Pedofili; Korrupsjon av Rettferd hos Ålesund Politi og Sunnmøre Tingrett

Bergen politiet er i hardt vær om dagene. Det var jo ‘heldig’ for dem at de fant en stor pedofilisak egentlig fra september 2015 som de blåste nytt liv i, som tar bort oppmerksomheten fra seg selv og årevis med korrupsjonsanklager, politivold og narko varslersaken med. Korrupsjonen av rett og rettferdighet får nok ufortrødent pågå videre. De kjører nå en media hype om pedofili nettverk, hvor de nok vil søke etablere seg som heltene igjen.

Hvis politiet er seriøs i dette, så bør de jo endelig begynne å etterforske politikere og folk høyt på strå, hvor deres pedofiliparadis med Lolita Express privat jetfly frakter fremstående mennesker til Lolita Island som ‘honeytraps’ («Blackmail is cheaper than bribery»), for å kunne utpresse dem senere i deres karrierer. Kilde 1. Kilde 2. Kilde3. Kilde 4 – Whitehall. Satan og Satans Synagoge (Åp./ Rev. 2.9 & 3.9) bruker alltid menneskenes aller svakeste sider til å korrumpere dem med, her ved å ofre barn til Baal/Molok.

De slår stort opp i media de falske beskyldningene mot småfiskene, men de store predatorene i samfunnet forblir fredet:

60 Minutes Australia UK politician pedophiles

Dommedag. Vi er aktorat. Korrupsjonen i norsk politi er utbredt, ikke bare i Bergen. Det er nok mer enn sannsynlig at det finnes norske maktpersoner som er i disse pedofilinettverk, idet vi ser at de norske politiske lederne gjør alt det som utpressernes vanlige agenda er, men det er bedre å enklere å ta noen småfolk, gjerne uskyldige offerlam, å få massens oppmerksomhet bort med det som vi skal se (Galatians 6:7).

I seksuelle saker har Ålesund politiet bygget opp et team som er rabiate, og politiet står i ledtog med tidligere politikvinner som har blitt privatpraktiserende advokater som Grethe Opshaug, som bruker slikt for å vinne saker og profittere på det. Eventuelle payback, vennetjenester tilbake eller returprovisjoner vet vi ikke noe om, for at hun gis lov og hjelp av dem til å bli en stor suksess på forretningsområdet. En ting vi vet vi, at de som deltar i løgn og bedrag og urett, de belønnes med avansement og karriereløft. Satan er denne verdens gud (2 Cor. 4:4), på kort sikt vil det lønne seg å tjene ‘Dyret’ og bildet av ‘Dyret’ i Åpenbaringen (Rev. 13:15).

«Barnespesialistene» har slått til igjen!
Planter falske minner stadig vekk!
-og Bjugn-saken er glemt!
http://www.advokatsylte.no/barn/barnespesialistene-har-slatt-til-igjen

Underutviklede mennesker, åndssvake eller åndsløse mennesker, de med Dyrets Merke, de vil tro på alt som ‘autoritetene’ forer dem med, fordi de ikke er istand til å tenke og vurdere selv, derfor kjøper de ukritisk alt autoritetene pusher på dem. Mer om det under. De som har fått Talsmannen, er født påny og fått Den Hellige Ånde, de ser dette enkelt.

Erna Solberg: – Vi må snakke med barna om overgrep, selv om det er ubehagelig
http://www.tv2.no/nyheter/8744265/

Ja, la oss endelig gjøre det, i dets forskjellige former, som Statens medvirking til overgrep, og Erna Solbergs internasjonale pedofile venner med, fra Bilderberger nettverket hun tilhører, og annet. Kanskje fortelle dem at ser de en kjent politiker på gaten, så bør de springe som de har fanden selv i hælene, utifra hva som blir rapportert i utenlandske medier er sannsynligheten stor for at de er pedofil. Korrupt er de i alle tilfeller (reprobate minds).

img_8433

«Økonomiske og sexuelle utpressinger skal bli brukt for å kontrollere mennesker i høye posisjoner i de forskjellige nivå av alle regjeringer [] skal bli brukt for politiske og andre former for utpressing, ved å holde dem som gisler under trussel om økonomisk ruin, offentlig uthengning og fysisk skade for dem selv eller deres familier«, sier Adam Weishaupt. Les her, av Åsmund Kaspersen som skriver om dem:

  1. Avskaffelse av alle monarkier og alle sivile styresmakter.
  2. Avskaffelse av all privat eiendom og arv.
  3. Avskaffelse av all patriotisme og nasjonalfølelse.
  4. Avskaffelse av ekteskap og familieenheten.
  5. Det offentlige overtar ansvaret for barna og deres utdannelse/oppdragelse.
  6. Avskaffelse av all religion [Kristendommen er hovedfienden].

Det er påfallende at disse seks punktene sammenfaller med kommunismens grunnteser.

Det var de virkelige pedofile, sammen med Podesta børdrene som påstås å ha vært i nabolaget hvor Madeline McCann forsvant i Portugal, Hillary Clintons valgkampsjef, dere vet, hun som var hyllet i norske media, og fikk milliarder av den norske stat til å dyrke sine interesser og nettverk. La oss nå ta for oss noen innbilte, de som er mest populær, de av småfolket som ofres for at de store fiskene skal gå fri, slik at massen får inntrykk av at de gjør noe med problemet.

Korrupsjonen av rettferd

La det bli offentlig kjent at undertegnede tar avstand fra hvordan Ålesund Politiet og Sunnmøre Tingrett behandlet en bekjent av meg, for at jeg ikke skal få del i deres ondskap (2 John 1:11), gjøre det kjent at jeg ikke positivt sanksjonerer, velsigner eller tilslutter meg deres praksis, men på det sterkeste fordømmer den, og bidrar gjerne å få mørkets gjerninger frem i lyset, ut i åpent lende så vi får studere hva de gjør. Jeg har bestemt at NN som ‘presten fra Volda’ skal få ha en eneste talsmann og forsvarer på jord, også slik at jeg kan leve med min samvittighet, at jeg kanskje kunne bidratt mer mens det pågikk.

«Verden er den scene hvor alle mennesker får spilt ut sin iboende galskap, godhet, ærlighet eller ondskap. Fritt valg.» – JJ-2016

NN var en enkel sjel fra landet i Norge, far og bestefar som var iferd med å bli pensjonist og elsket sin familie, alltid i godt humør og en vits aldri langt unna, men som fikk oppleve mørkesiden av og alvoret til livet til slutt, fikk en (ofte påkrevd) realitetstilnærming, hvordan møtet med storsamfunnet kan arte seg, og døde med alzheimer for noen år siden, hvor ånden forlot verden lenge før den kroppslige død. Gud så i nåde til hans ånd, frigjorde den fra smerten over verdens befatning, når ting ble for vondt og vanskelig, ved å ‘koble ut’, i større eller mindre grad. Det er ikke meningen noen skal dø med polyanna attitude, men bli åndelig vekket for realitetene i verdens beskaffenhet. Da er det Dommedag. Når ignoransen og villfarelsene må vike for realitetene.

Veien til Himmelen går via Helvete, så det er håp. En vil ikke gjenkjenne Himmelen om en ikke vet hvordan Helvete er, og hvordan Helvetes innvånere oppfører seg vanligvis. Det er best en forstår hvordan de agerer, så en ikke mistror dem for å være ‘de gode’ når de i virkeligheten er ‘de onde’. Vi vet at Bibelen advarer oss om hvordan Satan ikler seg engleskrud, gjør seg til godhetens apostler selv (2 Cor. 11:14), og hvordan slike skal forføre verdens mennesker i den tid vi er godt inne i.

Sykdommen ble nok beleilig for NN, siden det er mye ondskap en blir utsatt for som av og til er best å (forsøke å) glemme. Kanskje skaper vi selv den sykdom vi trenger, eller er det Gud i sin nåde som besørger det, når smerten blir uutholdelig?

Noen av oss lærte tidlig i livet at Politiet og Domstolen er ikke ute etter å gjøre det som er rett, og skjenke rettferdighet, men det som de i utgangspunktet er opplært og drillet (‘kurset’) i er rett, det til enhver tid politisk korrekte mantra, i tråd med sine verdenssyn, hvilket ikke alltid stemmer, og som ikke er rett og riktig. Noen ser busemenn hvor andre ser hellige helter.

whoisshmira-com-chleaks-com-exposing-corruption
Korrupsjon: mangel på integritet eller ærlighet; mottagelig for bestikkelser;bruk av posisjon eller tillit for uærlig vinning.

Hva slags kompetanse ser Politidirektoratet etter når de utnevner Lensmenn og Politimestere? Er det til mer korrupte og uærlige de er, til bedre er de for oppgaven? Ting kan tyde på det. Jeg har samlet historier om begge de som omhandles her. Dessverre innsetter Satan, denne verdens Fyrste, sine folk til jobber og embeter i det offentlige, de med hang til å tro på løgnene de konstruerer for seg selv, og forleder andre til å følge dem. Statsmaktens nyttige idioter, ikke bringere av rett og rettferdighet som mange feilaktig tror. De korrupte menneskene gjør det som fremmer karrieren, tilfredstiller sine politiske overordnede i statsstyrelsen, derav fascen (Steigan; Hvorfor bruker politiet fascistsymbol i logoen?), ikke hva som er rett og rettferdig, det må komme i andre rekke. Deres karrierer blir fremmet som vi ser av slik praksis. ‘Satan’ ivaretar sine tjenere, som han lokket Jesus på fjellet til d.s.

politiet-fasces
I Norge skulle Kristus og Korset trone over fascene, men gjør det ikke lenger.

«I domstolen møter du ikke retten og rettferdigheten, men makten». – JJ 1996.

Det er ting i den befølingssaken historien med min bekjente NN jeg aldri har fått til å stemme. En samtale med en av de som var nær saken nylig, gjør at den stemmer ennå mindre.

Politiet skyter spurv med kanoner

Jeg fikk store problemer med og urettferdig behandling hos Ålesundpolitiet etter at jeg skrev et leserinnlegg i Sunnmørsposten tidlig på nittitallet med tittel ‘Politiet skyter spurv med kanoner’, politiet skjøt en far de påstod hadde kidnappet sin sønn, som holdt en kvist i hånden han tegnet i sanden for for sin sønn med, de mente så ut som et våpen, og jeg har for all tid siden ment at de fleste norske politi ikke er voksen nok til å bære våpen.

De måtte jo hevne seg på meg, men at de hevnet seg på en slik grusom måte i konspirasjon med en korrupt og medkonspirerende dommer i Sunnmøre Tingrett i barnefordelingssaken, at jeg mistet ett barn jeg var veldig glad i, det hadde jeg ikke forestilt meg. Jeg trodde på og gikk til rettsapparatet fordi jeg trodde jeg skulle få rettferdighet, at dette ville nok alle se galskapen i, dum som jeg var. Kall meg gjerne enfoldig. Barnet stakkar ble psykisk ødelagt av hjernevask og manipulasjon som overbeviste henne for all fremtid at faren er djevel, og moren er guddommelig (når ting snus på hodet). Hun ble så psykisk ødelagt i prosessen at hun selv ikke regner seg for min datter lenger, hun har distansert seg fullstendig fra meg, jeg er den psykiske ‘satan’, i tråd med programmeringen hun gjennomgikk, nå altså over 20 år siden, og hun vil aldri bli istand til å stille spørsmål ved morens handlemåte. Hennes livs utfordring vil bli å få en realitetsorientering mer i tråd med virkeligheten. Vil hun klare det? Jeg holder pusten.

Hennes psykiske og mentale programmering vil ikke tillate henne å stille kritiske spørsmål mot morens handlemåter, bare mine, fordi jeg gav henne frihet til å gjøre det, til å velge, i den grad et barn kan velge, når hun blir utsatt for massivt press og hjernevask. Det skal nevnes at grunnen til at det skjedde var at vi hadde et så nært og godt forhold at det var drøftet at hun skulle bo hos meg istedenfor hos moren og hennes stadig skiftende samboere som hun ble nødt til forholde seg til å kalle fedre ved tvang, de tror ikke på det biologiske og åndelige prinsipp i farsbegrepet, dem om det, og derfor måtte jeg gå til sak, for å gjøre hennes vilje, ikke min. Jeg tapte. Jeg mislyktes, det største tapet i mitt liv, og jeg liker ikke å tape, men overmakten ble for stor, hele samfunnet og statens institusjoner var imot meg og oss. Så det ble som det ble. Jeg er glad jeg overlevde det, mange av mine samtidige gjorde ikke det, men idag ser jeg at det var en mening med det. Gud åpenbarer sin vilje for oss i tidens fylde.

15391205_10153918785176150_7899958934071483955_n

Hun stakkars lærte å hate, selv sin egen far, jeg lærte at kjærligheten kan overvinne alt, på tross av alt. En kan elske fritt og fint, uten noen som helst deltagelse av objektet eller objektene for kjærligheten (agape). Der trenger ikke være noen form for gjengjeldelse, det blir i tilfelle følelsesforretning. Kjærligheten består, om en vil det. Helt enveiskjøring. Kjærligheten er inni oss, og er ikke avhengig av noen andre enn oss selv for å blomstre i oss. Den flyter fritt fra en menneskelig vilje som er disponert for å la den strømme ut, om ikke inn.

Slik grusomhet kunne jeg aldri forestilt meg på forhånd. Jeg hadde aldri trodd eller visst at mennesker kunne være så gjennomført onde og grusomme før dette. Jeg var litt naiv og uskyldig som ung, men uskylden falt. Hardt og brutalt. Idag ser jeg at det var bra. Gud ønsket at jeg skulle få skjellene av øynene (Ap. Gj. / Acts 9:18), få en ny realitetsorientering, så det ble som det ble. Realitets-re-orienteringen ble en kostbar og grusom affære, men den var nok verdt det. Jobs Bok gir god mening.

quote-communism-is-the-corruption-of-a-dream-of-justice-adlai-stevenson-269723

En gang trodde jeg på det gode i menneskene, og kun det, fordi jeg visste ikke om den andre siden til enkelte mennesker, hadde aldri møtt dem før i den grad, hadde en fin barndom, før jeg kom i kontakt med samfunnets institusjoner, symbolisert med ‘den onde lærer’ til å begynne med, de som er så gjennomført onde, selv om de utgir seg for å være gode. Siden, etter hvert, fikk vi alle lære at livet er begge deler, vi må ofre vår uskyld og naivitet for virkeligheten og realitetene, når vi blir av onstendighetene ‘kastet ut av Edens Hage’, barnets og barnetroens trygge favn og realitetsboble. Da forsvinner Polyanna attituden, vi blir voksen, som Paulus sier det i Kjærlighetens Høysang; «Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige» (1. Kor. 13:11).

At elementer innen Ålesund politiet også er korrupt og uærlig kan bevises. De etterforsket påstander om seksuelle overgrep i barnefordelingssak mot meg, henla den på tross av alle selvmotsigelser ikke før etter at barnefordelingssaken var tapt for oss, sikkert etter avtale med Opshaug, men nektet å etterforske min anmeldelse av falske beskyldninger (?) fra samme Opshaug, slikt er straffbart. Hevnen er søt, tenkte de nok.

Det er jo ikke så rart at tilliten til Politiet forsvinner, når vi som er publikum ser at det er folk som jobber der som blir forfremmet og som beviselig et korrupte og uærlige:

Politiets Fellesforbund frykter for politiets tillit
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/11/18/195256545/politiets-fellesforbund-frykter-politiets-tillit

Jeg har gjennom foreningsarbeid med ‘deadbeat dads’ og egen erfaring således visst at politi og domstol i Ålesund er korrupt i slike saker. De samarbeidet begge med min datters mors advokat, Grete Opshaug, på midten av nittitallet, som har en lang rekke saker mot ‘deadbeat dads’ hvor slike beskyldninger ble brukt som ledd i å vinne barnefordelingssaken, for enhver pris, helt skruppelløst. Ingen moral, ingen etikk, ingen rettferd, for noen som helst. For det blir aldri rettferd å støtte direkte ondsinnethet.

Flere fedre kontaktet meg den tiden hvor Grete Opshaug brukte samme modus operandi i sin advokatindustri mot dem som hun gjorde mot meg, med hjelp av tidligere kolleger i politiet. Hun hadde jobbet i Politiet før hun ble privatpraktiserende advokat, og politiet i Ålesund nektet å undersøke min kontra anmeldelse for falske beskyldninger når morens advokat Opshaug fremmet ufine og løgnaktige påstander i barnefordelingssak mot meg på midten av nittitallet, som våpen for å vinne barnefordelingssaken.

På min forespørsel nektet også Sunnmøre Tingrett meg innsyn i alle sakene Grete Opshaug har vært i hvor hun har brukt dette våpen i barnefordelingssakene, for å dokumentere hennes modus operandi, gjerne med hjelp av Marit Granlien ved Ålesund politiet og en alkoholisert psykolog med navn Arvid Sollie fra Kristiansund som livnærer seg ved å skape slik elendighet for folk. Hvordan kan en vinne noe som helst, når bevisene skjules og gjemmes for en, til tross for at slike dommer er offentlige dokumenter (?).

Det ble umulig å vinne rettferdig når politiet og domstolen er partisk, og mister hodet, og rasjonaliteten forsvinner i emosjoner av personlige sympatier eller antipatier, fordi noen morsbundne tufser som ikke har kommet seg utav ødipuskomplekset har vært på kurs hos noen lotter, om hvordan avdekke ‘overgrep’, hvor målet er å ødelegge den kristne familieinstitusjonen, hvor Staten skal være ens (eneste) forelder.

De skaper nok mye mer overgrep enn dem de løser, fordi de omvendte hekseprosessene er mye mer skadelig for barnesinn, og de voksne innvolverte, enn mange av de såkalte påståtte ‘overgrep’ ville ha gjort. Dreper uskylden i dem av selve prosessen. Hvis de lures til å lyve på sine nærmeste, hvordan skal det gå med deres sjel? De kommer i en pakt med Satan, løgnens far. Denne overgrepsindustrien skaper mye mer sekulære skamfølelser, enn om de skulle ha vært befølt en gang. Prosessen vil drepe deres sjel, åkkesom.

Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi
http://www.riksavisen.no/autoritetenes-ondskapsfulle-manipulative-sjeldoderi/

De fleste som ble utsatt for slike beskyldninger i min tid på slutten av åttitallet og begynnelsen av nittitallet overlevde knapt.

fotspoir

Korrupt Ålesund Politi, NN vs. (Lensmann) Hans Pettersen

De to mest korrupte og ikke til å stole på, psykologisk manipulerende politifolk i min sak og delvis NN sin sak, har avansert til lensmann i Giske, og den andre politimester i M&R, samt Jogeir Nogva som har avansert til statsadvokat. De var begge innvolvert i min sak. Begge opptrådte uredelig, jeg kommer aldri til å stole på dem og hva de gjør for resten av livet. Var også innvolvert i saken mot NN, bestefaren som fikk tilståelsesdom for å ha befølt barnebarn (3 år, 6-7 år?). Han kan synes å ha blitt manipulert og pressset til å innrømme ting han ikke har gjort, ala slik politiet i Haugesund fikk Fetteren til Tengs til å innrømme voldtekt og mord av sin kusine.

«Fetteren ble presset og manipulert av politiet til å tilstå drapet

Manipulasjon, triks og ulovlige avhørsmetoder fikk fetteren til Birgitte Tengs til å tilstå et drap han ikke husket noe av, forteller politioverbetjent.»

https://www.nrk.no/rogaland/ble-presset-til-a-tilsta-drap-1.10902995

Svake mennesker fra før, som kommer under et utidig press av uærlige og manipulerende politifolk, kan en lett hjernevaske og få til å innrømme hva som helst for å behage ‘autoriteten’. Min bekjente NN hadde en Blindheim som lærer i sin barndom, som flittig brukte spanskrøret på dem, så de var livredd autoriteter, gjorde alt de sa til punkt og prikke. Min mor som hadde samme lærer Blindheim bekreftet dette flere ganger, denne onde læreren som inngav dem slik nærmest sykelig autoritetsfrykt, for livet.

«Avhørene handlet om å manipulere frem en tilståelse. Fetteren ble fortalt at foreldrene hans hadde trukket alibiet, at man satt på tekniske bevis som pekte i hans retning og at vitner hadde observert ham og Birgitte sammen både i gågata og nær åstedet. Alt dette var bløff, men til god hjelp når målet var å overbevise 19-åringen om at det var fullt mulig å fortrenge en grusom hendelse. Etter uker i isolasjon utviklet Birgittes fetter et stort ønske: å huske at han hadde drept sin egen kusine. Han endte opp med å tilstå et drap han ikke husket å ha begått.»

https://hnytt.no/2015/12/03/eks-lensmann-torstveits-fabuleringer/

Dette var behandlingen NN fikk den gangen av Hans Pettersen. Undertegnede som har selv hatt med Hans Pettersen å gjøre i en sak av seksuell karakter og fant ham manipulerende og hans avhørsmetode var under pari. Han hadde avgjort saken i sitt eget sinn, og lette etter ting som bekreftet hans oppfatning. Han skrev helt andre ting enn hva jeg sa, og ville ha meg til å signere etterpå, hvilket jeg ikke kunne signere, ikke kunne skrive under på hans frie skitne fantasier selvfølgelig. Jeg kan å lese, tusen takk, men de autoritetstro vil nok bare signere som ‘autoriteten’ befaler dem, uten å engang forstå formuleringene som er der. Der er avansement å få av å delta i overgrepsindustrien, og å utbre urettferdigheten på sin vei ser det ut som for meg.

Bestefaren tilhørte en slekt hvor slekstema er Offeret og Ærligheten, og på den andre familiesiden til bestemoren er mest Kynikeren og Løgneren som er familietema som jeg kjenner dem (kristensionister). I dette minefelt skal de i familien altså finne ut av ting, idet deres familie splintres og de må velge hva som er godt eller dårlig for seg selv. Vil de ende opp med å velge løgnen, eller sannheten, for seg selv og sine liv? Vil de velge Offeret, eller den kyniske Overgriperen, den som kanskje ikke er dømt, ennå? Gud ser alt. Vent bare, ting vil bli rettferdig, pådømt til slutt, om enn ikke av mennesker, når kontoen skal balanseres, og en høster som en sår. De kan gjerne tro at Gud ikke ser dem og deres planer og handlinger, men min erfaring er at alt blir balansert ut over tid. Som økonom pleier jeg å si at kontoene blir avstemt, før eller siden, gjerne siden, ikke begrenset til den verdslige eksistens, men til det plan hvor sjelen og ånden i oss eksisterer eller forgår.

Faren til de befølte barn er i sin mors univers (Arbeiderpartimann), tror ensidig på moren (feministpolitikk), mistror faren. Det finnes ikke et eneste Arbeiderpartimenneske som ikke lever i sin mors univers, og ikke i sin faders univers. De er matriarkalsk psykisk og mentalt, og de vet ikke noe annet univers. Spør ikke kritisk om morens motiver, kan ikke forstå at (beste)moren skal kunne finne på ting og lyve eller fordreie for å rettferdiggjøre seg selv, men kan altså lett forestille seg at faren er pedofil (?). Hvorfor ikke være like åpen for begge muligheter? Hvorfor er innvolverte ikke like åpne for begge muligheter? Fordi ‘kvinnesak’ er innprentet dem som politisk korrekt prerogativ, sånn sett ‘hellig’, de kan ikke, har ikke lov til å bedømme den selvstendig. Den er for dem en gitt størrelse, som ikke kan kritiseres, og ikke stilles spørsmål ved. Det er Hellige Jomfru Maria helliggjort i tiende potens, om enn hun skulle være en en politisk og åndelig hore.

Det hevdes av faren til de påståtte overgrepne barna at moren hadde hatt et ‘helvete’ i ekteskapet ‘hele livet’. Hennes subjektive oppfatning, hva er helvete? Ble det plutselig slik etter at ektemannen passende ble erklært ‘pedofil’ – uten at han hadde noe adekvat forsvar/forsvarer ?

Første beføling overgrepssaken startet hos Bestemor. Som i likhet med den rabiate kjerringa som var rektor i Bjugn-barnehage saken fikk barna til å fortelle de utroligste historier, at menn i djevelkostyme voldtok dem og stod i en ring og runket rundt dem, inklusivt lensmannen i bygda, og idioter i Politiet som har vært hos tre dagers kurs hos noen feministlotter fra Arbeiderparti yppersteprestinnene Gro Harlem Brundtland, Kari Killen og Karin Stoltenberg, og for deres omvendte hekseprosess, de er dum nok til å gå på dette, å kjøpe premisset uten spørsmålstegn. Å du Hellige Enfoldighet. Er det slike enfoldige som skal arve jorden er det nok best for skikkelige mennesker å forlate den.

«Husket han noe som ikke skjedde?

De sakkyndige konkluderer med at mannen som er hovedkilden til de nye opplysningene i Tina-saken, har falske minner. Hva er falske minner?»

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Husket-han-noe-som-ikke-skjedde-459377b.html

Personer som lensmann Pettersen er hjernevasket og drillet i at barn og kvinner ikke lyver i slike saker, gjelder voldteksaker også. De er i sine mødres univers. De er matriarkalsk som det heter, psykisk sett. Da er premisset satt for null kritiske spørsmål, og en mengde justismord overgrep av uskyldige mennesker. Da vil de ikke hverken kunne eller ville avdekke løgn, de vil faktisk aktivt gå inn for å beskytte løgnene i tråd med premisset de allerede er inngitt.

«Siktede ble hjernevasket. Fetteren overbeviste i løgntest. Den 20 år gamle Karmøy-mannen som er siktet for drapet på sin kusine Birgitte Tengs (17) kan ha blitt hjernevasket under politiavhør. Det mener Sven Svebak, professor i medisin.»

http://www.dagbladet.no/970907/nyh-16.html

Andre påståtte overgrepssak for NN, noen år etter den første, har Bestemoren satt Bestefaren NN i situasjon med annet jentebarn alene, selv om hun visste som påstått at han ikke kan styre driften mot ‘prebubertale’ barn (?). Så hvordan kan Bestemoren hvor den første overgrepssaken startet hos, og som trengte en rettferdiggjørelse for skilsmisse, siden hun kom fra en strengt kristensionistfanatisk familie, som ikke ville ha støttet skilsmisse uten en rettferdiggjørelse «til døden skiller dere ad», sette ektefellen og bestefaren i en situasjon alene med barnet, etter den påståtte første befølings overgrepet 5 år tidligere?

Hvem har fortalt bestefaren disse ting at hans problem var for ‘pre-pubertale’, han visste ikke om at dette begrepet fantes en gang når saken startet. Hans Pettersen hadde nettopp vært på kurs i sakens anledning. Noen i Politiet har fortalt Bestefaren at han ikke kunne styre dette, de er jo de eneste han er i kontakt med i slik sak. For også egen advokat og dommere mister hodet i slike saker, ingen kritiske spørsmål blir stilt av noen, de blir emosjonelle og ikke rasjonelle i slike saker. Alle synest det er ufint med overgrep av barn, hvilket de er OM de skulle stemme, være reelle og ikke oppkonstruerte. Bestefaren har umulig kunne visst noe slikt som dette av seg selv, fordi det er fra en verden han ikke kjente til. Jeg hører på ordene han har påstått brukt, at han er hjernevasket hva han skal si.

Det påstås at Bestemoren gjorde sitt beste, som en heltinne, som prøvde å leve med Bestefaren 5 år etter at det angivelige første påståtte overgrepet hadde funnet sted. Hun blir fremstilt av involverte som den oppofrende, stakkars, som måtte leve med en slik syk jævel av en skitten pedofil, selvfølgelig var det riktig å skille seg, samme hva løftet til Gud Fader og kirkens litturgi sa og var; «til døden skiller dere ad». Nevner Bibelen unntaket; «eller til du har lykkest å skape den generelle oppfatning om en pedofil jævel av din ektemann med hjelp av korrupte elementer hos politi og domstol» ?

Fem år etter det såkalte første påståtte befølings overgrepet, hadde altså Bestemor satt Bestefaren i samme situasjonen igjen. Fortell meg hvordan Bestemoren kunne sette Bestefaren i situasjon med små jentebarnebarn alene, når hun visste eller i det minste hadde mistanker fra 5 år tidligere at bestefaren ‘innrømmer ikke å kunne styre driftene mot de pre-pubertale’.. Hvordan i alle dager kan hun gjøre dette, i tilfelle sette igjen og atter en gang en småjente på 3 år alene sammen med en person, sin ektefelle, hun påstår er pedofil, helt alene ( ?). Dette rimer ikke, og Pettersen som har vært på feminist APe lotte kurs ‘Kunsten å skape et overgrep hvor de ikke finnes’, i dagens omvendte hekseprosesser (hevn), han vil selvfølgelig ikke ønske å se at dette ikke stemmer. Han vil overse dette, glatt.

Ingen lyver bevisst for moro skyld, de tror virkelig på at de gjør rett og godt, det er det farlige med disse som ikler seg som lysets engler, de tror seg gode og kan aldri gjøre feil, mangler selvinnsikt og vil aldri kunne se på seg selv kritisk, fordi de har blitt fortalt av Yprresteprestinnene, heksene i maktapparatet, nabokjerringene til heksemester Gro Harlem Brundtland, at hva de gjør er godt og viktig.. Men som Bibelen beskriver endetidens mennesker skal hjertene ha blitt kalde, og Gud har overgitt dem og deres sinn til en ‘reprobate mind’ (Romans 1:28 ) slik at de skal tro på alle løgnene de selv konstruerer seg i tråd med sine forkvaklede verdensbilder (2 Thessalonians 2:11-12), tilbe bildet av Dyret (Revelation 13:15). De tror selv på teoriene de skaper i sine forvirrede sinn, og det innkluderer at de vil ikke kan eller vil se på de ting som motsier deres kreerte fabler. Falne engler med skit på vingan fra den paganistiske heksereligionen Wicca som rettferdiggjør seg selv.

Å tro på rettssystemet og politiet er noe de absolutt ikke fortjener, og vitner om en fullstendig fraværende virkelighetsoppfatning, som nærmest kan karakteriseres som galskap:

«Gutten som da var 19 år, var sikker på at han kom ut med en gang, han samarbeidet med politiet, siden han hadde tro på rettssystemet og rettferdighet. Han var uskyldig.

Til og med aktorat og dommere, spesielt lagdommer i ankesaken virket å ha bestemt seg på forhånd. Dette var en naiv, tillitsfull og troskyldig, flink ungdom, som bare trodde det beste om folk og systemet, og særlig om avhørsleder Elle, som han fikk meget god kontakt med. Det virket nærmest som Elle fungerte som en slags terapeut for Espen, som gjentok til stadighet at han ville hjelpe ham. Tenk da å bli manipulert på dette viset. Advokat Sjødin var det heller ingen hjelp i til å begynne med, da han trodde blindt på politiet, og selv ble utsatt for tilbakeholdelse av informasjon.

Visste de ikke bedre om avhørsmetoder på denne tiden? (1995-1998) Det nekter jeg å tro at de ikke gjorde. Med Bjugnsaken i nær fortid så var det mye fokus på falske minner, avhørsmetoder og den slags..

Heldigvis fikk advokat Klomsæt i ankesaken ført en av verdens ledende spesialister på falske tilståelser som vitne, og han var helt sikker på at Espens første tilståelse var falsk, ut fra flere tester og samtaler han hadde med Espen.»

http://artemisiasverden.blogspot.com.es/2016/01/hvem-drepte-birgitte-tengs-sterk.html

Om barna ikke har vært overgrepet før, så blir de det garantert av overgrepsindustrien til Pettersen. Skammen de blir implementert, den sekulære og politiske, det gale de har påstått vært med på, som de blir overtalt og manipulert til å lyve om og delta i komplottet for, og korsfeste uskyldige offerlam for deres ondskap, vil følge dem resten av livet, etter å ha blitt kjørt gjennom overgrepskvernen, og innbilt at de har vært med på det diffuse og lite konkrete og udefinerte; ‘noe galt’. Ødelagte liv, og skadede sjeler, for alle involverte, er resultatet. De kjøper autoritetenes versjon fullt og helt.

De som tar Dyrets Merke er de som adopterer en falsk realitet, adopterer denne mentalitet og ondskap, og tror på den realitet de bygger som er basert på løgner. De er bioroboter som tar alt autoritetene sier ad notam, uten evne eller vilje til å tenke eller vurdere selv, de kjøper den oppdiktede versjon av virkeligheten, uten innsigelser. De tilber de verdslige autoritetene og løgnene deres med, mer enn de tilber Gud og Sannheten.


Historien viser at i perioder så var det “in” å beskylde jøder for alt mulig stygt. Jeg tror historien kommer til å fortelle at i vår tid var det “in” å beskylde kristne for incest. På Kristenblogg var det nylig klare insinuasjoner om dette fra en arrogant ateist. Det ligger i tiden, og den postmodernistiske tenkning krever ikke logiske bevis for å stemple andre mennesker på det groveste.

http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/26354_presten-fra-volda-justismord

En litt morsom kuriositet i forbindelse med tvangsfoliket som ble presentert meg fra dommeren i saken, etter at min korrupte og svake feige advokat Olaf Holm fra Bergen takket for seg om jeg ikke godtok det, et ‘forlik’ som dommeren hadde forfattet helt på egen hånd og gitt som ulitmatum (jeg ville heller hatt dom så dommer fikk ta hele ansvaret for separasjonen), var at jeg om jeg noensinne traff min datter igjen fikk jeg forbud mot å nevne Gud. 🙂

Det står svart på hvitt i ‘forliket’ den korrupte dommeren påtvang en ødelagt sjel i nødsituasjon.

Det mest reaksjonære en kan finne på å være blant satanismens og luciferismens utbredelse idag er å være kristen, derfor er jeg kristen, fordi jeg liker å være re-aksjonær. Fuck you, sier jeg til den satanistiske dommer. Vi har ikke hverken tradisjon eller kultur for å ha ovenfra og ned herskersystem i kristne og ikke-katolske, senere protestantiske Norge. Kongene skal styre på folkets gunst eller de skal falle, og de som får makten skal holde Korset og Kronen og Kvitekrist over Fascene. Dette er Kongens plikt å påse, det er mandatet, ellers får de finne seg noe annet å gjøre. Jeg finner stor glede i å skrive og snakke om Gud så mye jeg vil, ‘taler Roma midt imot‘, som Kong Sverre. 🙂

De med Dyrets Merke vil underlegge seg ehver rapgal diktator, eller diktatorisk romersk/Babylonsk/Egypt&Sodom system, som kommer i deres vei som vil avkristne dem, innkludert å tilslutte seg slike tåpelige betingelser fra ‘øvrigheten’. «Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.» – Johannes Åpenbaring / Rev. 18:4-5. Kristendommen er patriarkalsk, ikke matriarkalsk/paganistisk.

Jeg utnevner herved meg selv til offentlig aktorat; Må Gud være de uskyldige offers sjeler nådig, de som blir utsatt for onde menneskers urett og ondskap, og straffe onde og urettferdige som den Allmektige Gud synest det høver seg. Det ber vi om, i Jesus navn. Amen.

Avventer straffeutmålingen………

Great Deception Is Settling In (Pastor Charles Lawson)

Bjøro Håland – O Store Gud

Relatert

Barnevern- og overgrepsindustrien gror på Sunnmøre
http://www.riksavisen.no/barnevern-og-overgrepsindustrien-gror-pa-sunnm%C3%B8re/

Norges Stjålne Barn – Statlig oppdragervold
http://www.riksavisen.no/norges-stjalne-barn-statlig-oppdragervold/

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.