Stikkord: johnny cash

Jordskjelv i Japan

Det er slik det går når verdens politikere, folkets tillitsvalgte, går andre mektige krefters ærend enn i ånden av Jesus – folkets tjenere, mer enn herskere – på vegne av pengemakten i verden. HAARP? Hvilken agenda skal det tjene? Eliten har bragt verden til randen av fulllstendig kollaps og ødeleggelse, hvilket er Satans og satanistenes mål – ødelegge Gud’s skapelse. […]