for at hun skal være portvokter for uretten. Hun tapte avstemmingen denne gang, og det var bra. Der hadde sneket seg inn mer gode og rettferdige folk i kommisjonen enn de to onde som er der.

Hun gikk imot gjenopptagelse. Hun leder altså en institusjon som har som mandat å sørge for gjenopptagelse for dem som trenger det, der hvor det er tvil. Hun skulle utrede hva som taler imot dommen, hun utreder og inkaller vitner som taler for. Hun gjør altså det motsatte av institusjonens mandat, motsetter seg gjenopptagelser. Trenger ikke si mer.

Både Fedrelandsvennen som i bildenes artikler vil fremstille damen som god og rettferdig i jobben sin. De vil aldri fortelle sannheten som vi gjør.

Arne Pedersen (Politiet)

Personene som elsker å spille «helter» på TV, har ikke like mye selvinnsikt og selvkritisk sans, at det går an å si «beklager, vi gjorde for dårlig arbeid». Får de ikke være heltene vil de ikke være med i det hele tatt liksom. De er svært lite helter, de bør forraktes på det dypeste, som menn totalt blott for både personlig og profesjonell integritet.

«Hva skal folk tro, når tidligere kriminalsjef Arne Pedersen får prosedere bevisene uten at noen korrigerer hans mange uriktige påstander?»
Enig med Austegard, Kommisjonen bør granskes

ETTERFORSKNINGSLEDELSEN: Asbjørn Hansen og Arne Pedersen ledet etterforskningen etter drapene i Baneheia.

De ledet etterforskningen – nå er de tause
https://www.tv2.no/nyheter/11964927/

Kriminalsjef Arne Pedersen fikk opprykk til statsadvokat som følge av uretten skapt. Han får ikke noe nedrykk når hans dårlige arbeid kommer for lyset. Satans system kan kun bruke løgnaktige, korrupte mennesker i sitt system.

På grunn av den mangel i straffeloven at de rettsforfølges for sitt lkriminelt dårlige arbeid, plane og skape bevis ved endring av klokkeslett for å få kartet til å stemme med terrenger osv.

Asbjørn Hansen (Kripos)

«Opp mot dette har politiet, påtalemyndigheten og domstolene ett svar: Man ser ikke noen grunn til at Jan Helge Andersen skulle lyve om sin beste venn.»

Mannen er jo helt åpenbart mindre begavet i tillegg til å være korrupt. Andersen fikk 5 års strafferabatt, men har ikke noe motiv om å lyve (?).

https://viggokristiansen.wordpress.com/begikk-jan-helge-andersen-drapene-alene/

Hansen er idag med i TV 2s program Åsted Norge

De ledet etterforskningen – nå er de tause
https://www.tv2.no/nyheter/11964927/

«Dere som har et hode får følge det, dere andre får følge reglementet».
Jens Bjørneboe (1920-1976)

Satans reglement.

Ja, de er tause nå, for nå får de ikke spille helter lenger. Nå er de avslørt for hele verden at de ikke vet forskjell på rett og galt. De avslører ved sine uttalelser selv idag at de er tvers igjennom onde mennesker som elsker løgnene og hater sannheten, som selv etter at det er bevist en ikke er på åstedet så fastholder de uretten. Det vil kun satanister (ugudelige) og onde mennesker gjøre.

Kjell Egil Hegstad (Politimester)

Beviset er her i dette utsagn på at (Politimester) Kjell Egil Hegstad aldri burde hatt jobben som politimester i et samfunn som ble styrt av kristne idealer og verdier om å elske sannheten og hate uretten og løgnene. Men det er også beviset på at det alltid er folk av hans legning og deres kjærlighet for urett, løgn og bedrag som blir det.

«Baneheia-dømte Viggo Kristiansen får en ny sjanse i rettssystemet. Daværende politimester Kjell Egil Hegstad mener politiet gjorde en god jobb under etterforskningen».

Gjorde en god jobb
https://www.dagbladet.no/nyheter/gjorde-en-god-jobb/73430877

Ikke bare i Kristiansand «de Urettvise» får opprykk og blir lederne. Satan kan ikke bruke andre enn slike folk i sin tjeneste, for å ødelegge og legge i aske vårt tidligere kristne gode samfunn.

Pedofili; Korrupsjon av Rettferd hos Ålesund Politi og Sunnmøre Tingrett
https://www.riksavisen.no/pedofili-korrupsjon-av-rettferd-hos-alesund-politi-og-sunnmore-tingrett/

Fridtjof Borø Nygaard (VG)

Fridtjof Nygaard i VG [mener] at Jahr ikke klarer «å føre bevis» for sin påstand om at Kristiansen er uskyldig. Men når han kommenterer bevisene Jahr henviser til, har han ikke andre argumenter enn at «gjenopptagelseskommisjonen ikke tillegger dette vekt» og at «helt nye bevis» er påkrevd for at saken kan gjenopptas. [v]

https://morgenbladet.no/portal/2017/12/den-vanskelige-sannheten

Slike mennesker som setter uretten først, de får alltid øverste lederjobbene. Som Satan fristet Jesus på fjellet; «Ned på kne og tjene meg, og du skal få alt du vil ha» (Matt. 4:8,9). Svært gjerne, sier slike av Løgnens Barn (John 8:44) som Fridtjof og de andre nevnt heri.

Inge D. Hanssen (VG/Aftenposten)

«Samme logikk finner vi i Inge D. Hanssens anmeldelse av Jahrs bok i Fædrelandsvennen. Ifølge Hanssen flytter ikke boken «på et eneste komma i den rettskraftige dommen mot Viggo Kristiansen»

https://morgenbladet.no/portal/2017/12/den-vanskelige-sannheten

Edward Dahl (Staten, Aktor)

Aktor Edward Dahl omtalte i byretten Kristiansen som «en tikkende bombe»

https://morgenbladet.no/portal/2017/12/den-vanskelige-sannheten

Så det var ikke det han hadde gjort, men det han kunne komme til å gjøre, som dømte Kristiansen da. Ingen grunn til å tro at de fleste jurister har noe over gjennomsnittts IQ.

De momentene vi her har listet opp utgjorde til sammen grunnlaget for domfellelsen av Kristiansen. Man kan legge merke til at retten aldri hadde (og heller ikke hevdet å ha) noe teknisk bevis som knyttet Kristiansen direkte til åstedet, slik politiet uriktig hadde sagt offentlig forut for den første rettssaken.

https://morgenbladet.no/portal/2017/12/den-vanskelige-sannheten

Asbjørn Nes Hansen (Staten, Dommer)

«Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen i sin rettsbelæring til juryen i lagmannsretten nevnte «plagsom opptreden mot folk», «voldelige tendenser» og at Kristiansen «kunne få et helt spesielt uttrykk i øynene». [xii]

De momentene vi her har listet opp utgjorde til sammen grunnlaget for domfellelsen av Kristiansen. Man kan legge merke til at retten aldri hadde (og heller ikke hevdet å ha) noe teknisk bevis som knyttet Kristiansen direkte til åstedet, slik politiet uriktig hadde sagt offentlig forut for den første rettssaken.

https://morgenbladet.no/portal/2017/12/den-vanskelige-sannheten

Kristiansen ble altså dømt for å kunne «kunne få et helt spesielt uttrykk i øynene».

De holder seg med uærlige og folk som elsker løgnene og uretten i Staten.

Andersen skal fengsles igjen

Andersen skal fengsles igjen, eller burde vært det i et kristent land hvor rettvishet og sannhet råder. I et satanisk system hvor Satan råder, er jeg ikke så sikker på at det blir slik.

Satan og satanister vil gjøre sitt ytterste for å ivareta sine, vi så at Satan skaffet sin mann Andersen 5 års strafferabatt, for å servere løgner og bedrag – for å hjelpe Arne Pedersen og Kripos Hansen sin agenda å få korsfestet uskyldige, og la de skyldige få strafferabatt. Deres agenda er stikk motsatt hva de gir seg ut for; for Satanister klarer ikke skape rett, selv om de gjerne sier de vil det. Det er ikke i deres natur å vite forskjellen på rett og galt, sier Bibelen (2 Thessalonians 2:11).

Lovløshetens ånd er over oss

Sjødin mener Andersen – som i dag er en fri mann – risikerer opptil ti års fengsel dersom det kommer fram at han har forklart seg uriktig om Kristiansen.

Straffeloven § 223. Grov uriktig anklage

«- Den grovt uriktige anklagen er et pågående straffbart forhold som ikke blir foreldet så lenge Kristiansen sitter i fengsel, sier advokaten.»

Risikerer ny streng straff
https://www.dagbladet.no/nyheter/risikerer-ny-streng-straff/73431572

Jeg takker Gud for slike folk som Sjødin. Som ofrer sin tid uten betaling siden Statens onde apostler nekter uskyldige forsvar for urett som begås mot dem, nekter dem forsvarsadvokat, for uskyldige folk som de ondskapsfulle har bestemt å korsfeste. Uten slike gode mennesker hadde verden vært et slikt mørkt sted, helt i ondskapens makt, helt i hendene på de onde som er nevnt her, og alle de andre tusener med makt som gjør som dem.

Dommedag kommer

Ta det med ro, alle som gråter over verden, hvor ond den er blitt, hvor ond mange mennesker har blitt, selv om de utgir seg for å være gode. Gud holder regnskap. Det skjer absolutt INGENTING rett eller urett som ikke kommer med i det personlige balanseregnskapet for oss alle;

  • Om vi tar stilling for eller imot urett og løgner (2 Thessalonians 2:10)
  • Om vi elsker løgnene eller Sannheten (Revelation 2:23, Revelation 20:12, Matthew 16:27, Daniel 7:10):

«Hennes [kvinnen Jesabel; Rev. 2:21] barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter deres gjerninger.» – Revelation 2:23

  • DNA beviset borte
  • Telemobil UTELUKKER å være i Baneheia

Andersen en pervers og løgner, gjorde det alene, samme innstikkvinkel og posisjon, en pervers løgner som «bevis» det er alt..

Dom: Frikjennes

Jeg tror ikke på folk som tror på perverse løgnere. Enkelte kan ha fordel av å finne ut at de egentlig ikke gjorde så veldig mange gode gjerninger, annet enn for seg selv.

“When God forgave me, I figured I’d better do it too.”
— Johnny Cash

«Whoever is unjust let him be unjust still
Whoever is righteous let him be righteous still
Whoever is filthy let him be filthy still
Listen to the words long written down
When the man comes around»

Johnny Cash (When the Man comes Around)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring