En gal verden

Til mer ting endrer seg, til mer forblir de det samme.
Til mer ting endrer seg, til mer forblir de det samme.

Svineinnfluensevaksiner. Fluor. AIDS. Kreft. Antrax. Bomber. Krig. De-populasjon agenda. Nød. Elendighet. Det blir stadig mer herskere, som tilbyr alt dette, og stadig blir alt mye verre. Menneskene slikker likevel sine herskeres hender for å skjenke dem alt dette. Kanskje var det på tide å prøve tjenermentaliteten, mer enn herskermentaliteten? Kanskje er det på tida å ta valg om hvem/hva som skal herske over ens sjel?

Kanskje er det på tide for hver enkelt å gjøre opp med sin egen galskap? Å tro på at galningene vil oss vel for eksempel?

«Jorden er et sinnsyke asyl, hvor andre planeter deporteter sine sinnsyke til.»
«Earth Is An Insane Asylum, To Which The Other Planets Deport Their Lunatics.»

–Voltaire
(Memnon the Philosopher)

«Alle er sinnsyke, men han som kan analysere sine illusjoner blir kalt en filosof.»
«All are lunatics, but he who can analyze his delusions is called a philosopher.»

Ambrose Bierce

«Galskap er å gjøre samme ting igjen og igjen og forvente forskjellig resultat.»
«Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.»

Albert Einstein

«Vi trenger ikke å besøke galehus for å finne forstyrrede sinn; vår planet er den mentale institusjonen til universet.»
«We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.»

Johann von Goethe

«Se opp når den store Gud slipper løs en tenker på denne planeten.»
«Beware when the great God lets loose a thinker on this planet.»

Ralph Waldo Emerson

«Hvilken lykke for herskerne at menneskene ikke tenker.»
«What luck for rulers that men do not think.»

Adolf Hitler

«Kanskje denne verden er en annen planets Helvete.»
«Maybe this world is another planet’s Hell.»

Aldous Huxley

«Vårt samfunn er styrt av sinnsyke mennesker for sinnsyke målsettinger…. Jeg tror vi blir styrt av galninger for galne formål … og jeg tror jeg er tilbøyelig til å bli stashet bort som sinnsyk for å si det. Det er hva som er sinnsykt med det.»
«Our society is run by insane people for insane objectives…. I think we’re being run by maniacs for maniacal ends … and I think I’m liable to be put away as insane for expressing that. That’s what’s insane about it.»

John Lennon, Interview BBC-TV (June 22, 1968)

«Jeg må ha endt opp på feil planet. Alt her er så fremmed.»
«I must have ended up on the wrong planet. Everything here is so strange.»

Sigbjørn Obstfelder, Norsk poet

«I individer er galskap sjeldent, men i grupper, partier, nasjoner og epoker, så er det regelen.»
«In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.»
Friedrich Nietzsche

«Nårsomhelst du finner deg selv på majoritetens side, så er det på tide å ta en pause og reflektere.»
«Whenever you find yourself on the side of the majority, it’s time to pause and reflect.»

Mark Twain

«Det er farlig å ha rett når myndighetene tar feil.»
«It is dangerous to be right when the government is wrong.»

Voltaire

«Verden er tragisk for dem som føler og komisk for dem som tenker.»
«The world is tragic to those who feel and comic to those who think.»

Robert Walpole

De som tror på at makthaverne, og flertallet de indoktrinerer til å tro på seg, noen gang har hatt eller kommer til å ha småfolkets beste i sinne, og i sine disposisjoner,- må nesten være….., nettopp, gal.

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»
– Efeserne 6.12

Det er den samme kampen menneskeheten har gjennomgått siden tidenes begynnelse. Tabloidisert; Kampen mellom det gode og det onde.

«Ingen er mer slaver enn de som med urette tror de er fri.»
«None are more enslaved than those who falsely believe they are free»

– Goethe

Facebook Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.