Johny Vassbakk; Et monument over juriststandens dumskap

Baneheia-justismordet er nettopp avsluttet. Så er der en gruppe i samfunnet som viser seg at de er alt for dum til å lære av sine feil, og beviser at vi har verdens dårligste justissystem, og hvorfor det er slik.

Bilde: Rawpixel CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). En artikkel til i serien «urettens psykologi«, ‘Uskylden sannsynliggjort’ og her; https://www.riksavisen.no/eirik-jensen-noen-ma-korsfestes-for-at-andre-skal-vakne-til-uretten/

Moren til Birgitte Tengs, Karin Tengs, mener Vassbakk aldri skulle vært dømt, og er blitt sterkere overbevist om at han som nå er dømt er uriktig tiltalt, sier stjerneadvokaten John Christian Elden til Nettavisen. Fornuftig dame. Hun vil selvfølgelig ikke ha hvilken som helst syndebukk de tilbyr henne, hun vil ha RETTE morderen. Jeg er helt enig med henne. Dette er for dårlig.

Politi og juriststand har store huller i sine etiske og moralske utdannelser, samt den Bibelske og kristne å elske sannheten mer enn de elsker løgnene. Bibelen advarer om at det skal bli slik i Endetiden. Når kjærligheten til sannheten og godheten dør (Matt. 24:12). Urett og ondskap blir dagens orden (Proverbs 2:14, Hosea 7:3), utbredt av det sataniske agentur (, Bibelhenvisninger). Når etaten ansetter mindre intelligente mennesker av den falne ånd, så blir resultatet ALLTID feil;

Johny Vassbakk dømt for drapet på Birgitte Tengs
https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/forsvarer-mottok-anonymt-brev-om-dna-beviset/ar-AA13RNAn

Jeg kan si at i Norge har vi verdens dårligste jurister., det kan jeg si og mene fordi jeg har faglig beste vitenskap bak hva jeg mener, i forhold til mange andre. I Norge hvor folk heller dømmes på følelser enn på VITENskap og fakta kan jeg jo ikke kreve at folk med kun en jusseksamen kan klare å lese vanskelige ting innen vitenskapen, som dette, for er det ett sted hvor en utdanner seg til idioter, så er det i jussen.

Vi har testet hypotesen at Vassbakk er uskyldig, opp imot at han er skyldig. Vi kommer frem til at han 100% sikkert er uskyldig, siden det ikke finnes engang 1 % sjanse for at han er skyldig. Pil opp og ned for å bla, totalt 4 sider:

vassbakk

.
Det er mye større sannsynlighet for at politiet har plantet beviset mot ham, enn at han kan bevises å ha vært på åstedet. I alle sammenlignbare justismord saker, har politiet fusket med bevisene. Det er faktisk helt «normalt» (for dem) å gjøre det.

Har vi rettsikkerhet i Norge? Har vi maktfordeling, eller er domstolen i seng med de andre statsmakter ? Holder domstolen vanligvis med politiet og påtalemakten eller er domstolen et korrektiv for at urett ikke begås av korrupte personer i politi og påtalemakt ? Passer juristene på hverandre at ingen skal kunne gjøre urett, eller passer de mest på sine juristkolleger ikke skal bli tatt for urett ? Skal vi kunne forutberegne bevissituasjonen, hvor alle fremkommer til samme sannsynlighet ?

NOU 2009: 15: ”Skjult informasjon – åpen kontroll” , 7 Rettssikkerhet, 7.1 Innledning, tredje avsnitt:
”Kjernen i begrepet «rettssikkerhet» er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.”

Rettssikkerhet kan spaltes ned til fire områder der enkeltindividet har krav på beskyttelse fra myndighetsovergrep:

    • – Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige overgrep
    • – Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige vilkårlighet
    • – Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forutberegne sin rettsstilling
    • – Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forsvare sine rettslige interesser

Han dommeren Vikse er en kriminell tulling. Han har IKKE lov å dømme på følelser, han skal dømme på matematikk, sannsynliggjøring av bevissituasjon er et matematisk konsept…. dessverre er juristutdannede flest for dum å til å forstå det… https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/boker-2016/bevisvurdering-eide.html

At Vassbakk er skyldig har de ikke vist beregningen for i sin dom, vi har vist det motsatte. De har bare synset og FØLT seg frem. Sagt seg enig med politiet. Vi har dessverre for dårlige dommere i Norge. For lat til å oppdatere seg med siste vitenskap. Grunnen til at Bibelen i Ef / Eph. 6:12 snakker om at vi har ikke en kamp mot myndigheter, men mot «ondskapens åndehær under himmelvelvingen» er at Satans og Løgnens Folk elsker løgnene, mer enn de elsker sannheten, så velger de seg alltid løgnerne og løgnene å vinne.

Alle de som arbeider for Satan har som sin fremste oppgave å skape urett, krig, nød og død i verden.

Norsk rettspraksis er sannsynlighetsovervekt i sivilie saker og UTEN TVIL i straffe saker, 100% , jfr. Bevisvurdering – Usikkerhet og sannsynlighet, av Erling Eide..

Grunnen til at de kan holde på så lenge med urett skaping er at deres gjensidige kollegialiteter og vennskap er så sterk. Selv etter at juristene blir dommere bevares kollegialiteten, gjør at de kan holde på så lenge uten å bli avslørt, for sin korrupsjon av rettferden. Selv forsvarsadvokatene er kollegiale, når de ikke kjører på at «beviset» er plantet. Det er matematisk STØRRE sannsynlighet for at det er plantet, enn at Vassbakk har vært på stedet..

Rettspraksis  kutyme, se her om «beviskravet» :

«Høyesterett tok utgangspunkt i de «alminnelige domstolskapte beviskravreglene» og sa at «[d]et alminnelige utgangspunktet i sivile saker er at domstolene skal bygge på det faktum som anses mest sannsynlig […]»

«I forarbeidene […] fremheves det at kvalifisert sannsynlighet kan bli krevd ut fra hensynet til bevissikring. Tvistemålsutvalget mente altså at det å fravike utgangspunktet om at det mest sannsynlige faktumet skal legges til grunn, krever en særlig begrunnelse».223

Siste setning oppstiller et krav om særlig begrunnelse for å fravike de alminnelige utgangspunktene for sannsynlighetskravet. HR-2016-2579-A (Selvmord). Når har dere sett en dommer kalkulere sine villfarelsers sannsynligheter? DET er norske dommere alt for dum til å klare.

Slik er det i sviliserte land, dette er Christopher Phillips, en forsker i rettsgenetikk ved Universitetet i Santiago de Compostela i Spania prøver å gjøre. Han er en av konsulentekspertene på en øyeåpnende ny veiledning kalt «Making Sense of Forensic Genetics» publisert med hjelp av den Storbritannia-baserte ideelle organisasjonen ‘Sense About Science’. Guiden avkrefter noen av de farligste mytene om DNA-bevis.

ALDRI STOLE PÅ DNA ALENE !

Hva gjør norske jurister og politi ? (det motsatte)

Hele rapporten hans finner de som vil lære, mer enn synse på følelser, her;

«Phillips says that judges and prosecutors have learned from examples like the Scott case that DNA evidence alone is not enough to convict. With even a chance of contamination or secondary transfer, there must be other forms of corroborating evidence — like fiber samples, eyewitness accounts or fingerprints — that put the DNA results into context.»

https://science.howstuffworks.com/why-dna-evidence-can-be-unreliable.htm

Alle enig om at KUN DNA «bevis» betyr noe. Så hvorfor var det 80% av tiden som et møte i kvinneforeningen på Karmøy om sladder, sludder og pølsevev ?

Manglende kvalifikasjoner og kompetanse og sunt folkevett til livsfjerne jurister hos dommere, påtale eller forsvarertjeneste, alle like dårlig ivaretatt, gjør dommen til en minimal overaskelse for meg. Jeg har gått gjennom 3 saker+ 1 jordskiftesak seneste år, i alle sakene elsker dommerne løgnene mer enn sannheten, beviselig, enkle saker innen eiendomsrett. Dommere er vaksinert mot sannheten, de elsker løgnene mest.

Kvalifikasjonsmessig er dette på linje med de som navigerte fregatten ‘ Helge Ingstad ‘.

Dårlig forsvar

Forsvarerne gjorde dårlig jobb ved å unnlate å prosedere på planting av bevis av politiet, som er det MEST SANNSYNLIGE scenario. Jurister er kollegiale og ivaretar hverandre, mer enn sine klienter, BEVISER dette. At forsvarer jurister BESKYTTER politi jurister, må mange ta innover seg, det er BEVIST her. Dommerne ved å ikke gjøre det for dem, og påtalemakten for å være så dum å mene at det er bevist at DNA Y-profil er avsatt av den dømte i utgangspunktet, selv om INGEN kan plassere han i området på mordtidspunktet. Har DNA flydd med vinden ?

Det er en eneste ting folk kan gjøre, det er å be til Gud at en må slippe å noensinne å ha med slike undermålere å gjøre. HELE juss bransjen er langt under pari.. han her sier det bra;

Folk som ikke klarer å legge sammen 2+2 har akkurat nok kapasitet til å kalle «konspirasjon» hva de ikke forstår… der er Motiv, der er Mulighet, bare Viljen som mangler… den vet vi er der fra ett dusin saker politiet har gjort det samme… det er mer vanlig at de gjør det, enn at de ikke gjøre det.. idioter som aldri leser en bok vil mene det er en konspirasjon… jeg kaller det VITENskap…

I alle justismord saker har politiet fusket med bevisene.. det er «normalen»

De har til og med innrømmet at bevisrommet kan hvem som helst vandre inn og ut av :  https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/forsvarer-mottok-anonymt-brev-om-dna-beviset/ar-AA13RNAn

Alle er like korrupt i norsk justissystem, alle jurister klør andre jurister på ryggen, ingen er fiender. Alle spiller på lag med hverandre, om hvordan de sikrer dom for offer de bestemmer på forhånd skal være det… Om noen har mulighet til å få Vassbakk til å skifte forsvarere, som han bør sikre i skriftlig avtale, som skal KUN prosedere på PLANTING av bevis, i 6 uker.. 6 uker skal de HVER DAG fortelle at politiets modus operandi er å gjøre urett, ta uskyldige og la skyldige gå mest mulig fri… der er loads of eksempler på det utsagn; Erik Jensen vs. Cappelen, Viggo vs. JHA, det er helt «normalt» av poltiet å agere på den måten…

Men hvorfor skal politiet gjøre det spør noen ? Fordi Satans folk sin eneste jobb er å skape urett, lyve og bedra (Matt. 8:44). Satan fristet Jesus på fjellet om de fristende maktposisjoner han kunne tilby, om Jesus bare tilba ham.

Med å plante full profil har de ikke retrett mulighet om de skulle bli tatt med «buksen nede», avslørt for sitt fusk med beviser.  De må gjøre det litt ullent, slik at det eventuelt kan bortforklares. Med det som foreligger kan de si om de blir tatt med hånden i honningkrukken at de aldri har gitt utrykk for fullverdig DNA, da kan de skylde på dommere og hvem som helst, og da har bli standard norsk blamegame, som alltid ender med at ingen har ansvaret når det kommer til stykket..

De må planlegge for slike eventualiteter .. som at løgnen deres blir avslørt. … så de kan ikke gjøre dette for åpenbart.. som her, de prøvde å lyve seg bort, men ;

https://journalisten.no/pastand-ble-avkreftet-av-video-na-beklager-politiet-kommunikasjonen-med-mediene/556822

Med fetteren trengte de ikke plante noe DNA, de hadde full tilståelse, hva skal de med DNA da ? Tilståelse er jo alltid nok til å få hvem som helst dømt.. var da ihvertfall. De hadde tilståelsen fra han, nok til å få ham dømt… de trengte da ikke plante noe DNA… og på 20 år var alt for mange innvolvert i arbeidet med frikjennelsen, alt bevis materiale for godt kjent, de kunne ikke begynne det samme med Fetteren og lansere NYE bevis der.. da hadde de gått på en panama… Oppklaringsprosent, og at de er «flink» i opinionen, er viktigere enn rett og galt, sannhet eller løgn.

De VALGTE seg en annen modus kandidatet – Johnny Vassbakk – som de kan få massen til å tro på er Mannen, den Onde, gi de massebevisste sin Barrabas, slik at de kan slappe av i forhåpningen at politiet er der og trygger samfunnet for dem, mens de gjør det motsatte. Myrder folk ved høylys dag, og lyver om hvordan det foregitt, korpsånden, ivareta sine egne, fremfor ivaretagelse av rettferden.

De er allerede i full gang å selvskryte hvor «flinke» de er (til å få uskyldige dømt);

 

Det var ikke like viktig for politiet å snu hver stein i saken med den offentlig ansatte jeg anmeldte for 100% bevist strafferettslig forhold. Var henlagt samme dag den var mottatt. Standardmessig henleggelse av offentlig ansatte kolleger. Det er hvordan systemet fungerer i Norge. Korrupte løgnaktige sataner over hele linjen.

Heltenes død

Er det noe jeg ikke skjønner her ? «– Ikke overraskende. Han burde ha vært en kandidat i 1998«, sier Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt og  Bjørn Olav Jahr er enig og mener det er et «sterkt teknisk bevis» (?). I 1998 hadde de ikke «DNA-beviset» engang … det er skapt for anledningen nå i ettertid. Hva hadde de da i 1998 ? Ingenting. Folk som har klaget på dårlige bevis i 20 år i annen sak, de er superhappy med dom basert på 0-NULL bevisverdi idag ? Mener de han skulle vært dømt på saken i 1998, helt uten bevis ?

Som kan gi de massebevisste som håper og tror vi har verdens beste rettssystem, noe som gjør de kan fortsette å tro på at vi har et godt politi, og gode myndigheter, med supre domstoler.. alt dette de ønsker dere skal tro sterkt på… som beviser her som hver gang, ønsker de seg Barrabassene fri og de uskyldige korsfestet. DET er den viktigste modus operandi jeg ser..

Og slik har vi bevis på at Satan og satans fotsoldater i samfunnet har tatt kontroll over vår verden og samfunn, sluppet løs for en kort tid (Åp. / Rev. 12:9, 20:7), da skal urett og djevelskap uhemmet utfolde seg.

Når selv «heltene» deltar i den organiserte uretten, da gjør de alle en grundig og god jobb, da fungerer den kontrollerte opposisjon godt. Det er ikke nøye med hvem som blir dømt for dem, så lenge uretten får lov å holde frem.

Jeg gleder meg til Gud skal straffe DEM, urettskaperne, og de som har kuppet makten som freder dem og lar dem holde på;

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring