TV 2 pusher at psykiatri bør komme som knebling av dissidenter

I denne artikkel har jeg som den eneste i verden jeg vet om påvist at de babylonske talmud jødenes Klaus Schwab og Bill Gates prosjekt The Great Reset, Den Nye (antikristne) Verdensorden, skal gå ad dundas, etter hvert; «antiChrist Israel will go up in Flames«. Men først skal de altså gjøre det samme for hele verden, som de gjorde i Sovjet. Det var noen få verktøy de brukte i Sovjet som de nå skal til å ta i bruk igjen her i landet.

I endetidsboken Johannes Åpenbaring i Bibelen sies det at nå i endetiden, så skal Satan og satanistene få frihet en kort stund til å gjøre mye ondt (Rev. 12:9, 20:7), ondskapens omfang skal aldri ha vært før eller bli igjen sier Bibelen, før de stanses – om ikke ville de lagt jorden øde, jfr. Luk. 10:18, Matthew 24:22. Et «kort tidsvindu» sier jødiske Schwab de har å gjøre dette på, da må de eliminere dissentere for å få det til – de har ikke tid nok til å gjøre det på demokratisk måte, vet deres tid er kort, kort tidsvindu, jfr. Revelation 12:12 :

https://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/

Vi har tidligere advart om denne bolsjevik-jødiske sovjetisering av vår nasjon, her kommer de med de «vitenskapelige» begrunnelser, ved Stipendiat i ‘Sikkerhetspsykiatri’ Natalia Tesli :

-UNIK NORSK HJERNE-STUDIE:
Fellestrekk i hjernen hos personer bak alvorlige voldshandlinger og drap
Kombinasjonen av psykotiske og psykopatiske trekk øker risikoen for at vedkommende skal utføre alvorlige voldshandlinger, viser norsk forskning.

https://www.tv2.no/nyheter/14329122/

Det kan se ut som Tesli er et Jødisk navn:

Vi kristne forstår hva som skjer, når noen er ute etter å gjøre oss selv eller vår nasjon ondt. Vi er noen som kjenner deres modus operandi. Den er alltid repeterende. De er ikke kreativ.

Vi forstår at de radikaliserte venstreekstremister etter hvert kommer til å diagnostisere ENHVER som ikke er politisk enig med dem. Vårt samfunn går nå henimot en Ettpartistat, alle parti mener det samme – siden de som mener noe annet er utrensket, så i praksis en leninistisk Ettpartistat. Historien viser oss det blir utfallet. Disse enkle endimensjonale menneskene av den røde berme som maks klarer å oppfatte en sosialist plakat i gatene om gangen, er for dum til å forstå at et menneskes motivasjon til noe som helst ikke kommer fra deres hjerne, men fra deres sjel; se «Fra apestadiet til bevisste mennesker«.

«Vitenskapen» som jeg henlegger til apestadiet idet de ikke tar sjelen med i sine beregninger, studerer hjernen, og tror de skal løse et åndelig problem med biologisk kjemisk kur, lobotomering – kutte i kjøttet med kniven, eller noe annet ondsinnet, endre kjøttet med kjemikalier. De vil altså kutte bort en holdning, en dårlig oppdragelse, en ondsinnethet, voldelighet, en tanke, med fysisk å skjære noen i hjernekjøttet (?). Unnskyld meg, men….. noen bør få tilbake skolepengene….

Helt 100% materialistiske verdslige idioter, etter mitt kristne syn. Når mennesker blir omvendt og blir kristen og snill fra sin satanisme, så endres ikke deres hjerne en eneste liten tøddel. Altså de kan gå fra satanisk ondskasfullhet til kristen nestekjærlighet, uten noen endring av hjernebark eller andre fysiske utslag. Deres hjertes åndelige substans endres, de blir «omskjært på hjertet», INGENTING kroppslig endres med det. Dette er den usynlige åndelige del av mennesket som de verdslige har null begreper om. Hjernen forblir den samme. Ondskap som utløser kriminalitet eller snillhet kommer ikke fra hjernen, den kommer fra Sjelen. DERFOR trenges den kristne omvendelse, fra pattedyret til kristen. Vi er alle født som pattedyr, med mulighet til å bli Mennesker. Om de materialistiske skulle ha rett, så skulle hjernen ha fysisk endret seg etter omvendelsen, det gjør den ikke. Det er helt idiotisk å tro det. Hjernen endrer seg lite lite som arm eller fot endrer seg av omvendelsen.

Vi kristne er helt nødt til og programforpliktet til å anse alle de som ikke er frelst som ikke har fått hellig ånden til å forstå dette, som å være underutviklede satanistiske endimensjonale materialistiske verdslige ala primater, som trenger frelse fra det. #JesusLever

Politisk utrenskning

TV2 og Forskning.no er godt i gang å pushe saken – nå mobiliseres også «vitenskapen» hos UiO politisk for d.s. TV2 og Forskning.no sine artikler, har ingen bekymringer for at slik «kunnskap» skal bli misbrukt som i Sovjet. Vi vet at begge disse er dominert av radikaliserte venstreekstremistiske kasuser, de vil elske å utslette politisk dissent, de vil ha Ettpartipolitikk (jeg er førsteplass på Alliansen listen i M&R). Vi måtte herved ta opp bekymringene om misbruk selv nå, for ikke å være like mye historisk ignoranter, se filmen Psykiatri. Dødsindustri i Sovjet under.

Psykiatri. Forvent en ekstrem bolsjevik radikalisering av Statsmakten
https://www.riksavisen.no/psykiatri-forvent-en-ekstrem-bolsjevik-radikalisering-av-statsmakten/

Jeg mener at slike forskere som Natalia Tesli, er av de farligste mennesker vi har i verden. Hvorfor importerer vi slike mennesker hit til landet for å forske på slik djevelskap? Deres arbeid kan ødelegge tusener av mennesker. De kan bli direkte ansvarlig for at tusener av mennesker blir industrielt eksterminert som i Sovjet. Jeg mener at hvis deres handlinger ender med skade eller dødsfall, så må kriminaliseres, da skal de få ta ansvar for sine handlinger når vi i Alliansen kommer til makt. En død forvoldet, de skal straffes som mordere. Det er et løfte.

Peter Gøtzche side 176: «Mennesker med shizofreni lever i gjennomsnitt omkring 20 år kortere enn andre. Selvmord spiller en mindre rolle, og de fleste dødsfall forårsakes sannsynligvis av antipsykotiske legemidler. Ganske pussig kalles omkring to tredjedeler av overdødeligheten «naturlige dødsfall», hvilket det ikke er, da det hovedsaklig er legemiddeldødsfall«.

Mordere i hvite frakker altså.

«Av de rundt to prosent som vil få en psykose i løpet av livet, vil noen ha en økt risiko for å bli voldelige.» På grunn av de få prosent er det best å fengsle 100% av dem mener forskning.no.

TV2 har ikke en eneste kritisk kommentar til denne «vitenskap». Kunnskapen om historien er dessverre fraværende hos de fleste journalister idag – slik blir de maktens nyttige idioter :

  • Rasisme. Jødiske Trotsky (Bronstein) oppfant begrepet, de importerte kjeltringer og mordere fra hele verden til å destabilisere den russiske nasjonen. Samme som hit idag. ‘Rasistene’ ble utelukket fra debatt i samfunnet, så ble destabiliseringen gjort uten demokratisk motstand.
  • Antisemittisme. Den andre loven jødene Lenin og Trotsky innførte i 1917 var dødstraff for antiSemittisme. Ingen fikk si imot Herskerne.
  • Psykiatri. CHEKA. Gangen var Asylet – GULAG – Massegraven. Ble  brukt når de to første ikke funket.

Det er ikke kriminelt å være hverken rasist, antisemitt eller psykiatrisk kasus. Når nasjonen var kristen var det handlinger som var kriminell. Når satanistene overtok makten, er selv tanker og følelser kriminelt. Hvor lenge til de skal «måle» forbudte følelser hos folk ? Jeg vil anta at Natalie Telsi kan ta seg av det også, bare hun får penger nok til sin ‘forskning’, les; utagerende ondskap.

Ingen av disse tre «tankefeil» er kriminell. Visste du at den røde berme gjorde det lovlig å industrielt eksterminere 66 million mennesker av RUS-folket (RUS betyr Skandinav, etter Rurik) ? https://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/. Erstattes vår rase i Russland med asiater og mongoler som utgjør «Russere» idag.

Metoden var : Asylet > GULAG > Massegraven

Vi ser i vårt land at Satans Synagoge mønstrer alle de satanister de kan, for å tjene sin sak. Vårt land skal ved Regjeringens forslag til tvangstiltak i psykiatrien nå tilbake til 1950-tallets Gaustad sykehus og lobotomering, nå lobotomering ad kjemisk vei.

Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll
https://www.riksavisen.no/gaustad-cia-og-traumabasert-befolkningskontroll/

Dette er viktig for dem, slik at de kan få stanset kritikere av den antiKristne Nye Verdensorden de bygger for seg selv, alle våre politikere er på deres lønningsliste for FN Agenda21/2030, uten unntak.

«Mennesker kjempar og dør for retten å tale og handle fritt. Psykiatrien konspirerte med makthaverna i kommunistrussland for å berøve politisk annerledestenkende deres rettigheter og definere deres ”strev etter rettferdighet” som en mental forstyrrelse, for å kunne rettferdiggjøre at man sperret dem inne».

Psykiatri. Dødsindustri i Sovjet

Takk til Juri Lina og CCHR Sverige.
https://www.cchr.se/videos/psychiatry-an-industry-of-death/soviet-psychiatry.html

På Gaustad ble slike påståtte «avvik» korrigert ved lobotomering, fysisk kuttet bort avviket med kniv, spik gærne «vitenskapsmenn» gjorde det. Skulle noen vært innlagt på asylet er det vel helst dem selv. Husk at Gud har gitt satanister et ‘reprobate’ sinn (Romans 1:28), slik at de skal tro på sine egne løgner og hate sannheten. Ved å tro seg å være kloke ble de idioter (Romans 1:22), altså de som ikke har Kristus, de har Satan. Det finnes ingen ‘nøytralitet’. Sjelen innholder en av disse åndskrefter, ingenting annet vi kan gjøre enn å velge en av dem. Vi kristne må ALDRI tro på visdommen til reprobate personer. Reprobate kan vel best oversettes på norsk med tilbakestående.

Den kristne jøde Richard Wurmbrand fra Romania som ble torturt av satanistene under krigen, beskriver hvordan marxisme er per se satanisme

Aggressive menn; Rettspsykiater Randi Rosenqvist har avslørt Kongsberg agenda
https://www.riksavisen.no/aggressive-menn-rettspsykiater-randi-rosenqvist-har-avslort-kongsberg-agenda/

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»: «Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll».

Psykiatrien som behandler og vokter
https://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

I boken «Dødelig psykiatri og organisert fornektelse» (2015), beskriver forfatter Peter C. Gøtzche forholdene. Ingen må innbille seg at de radikaliserte venstreekstreme har samme motforestillinger som oss kristne og andre normale mennesker til å mishandle til drap ved slike metoder politiske opponenter, for det har de ikke. Den røde berme idag som alltid før VIL ha den dødelig. Det er deres triumf over deres fiender. Tvers igjennom satanisk inspirert ondskapsfulle faener. Menneskene er på ingen måte alle lik. Vi har skikkelige mennesker, og så har vi den røde berme, som er satanisk inspirert. De har rett og slett et helt annet verdisett enn oss kristne. Verdisettet deres er at de har rett til beskytte seg mot ALLE de anser er ‘farlig’ for seg, ‘farlig’ i deres paranoide psykoselignende sjelstilstand. I det kristne systemet Norge hadde, kunne INGEN straffes eller uten ved kriminell HANDLING.

Her er Markus sin historie. Satanister vil kose seg over hans kamp, de vil ikke ha medfølelse med ham. For dem er dette ‘normalt’ :

https://www.riksavisen.no/implementater-dyrets-merke/

Vi bør også merke oss at denne psykiatri-industri hadde i 2001 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500″. – Velaug Lie

I enhver diskusjon jeg har hatt på nettet med venstreekstreme som John Færseth (OTO), Øyvind Bergh (AP/HEF), Nenseth, alle disse usiviliserte radikaliserte satanister – noen av dem har ment at jeg burde mentalundersøkes, og aldri dem selv, de bruker det som et våpen, som et argument, når de går tom for saklige argument, da vil de ha oss de debatterer med innlagt. De sier det rett ut. Jeg kan dokumentere det i hundrevis av tilfeller. Veldig mange de vil ha innlagt, alle som ikke er enig med dem faktisk. Politisk verktøy, for det trenger de rettspsykiater Randi Rosenqvist, de trenger Natalia Tesli (UiO), og de trenger så mange nyttige idioter innen journaliststanden som pusher dette for dem som mulig. Vi ser mange korrumperes politisk, lar seg villig bruke, fordi de deler politisk oppfatning om nødvendigheten av dette.

Dette er Trond, han er leder i Satanisk Samfunn

Satanister vil ALLTID skade oss kristne med psykiatrien. Det er automatikk i det. Vi mener de er gærn, og de mener vi er gærn. Kristne er skadet av Bibelen, mener satanistene:

Når de har statsmakten, og journalister og UiO på sin side, så blir vi lobotomert. Slik er det bare. Han kan aldri debattere saklig med meg, hver gang må han true med psykiatrien. Mannen er rape gal, spør du meg. Satanister er under pari intelligent, IQ omtrent på en toårings skostørrelse, dette er omtrent alt vi kan forvente av dem.

Han finner hver gang noe galt med psyken min. Disse satanistene er kjempe avhengig av psykiatrien, fordi de kommer til kort rent intellektuelt å hevde seg i en normal debatt, fordi Bibelen sier Gud har gitt dem «reprobate’ sinn (Rom. 1:28), altså lettere tilbakestående. Det er beklagelig fra et kristent synspunkt, hvor enkelt satanistene får ta kontrollen over en nasjon. De rett og slett projiserer, de projiserer sin sataniske galskap på oss normale, hvilket avsløres av at de elsker løgner og bedrag, aldri sannheten – Satans ormeyngel kalte Jesus dem:

Statsforvalter Rigmor Brøstes bekymringsmelding av Jarle Johansen for å kritisere kvinnemakt nettverket i M&R
https://www.riksavisen.no/statsforvalter-rigmor-brostes-bekymringsmelding-av-jarle-johansen-for-a-kritisere-kvinnemakt-nettverket-i-mr/

Boken ‘There Is A Gulag In Your Future‘ av Eustace Mullins, kan lastes ned, her. Boken ‘Gulag-Archipelago, Vol. 2’ av Alexandr Solshenitzyn kan lastes ned, her, se bildet på side 79 om de 6 jødene som stiftet GULAG systemet. Boken ‘Warning to the West av Alexandr Solshenitzyn er her

Seks satanistiske ondskapsfulle morderiske jøder som stiftet GULAG systemet, for alle «psykiatriske kasus» som ikke heilet disse undermennesker.

The darkness deepens; Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.
()
Change and decay in all around I see—
O Thou who changest not, abide with me.

Abide With Me – Audrey Assad

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring