Autoritetstro nordmenn. Nei takk til COVID vaksine

En av mine nærmeste drømte mareritt i natt at jeg «ble arrestert for å skrive ‘stygt’ om Erna«. Vel, så får det bli slik. En kan ikke bry seg om bagateller, når en gjør Guds gjerning, når en arbeider for Guds Rike. Da skal Satan og satans folks fryktskaping ikke ha noen som helst innpass i ens kroppslige tempel hvor Kristus har tatt bolig (1 Corinthians 6:19), for hvor kjærligheten er – der er en fullendt – der er ikke plass til frykter og Satan, sier Bibelen (1 John 4:18).

Jeg undrer meg på hvor kommer denne frykten fra å si imot makthaverne, vi har ikke kultur for å være redd for det i Norge (?). Vi er jo ikke akkurat Nord Korea, (((Lenin))/(((Trotsky/Bronsteins))) USSR eller (((Hitlers))) nazi-Tyskland, eller ? Ubevisst synest frykten for represalier for sannhet å komme sivende inn i menneskene, mens alle løgnene har fritt spillerom, i unge som gamle. Satan har sine metoder.

En skulle tro at jeg som kaptein ville elske autoritetstroen. Men svaret er nei, det gjør jeg ikke. De som hjelper meg mest i jobben min av mannskapet er de som tenker selv, helt selvstendig og uavhengig, og kommer opp med glupe gjennomtenkte forslag til løsninger på problemer… Mannskap og offiserer gir sin faglige råd, og kapteien sier «Ja, det var lurt, det gjør vi». En trenger ikke være spesielt smart for å være kaptein om en har en del smarte folk rundt seg i mannskapet, men en må være smart nok til å ta smarte råd fra de smarte som vet hva de snakker om. Så en må være smart nok til å vite hvem som er smart og ikke. 🙂

Likedan må en vite hvem som ikke er kvalifisert. De som er minst kvalifisert er de som kun gjentar hva noen satanister har fortalt dem, uten å forske eller sjekke opp selv; COVID vaksine eller ikke vaksine. Nei. Hold dere unna er mitt råd.

Regjeringen i Norge og Stortinget med er kjøpt og betalt av de talmudiske Verdensherskere og deres åndsleder Satan (Matt. 4:8-9), som skal tjene penger på frykthysteri, og sin yndlingsport, avkrefte og sykeliggjøre hele den kristne verden ved å pumpe dem full av giftstoffer, samt genmodifisere dem. Satan belønner rundhåndet sine folk (Matt. 4:8-9), med billioner av shekels og palestinerland så langt øyet kan se, og lenger med, faktisk kontroll over vårt land med. Det er ikke akkurat folk som Jesus som har integritet nok til å takke nei til Satans tilbud på fristelsenes fjell vi har med å gjøre i norsk politikk..»svake mennesker», kjøpt og betalt av Satan Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Det er antisemittisk, og grenser nærmest til jødehat å ikke ta vaksinen, vil de nok si. Kun HoloCaust fornektere tar ikke vaksinen kan journalister som OTO’s John Færseth komme til å påstå og skrive i den satanistiske massestrømsmedia .. Jojo.. Happy Hanukkah sier jeg til denne CEO (jeg minnes jeg har lest at tidlig kristne var redd forgiftning av brønnene, av hat mot kristne):

En shekel her og en shekel der, blir penger av slikt..

Det er en god grunn til at regjeringen endrer loven om forbud om genmodifisering av mennesker rett før denne mRNA vaksine kommer. Verdens skal legges under antiKrist for en tid, og det er slaget på Armageddon som forestår, og de største antiKrister finner vi i Midt Østens Sovjet-Israel, de som hel verdens politikerstand kneler for og tilber, de som kaller seg «jøder og ikke er det» som Bibelen benevner dem (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Vi er i Endetidsboken.

Norske regjering endret nettopp loven om genmanipulering av mennesker
https://www.riksavisen.no/norske-regjering-endret-nettopp-loven-om-genmanipulering-av-mennesker/

Der er også en del jøder som blir kristen og som blir lys for manges fot i den mørkets tid vi går inn, skjebnetid for hele verden egentlig. Det er den dramatiske kampen mellom Lys og Mørke som skal utspilles, mest i de åndelige sfærer, men de manifesteres også her og nå. Det ser vi på den politikken som velges av de som har makten. Den er ikke kristen lenger, den er ikke god, den lover ikke frihet, den hater alt kristent i slik grad at barn ikke lenger får synge julesanger i den offentlige skole. Toleranse, innkludering (av perverse og satanister), m.v. er den nye ‘kristne’ religionen de satanistiske humanistene har omvendt kristenheten med. Da vet vi hvor vi er i Endetidsbokens tidslinje. Da vet vi at (((de))) søker å myrde Kristus igjen. (((De))) er de som gir ordrene til idiotene som de gjør valgbar til politisk tjeneste, som arbeider imot nasjonens og folkets beste, til beste for (((dem))), Satans ormeyngel, som Jesus kalte dem med et samlebegrep.

The Chicks – I Believe in Love

Hvis du finner et politisk parti i Norge som ikke har nevnt dem, og ikke tilber dem i partiprogrammet, så er du god. De samme som drepte Jesus, og steinet Stephen, det er en ære å bli myrdet av dem.. av satanistene, en fin tradisjon for kristne. Vi vet at ikke lenge etter at de myrdet Jesus, når Tempelforhenget deres revnet, 40 år til så raste hele satanist Tempelet til Kaifas ned, og hele folket deres ble sendt i diasporaen som straff, som en pariakaste i verden, med mye gull og myrra fra «denne Verdens Prins» aka Satan som de lojalt tjente og tjener, men uten land, uten ære, uten Guds velsignelser, helt og fullt fortjent sett ned på og utvist fra 110 kristne nasjoner gjennom tidene.

Ingen ville ha noe med dem å gjøre, fordi de var beregnende, egoistisk og ondskapsfull mot kristne. Vi kristne israelitter – Jacobs Barn – fant tryggheten for disse Esaus Sønner kalt ‘jøder’ her oppe i det kalde nord. Men de tok vår nasjon til slutt, ved hjelp av trojanske hester på innsiden, innklusivt Erna Solberg, hun vi sikkert har godt belegg for å kalle nazi:

Klaus Schwabs 4. Rike; Kan vi kalle Erna Solberg nazi-Erna nå?
https://www.riksavisen.no/klaus-schwabs-4-rike-kan-vi-kalle-erna-solberg-nazi-erna-na/

Så kan vi ofre oss for deres Bilderberg og B’nai Brith Byggernes marionetters ondskap, nyttige idioter for de sataniske talmudikerne, så ser vi at det lønner seg for verden om noen gjør det, rett og slett tar Jesus helt bokstavelig, tar opp vårt kors og følger ham (1 Peter 2:21-22), om nødvendig helt oppå korset hvor jødene får oss drept, med sin henstilling til Pilatus / Erna Solberg; «La hans blod komme over oss og våre barn«, vil de si (Matt. 27:25), så mye hat er der. La det da bli slik. Gud krever offerlam (Hebrews 9:22). Kristne skal være det, selv om symbolsk sett så var Jesus Kristus sitt offer nok en gang for alle. Men folk har glemt hvorfor Jesus gjorde det, kanskje trenger folk en påminnelse på hvorfor, idag (?). Står en opp imot Verdens Herskere, imot Satans arme av lydige hjelpere, de som lyder Satans stemme i seg, så kan en forvente det meste, hvor Gud har lovet oss en trygg havn, om ikke en rolig overfart.

Så hvilken metoder kan de onde ha, hvilken metoder kan de bruke for å drepe kristne idag? Verden teknologisk sett har jo utviklet seg, korset er ikke offerstedet lenger. Sykehusene er største offerstedene deres idag, aborter, pharmakaia (sorcery), medisiner, ingen steder drepes mer folk enn i offentlige ‘helse’ institusjoner. Det er livsfarlig å komme dit.

https://www.riksavisen.no/vaksiner-og-medisiner-er-bibelsk-sorcery/

Så kom igjen Erna Solberg. Vis det norske folk hva som bor i deg. Send dine fotsoldater. Du bekrefter din ondskapsfulle satanisme med det. Den du ofrer drar til Himmelen, du kvalifiserer til Helvete.

«For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» – Markus 8:36

Og litt henover veien om noen år, når Satanistene ofrer oss uskyldige som offerlam for sin egen ondskap, så kommer en høster som en sår, straffen.. da blir de løgnaktige satanist holoCash templene deres pulverisert ennå en gang, og de selv blir pariakaster i verden, ennå en gang… fordi grådigheten gjør dem blind, og for dum til å lære av erfaring, ser ikke hva Gud velsigner og forbanner. Kunsten er å lure dem inn i denne åndelige rottefelle. Det gjorde Jesus. De gikk rett i den. Genialt.

Ukristne autoriteter

Presten, læreren og lensmannen brukte å være de lokale autoriterer. Det gikk veldig bra når de var kristne. Nå når de har blitt satanister går det mindre bra for nasjonen og folkene. Når de korrumperes så faller nasjonen. Men i enhver tid, i ethvert system, vil Gud reise opp noen få som har evnen til å si at «men Keiseren har jo ingen klær på», helt uavhengig av disse. I Bibelske tider var dette Profetene.

Jeg fylte nettopp 60 år, og når jeg ser tilbake på mitt liv, så vet jeg at Gud har forberedt meg hele livet til å gjøre hva jeg gjør idag. Du må kunne stå helt alene, du må kunne mene hva du mener og fornuftig begrunne det, uansett hvor mange andre som mener noe annet rundt deg. En må rett og slett bare sitte mens alle andre reiser seg i Kirken (som jeg brukte å gjøre som ung – protest), fordi en prest sier det, som kan være dum som et nek og kjenner ikke igjen Jesus om Jesus hadde satt seg på fanget hans. Hvorfor skal du reise deg for ham da?

Gud utstyrer alle og enhver med noen talenter, for at de skal brukes. Om en ikke bruker det, eller misbrukes, så mistes det. At jeg har holdt på i 25 år er et godt tegn. Jeg har tenke- og skrivekunsten ennå. Gud er fornøyd. 🙂

«For et land å ha en god forfatter … er som å ha en annen regjering. Det er hvorfor ikke noe regime har noensinne vært glad i store forfattere, bare de små».

«For a country to have a great writer … is like having another government. That’s why no régime has ever loved great writers, only minor ones».

Aleksandr Solzhenitsyn. The First Circle (1968).

Når autoritetstro folk kaller oss konpirasjonsteoretikere og til og med hatefulle, når vi skriver imot hva folk og politikere som Erna Solberg og lignende Bilderbergere mener og sier, så tar de feil. Det er ikke hat. Kristne havner i opposisjon mot uttalte satanisters løsninger for samfunnet, det bør ikke overaske noen. Hat er ikke min motivasjon ihvertfall. Det er tveritimot (John 15:12-13). Selv om folk snakker stygt om meg bak min rygg, kaller meg hater og konspirasjonsteoretiker, så bryr jeg meg så pass mye om dem at jeg advarer dem om hva Herodes, Kaifas, Barrabas, Erna Solberg og Judas har fore, som er til fare for deres helse og gode liv. Det er ikke hat, det kalte Jesus ‘nestekjærlighet’, hvor vi søker å advare dem om onde mennesker som er ute etter å utnytte og skade dem, som Jesus selv var ‘Den Gode Hyrde’, som dro omsorg for sine ‘lam’. Kaifas og Herodes var de hatefulle, ikke Jesus.

Steigan hadde en god artikkel av psykolog Christopher Lien forleden:

Er covid-19 en gedigen sosialpsykologisk replikasjon av Stanley Milgrams lydighetsstudier og konformitetsstudiene til Solomon Asch?

«Det er andre kjente konformitetsstudier som viser det samme som Solomon Asch sitt studie. Like kjent er Stanley Milgrams konformitets- og lydighetsstudier. Det er lite kjent at de første studiene ble utført i Norge i 1957. Jeg skal her ikke spekulere i hvorfor han nettopp valgte Norge som et egnet sted for gjennomføringen av de første ni eksperimentene knyttet til lydighetsstudier, men det er fritt for alle å ha fantasier og tanker om dette.»
https://steigan.no/2020/12/er-covid-19-en-gedigen-sosialpsykologisk-replikasjon-av-stanley-milgrams-lydighetsstudier-og-konformitetsstudiene-til-solomon-asch/

Hvorfor bry seg?

Jeg trengte ikke bry meg med hva andre mennesker gjør og ikke gjør i det hele tatt. La dem stappe seg full med vaksiner til det tyter utav ørene deres, hva bryr det meg ?

Problemet mitt er at jeg har Gudsfrykt. Jeg frykter absolutt ingenting av hva Erna Solberg og Jens Stoltenberg med all verdens våpen, deres allianse med MOSSAD som har rett til å drepe i ethvert land i verden med immunitet, politi, etteretning og militære medsatanister kan gjøre mot meg, de kan i verste fall kun ta mitt liv. Bibelen påbyr oss kristne ikke å elske våre liv i denne verden (John 12:25), så who cares ? Selv nå når Satan har blitt sluppet løs (Åp. / Rev. 20:7) for en tid, som vi kan få bekreftet ved hva Erna Solbergs regjering gjør hver dag.

Og livet i deres «khazarsemittiske» samfunn er ikke noe særlig å leve, å være slaver for dem, så det er ikke så nøye med om de sender MOSSAD lignende assasinatorer mot en eller politiet eller militære folk de har betalt for å tjene seg mer enn tjene meg som borger, forsåvidt.

Jeg har et ansvar ovenfor Gud. For det er Gud og Jesus som har makt til å ivareta min sjel. Mennesker har ingen som helst mulighet til å gjøre noe med og mot min sjel. Jeg er min sjels kaptein. Jeg alene bestemmer hva jeg skal mene og tenke. Erna Solberg kan ikke klare å myrde min sjel, kun min kropp, foruten at de kan hjernevaske og bedra, forføre menneskene til å velge å ødelegge sin sjel selv, slik Satan i Bibelen er profetert skal forføre de fleste, selv kristne. Alle er sin egen verste fiende i så måte. Finnes ikke en jøde eller satanist som kan overbevise deg om noe som helst om du ikke vil.

Jewish Stanley Milgram got this right

Jeg sier dette fordi jeg bryr meg. Jesus har sagt at jeg skal bry meg med min neste. Hadde ikke Jesus sagt meg det hadde jeg sikkert gitt blaffen, latt de kjøre i seg vaksiner til det tyter utav ørene deres, men jeg hadde ikke vært kristen om jeg lot være, og visste at der er ondskapsfull motivasjon bak noe, og ikke sier ifra.

Hvorfor skulle satanistene med makten endre loven om de ikke har til intensjon å gjøre det ?

https://www.riksavisen.no/norske-regjering-endret-nettopp-loven-om-genmanipulering-av-mennesker/

Derfor ber jeg de jeg kjenner om de for en gangs skyld så bør det være denne gang.. at en bør la være å gjøre det samme som resten av saue flokken gjør..noen kristne tolker dette som Dyrets Merke at en gjør alt som påbys av ondkapsfulle satanister som er profetert å lyve og bedra og forføre hele verdens folk i Endetiden…. det er ikke farlig å bestemme selv hva en vil og ikke… av og til.. ikke gjøre som alle andre.. som bjellesauen.. da lar en andre bestemme sitt liv..

For meg er det normale å gjøre kun det som jeg vurderer er best.. jeg stoler ikke på noen andre. Sikkert derfor jeg er kaptein 🙂

Hvorfor tror alle at Erna Solberg et al vil noen godt ? Hun har jo ikke bevist det i noen som helst annen sammenheng.. (?) hun kan jo begynne med å senke skattene og høyne minstepensjonen om hun innbiller seg hun er god.. Hun nekter å si «Så sant hjelpe meg Gud» i innsettelsesed som Statsminister. Da vet vi at etter 1000 år kristent styre i Norge, har nå Satan og satanistene overtatt, etter Åpenbaringen / Rev. 20:7). De får en kort tid å lage djevelskap på. Før det er slutt for dem, for godt.

fra Rudolf Steiner

Gud ivaretar vår helse og skapte immunsystemet bedre enn kakemonsteret fra Bergen kan.. 🙂

Alle må gjør som de vil selv.. men Bibelen sier i Esekiel (Ezekiel 3:18, 1 Samuel 8:9, Ezekiel 33:6) at om jeg ikke advarer så får jeg ofrenes blod på mine hender.. for bivirkninger blir det .. det blod vil jeg ikke ha på mine hender… derfor denne advarsel.. Gud er streng med sitt folk, det kreves ansvar av Guds Utvalgte Folk, Abrahams sed er pålagt å være av samme rettvishet som gav Abraham favør hos Gud.

Så jeg bryr meg fordi Gud bryr seg. Gud pålegger meg å si det jeg sier. Akkurat slik som Satan pålegger Erna Solberg å si det hun sier. Hun er langtifra smart nok til å delta i sin globalistiske antiKrist konspirasjon på egen hånd, av egen maskin.

Gud påla oss å være konspirasjonsteoretikere, fordi verdens eldste konspirasjon er helt reell; Satan og satanistene vil overta hele verden, makten i verden (se Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), og de bruker løgn og bedrag, slik at du skal miste din sjel, de vil til og med reskape din DNA, genmodifisere deg, for å gjøre deg til Satans biorobot, mer enn å være som Gud skapte oss, selvstendige tenkende mennesker. Satans konspirasjon er helt 100% reell. Satan kommanderer sine soldater, også de med makten er infisert av den falne åndsmakt, som råder og taler i dem.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Vi andre som lar Den Hellige Ånde mer enn Satan tale i oss, som holder Gud høyere enn Satan, og vi sørger for at vi er sikker på at Bibelen bekrefter at vi står på rette side med våre argumenter, vi får tåle litt faenskap fra Satans hærskarer. Gud sier vi skal komme gjennom det, at vi er beskyttet, det får vi stole på om vi tror på Gud.

Satan falt fra himmelen som et lyn sier Bibelen (Luke 10:18, Isaiah 14:12, Revelation 12:9),

«How you have fallen from heaven, O Morning Star, son of the dawn! You have been cut down to the ground, O destroyer of nations.» – Isaiah 14:12

og vil sette seg i Guds sted, forføre og bedra mange mennesker, slik at de mister sin sjel, de blir igrunn bare som dyr, Dyrets Merke, som sauer, som lam – fordi de ikke vil lenger vite av Den Gode Gjeter. Mellom den Gode Hyrde og Satan, der står noen veldig få av oss. Fordi vi bryr oss om deres sjeler.

Psykolog Christopher Lien avslutter:

«Noen meget få personer har motstått konformitets- og lydighetspresset. Uredde stemmer er nødvendig i et demokrati og et samfunn som mener å være bygget på dokumenterbare teorier og etterprøvbar forskning. Disse stemmene er helt nødvendige for å være en motvekt til den fryktskapende ensrettede og skjeve informasjonen som media og sentrale samfunnsaktører har skapt.»

En skal IKKE finne seg i at politikere tiltar seg mer makt enn de har mandat til. Da skal vi strekke dem opp litt, stille dem til ansvar, lære dem ansvarlighet, vise dem at vi følger med på hva de gjør, for de må ikke inbille seg at de opererer i et vakum, sitt vakum.

“The disappearance of a sense of responsibility is the most far-reaching consequence of submission to authority.”

― Stanley Milgram

Vi kristne er skapt og bor i denne verden også. Gud har gitt oss samme retter som satanistene til denne verden, til å leve våre liv til Guds behag, mer enn til Satans og satanistenes behag. DE må gjerne prøve å sette seg opp imot Guds Vilje til at også vi kristne skal ha et liv her. De har prøvd det før, resultatet er gitt (John 12:31, John 16:11).

Kun idioter gjør samme tabbe og forventer et annet resultat. Talmudikerne er snart på vei til de evige jaktmarker der de får jakte på Satans skygger, skal vi tro Bibelens Endetidsbok.

Tidligere Steinerskole elev, advokat Erlend Efskind tar saken. Godt tiltak. Vi anbefaler å støtte dette gruppesøksmål, lære makthaverne litt ansvar, fortelle dem hvor grensen for deres fascisme er, selv om Efskind ser ut til å tilhøre klimareligionen og forfekter globalistenes og FN’s «menneskerettigheter», begge del av samme globale FN/WHO verdensregjering som COVID-galskapen er en del av implementeringen av. Håper han ikke tar betalt, for å avspore et godt tiltak, som spleiserne aldri vil få vite. Advokater er sjelden ærlig. Satan vet. Vi skal følge med.

GRUPPESØKSMÅL MOT DEN NORSKE STAT V/HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
https://www.spleis.no/project/158848

Vi kan ha enkelte ting til felles selv med de mest perverse satanister, og hvor de falne elsker den perverse falne åndsløse nesten sin. Satanister har kjærlighet til andre perverse satanister, men hater kristne, hvor kristne har kjærlighet til andre gode mennesker. Selv de som sier selv de solgte sin sjel til Djevelen… for begge av oss gjelder samme lov, både oss selv og som for Jesus, at for mye kjærlighet for andre kan få oss drept. Slik er det bare… kalkulert risiko. De har kjærlighet til sine, vi til våre, også til dem, men ikke deres ondskap. De må omvende seg fra den.

Vi får bare ha tro på Gud den Allmektige, Skaperen av himmel og jord har kontroll, selv over satanisters mordlyst. Vi kan ikke operere med tro som sennepsfrø, det duger ikke.

God jul..

Queen – Too Much Love Will Kill You

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring