Alle skal med, – i den karmiske dom

Daniel i Bibelens Gamle Testamente fikk i oppdrag av Gud å lukke og sette segl for sin bok. Det vil si at den ikke skulle bli forstått før i ehver endetid av ethvert eon. Det har vært tidligere endetider for sivilisasjoner. Vi er nå i en ny en. Jeg anser med dette Daniels bok for åpnet.

Alle er ansvarlig. ‘Alle skal med’ kan være et uttrykk for at alle skal med for å sammen med lederskapet, vårt lands myndigheter, skal ta også det karmiske ansvaret sammen med dem, helst for dem. De vil gjerne kunne si at de gjorde som de gjorde fordi folket ønsket det slik. De får det slik som de vil vanligvis, gjerne etter å ha indoktrinert folket til å ønske det som lederskapet og det okkulte mørke presteskap som står bak dem og rådgir dem vil.

De opplyste og bevisste, bør ikke la seg lure til dette, men søke å ta sine forholdsregler, og ta sine avgjørelser på helt selvstendig basis, hva en skal støtte og ikke. Om en ved ‘alle skal med’ i noe som er planlagt av gudsfiendtlige krefter, så vil en også komme under dommen ved å bli med i dette store ‘vi’. Vær veldig bevisst og observant på dette. Det gjelder din sjel, og din sjels evige liv, for de som faller for lurendreiere har per en rekke åndelige lærer ikke evig liv, kun de som har fått en ny ånd, ikke verdens rådende ånd, har evig liv etter den kristne lære.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Trollmannen fra Oz

Når NDAA i Amerika ble underskrevet av Obama den 31.12.2011, så ble jeg bare helt matt, helt satt ut. Jeg hadde for inntil bare noen år siden, aldri trodd at dette skulle gå så fort, og så smertefritt, å sette deler av ‘Bill of Rights’ helt utav kraft, og deler av vår egen hverdag selv her i Norge, våre verdier og vår lovgivning vil bli snudd på hodet i løpet av så kort tid på grunn av dette. Fordi det er Daniels ‘skrift på veggen’.

Der er noen folk som hvisker ‘keiseren’ i øret, som hvisker våre myndigheter i øret, som hvisker alle lands myndigheter i øret (skjulte internasjonale organisasjoner som overhodet ikke har vårt land og folks sitt beste for øye), og får lederskapet til gjerne å uforvarende å sette opp sitt land og sitt folk for fall fra nåden, fall fra velsignelsene av å være et gudelig samfunn, for sine urettvise gjerninger, når G-d, og dermed lov, rett og kjærlighet forlater landet, det vil si noe riktigere, at folket i disse landene har forkastet G-d, og G-d’s orden for sine samfunn, og må steke i sitt eget fett.

De får gjerne velge seg sin egen ateistiske sekulære Nye Verdensorden (Rommerriket med sine Keisere, Egypten med sine Faraoer, hvor lederskapet er guder for massen). Folk har redet sin seng, nå ligg i den.

De som gjør det er det mørke presteskap. De har lært seg å bevege materien med negativ åndsinnflytelse, med list og lempe lager de det slik at karma kommer over egne lands innbyggeres hoder, og ikke dem selv, fordi de har bare rådgitt, de har ikke bestemt noen ting. De har bare hvisket ‘Keiseren’ i øret, ‘Keiseren’, landets myndigheter, har utført det selv, om enn på deres råd. Slik unngår de selv karmisk ansvar…. De kalles satans synagoge i Johannes Åpenbaring..

Karma er ofte ikke for kun hva en gjør, men oftest for hva en ikke gjør. Om noen forleder ‘keiseren’, et lands myndigheter til å gjøre ugudelige og satanistiske ting, så er det beste velen å gå om en vil ødelegge et folk og/eller et land. En trenger ikke ta dem ut direkte, en kan lure dem til å ta ut seg selv for egen hånd. Det har Norge gjort, det har en mengde andre land gjort.

De som kjenner okkulte teknikker, og esoteriske åndelige prinsipper, så er dette enkelt. Rådgi deres ledere feil, så folk flest får besørge sin egen undergang, og de som lokket og løy, de vil gå fri, for de gav bare ‘råd’. Det var dermed folkets ledere, og folket selv ved sin taushet og sin manglende handling imot, som ødela landet og folket selv. Deres egen ignorans og manglende kunnskap ble deres bane.

«Mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine barn». Hosea 4:6.

Sosialismen (den internasjonale som den nasjonale) er en del av den røde horde, the red beast, i apokalypsen. Det er lurt å være skeptisk til alt disse røde manipulerende gudshatende horder foretar seg. De har holdt på siden midten av 1800-tallet, de er snart i mål.

Dette okkulte presteskap har fått verdens ledere til å gjøre urett, hvor de skulle helst ha gjort rett, etter G-d’s lov. De har korrumpert opprinnelig gode sjeler i politikken, som nå tror de skal rette opp sine tidligere mistak med en aksellererende mengde med nye lover, stadig like lite bevisst hva det er de gjør i virkeligheten. De kommer aldri til å klare å skape sitt shangrila, sitt Babylon, sitt Babels Tårn.

Folk har blitt lurt til å drive hor, sex i alle kanaler (gjerne NRK ‘Trekant’), drikke, feste og danse mens uretten skjer midt iblant dem i det animalske verdensriket. Alle trives der, ingen ser ut til ha noen høyere aspirasjoner. De må ikke tro at de kommer klar noen som helst slags dom. Som en boomerang kommer alt tilbake til dem selv, nøyaktig hva slags mål de har brukt for andre, vil bli brukt mot dem selv. Deres verdier i livet, hva de verdsetter mest, vil kunne bli deres bane, uten at de korsfester disse falske verdier de klynger seg til. Som de er lurt til å tro på.

The Man Comes Around – Johnny Cash

Akkurat som for Daniel, ble jeg helt skjelven, jeg ble helt syk i min sjel og direkte kvalm og skjelven når dette om det skjulte mørke okkulte presteskaps aktiviteter gikk opp for meg. Jeg ble helt satt ut, og sa «Min G-d, min G-d, hva kan jeg gjøre?». Jeg gav igrunn opp alt. Følte meg helt avkreftet. Noen dager senere sa jeg i mitt lønnkammer til min Åndelige Mester- Jesus Kristus, at «jeg vet faktisk ikke hva mer jeg kan gjøre nå, jeg har ikke krefter til mer, jeg frykter som du gjorde i Getsemana før de kom og tok deg inn for å drepe deg, min ånd forsvinner. Jeg må ha rådgivning».

Bare i løpet av noen dager ble hele dette scenario rullet ut for meg på den måten som er kunstnerens hemmelighet. Det startet med en kommentar på Nyhetsspeilet hvor noen henviste til Efeserne 6.12, siden var det bare å sette sammen ordene til en helhet.

Folk har blitt oppmuntret til av dette okkulte presteskap og deres negativte demoniske entiteters innflytelser å ha sin glede i urett, og ikke i rett, deres hjerter har blitt kalde. Og da følger den karmiske dommen ikke lenge etterpå. Regjering og Storting forandrer nå Norges grunnlov, hvor det skal bli slutten på den evangelisk-lutherske protestantiske lære som statens religion. Alle verdier vi tidligere har æret i dette samfunn blir nå erstattet med ateistiske, humanistiske og noen jødiske verdier. Alt annet enn det som er vårt, vår kultur, de individorienterte verdier forsvinner, men de kollektivistiske synest å være helt i orden.

Slik blir den ubevisste massen sine egne karmiske bødler. De bringer elendigheten over seg selv, sitt folk og sitt land, for slikt som dette har blitt påført mange ganger før i historien, alltid med dårlig resultat. Dødelig resultat mildt sagt.

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, og ikke etter den kristne standard, den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten etter ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Heretter er det en ny ånd som styrer USA, og de står for sitt fall, som USSR gjorde med sine umenneskelige drap (myrderier), urett og ateistiske livsførsel, hvilket var statens religion. 66 million uskyldige ble drept under Lenin, Trotsky Bronstein, Stalin. Det var et blodbad utenfor alle historiske proporsjoner. ‘Instant Karma’ gonna get them!’ (jfr. John Lennon).

Instant Karma kommer til å ta USA, Norge og alle andre som har sin glede i urett, sin glede i å please satans synagoge, det okkulte mørke presteskap, og ikke G-d, som inspirerte de kristne konstitusjoner som bygget vesten, som bygget vår sivilisasjon som bragte verden til sin foreløpige topp i utvikling. Men folket sov, og gav helt frivillig opp alt det som «fedrene har skjenket, mødrene har grått, har Vår Herre stille lempet, slik vi vant, vi vant vår rett». Dette gir alle opp, helt frivillig.

Den som tier samtykker. Mye fortere enn vi vant frihet og velstand med korrekt livsførsel, med kjærlighet, med lov og rett, og ha sin glede i å gjøre rett og riktig, mye fortere vil den nå tapes, fordi folk flest herved har sin glede mest i urett, – så lenge det skjer andre, sin neste bare, så er det ikke så nøye med for dem. De finner sin glede i sirkus og brød i alle kanaler, sine tåpeligheter i hverdagen, og resten spiller ikke noen rolle.

Karma returnerer både for det en gjør og det en ikke gjør, unnlatelsessynden.

Noen lurer våre ledere til urett, så kommer ulykken før eller siden til dette landet og folket.

Vi så det på USSR.

Vi ser det nå på USSA.

Vi kommer til å se det i Norge.

Når statsminister Jens Stoltberg sier at norske borgere ikke skal føle seg for trygge for elendighet, selv om vi har mye penger, kan noen tro han er visjonær og klok, men det kan også være innsikt i de åndelige prinsipper jeg snakker om her, at han som jeg vet at den synd, urett og elendighet som det norske folk herved har blitt med på, vil slå tilbake.

Vet lederne dette, og gjør dette, skaper karmaen bevisst, så har de aktivt villet ødelegge vårt land og vårt folk med karmisk verktøy. Da har den røde revolusjonære ånd blitt brukt også okkult, for sine planer med menneskeheten. Vær helt trygg på at disse planer innvolverer ikke G-d i menneskers liv, heller ikke friheten til å følge G-d’s lover og påbud. Bare deres ugudelige, slik vil de forføre hele menneskeheten til å bli verdslig mer enn åndelig. Til å følge seg mer enn G-d.

De har rett og slett med dette, enkelt sagt, eksepedert alle sin undersåtter til ‘helvete’ (evig åndelig død) mer enn til ‘himmelen’ (evig liv). Symbolsk talt. Ved å forlede dem til å foreta feil valg.

Mene, mene, tekel ufarsin

Skriften på veggen:

  • Bombing og myrderier i fjerne land som ikke har gjort oss noe.
  • Urettferdige justismord og ugyldige dommer i vårt justisystem, anmasse. Korrupte dommere. Korrupt statsadvokat, som ikke gjør noe med forholdene, tvertimot oppmuntrer til det. Forfalskeede bevis, plasserte bevis.
  • 15.000 drap av barn i mors liv hvert år, som prevensjonsmiddel, for at kvinnen og mannen skal få sin fornødne animmalistiske glede og nytelse.
  • Ytringsfriheten knebles. Ytringsansvar heter det.
  • Leger skal nå innhente informasjon og kunne gå inn i hvert enkelt hjem for å etterse korrekt livsførsel for helse, på oppdrag for myndighetene (?). Jfr. «Husinkvisjoner må ikke finne sted» (den norske Grunnlov).
  • Folk interneres, fengsles og henges uten rett, ingen lov eller dom nødvendig (NDAA). Verre enn i bolsjevik, kommunist Russland.
  • 50.000 barn tatt fra foreldrene av barnevern fra 2003-2008. Barn er en gave fra G-d til foreldrene. G-d gir, staten tar. Det er en hån mot G-d, mye mer enn mot mennesker.
  • Homofile og lesbiske må gjerne få barn, men kvinne og mann i guddommelig innstiftet samliv blir frattatt dem (?)
  • Våre folkevalgte er blitt folkets herskere mer enn dets valgte representanter til å tale sin sak, deres tjenere. Hvem har korrumpert systemet slik at det har blitt slik?

Og noen fatter fremdeles ikke at verden er snudd på hodet, i sine sanseløse nytelsessyke og i demoners åndelig kvalmende og knugende grep?

Uretten har funnet sitt sted for sin ultimate utfoldelse. I våre samfunn. I vår midte.

Ingen bryr seg, alle har nok med seg selv og sitt. Deres hjerter er kalde, samme hva som skjer naboen så lenge det ikke skjer meg og min familie liksom.

Når den bedervede oppfatningen har blitt rådende, kritisk masse er nådd, DA returnerer karma. Da får mange det vanskelig. DA har de helt frivillig gitt avkall på G-d’s Rike, de får ta til takke med Keiserens’s Rike, det verdslige riket, en hård herre ofte. Ingen nåde, ingen tilgivelse, ingen kjærlighet, bare kald fariseerisme, nidkjærhet til lovens bokstav mer enn dens ånd.


«If you are going to tell people the truth, you had better make them laugh or they will kill you.»
– Oscar Wilde.

Jesus fra Nasareth fikk oppleve sannheten i dette sitat fra Oscar Wilde. Folkestyret -mobben, demo-cracy, fikk ham til slutt, med god hjelp av det okkulte presteskap som satte dem opp. Fordi han ikke oppmuntret dem til å følge og tilfredstille sine basale instinkter til kun å parre seg som kaniner og jage etter penger og ære som den høyeste åndelige kunstform i sine liv, men vie seg høyere åndelige spørsmål, tenke på sitt evige liv mer enn de kortsiktige maslowske basale behovstilfredstillelser, så fikk han føle deres vrede..

Prøv endelig ikke å ta fra de verdslige noen av deres animalistiske (666) nytelser, da ligger du sylttynt an. Men fortvil ikke, alt slags presteskap idag oppfordrer og lærer slikt som rådende åndelige kvaliteter, så det er ingen fare. Rockeprester og andre prester lovpriser det som Bertram Dybwad Brochmann kalte det ustyrlige og ubevisste driftsliv, – og kjønnsliv. Fritt og flusst av alt degenererende, det er tingen. Det er helt moderne, og det er god åndelighet, sier enkelte prester. Hva slags åndsentiteter de er prester for blir en annen sak.

Om en ikke vet hva en skal gjøre selv for komme ut korrekt åndelig sett, så bør en spørre noen en har tillit til som forstår mekanismene, som har kommet lenger i den åndelige utvikling enn en selv. Rådføre seg med noen som forstår dette, hvordan en kan innrette sitt liv innenfor G-d’s lover mer enn innen ‘Keiserens’ lover (G-d’s lover går lenger, fremmer rett, kjærlighet og samhold), det som ‘Keiseren’ har blitt rådet til fører oftest til det motsatte. Det var dette egentlig presteskapet til G-d var til for en gang for lenge, lenge siden. De skulle undervise i åndelige prinsipper, konsekvenser, årsak og virkning, karma. Men svikter.

«Vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» (Heb. 4:15-16)

Verden er full av ignoranter. Ignoratene vil få sin straff. De vil få sin åndelige dom. Prestene og lærerne har vært lur, tror de, og tilpasset seg tidsånden.

«Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn». Matt. 2.13

Mange kommer til å bli veiet og funnet for lett idag også. De gjør ingenting. De ønsker forholdene slik. De har gått i tjeneste for en troløs fyrste. De aktivt støtter de som vil ha forholdene slik, eller som blir lurt trill rundt av et internasjonalt satanistisk okkult presteskap, som lurer hele land, folk, nasjoner i ulykken til å oppmuntre dem til å gjøre det onde, mer enn det gode de kunne gjøre. Til å gjøre rett og riktig; Til å opprettholde G-d’s lover på jord, å bevare kjærligheten på jord, jobbe for freden. «Skje din vilje, i himmel som på Jord«, sier vi. De sier; «skje min vilje på jord, himmel finnes ikke, bare glem den. Vi har våre egne regler for folket«.

De får tidsnok finne ut hvor feil de tok.

Responsibility

If your mind is set on the future to come,
we need your extract on our journey home.
No one is alone in this world,
we’re here together on this pleasant pearl.

So we need your support, whatso’ever the cost.
Black and white – darkness and bright light
is part of the One.
Don’t give up until we’re done.

We need your participation,
don’t give in on temptation.
Through rough times and praying;
Stay in the heat, feel the beat,
– for our future is on the seat.

Try to show some responsibility,
set your enemies free.
All humans need to beware, so many people don’t dare,
– they don’t even care.
So give us your best, stand the test,
that’s what we need for humanity.

We need you to take some responsibility,
with dignity.
Fight for yourself and then for someone else.
If every human with the ability in this world,
would do this according to the truth;
This would be a better place for both me and you.

Jarle Johansen, 1992

Stille, stille, det er så stille

Og hva vil disse som tiet si når deres barn og barnebarn spør dem; Hvor var du mamma/pappa når Store Ledere med Keiseraspirasjoner innførte fascismen og den orwellske Nye Verdensorden?

Det er hvis barna og/eller noen voksne er istand til å spørre slik i det hele tatt for i Brave New World sies det at det skal være farmasakia som skal være oppfunnet som gjør alt folk underdanig og skal helt frivilling hylle Store Leder (Anti-Krist) og ledelsen (fluor/vaksiner?) (jfr. Nord Korea).

Absolutt alle lever da i full underdanighet, og tror de lever i et samfunn med ‘kjærlighet, fred, harmonisering og forsoning’ (i nytale format), bare med ufarlige tema på ufarlige disclosure spekulasjoner og ancient aliens vil bli tillatt slik at folk får tro at de får lov å tenke, og ingen ser at de lever og skaper det samfunn ved å utrydde/tie alle som ikke går i takt med dem og deres løsninger. De tror at demokratiet er skapt på enighet, frivillig eller tvungen, istedenfor aktiv meningsbrytning og fri opinionsdannelse. De tror det er slik det skal være.

I konsentrasjonsleirene med de som ikke tenker i flokk, og går takt (Gulags, Auswitz, NDAA – FEMA Camps). Gass dem til de holder kjeft og lærer seg å være enig med flertallet; mobben. Dør de under Departementet for Tankekorreksjon, populært kalt Department of Love, så er det bare en fordel.

Tenk hva bare en enkel stemme som den gutten som påpekte at Keiseren har ingen klær på, kan gjøre i et slikt scenario. Det eneste lys i det åndelige mørke hele vestens befolkning befinner seg i. Kanskje gutten er en av «Anonymous»-gruppen; de har gått undergrunn, de gir aldri opp, de står på, de må tenke litt sikkerhet, de er faktisk de eneste som tør å tenke lenger, de er «Anonymous»..

For meg er det ingen tvil hvem sin side jeg velger å være på, fordi om jeg lever vil jeg gjerne se mine barnebarn i øynene å si; «Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det var vanskelig å få med seg folk, vi var bare en håndfull mennesker i hele Norge som slo tilbake mot hele verdens statsapparater og milliarder til deres kommunikasjonseksperter. Vi mislyktes, men vi reddet vår sjel, og uten vår innsats hadde ingen vært istand til å tenke i det hele tatt idag. Alle ville vært like mye oppdyrket grønnsak som resten av sine landsmenn«. Av propaganda, ytringsansvar og indoktrinering, mind control faktisk.

Ingen vil lenger tørre å tale sine tanker. Det kommer anonyme sladrespalter på nettet.

«Anonymous» er kanskje de eneste som er igjen som kan redde den vestlige verden fra sin totale åndelige undergang. Frelse mennesker fra å havne i zoombietilstanden. UANSETT hva vi gir dem å tenke over så er det bra. Jeg gir meg blanke faen i hva andre skriver om, så lenge det er med på å holde folks intellektuelle fakulteter igang, og inspirerer dem til å tenke selv, fritt og uhemmet. Da har noen få skapt en liten tenkende øy av lys i alt det åndelige mørket som legger seg over jorden ‘as we speak’.

Må G-d hjelpe og bevare flest mulig, de som vil ha hjelpen i det minste, i den SVÆRT vanskelige tid vi går inn i, til å bevare den frie tanke og den frie ånd de var skapt med, skjenket dem av Det Høyeste Forsyn og Allmakt, men som de frivillig og med fri vilje gjerne ser ut til å ville gi avkall på. Må noen av dem som har havnet i den, får hjelp til å komme fri fra zoombietilstanden. Mesteren, møtes i ånd, vet hvordan.

Ytringsansvar, og den frafalne kristenhet

Alle må ha det klart for seg at jeg er en ihuga individiualist, og at jeg kan se større troll i den sosialismen som utbrer seg enn det virkelig er grunnlag for, men uttrykk brukt i samtiden som «det store vi», ‘samholdkraft’, og ‘ytringsansvar’, gir meg ekstrem gåsehud på ryggen. Det signaliserer en kollektivistisk tenkning som jeg som svært belest historisk er veldig redd for skal utvikle seg like galt som den alltid har gjort før i tiden.

Så når Arbeiderpartiets argumenter i denne forbindelse høres så åpent i det offentlige rom, tolkes av meg son individfiendtlig, så fordømmer jeg på ingen måte personene som ytrer dem, jeg får bare gåsehud og blir svært ille til mote av den ideverden de signaliserer som det største gode, nemlig hvor staten er den foretrukne og beskyttede enhet i samfunnet, og ikke individet, at staten er til for individet, og ikke motsatt. For meg er dette rett og slett bare uhyrlig tankegods, for G-d skapte meg med en fri tanke, og en fri sjel, og om statens beherskere vil ta fra meg dette, så er det ikke en spott bare av meg som et individ, jeg er disposable, men mye verre er det at det er til spott og spe for det Høyeste Forsyn og Allmakt; G-d. Min Skaper.

«Men mange kan ha sine «avguder», et sted der de personlig er svake. Og alt som engang har vært en «avgud» i våre liv og har rammet kjødet vårt, har lært kjødet opp til at «avguden» vil gi oss glede og nytelse. Så vi søker den igjen og igjen, og faller igjen og igjen. Og selv om det avguden lover oss gir oss en umiddelbar tilfredsstillelse, er den bare umiddelbar. Etterpå kommer konsekvensene, og følelsen av at Gud er langt borte. «Du skal ikke ha andre guder enn Meg» sier Gud i det første budet i tibuds-loven, og budet dekker mye. Det er ikke synd å se på en fotballkamp, men det er synd om den kommer foran egen helse, Gud og din neste. Da er det en avgud. Egoisme er en avgud, selviskhet er en avgud. Når noen spør om du vil «gå en mil» med dem, går du da to? Eller er det mer viktig for deg å holde dagsprogrammet ditt, dine planer i ditt liv, slik at du selv kan ha mest mulig nytelse og glede?»
http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html

Det kommer ikke til å gå forbi uten konsekvenser om de går til dette skritt å skape zoombier, for karmaloven, du høster som du sår, har evig gyldighet, uavhengig av menneskehetens frafall fra de åndelige prinsipper som skaper materien, pervertert eller sunn ånd som materialiserer seg fysisk.

Enhver må velge for seg selv om en vil være i G-d’s Rike av Kjærlighet, eller i det animalske Verdslige ateistiske bevissthetsriket, og faktisk ennå verre, det satanistiske riket som følger den ateistiske tidsperiode, for ifølge Albert Pike er ateismen bare et overgangsfenomen, også de skal gå til grunne. Alle skal bli nødt til tilbe den negative åndsbehersker; Ahriman, til slutt. Når hva det Pike kaller «det sanne åndelige lys fra Lucifer» skal åpenbare seg og illuminere menneskene. Kan den ikke ha full kontroll, over ALLE, kan det være det samme. Det er ambisjonen.

Beskyttelsen i endetiden

Så hvordan beskytter vi oss og slåss mot mot det okkulte presteskap og deres demoners innflytelser? Fra satanistenes snare?

En kan ikke beseire den negative åndsmakt og innflytelse ved å tro at en kan holde seg borte fra den, og la være tirre den for egen del slik at den kanskje dermed holder seg borte fra en, da er en allerede som vi har sett i unnlatelsessynden og hans snare. En er dermed den Ahrimanske åndsbasis’ tjener.

De som er G-d’s Barn, de bestemmer G-d over, og gjør som Han vil med. De som er for Ahriman, er i Ahrimans vold, og Ahriman gjør med dem som han vil. Fritt valg.

Vi viser hvem sitt rike vi tilhører ved de valg vi gjør i våre individuelle liv. Vi viser også valget med å ikke gjøre noe i det hele tatt, ved å ikke ta stilling. Da har vi stilltiende samtykket til den rådende verdensorden. «Helt OK for meg«, sier en da. Da har en ikke bidratt til det sanne demokratiet. En har overgitt til andre å ta valg for en, og en blir delaktig i deres valg, og disse valgenes positive eller negative karma.

Hvis jeg for eksempel vil godt etter G-d’s definisjon og behag, som kun G-d som leser hjertene vet, og noen trykker minustommel under denne artikkel, så har de automatisk og uten å forstå eller vite det tatt et valg imot G-d, og for det onde, fordi de ikke skjønner hva jeg sier eller vil; det gode. De har ikke en ånd eller en bevissthet rik nok til eller som er istand til å skille mellom det onde og det gode. De har blitt forført til å prise det onde som det gode, og hadde ikke kjent igjen en god person om han hadde satt seg på fanget deres. De er rett og slett frafalne fra den gode ånd; fra G-d’s Kjærlighets Rike.

Idet de er utenfor dette G-d’s Kjærlighets Riket, så er de under åket og under reglene til den ånd som behersker dem og deres verden. De kan ikke stå med en fot i hvert Rike. Enten er en der bevissthetsmnessig, eller så er en ikke der.


«Det gode jeg gjør det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil gjøre det gjør jeg»
. – Paulus.

Paulus sier i sitt brev til Efeserne at vi må ikle oss G-d’s fulle rustning, som er rettferdighetens kappe (brynje), og sannhetens belte. Han lærer dem om åndelig krigføring i slutten av dette brev til menigheten i Efesos. Sverdet som Jesus nevner i annen sammmenheng når han beskriver denne åndskamp er symbolsk for Ordet, for den åndskunst som beherskelse av Ordet betinger. KUN med det som våpen kan de mørke okkultister og satans demoner slås tilbake, og mennesker redde sin sjel.

«32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.
34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.35 Jeg er kommet for å sette skille:» – Matteus 10

Jesus visste utmerket at denne verden er den Ahrimanske ånds domene, og at denne negativt polariserte ånd ville bekjempe ham med sverd om nødvendig, fordi han kom til å gi dem et banesår som ville sette dem tilbake. De ble satt tilbake omtrent 2000 år som vi ser av historien. Han visste han ville bli korsfestet av det mørke okkulte presteskap som satte opp mobben (demo-cracy) mot ham og hans åndsbrødre og -søstre.

Så begynte kristenforfølgelsene og kristenhatet, for en slik ånd hadde aldri vært istand hverken før eller siden å transformere samfunnene i positiv lei, og der er noen som lever av krig, ufred og utbytting, som ikke vil ha det slik.

Se det som kommer etterpå; «Jeg er kommet for å sette skille«.

Skille mellom de som vil ha krig og de som vil ha fred. Selv innen samme familie kan det være de verdslige krigshissere som går imot Fredsfyrstens fredsommelige ideologi, og det kan være fredsduer som vil annerledes. Jesus profeterte at hans virke kom til å skape skille og ufred mellom disse to motsatt polariserte tankegods.

Alle vet jo selvfølgelig at han fikk helt rett når israelske semitter dreper palestinske semitter, og nordmenn dreper nordmenn av samme ideologiske forskjeller.

Når Peter tok sverdet og kuttet øret av soldaten i Getsamane, klar til krig mot Romerne, sa Fredsfyrsten; «Stikk sverdet tilbake i sliren Peter». Det var ikke hans metode, det er ikke G-d’s metode å innstifte en falsk fred med sverd i hånd, med massemyrderier som resultat (collateral damage).

Det er helt klart at Jesus er helt for fred, men som en unik menneskekunnskap og kunnskap om verdens beskaffenhet med maktpersoner høyt og lavt med sine agendaer, så kunne han si da hva som kom til å bli utfallet av hans lære. Fredsduene kom til å bli angrepet av krigshisserne, det Ahrimanske kaos sine disipler, istedenfor G-d’s Verdensorden, at det til slutt ville stå bror mot bror, søster mot søster, for slektskapet er nærmere langs de åndelige skillelinjer, enn langs de biologiske. «Hvem er min familie? ‘Dere er min familie», sa han til displene, et åndelig slektskap, de var av samme ånd, av samme legning, hvilket var det han satte høyere enn blodets slektskap. Den åndelige familie, ETT i Kristus, i Kristus’ ånd.

Guds rustning
«10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal». – Efeserne 6.

En kristen slåss ikke mot mennesker. En kristen slåss mot åndelige entiteter, mot demonske innflytelser, se vers 12.

«Djevelen» har plassert falne engleprinser i hvert land på jorden (Daniel 10, 4-13, 20). De lavest på rangstien av Djevelens hær er kjent som demoner og onde ånder. Jesus slåss mot dem stadig vekk og fordrev dem (Matt 17, 14-21)

Jesus kaller denne verdens prins for «Satan» (Joh. 14:30, 16:11).

Djevelen hersker over et åndelig rike på denne jord (Matt. 12, 22-29). De får lov å være her til den dagen Jesus vil få ham bundet og tusenårsriket begynner (Åp. 20:1-3).

Daniel, en annen inspirert visjonær og tro mot G-d, som også mange mener beskriver endetiden i ethvert eon, som Johannes gjør i sin åpenbaring/visjon i sin hule på Patmos hvor han hadde blitt landsforvist, sier (legg merke til parallellene til vår tid, og hvordan G-d beskytter sitt folk, sine barn på jord):

Kap. 1

18 Da tiden kongen hadde fastsatt, var til ende og de skulle føres fram for ham, førte hoffsjefen dem fram for Nebukadnesar. 19 Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Og de trådte inn i kongens tjeneste. 20 Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket.

Kap. 2

27 Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. 28 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:

43 Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk.

Det var/er Jesu Kristus’ Rike.
De fant det bedre å korsfeste å drepe sin Messias, sin Frelser fra sine villfarelser, istedenfor at dere møysommelig planlagte planer om deres verdslige Verdensrike (NWO) skulle gå til grunne. De ofret gjerne EN, for hele slektens aspirasjoner, men det var synd at det var den ENE, som kunne reddet deres sjeler de drepte.

Kap. 3

Daniels venner i ildovnen

5 Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. 6 Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.»

7 Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. 8 Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene.

10 Konge, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gullstatuen, 11 og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. 12 Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.»

13 Da ble Nebukadnesar rasende. Han befalte at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. 14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? 15 Nå, er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?»

24 Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. 25 Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26 Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere tjenere for Gud, Den høyeste, kom ut hit!» Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden.

27 Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. 28 Da sa Nebukadnesar: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. 29 Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten.» 30 Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høye stillinger i provinsen Babel.

Kap. 4

Nebukadnesars vanvidd
24 Dette er tydningen, konge. Den høyeste har besluttet at dette skal komme over min herre kongen:
25 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene, og med dugg fra himmelen skal du vætes. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. 26 Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt fra den tid du forstår at Himmelen har makten. 27 Derfor, konge, ta imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge.»

28 Alt dette hendte med kong Nebukadnesar. 29 Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel, 30 utbrøt han: «Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min herlighet!» 31 Før kongen var ferdig med å snakke, kom en stemme fra himmelen: «Dette er sagt til deg, kong Nebukadnesar: Riket er tatt fra deg. 32 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil.»

Kap. 5

17 Daniel svarte kongen: «Behold de fine gavene dine selv, eller gi dem til en annen! Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle tydningen. 18 Konge! Gud, Den høyeste, ga rike og makt, ære og herlighet til din far Nebukadnesar. 19 Fordi Gud hadde gitt ham så stor makt, skalv alle folk og nasjoner og tungemål for ham og var redde. Den han ville, lot han drepe, og den han ville, lot han leve; den han ville, opphøyde han, og den han ville, fornedret han. 20 Men da han ble stor i egne tanker og stolt og hovmodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham. 21 Han ble jaget bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress som oksene. Kroppen hans ble vætet med dugg fra himmelen, inntil han forsto at Gud, Den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil.

22 Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk, enda du visste alt dette. 23 Du har opphøyd deg mot himmelens herre. De har kommet til deg med kar fra hans hus, og du og stormennene, konene og medhustruene dine har drukket vin av dem. Du priste guder av sølv og gull, bronse og jern, tre og stein, som verken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har livet ditt i sin hånd, og som rår for hele din livsvei, ham har du ikke æret. 24 Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. 25 Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. 26 Og dette er tydningen av ordene: Mene – talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. 27 Tekel – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. 28 Peres – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne.»
29 Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge gullkjedet om halsen hans og rope ut at han skulle herske som tredjemann i riket. 30 Men samme natt ble Belsasar, kaldeerkongen, drept.

Kap. 6

Daniel i løvehulen

Mederen Dareios overtok kongeriket. [] 4 Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 5 Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham. 6 Da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.»

7 Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve kong Dareios! 8 Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. 9 Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles, etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 10 I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud.

11 Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. 12 Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud.
13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke utstedt et påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg verken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. 16 Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget segl og sine stormenns segl, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. 19 Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten, han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove.

20 Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. 21 Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: «Daniel, du tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» 22 Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» 24 Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. 25 Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem.
26 Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden:

«Rikelig fred! 27 Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud.
For han er den levende Gud,
han blir til evig tid.
Hans kongerike går ikke til grunne,
hans velde er uten ende.

28 Han berger og redder,
han gjør tegn og under
i himmelen og på jorden.
Han berget Daniel fra løvenes klør.»

29 Daniel hadde stor fremgang mens Dareios og perseren Kyros var konger.

Kap. 7

15 Jeg, Daniel, ble urolig i kropp og sjel. Synene som gikk gjennom hodet mitt, skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba ham om en pålitelig forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte meg hva synene betydde: 17 «Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger som skal stå fram på jorden. 18 Men Den høyestes hellige skal motta kongeriket og beholde det til evig tid, i evigheters evighet.»

23 Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. 27 Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»
28 Her slutter fortellingen. Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Kap. 8

12 Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.
15 Mens jeg, Daniel, så synet og prøvde å forstå det, sto det en foran meg som så ut som en mann. 16 Og jeg hørte en menneskestemme rope over Ulai: «Gabriel, forklar synet for ham!» 17 Så kom han bort til der jeg sto, og da han kom, ble jeg skremt og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Forstå, menneske, at synet handler om endetiden.» 18 Mens han snakket med meg, lå jeg bevisstløs med ansiktet mot jorden. Men han rørte ved meg, reiste meg opp så jeg sto, 19 og sa:
«Nå lar jeg deg få vite hva som skal skje når vredestiden er i ferd med å ta slutt, for det handler om tiden for enden. 20 Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia, 21 og geitebukken er kongen av Javan. Det store hornet i pannen er den første kongen. 22 Det ene hornet som ble brukket av, og de fire som vokste opp i stedet, betyr at fire kongeriker skal stå fram fra folket hans, men uten hans styrke. 23 Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset. 24 Hans styrke blir stor, men ikke som den første styrke. Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Han skal utslette de mektige og folket av de hellige. 25 Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd. 26 Synet om kvelder og morgener, det som ble fortalt, er sant. Men du skal holde synet skjult, for det handler om en fjern fremtid.»
27 Og jeg, Daniel, lå syk i flere dager, men sto så opp og gjorde igjen min tjeneste for kongen. Jeg var full av undring over synet og forsto det ikke.

Kap 9

I det første året Dareios, sønn av Ahasveros, var konge – han var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket – 2 i det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var sytti år. 3 Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske.
4 Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud! 5 Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til kongene våre, stormennene og fedrene og til alt folket i landet. 7 Din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med mennene i Juda og dem som bor i Jerusalem og i hele Israel, fjern og nær, i alle land du drev dem bort til, fordi de hadde vært troløse mot deg. 8 Ja, Herre, oss tilhører skammen, oss og kongene våre, stormennene og fedrene, for vi har syndet mot deg. 9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse; vi har gjort opprør mot ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke hans lover, som han ga oss ved sine tjenere profetene. 11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor har den forbannelseseden som er beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over oss. For vi har syndet mot ham. 12 Han har satt i verk det ordet han talte mot oss og mot styrerne som styrte over oss. Han har ført over oss en ulykke så stor at det ikke finnes et sted under himmelen der det har hendt noe slikt som i Jerusalem. 13 Etter det som er skrevet i Moseloven, kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne velvilje for Herren vår Guds ansikt, vi vendte ikke om fra vår synd og prøvde ikke å forstå din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham.

20 Mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. 23 Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet!

24 Sytti uker er bestemt
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

Kap. 10

12 Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. 13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongene. 14 Nå har jeg kommet for å få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som handler om de dagene.»
15 Mens han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden i taushet. 16 En som lignet et menneske, rørte da ved leppene mine. Da åpnet jeg munnen og talte, jeg sa til ham som sto foran meg: «Herre, synet ga meg slike kramper at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle min herres tjener kunne tale med en herre som deg? Kreftene har tatt slutt, og det er ikke livspust igjen i meg.»
18 Han som så ut som et menneske, rørte enda en gang ved meg og ga meg styrke. Han sa: «Vær ikke redd, du høyt elskede. Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!» Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa: «Tal, herre, for du har gitt meg styrke.»

Kap. 11

32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling. 33 De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring. 34 Når de faller, får de bare litt hjelp. Mange slutter seg til dem, men med baktanker. 35 Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet.
36 Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje. 37 Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som fedrene hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edelstener og andre kostbarheter. 39 Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, vis

40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han trenger inn i landene og farer fram som en stormflod. 41 Så drar han inn i det herlige landet, og titusener skal falle. Men disse skal unnslippe hans hånd: Edom, Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, heller ikke Egypt slipper unna. 43 Han skal råde over skatter av gull og sølv og over alle kostbarheter i Egypt. Selv libyere og kusjitter må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut med stor vrede for å slå mange med bann og utrydde dem. 45 Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet. Men han går mot sin undergang, og ingen hjelper ham.

Kap. 12

Trengsel og frelse i endetiden
12På den tiden skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står ved dine landsmenns side.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
fra folkeslag oppsto
og helt til den tiden.
Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
alle som er skrevet opp i boken.

2 Mange av dem som sover i jorden,
skal våkne,
noen til evig liv,
andre til spott og evig avsky.

3 De kloke skal skinne
som den strålende himmelhvelvingen;
og de som har ført de mange til rettferd,
skal skinne som stjernene til evig tid.
4 Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.

5 Jeg, Daniel, så, og se! – to andre sto der, en på den ene siden av elven og en på den andre siden av elven. 6 En av dem spurte mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven: «Hvor lenge skal det vare før alt dette underfulle får sin ende?» 7 Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust [G-ds Barn, alle som holder G-d’s Lov, som er av Kristi ånd], skal alt dette ta slutt.» 8 Jeg hørte det, men forsto det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?» 9 Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. 10 Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå. 11 Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

———-

Boken er herved åpnet.

For slik går det med de jordiske Konger, Fyrster, Keisere og derFuehrers som setter seg opp mot G-d’s eneveldige Allmakt, og vil utfordre Det Høyeste Forsyn, til alle tider, alle steder under himmelen, som bryter Loven og dreper Profetene, så bringer de skam og destruksjon over seg selv og sitt folk, og de er forutbestement å selv bli målt etter det mål de selv har målt med, bli destruert som de har destruert det gode i verden. Alt i universet er lagt opp helt rettferdig. Tvil ikke på det.

Om belønning eller straff ikke kommer umiddelbart, så materialiserer den seg tidsnok. Det vil en se om en studerer historien.

We shall Overcome – Roger Waters

Fangenskap eller frihet

Må jeg leve i et samfunn hvor staten skal på absolutt alle områder gripe inn i mitt liv, da kan jeg ikke leve, og kan like gjerne dø. Det er for meg verre enn den verste skrekktilstand en kan oppleve.

Kristus valgte også sin side, når han stikk i strid med sine samtidiges aspirasjoner om et verdslig verdensrike, for hvilket Barrabas lettere kunne hjelpe dem å oppfylle, kriger som han var. Fordi Kristus opprettholdt denne G-d’s orden i verden, at individet er et ukrenkelig, gudeskapt vesen på denne jord, som ikke uten konsekvenser kan krenkes på det groveste, for dette ble han drept.
Presteskapet mente det motsatte, at en gjerne kan ofres for de mange (offerlam). Da ved at det mørke presteskapet mente det var helt greitt at ett eller flere individ kunne ofres, av hensyn til alle (kollektivismen), hvis dette kunne tjene deres sak og aspirasjoner (blodofring), eller ikke truet deres planer om deres våte drømmers verdensrike. For Jesus var ethvert individ et ukrenklig hellig vesen, og samfunnet måtte gjenspeile dette, mente ham. Samfunnet måtte være til for individet, og ikke omvendt, og hans rike var ikke av denne verden sa han.
Det var ikke noe særlig til Messias sa de, for løftet som de forstod det var at Messias skulle gi dem verdensriket, og ikke noe åndelig rike. Han skulle være deres hærfører som ledet dem i krigen mot sine fiender, så de kunne vinne land, makt, ære og gull og sølv, noen Fredsfyrste hadde de vel aldri bedt Det Høyeste Forsyn om (men det var det som ble sendt). Så gikk det som det gikk. Denne skikkelsen tjener ikke vår sak. På korset med ham. Får vente på en ny messias, – som aldri kommer, andre enn den falske, siden den ekte har kommet og dratt, men lever i beste velgående i ånd, og kan møtes der.

Idag det perverterte samfunn med samme ideologi i form av den politikk vi ser konturene av ved NDAA i USA, og annet også i Norge. «Mitt rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Han ville ha et med fred, av kjærlighet, toleranse og nåde, et slikt som hans åndelige Far i himmelen tenkte det i utgangspunktet; «Skje din vilje, i himmelen som på jorden». Ikke et for maktkonservering for sine aspirasjoners oppfyllelse, og for å fylle pengepungen.

Jeg velger meg den åndelige frihet, så lenge den varer. Jeg kommer ikke til å gi den opp frivillig, lov om ytringsansvar eller ikke, hvor en nok får lov å si det statsautoriserte, men knapt hadde hatt en eneste bok i den profetiske Bibel om det ikke skulle være mulig å lyde en annen tune enn ‘Keiserens’, og skrive om det.

Menneskehetens felles aspirasjoner er glimrende nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen m.v., så det står ikke på vilje, det står mer på evne. En søker å oppfylle dens bokstav, men ikke dens ånd, og dermed blir dens ånd korrumpert. Den gjelder for noen få, men ikke for alle.

Jeg trenger ingen stat eller politikere til å fortelle meg hvordan en skal oppføre seg; Det er nedfelt i ti enkle bud fra Bibelen. Så enkle at absolutt alle kan få de med seg, og forstå dem, og hvor mange kjenner til bunns norske lover? Og først og mest og best er det nedfelt i Jesus sitt ennå enklere bud til sine under den nye pakt; «Elsk G-d, og elsk din neste som deg selv«.

«Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Så vi er faktisk allerede i en verdenskrig mellom den indivudualistiske ideverden og den kollektivistiske. Det er en kamp som har pågått i generasjoner, og alle vil måtte si seg enig med meg i at den sistnevnte ser ut til å vinne.

G-d’s naturlige skapte verdensorden er snart snudd på hodet. Våre konsitusjoner, etter G-d’s vilje og inspirasjon, i Norge som i USA, er snart helt snudd på hodet, av de kontraproduktive bakstrevere. Nå er det i alle land (det oppstandne Rommerriket EU) snart helt implementert at individet er til for staten, og ikke omvendt lenger. Skaperens lover og mening med våre samfunns organisering er nullifisert; null and void.

Men har ikke G-d sendt sin beskyttelse til sitt folk, til også å ha et liv i denne verden, som Job som nok ikke var beskyttet mot å bli utsatt for deres fristelser og prøvelser, men det stoppet der, lenger kunne de ikke gå. De er nok under noen slags åndelige lover også, grenser for hva de kan foreta seg, hvis ikke hadde der ikke vært fnugg av rettferdighet i denne verden. Da hadde der ikke vært noen del av G-d’s ånd i verden, og det er der. Det er den ånd som skapte og hersker over verden.

Sannheten om den uendelig stygge situasjonen i verden idag kan være svært opprørende, men husk at G-d tillater alle disse ting å skje, disse folkene har sin frie vilje også. Alle skal veies og måles, og endelig dømmes. Han tillater dette så VI kan se, og kanskje returnere til Ham. Vi får sjansen nå, en kort stund før tidsvinduet stenges hvor denne muligheten er der. Da er muligheten til å ta valg uttømt, da har en igrunn tatt sitt valg også ved å ikke gjøre noe som helst.

Dette for å demonstrere at disse falske guder som vi har stolt på, våre myndigheter, våre favoritt politikere, deres mammon dyrkelse – dansen rundt gullkalven, gods og gull, jakten på den gode følelse/kroppslig nytelse, etc, vil alle bli avslørt som de tapere og falske verdier som de virkelig er.

Til mer vi stoler på dem til mer skuffer de oss. Til mer makt vi serverer dem, til mer bruker de makten imot oss.

Naomi Wolf, forfatteren av blant annet boken «The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot», skriver i en artikkel at de amerikanske kongressmedlemmer undertegnet sin egen arrestordre den 31.12.20011 ved NDAA. Slik uforstand er der blant lederskapet, dessverre. De tror de skal sitte hvor de sitter hele tiden, og være beskyttet mot konsekvensene, men de har nok hengt renneløkken rundt sin egen nakke med dette, med sin korrupsjon – tjene sin egen sak, ambisjoner og lommebok, mer enn de folk de er satt til å tjene. Jeg er enig med Naomi Wolf; De vet ikke hva de gjør, for det mål de bruker på dem de skal sende i sine konsentrasjonsleire, det samme mål skal bli brukt mot dem selv. Det er en åndelig og karmisk lov, de ikke kommer utenom. Det er G-d’s rettferdighet i aksjon. Bare se på historien og finn at jeg har rett.

G-d vet hva som kommer rundt hjørnet og dette er hvorfor han tillater oss å se feilene ved verdens tenkning og rådende åndsbasis. Slik at vi kan gjøre våre valg, – i tide. Alle slipper å være uvitende, om de vil. Der er intet nytt under solen.

Vi trenger å ha et nært forhold til G-d, i en ærlig og god kommunikasjon med G-d i oss, daglig, spesielt i disse vanskelige tider, slik at han kan respondere ved å sende oss sin ånd og sitt tankegods i forbindelse med hva som snart er iferd med å bli utløst over vårt land og verden. Fra Vårherres vredes beger. Det er lurt å være godt forberedt, spesielt åndelig.

Mange kristne på linje med de sekulære er heller ikke istand til å forstå hva som foregår, hva som er i horisonten og tilbringer ikke tiden til å kommunisere i bønn og meditasjon med G-d. Dette vil vise seg å være en STOR tabbe. De er selv forført av dette okkulte presteskap, og landenes ledere.

Hvis du er en av disse som har mistet kontakten med G-d, underlagt deg andre åndskrefter enn G-d selv, så bes du vurdere å søke å gjenopprette kontakten med det Høyeste Forsyn. Hva som forestår fremover er ikke fornøyelig og den som ikke har tatt seg tid til å komme i et godt forhold med det Høyeste Forsyn, med G-d, fått den ånd som Jesus lovte å sende sine (DHÅ) vil enkelt bli innfluert av disse ekstremt mektige onde åndskrefter som styrer i verden akkurat nå – og bli ledet på avveie, til fortapelsen av gale valg, spesielt av de som styrer bak kulissene i Amerika spesielt. Trollmennene fra Oz. Det mørke okkulte presteskap, som beskrevet.

Alt jeg kan gjøre er å advare dere, men jeg kan ikke tvinge dere til å gjøre noe som helst.

De samme mørke okkultister og kabbalister som har holdt på med sine prosjekter siden tidenes begynnelse, skal atter en gang falle, som de stod og gråt og så sitt byggverk falle, når Babylon falt. Det er usikkert hvor mange som vil overleve for å oppleve den gode tiden etterpå hvor igjen G-d oppretter sitt Rike på jord, og hiver krapylene i ildsjøen. Hadde ikke dette skjedd, hadde det ikke eksistert rettferdighet i G-d’s Rike, og en ting er helt sikkert; og det er at G-d er SVÆRT rettferdig; til ehver etter sin gjerning og aspirasjoner, eventuelt til hvem de bejubler.

«Babylon, Babylon, has Fallen, Fallen, Fallen». – Gråtende mørke okkultister.

Jeg sier til ‘Arbeidernes Parti’ og deres like langs hele den politiske aksen i Norge (de tjener alle samme herrer), og deres form for demokrati (demo-cracy, som egentlig betyr mob-rule, jfr. USSR og bolsjevikenes ‘proletariske’ revolusjon, som kostet 66 million mennesker livet, inkl. Tsaren og hele hans familie);

Nei takk, jeg skal ikke med. Jeg skal ikke med før dere åpner for sant demokrati, for åpenhet og ytringsfrihet, for kjærlighet, arbeide for fred og velstand for vårt folk (først jøde, så greker), som er G-d’s middel til å organisere sin verden, i nasjonalstater. Alle andre metoder er veier til fortapelsen mer enn til frelsen og det gode liv for menneskeheten. Bare babelsk forvirring, konflikter, krig og nød er avgudene istand til å skape.

When He Comes – Johnny Cash

Jeg bekjenner gladelig; G-d er min leder, min beskytter og komforter, i navnet til Jesus Kristus, min forløser. Av samvittighetsgrunner kan det være at jeg må ta avstand fra verdens lederskap sine påbud til tider, at jeg nok ikke kan delta i det store ‘vi’ om de ikke vender om fra sine villfarne stier, at jeg vil nekte å gå med dem på deres ville veier, for meg å først og fremst å tilfredstille de påbud som er gitt fra før tiden ble til fra det Høyeste Forsyn og Allmakt, koste hva det koste vil. So be it.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Jeg kommer fortsatt til å kjøre det Bibelske ytringsansvar, etter G-d’s lov, mer enn det statsautoriserte. Å rope fra takene…. Dette til informasjon.

«26 Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27 Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.» Matt. 10.
«1 «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet deres! 2 Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 3 Derfor skal alt dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i enrom, skal bli ropt ut fra takene». Luk. 12.

Så vi ser at for kristne er dette ikke frivillig. Det er en plikt og et påbud. En samvittighetssak.

Lykke til.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.