Baneheia: Urettens psykologi. Episode # 1

Ser på Discoveries serie om Baneheia. De som følger med vil vite at to mennesker kan lese en ting, og tolke en ting, og komme frem til to vidt forskjellige konklusjoner. Hvorfor og hvordan er dette mulig ?

Bilde (CC BY-SA 3.0 ingen endring). Psykiater Olaf Bakke og journalist i VG Fritjof Borø Nygaard i serien holder hardnakket på løgnen, selv om løgnen er motbevist. Det skal noe til ‘reprobate minds’ å få til dette, at selv om der altså er beviser for noe, så tar satanister det motsatte utgangspunkt. De velger seg løgnen. Selv om Sannheten er bevist. Telefonbeviset kan i en rettsal få dømt en mann, da kan det også brukes motsatt å frikjenne ham. Det må vektes likt begge veier, i en Rettferdig rett.

Arne Pedersen og Geir O. Hansen er beinharde satanister, lyver og bedrar, for sin heltestatus. Kripos er en vits, dette var alt de fikk til ? Urett, løgn og bedrag ? Det eneste de har kompetanse på er å sikre urett ser det ut til. Arne Pedersen er en så galant patologisk løgner og bedrager at han fikk opprykk til Statsadvokat. Han er en skam for oss Sunnmøringene.

Bibelen gir svaret, hvordan dette kan skje. Kampen for Sannheten, for kjÆrligheten (ærlighet og kjærlighet er beslektede ord), imot Løgnen, er en åndelig krig, sier Bibelen (Ephesians 6:12, 2 Corinthians 10:3-5, James 4:7). De med den ene eller den andre ånden vinner krigen (Rom. 1:25). På ene siden av banen er Satanistene, de som elsker løgnene og bedraget, og på den andre siden av banen står Guds Utvalgte Folk; de kristne. Satan er denne verdens konge for en tid nå i Endetiden (Rev. 20:7, Isaiah 14:13 ). Den viktigste Sannheten er at Jesus Kristus er Messias, samme hva jødene måtte mene om det, allerede beseiret Satan på Golgata. Og alle mindre Sannheter bortetter derifra skal vi elske, og hate urett og løgner (Revelation 12:9, 2 Timothy 4:3-4).

Vi kristne er Guds Rike sine Riksadvokater. Vi er Aktorat i og for Guds Rike. Unge mennesker som ikke ser vårt samfunns innvikling over tid, som en langtrukken utvikling inni den sekulære satanismen, de vil ikke forstå hva som har skjedd. Jeg synest det er kjempespennende å se hvem Gud gir «reprobate mind» nå, slik at de skal tro på løgnene.. og hvem som reagerer på urettene og løgnene i verden og samfunnet (Rom. 1:28 og 2 Thessalonians 2:11); 9/11-, Utøya-, COVID-kulten, klimakulten, eller andre løgner som skal skape følelses- og handlingsmønster.

Det trenger faktisk ikke være de som angir seg selv som ‘kristen’ nødvendigvis som er oppvakt, som Gud har forberedt. Tvertimot. Gud har forkastet og reist opp folk som sine talerør i uminnelige tider. Guds Folk blir ofte kalt «konspirasjonsteoretikere», nedlatende, som om det er kriminelt. Selv om den mest eldgamle konspirasjon er i Bibelen; Satan og satanistene, mot Gud og Guds Utvalgte Folk: de kristne Israelittene.

Guds Folk vil finne ut av og se Sannheten ved DHÅ. Satans folk – Reprobatene – de politiske mer enn kristne vil klynge seg til og tro på løgnene, Satans bedrag, Satanistenes maktkupp er bra mener de. Reprobatene klarer ikke se forskjell på godt og ondt (mangler ‘discernment’, Rom 12:2, Ezek 44:23, Hos 14:9). Gud har lovt at alt skal bli kjent, alt skal bli belyst og avslørt, også Satans hegemoni (Lu. 8:17).

En ‘reprobate‘ betyr et verdiløst menneske, uten prinsipper, forhåndsbestemt til å bli forbannet, moralsk korrupt og ‘depraved’ – som betyr pervers, korrupt og ond. Vi kristne ønsker IKKE å være i samme kategori karakteregenskaper med disse, som går fortapt (2 Cor. 2:15).

I enhver justismord eller urett sak, så vil det finnes en eller to løgner, som har utviklet seg til sannhet. Et langt liv med interesse for juss og teologi, har gjort meg bevisst på forskjellen mellom de mennesketyper som tilhører de to forskjellige grupper. Gudsbevisstheten er individuell, de mennesker er istand til å tenke og vurdere individuelt. Satan-bevisstheten er gruppebasert, saueflokk, herdmentalitet, de er ekko av hverandre.

Kristne blir oppfordret til å be om å slippe unna satanistene som er perverse og onde (2 Thess 3:2). Fordi de ikke vet forskjell på godt og ondt, så gjør de like godt ondt som de tror er godt (Zechariah 1:4, Proverbs 8:13, Romans 12:9, Psalm 34:13). De Dyrets Merkede opptrer i flokk, for systemet og Staten, de i Livets Bok klarer å stå alene om nødvendig, mot urett og makt.

Bjørn Olav Jahr – Drapene i Baneheia

De Urettvise

Bibelen beskriver to forskjellige mennesketyper i Endetiden vi er inne i; De med Dyrets Merke med «reprobate minds» (Romans 1:28 og 2 Thessalonians 2:11) og de som er i Livets Bok (Revelation 20:15). De som er av Guds Hellige Ånd, og de som er av Satans uhellige (falne) ånd. De som er Korn og de som er Ugress (Matt. 13:30). De førstnevnte som tilhører Gud, de vil forstå rett og galt sier Bibelen, og beskytte det, de sistnevnte er systemtrofaste og vil hegne om og beskytte og være apostler for uretten.

Jeg skal bruke av min erfaring til å vise denne forskjellen.

Jeg har så mange års erfaring å studere satanister og de med Dyrets Merke, at jeg kan si på deres utseende om hva slags mennesketyper de er. Om de er reprobate, eller de er dem som kvalifiserer til å være i Livets Bok, de rettvise, som Abraham. En kan faktisk se uretten som en indre skavank slå ut i kroppslige symptomer, det kan være skjev munn, mysende øyne, etc. Kjenner en dem igjen, så vil en være advart om hva en kan forvente av dem, om de sitter i forvaltning, politi eller domstol. De med den Hellige Ånde vil kunne ‘se’ det perverse i disse personer med den falne ånd i seg (nephilims).

«Den beste delen med å være blind er med hjertet å se hvem folk virkelig er isteden for hvordan de ser ut på utsiden.» – Christopher Duffley

Vi husker fra Bibelen at det var Rettvisheten som gjorde at Abraham vant favør hos Gud. Så de som er Guds Utvalgte Folk er altså ikke de som har Abrahams fysiske blod, men de som har hans åndelige karakteregenskap, rettvishet, de tilhører Abrahams sed og ætt, sier Jesus (Romans 4:13, Galatians 3:29). Disse er de rette arvinger til Israel i Midt Østen og til Guds Rike.

Når Satan ble sluppet løs (Åp. / Rev. 20:7) etter 1000 års kristen drift av Norge som nasjon, etter tusen års lovverk etter kristne prinsipper, da fikk satanister, løgnere og bedragere, ansvar i forvaltning og næringsliv. De som blir offer og/eller dømt av det nye sataniske systemet, de vil bli svært overrasket over at systemet ikke handler om rett og riktig, men det motsatte, som vinner mest og best. Den som lyver mest og best, de vinner i det sataniske samfunnn systemet.

«Frostatingsloven ble i likhet med de andre landskapslovene erstattet av Magnus Lagabøtes landslov da denne kom i 1274. Det mest kjente sitatet fra loven er «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes» (gammelnorsk: at logum skal land várt byggja en eigi at ulogum eyða).» (Wiki).

Korrupsjonen blant domstolenes rettstjenere er stor; advokatstand og dommere. Har du fått en dom eller avgjørelse fra kommune, stat eller domstol som ikke henger på greip, kontakt oss så vi kan skrive om det, for det skjer stadig vekk at småkonger med makt tror seg over loven, og oppfører seg og gjør avgjørelser i strid med norsk lov, og avgjør etter personlige preferanser og ikke etter dette landets lover og regler. Satans Ormeyngel er i sin essens lovløs, og det er faktisk ganske enkelt å avsløre deres lovløshet med litt erfaring. De lyver og bedrar. Uten de lykkes med løgn og bedrag, klarer de ikke noe som helst.

Kravene til de som vil kalles kristen, er at de er Rettvis som Abraham, det vil si at de ikke lyver og bedrar i retten og i byråkratiske institusjoner. «Dere har Djevelen til Far, han har vært en løgner fra begynnelsen og er Løgnens Far» sier Jesus til satanistene som elsker å lyve (John 8:44). Når satanister har inntatt myndighetsrollen og rettsalen, da blir det vanskelige tider for Abrahams rettvise kristne, som Bibelen profeterer. Vi kristne kan overhodet ikke være som satanistene, vi skal være det motsatte. ‘Lyset for Nasjonene’, kaller Bibelen oss kristne Israelitter sitt oppdrag.

«Ingen steder lyves det så mye som i Norske rettsaler», var det en fagmann som sa. Som vi skal se stemmer dette, og veldig ofte leder løgnene frem til seier. Det er risikofritt og gå til en rettsal og lyve, de vinner oftest, uten konsekvenser om de taper. Men åndelig sett er der konsekvenser, de kan gjerne vinne en sak, ved urett og løgn og bedrag, men de mister sin sjel:

«Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.» – 2 Thessalonians 2:11

Vi er et nettmagasin for lov og rett. Vi skal se på dommer, og beskrive juridiske saker med en annen vinkling enn de som fører til mange justismord i rettsapparatet. Vi skal gi borgerne et innblikk i rettsapparatet og domstolens virke. De som tror at de som Gud gav embete, de ga han også vett og forstand, de tar grundig feil. Korrupsjon, personlige preferanser, antipatier og sympatier (trynefaktor) er mye mer medvirkende enn norsk lov ofte. Vi skal følge rettsforholdene i Norge.

Baneheia-saken

Det som kanskje er veldig merkelig, er at for eksempel Ada Sofie Austegard, Sofies mor og generalsekretær i Stine Sofies stiftelse vil ikke ha sannheten. De vil ha løgnen, motsetter seg gjenopptakelse, motsetter seg det lages dokumentarer og skrives bøker om dette. Om Viggo Kristiansen er uskyldig, så vil de likevel han skal straffes og sone, for noe han ikke har gjort (?). Hvordan disse mener seg så mye bedre enn gjennomsnitts mordere, forstår jeg ikke. De er jo like Urettvis.

Politi som planter historier og ord i den pedofile morder Jan Helge Andersen, holder brainstorming med ham for å komme frem til en god historie de kan presentere retten, hvor mer korrupt går det an å bli enn det? Er Ada Sofie Austegard rettvis som støtter et slikt politi?

VG-journalist Fritjof Borø Nygaard og den rettsoppnevnte psykiater Olaf Bakke som hadde samtaler med Andersen er de eneste i serien som uttalt mener at dommen av Viggo Kristiansen er riktig. Er det rettvist?

«Forsker ved Politihøgskolen, Ivar Fahsing, går i hardt ut mot Discoverys Baneheia-dokumentar og kritiserer oss for å «opptre som et forsvarsskrift for Viggo Kristiansen».» (Kilde).

Det var jo faktisk hva korrupte elementer innom politiet selv skulle gjøre, etterforske mulig uskyld. «Kristiansand byrett laget en fornuftsstridig rettsfortelling«.. satanister skaper sin egen historie hvor de ikke finner den historien som bevisene viser. Dommere skaper lett sine egne narrativer i dette systemet, de dikter fritt, uavhengig av bevisene.

Forskere og lærere på politihøgskolen, som utdanner fremtidens politifolk, og kriminalsjefer hos politiet underslår bevis. Selv om loven sier politiet skal etterforske både for og imot skyld, så gjør de det ikke. Hele deres motivasjon for uretten og imot retten, kommer av at deres heltestatus rokkes. Med medias innkomst i kriminalsfæren, så fikk mange av disse politi en hang til å søke seg heltestatus. Heltestatusen ble viktigere enn å være Rettvis (som Abraham). Politifolk som Pedersen direkte lyver, for å få en mann dømt, og sier de har komplett DNA når de ikke har det, så påvirker det til urettens dom. Slike folk som blir sjefer i justisvesenet. Ærlige folk kan ikke tjene Satans sak.

Uretten institusjonalisert

Jeg ser det samme i en sak for Giske Kommune jeg holder på med. Der sier dokumentene og rettsgrunnlagene at der var «avgitt til eiendom» i 1921. Men de med ‘reprobate mind’ som arbeider i kommunen holder med de som hevder hårdnakket at det er bare bruksrett. Slik vil satanistene med reprobate mind» konspirere mot Guds Folk å få sine rettigheter, disse åndelige undermålere slår seg sammen og konspirerer for å stjele urettmessig eiendom og verdier fra Guds Folk, en matrikulering i dette tilfellet. Selv om det står der med rene ord, så leser det inn noe annet enn hva som står i dokumentene. Slik virker det for Satans Ormeyngel som har «Satan til far, som har vært en løgner og løgnens far fra begynnelsen» (John 8:44). Akkurat som løgnere og Satans Ormeyngel konspirerte ved å bløffe og bedra til seg en garasjetomt fra min eiendom i Ørskog Kommune. Kommunene elsker løgnerne, makten er under Satan, Satan lar sitt folk vinne…. for en tid….

Jeg lærte dette for 30 år siden:

Pedofili; Korrupsjon av Rettferd hos Ålesund Politi og Sunnmøre Tingrett

Jeg vet de som senere ble forfremmet i det sataniske systemet, politimester Ingar Bøen og lensmann Hans-Eirik Pettersen, de er bunn uærlige og korrupt. Der var ærlige folk som kunne vært forfremmet, men fordi disse er politisk langt mer enn de er rettvis orientert, nettopp fordi de kan lyve og bedra for sine ambisjoner og karrierer – for Satans transformasjon av vårt samfunn – the Great Reset, så fulgte den politiske heksejakt på området beskrevet. Bedre at 10 blir dømt enn at 1 går fri, mener de, det er slike folk som blir forfremmet. De kan gjerne ta meg til retten på det. Jeg kan bevise mine påstander.

Hva som var merkelig med denne barnefordelingssaken min for 30 år siden, er at akkurat de som vi fikk lære og vite den gang var korrupt, usannferdig, faktisk tjente løgnen og bedraget, de fikk senere opprykk, de ble lensmenn og politimester (?). De gikk helt til topps. Kristne ville nok helst tro på at det var motsatt, ikke sant?

Akkurat samme årsak ligger bak at den kjønnskvoterte kvinne med Dyrets Merke som blir Statsminister i Norge, er den kvinne som nekter å si «Så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. Fordi hun tjener Satan, ikke Gud.

Av urett og korrupsjon har sivilisasjoner og nasjoner gått til grunne gjennom hele Bibelhistorien. Uretten viser oss at Satan er denne verdens Fyrste (Isaiah 14:13, Ephesians 2:2, John 12:31). I den tiden vi er i nå, så er det Satan som utpeker lederskapet i vårt land (2 Corinthians 4:4).

«Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.» – Esekiel 9:9

Mon det. Dommedag kommer tidsnok (Rom. 1:18, Micah 3:9, Isaiah 1:10).

Dette er en kristen film, fordi den er sann og ærlig. Alt som er sant og ærlig er kristent, alt som er løgn og bedrag er satanisk. Sannheten kan krenke noen, men ingen satanist tar skade av å se video footage når politiet vinker inn Antifa som kommer i charterbusser, for siden å skylde episoden på noen andre uskyldige, 9/11, Utøya, dusinvis av slike psykologiske falsk flagg operasjoner, er bedrag, sansebedrag, gjennom slike sataniske konspirasjoner – klima – covid – terror – endrer de våre samfunn i negativ retning, The Great Reset, Nye Verdensorden – Satans verdensorden :

Slik dirigerer Satan sine styrker, hver dag, hver time, hvert minutt av dagen. I den opprinnelige konspirasjonen mot Gud og Guds menneskebarn, til fordel for Satan og satanistene, de falne av ånd.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general

Karolina Protsenko – AMAZING GRACE

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring